Impactul euro asupra piețelor financiare europene

Referat
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2534
Mărime: 63.50KB (arhivat)
Puncte necesare: 6

Cuprins

 1. Introducere. 3
 2. Capitolul 1. Structura, conținutul și funcțiile pieței financiare. 3
 3. Capitolul 2. Piețele financiare europene. 5
 4. 2.1. Euro și impactul acesteia asupra piețelor financiare europene. 5
 5. 2.2. Efectele introducerii monedei euro pe piețele financiare. 6
 6. Capitolul 3. Piața acțiunilor și a obligațiunilor. Impactul euro asupra acestora. 7
 7. 3.1. Piața acțiunilor. 7
 8. 3.1.1. Definiție, caracteristici, drepturi și structură. 7
 9. 3.1.2. Impactul monedei euro asupra pieței acțiunilor. 9
 10. 3.2. Piața obligațiunilor. 10
 11. 3.2.1. Definiție, structura și participanți pe piața obligațiunilor. 10
 12. 3.2.2. Impactul monedei euro asupra pieței obligațiunilor. 11
 13. Concluzii. 12
 14. Bibliografie. 13

Extras din referat

Euro reprezintă moneda națională comună pentru majoritatea statelor din Uniunea Europeană, respectiv în 19 țări din 28 de state membre. Data emiterii a monedei a fost în anul 1999 când aceasta a fost lansată oficial, ca monedă de cont intrând în circulație abia pe data de 1 ianuarie 2002 ca și bancnotă.

Capitolul 1. Structura, conținutul și funcțiile pieței financiare.

Piața financiară este definită ca locurile sau ansamblurile mijloacelor de comunicații care facilitează vânzarea-cumpărarea instrumentelor financiare la prețuri formate în funcție de cerere-ofertă și determinate de factori economici, financiari, monertari, psihologici și tehnici.

Aceasta cuprinde instituții și procedee care facilitează transferuri de fonduri pe termen scurt, mediu și lung de la entități excendentare către entitățile deficitare, în schimbul instrumentelor financiare emise de acestea.

Piața instrumentelor financiare primare (piața la vedere), numită și piața cu plata cash este caracterizată prin finalizarea tranzacțiilor de plată imediată a acestora.

Piața instrumentelor financiare derivată (piața la termen), se caracterizează prin livrarea titlurilor și efectuarea plăților la o dată viitoare.

Funcțiile piețelor financiare

Piețele financiare îndeplinesc următoarele funcții:

- Mobilizează diferite resurse financiare în favoarea diferitelor firme sau alți agenți economici.

- Plasează titluri de valoare emise.

- Asigură mobilitatea capitalurilor și posibilitatea schimbării plasamentelor acționarilor prin transformarea în lichidități a valorilor mobiliare și invers.

- Indică starea economiei și perspectivele ei.

- Orientează disponibilitățile bănești ale persoanelor fizice și juridice spre cele mai profitabile domenii.

Figura 1. Structura piețelor instrumentelor financiare

Sursa: Prisacariu, M., s.a., Piețe și instrumente financiare, Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza ", Iași - 2008.

De-a lungul timpului piața financiară a fost cunoscută sub două concepte:

- concepția anglo-saxonă

- concepția franceză

Concepția anglo-saxonă reprezintă tranzacționarea de titluri financiare ce au o scadență ce depășeste 360 de zile.

Concepția franceză face referire la piața financiară pe care se tranzacționează titluri de valoare pe termen scurt.

Capitolul 2. Piețele financiare europene.

2.1. Euro și impactul acesteia asupra piețelor financiare europene.

Europa a câștigat un nume nou după adoptarea monedei unice acesta fiind, '' al doilea pol financiar al lumii, de departe înaintea celui japonez'' care ajut la crearea unor condiții foarte bune de dezvoltare în plan mondial.

Introducerea monedei euro pe piețele europene aduce un element de noutate pentru toți cetățenii europeni ce reprezintă un câștig și un surplus de stabilitate economică. Este un element de bază pentru Uniunea Europeană.

Apariția monedei euro, reprezintă cel mai remarcabil moment de pe piața financiară, ce a dus la schimbări semnificative în domeniul economiilor țărilor participante. A ajutat și la formarea unei piețe unice unde capacitatea și competitivitatea a crescut.

Înființarea unei piețe unice favorizează transparența și eficacitatea unei pieți financiare.

Piețele financiare europene se individualizează prin:

- grad de lichiditate foarte înalt.

- banca centrală independentă

- stabilitatea prețurilor

Piața financiară europeană garantează o creștere economică a țărilor europene, mai multe locuri de muncă, o scădere a costurilor de operare pe piețele financiare, dar nu în ultimul rând o alocare mai bună a capitalurilor. Obiectivul creării acestei pieți este de a oferi informații despre emitenți având ca scop creșterea încrederii investitorilor în asigurarea și îmbunatățirea evaluării asupra activelor financiare și a performațelor în afaceri.

Moneda euro este vizată în primul rând de importatori și exportatori deoarece aceștia o folosesc cel mai mult la diferite tranzacții. Aplicarea monedei euro în cadrul operațiunilor reprezintă șanse egale pentru anularea costurilor suplimentare de tranzacționare.

Implementarea monedei euro a format următoarele:

- micșorarea costurilor de operare și evoluția accesului la capital al întreprinzătorilor.

- înființarea unor varinate competitive de investiții pentru investitori, dar și o prezentare adecvată a informațiilor.

- importanța încrederii pentru investitori.

- anularea erorilor de gestiune care pot afecta operarea pe piața financiară.

Impactul euro asupra piețelor financiare europene constituie avantaje directe și indirecte asupra monedei unice.

Bibliografie

1.Prisacariu, M., s.a., Piete si instrumente financiare, Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza ", Iasi - 2008.

2.www.ucdc.info - Curs Piata Financiara

3.Ovidiu Stoica, Integrare financiar monetara europeana, suport curs.

4.http://europa.eu

Preview document

Impactul euro asupra piețelor financiare europene - Pagina 1
Impactul euro asupra piețelor financiare europene - Pagina 2
Impactul euro asupra piețelor financiare europene - Pagina 3
Impactul euro asupra piețelor financiare europene - Pagina 4
Impactul euro asupra piețelor financiare europene - Pagina 5
Impactul euro asupra piețelor financiare europene - Pagina 6
Impactul euro asupra piețelor financiare europene - Pagina 7
Impactul euro asupra piețelor financiare europene - Pagina 8
Impactul euro asupra piețelor financiare europene - Pagina 9
Impactul euro asupra piețelor financiare europene - Pagina 10
Impactul euro asupra piețelor financiare europene - Pagina 11
Impactul euro asupra piețelor financiare europene - Pagina 12
Impactul euro asupra piețelor financiare europene - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Impactul euro asupra pietelor financiare europene.docx

Alții au mai descărcat și

Bugetul public național

Bugetul public naţional 1. Definiţia şi importanţa bugetului public naţional În încercarea de a defini relaţiile deosebit de complexe care...

Stadiul actual al implementării auditului intern

Implementarea auditului intern, la nivelul unei organizatii, reprezinta activitatea de examinare a activitatii economice cu obiectivul de a procura...

Procedee și tehnici de control financiar

În epoca modernă, controlul capătă o importanță deosebită fiind exercitat în virtutea dreptului inalienabil al societății de a-și apăra interesele...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Inflația - Forma de manifestare a dezechilibrului monetar

Abstract Lucrarea de față îți propune să aducă în prim plan inflația prezentată prin prisma dezechilibrului monetar, fiind problema majoră a lumii...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Probleme, riscuri și avantaje ale unificării monetare europene

INTRODUCERE Având în vedere rolul pe care îl deţine moneda unică europeană EURO în cadrul ţărilor din Zona EURO, dar şi în cadrul ţărilor care nu...

Euro - monedă internațională și implicațiile sale

Introducere Euro este moneda unică a Uniunii Monetare Europene (European Monetary Union - EMU), adoptată de 11 State Membre UE de la 1 ianuarie...

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

INTRODUCERE Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Impactul euro asupra piețelor financiare europene

Capitolul 1. Aspecte generale privind adoptarea monedei euro în Europa 1.1 Ce este euro? Anul 1999 a fost marcat de introducerea monedei unice...

Impactul Euro asupra piețelor financiare europene

Capitolul 1- Euro și piața financiară europeană Înfăptuirea monedei europene - EURO - constituie dezideratul conducerii Uniunii Europene. Asupra...

Moneda unică europeană

1. Istoricul monedei EURO Moneda ramane unul dintre cele mai importante simboluri ale suveranitatii nationale si astfel, dupa cum arata istoria,...

Impactul euro asupra piețelor financiare europene

Cap. I. Introducere pe piaţa financiară europeană Crearea monedei unice europene - EURO - reprezintă dezideratul principal al conducerii Uniunii...

Impactul euro asupra piețelor financiare europene

1. Euro și piața financiară europeană Introducerea monedei unice euro mai întâi ca monedă scripturală în 1999 și mai târziu în 2002 sub forma...

Ai nevoie de altceva?