Relieful carstic de suprafață Studiu de caz - Masivul Hășmaș și Podișul Mehedinți

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1295
Mărime: 1.13MB (arhivat)
Publicat de: Oana P.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Ianăș Ana-Neli
Facultatea de Chimie, Biologie si Geografie
Universitatea de Vest, Timisoara

Cuprins

  1. 1. Introducere 3
  2. 2. Noțiuni de bază și areale studiate .. 3
  3. 3. Masivul Hașmaș 3
  4. 4. Podișul Mehedinți . 6
  5. 5. Concluzii ... 8
  6. 6. Bibliografie ... 9

Extras din referat

1. Introducere

În introducere, voi face referire la importanța temei abordate și anume „Relieful carstic de suprafață (exocarstul) în România”. Acesta are o importanță științifică deosebită, întrucât se vorbește în toată literatura de specialitate despre exocarst, cu toate formele lui diferite și arealele în care îl regăsim. Este notabil modul prin care au luat naștere aceste forme variate, înălțimea pe care o ating în anumite masive și multitudinea de zone în care se întâlnesc pe teritoriul României, prin prezența calcarelor și dolomitelor.

2. Noțiuni de bază și areale studiate

Exocarstul sau relieful carstic de suprafață reprezintă formele de relief carstice, situate la suprafața rocilor.

Acesta evidențiază evoluția pliocen-cuternar, ce a dat o complexitate de forme cu dimensiuni și evoluții diferite. Existența lor este pusă pe seama mai multor etape de modelare carstică. În Carpați, amintim finele triasicului și jurasicului, cretacicul mijlociu (Ielenicz și Pătru, 2005).

Relieful carstic se dezvoltă în principal pe calcare și dolomite, roci în care dizolvarea este asociată cu eroziunea (lineară, în suprafață), ducând la crearea unei morfologii aparte în mai multe unități de relief de pe teritoriul României, însumând aproximatix 4400 km². În unele masive, calcarele dispuse în straturi groase alternează cu roci necarstificabile (Ielenicz și Pătru, 2005).

Studiul meu se va îndrepta către formele carstice care au luat naștere în Masivul Hășmașu Mare, din Carpații Orientali, respectiv Podișul Mehedinți, delimitat de Munții Mehedinți la nord și Podișul Getic la sud.

3. Masivul Hașmaș

Masivul Hășmaș face parte din grupa centrală (Carpații Moldo-Transilvani) a Carpaților Orientali. Sunt limitați de Munții Giurgeului la vest, Munții Tarcău la est, Depresiunea Ciucului și Giurgeului.

În acest masiv montan, vorbim despre prezența calcarelor și dolomitelor triasice și jurasice, dar și cele ale cretacicului mediu (Ielenicz și Pătru, 2005).

Arealul reprezintă o aglomerare de roci cristaline îmbinate cu roci sedimentare mezozoice. Masa de calcare concentrate în centru și în Bazinul Bicazului a facilitat un relief carstic, bogat în sectoare de chei - Bicaz, Bicăjel, Surduc (Ielenicz și Pătru, 2005).

Munții Hășmaș prezintă extensiunea cea mai mare din Carpații Orientali (peste 20 km lungime și 5-10 km lățime), reprezentată de culmi și martori. În nord și est întâlnim vârfuri izolate, iar în vest se întinde o culme continuă între Olt și Bicăjel (vezi fig. 1). Este un exemplu de carst evoluat, cu forme diferite și variate (doline, uvale, depresiuni carstice), care au luat naștere pe calcare jurasice, odată cu exhumarea lor în neogen (Posea et. al., 1974).

Bibliografie

Cucu, V., (1981), Geografia Populației și așezărilor umane, Edit. Didactică și Pedagogică, București

Ielenicz, M., Pătru, I., (2005), Geografia fizică a României, Edit. Universitară, București, 255 p.

Pop, G., (2006), Carpații și Subcarpații României, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj, 260 p.

Posea Gr., Popescu N., Ielenicz M., (1974), Relieful României, Edit. Științifică și Enciclopedică, București, 483 p.

Tufescu, V., (1974), România - Relația om-natură-economie, Edit. Științifică, București, 530 p.

- **(1992), Geografia României (Regiunile Pericarpatice), vol. IV, Edit. Academiei Române, București, 580 p.

Preview document

Relieful carstic de suprafață Studiu de caz - Masivul Hășmaș și Podișul Mehedinți - Pagina 1
Relieful carstic de suprafață Studiu de caz - Masivul Hășmaș și Podișul Mehedinți - Pagina 2
Relieful carstic de suprafață Studiu de caz - Masivul Hășmaș și Podișul Mehedinți - Pagina 3
Relieful carstic de suprafață Studiu de caz - Masivul Hășmaș și Podișul Mehedinți - Pagina 4
Relieful carstic de suprafață Studiu de caz - Masivul Hășmaș și Podișul Mehedinți - Pagina 5
Relieful carstic de suprafață Studiu de caz - Masivul Hășmaș și Podișul Mehedinți - Pagina 6
Relieful carstic de suprafață Studiu de caz - Masivul Hășmaș și Podișul Mehedinți - Pagina 7
Relieful carstic de suprafață Studiu de caz - Masivul Hășmaș și Podișul Mehedinți - Pagina 8
Relieful carstic de suprafață Studiu de caz - Masivul Hășmaș și Podișul Mehedinți - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Relieful carstic de suprafata Studiu de caz - Masivul Hasmas si Podisul Mehedinti.pdf

Alții au mai descărcat și

Învelișul de sol din Podișul Mehedinți

CAPITOLUL I - PROBLEME GENERALE 1.1. Aşezare geografică Situat in sud-vestul tarii, intre Podişul Getic (SE,E), Carpaţii Meridionali (N,NV),...

Ariditatea și Deșertificarea la Nivelul Județului Mehedinți

ASPECTE GENERALE ALE ARIDIZĂRII ŞI DEŞERTIFICĂRII: Extinderea aridizării şi a deşertificării este în strânsă legătură cu modificările climatice...

Potențialul turistic al județului Mehedinți

Localizare si caracterizare 1. Scurt istoric al judetului Mehedinti Judetul Mehedinti este situat in sud-vestul Romaniei si se intinde pe 4900...

Amenajarea Forestieră a Teritoriului în Județul Mehedinți

Regiunea Oltenia este situată în zona de Sud Vest a României şi este compusă din cinci judeţe: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Regiunea ocupă...

Mehedinți - Caraș-Severin - Zestrea Naturii

Mehedinti - Caras-Severin - Zestrea naturii: INTRODUCERE: Zona cuprinsa între limitele Valea Cernei, Valea Motrului si soseaua ce face legatura...

Studiu fizico - geografic asupra Munților Mehedinți

1. Introducerea Aceasta lucrare reprezinta o analiza din punct de vedere fizico-geografic a muntilor Mehedinti, care fac parte din Carpatii...

Relieful dezvoltat pe roci carstificabile. studiu de caz Munții Apuseni

1. INTRODUCERE Din punct de vedere fizico – geografic, caracteristica unui peisaj este dată de relief şi de vegetaţie, iar relieful, la rândul său...

Explorare pentru calcar în perimetrul Peștera - Munții Retezat

A. Scopul proiectului Scopul acestui proiect este de a se elabora un program de cercetare geologica a zacamantului de calcare din perimetrul...

Ai nevoie de altceva?