Râul Aranca

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2024
Mărime: 2.38MB (arhivat)
Publicat de: Iancu B.
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Cu izvoarele în Câmpia Vingăi, la vest de localitatea Fenlac, Aranca este un râu tipic de câmpie, în sprijinul acestei afirmaţii fiind atât caracteristicile albiei (condiţionată de substratul geologic şi de caracteristicile geomorfologice generale ale câmpiei), ale bazinului hidrografic, cât şi de regimul hidrologic.

Fig.1 Cursul Arancăi prin Câmpia Torontalului (sursa: Ardelean, Zăvoianu, 1979)

Cea mai mare perte a bazinului hidrografic al Arancăi se suprapune extremităţii vest a Câmpiei Toronalului, subunitate joasă, subsidentă, a Câmpiei Mureşului, care face parte din Câmpia de Vest.

Caracteristicile geologice ale substratului se încadrează în specificul general al Depresiunii Panonice. Aceasta reprezintă o subunitate a Orogenului Alpino – Capatic. Fundamentul metamorfozat al regiunii este format din roci de mezo- şi epizonă (clorite, micaşisturi, şisturi cloritoase, şisturi sericito – cloritoase, filite, micaşisturi cloritice, şisturi amfibolice, gnaise), la care se adaugă corpuri magmatice intrusive, constituite din granite, granodiorite, diorite, metagabbrouri, diabaze şi melafire.

Cuvertura sedimentară este constituită din formaţiuni eterogene, care se încadrează în intervalul Paleozoic – Holocen.

Câmpia Arancăi apare ca un spaţiu de sedimentare, în condiţii de mediu fluvio – lacustru, a depozitelor denudate din aria montană învecinată.

Litologia este constituită, în cea mai mare parte, din depozite recente: argile smectice (gonflante) în sectorul central şi central – vestic, loess şi argile loessoide în est, pe alocuri nisipuri aluviale – roci care pot fi uşor dislocate şi remaniate în cadrul proceselor de albie.

Cea mai mare parte a Câmpiei Arancăi este acoperită cu roci friabile, sedimentate în mediu fluvio-lacustru. În est, nord şi vest, aceste roci sedimentare sunt reprezentate de loessuri şi roci loessoide, cu textură fină şi pondere ridicată a carbonatului de calciu în compoziţia chimică. Acerasta a determinat caracterul calcaros al majorităţii cernisolurilor din acest areal.

În sectorul central şi central-vestic, argilele smectice prezintă proprietăţi fizico-mecanice aparte. Caracterul gonflant al acestora impune măsuri speciale în tehnica construirii fundaţiilor la construcţiile mari şi la reţeaua de infrastructură. (drumuri asfaltate, căi ferate).

Analiza geochimică a sedimentelor indică o îmbogăţire a acestora în combinaţii ale sulfului cu microelemente grele (fier, mangan, cadmiu, plumb, cupru). Acestea au apărut secundar prin alterarea mineralelor magmatice, din Munţii Metaliferi şi Carpaţii Orientali de unde au fost aduse aici de Mureş şi afluenţii săi.

Apele freatice, cât şi cele de adâncime prezintă îmbogăţiri în carbonat de sodiu şi clorură de sodiu, care, apoi, prin sucţiune, ajung în orizonturile superioare ale profilului de sol. Originea sodiului din aceste ape o găsim, de asemenea, în descompunerea chimică a feldspaţilor sodici şi plagioclazi, prezenţi în rocile primare, pe seama cărora s-au format sedimentele din subasmentul câmpiei.

Fig.2 Depozitele de suprafaţă în Câmpia Arancăi (Ianoş, Gh., 2002, Revelations bethween parent materials, soils, their evolution and geomorphological division, with exemplificationn in the low lands of Banat, 5th Edition of Regional Conference of Geography Timisoara, pg. 93 – 102):

1.Depozite fluvio – lacustre argiloase, mlăştinoase

2.Depozite fluviatile şi materiale loessoide remaniate

3.Depozite fluviatile nisipo – lutoase şi luto – nisipoase

4.Depozite fluviatile luto – nisipoase şi nisipo – lutoase

Preview document

Râul Aranca - Pagina 1
Râul Aranca - Pagina 2
Râul Aranca - Pagina 3
Râul Aranca - Pagina 4
Râul Aranca - Pagina 5
Râul Aranca - Pagina 6
Râul Aranca - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Raul Aranca.doc

Alții au mai descărcat și

Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Prut

1. Generalităţi 1.1. Poziţionare geografică Prutul izvorăşte de pe versantul nordic al Carpaţilor Paduroşi şi are o lungime de 967 km din care pe...

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Agricultura

Agricultura, principalul sistem de asigurare a hranei populaţiei, este considerată o activitate primară şi include ansamblul operaţiilor de...

Amenajarea Râului Tarcău

Cap.1. NOŢIUNI GENERALE Un râu este o apă care curge la vale în mod natural, sub efectul gravitaţiei. Sistemele de rauri ocupa o regiune numita...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare

Introducere Fiecare cetăţean din România “produce” zilnic aproape 1 kilogram de deşeuri. Deşeurile sunt formate din resturi de la prepararea...

Starea mediului din Timiș

CAPITOLUL 1. CADRUL NATURAL ŞI DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICĂ Judeţul Timiş se situează în partea de vest a României, la nord, se margineşte cu...

Managementul apelor din România

INTRODUCERE ”Apa este dimensiunea ecologică fundamentală a existenţei…” (Ion Pachia-Tatomirescu (1947)) Apa este elementul determinant şi...

Determinarea Decalajului Regional dintre Județele Vrancea și Timiș

I Caracteristi generale ale judetului 1.Caracteristici generale ale judeţului Vrancea Numele ” Vrancea ” este pentru prima data atestat...

Monografia Localității Dudeștii Vechi

Introducere În cadrul acestei lucrări este prezentată o analiză a localităţii Dudeștii Vechi alături de satele care-i aparţin, Dudeștii Vechi,...

Cartarea și bonitarea solurilor din Orașul Sânnicolau Mare

1. Introducere Scopul acestei lucrari este obtinerea de informatii privind caracteristicile tehnice si cele de fertilitate pentru a putea...

Introducere în practica agricolă - ferma SC Agrofarm SRL

Sef ferma : Pragai Andreea Carolina Zona amplasarii : Sannicolau Mare , jud. Timis , Romania Suprafata : 1000 ha : - 5 ha legume : -salata ½ ha...

Studiu privind evoluția unor indicatori de calitate ai apei pe cursul râului Bega

Introducere „Apa este cel mai bun lucru” (Pindar, sec. V î. Ch.) Corpul nostru este alcătuit în proporţie de 80% apă. La naştere proporţia este...

Ai nevoie de altceva?