România și Pactul de la Varșovia

Referat
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3874
Mărime: 39.86KB (arhivat)
Publicat de: Vlad Mitu
Puncte necesare: 8
Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi Facultatea de Filosfie şi Ştiinţe Social-Politice Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Extras din referat

Mutaţiile majore survenite în câmpul geopolitic european, dar şi în arena internaţională după încheierea celei de-a doua conflagraţii mondiale, manifestate în dinamica derulării Războiului Rece, au avut rolul determinant în apariţia celor două reprezentative blocuri politico-militare opuse, Alianţa Nord-Atlantică şi Pactul de la Varşovia.

Anul 1955 a fost marcat de ȋncheierea tratatelor de pace cu Austria, de primirea Republicii Federale Germane ȋn NATO şi de semnarea Tratatului de la Varşovia. La 14 mai 1955 s-a anunţarea semnarea „ Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală de la Varşovia” de către conducătorii statelor socialiste europene: Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, Polonia, România, Ungaria şi Uniunea Sovietică.

Crearea Tratatului de la Varşovia a constituit o evidentă expresie a manifestării Războiului Rece pe continentul european, divizat în cele două sisteme antagonice sub raport social-economic, politic şi militar. Într-o primă analiză, Tratatul poate fi considerat o replică la crearea Alianţei Nord-Atlantice, în special după aderarea R.F. Germania la această alianţă, dar conotaţiile politico-militare ale acestuia converg spre materializarea deciziei Moscovei de a-şi subordona în mod instituţionalizat potenţialul militar al statelor semnatare ale Tratatului.

Potrivit articolului 4 din acest tratat: ”Ȋn cazul unui atac ȋn Europa, din partea vreunui stat sau grup de state ȋmpotriva unuia sau mai multora state semnatare ale Tratatului, ȋn cadrul exercitării dreptului la autoapărare individuală sau colectivă, ȋn conformitate cu articolul 51 Cartei Organizaţiilor Naţiunilor Unite, va acorda statului sau statelor care au fost supuse unui asemnea atac ajutor imediat, ȋn mod individual, ȋn ȋnţelegere cu celelalte state semnatare ale tratatului şi prin toate mijloacele ce i se par necesare, inclusiv folosirea forţei armate.”

Pe termen lung, prin înfiinţarea Tratatului de la Varşovia, Uniunea Sovietică a obţinut un instrument eficient pentru promovarea integrării politice a statelor-satelit, alianţa militară fiind un auxiliar important pentru menţinerea acestora sub un riguros control. Din această perspectivă, acţiunea statelor membre ale Pactului de la Varşovia, cu excepţia României, în Cehoslovacia, a demonstrat în modul cel mai evident această abordare, promovarea, începând cu anul 1968, a „doctrinei suveranităţii limitate” de către Leonid I. Brejnev fiind consecinţa aceluiaşi fapt. În mai 1955, Uniunea Sovietică a creat Pactul de la Varşovia, ca alianţă politico-militară bazată pe similitudini ideologice.

În general, în primii săi ani de existenţă, Pactul de la Varşovia a reprezentat mai mult o monedă de schimb a Uniunii Sovietice, invocată în negocierile diplomatice cu Occidentul, decât o alianţă politico-militară stricto senso. După crearea Pactului de la Varşovia, foarte puţin din activitatea acestuia a fost direcţionată spre construirea şi conferirea de substanţă unei alianţe politico-militare. Uniunea Sovietică a pus accent în special pe utilizarea instituţiilor Pactului ca instrument de control şi subordonare a „aliaţilor minori”. Statul Major General sovietic a procedat la înlocuirea treptată a consilierilor cu un reprezentant militar sovietic al Pactului de la Varşovia în fiecare stat membru al alianţei. Aceştia aveau misiunea de a direcţiona şi monitoriza instruirea militară şi programele privind dotarea şi înzestrarea armatelor statelor respective pentru a fi în deplină concordanţă cu imperativele şi exigenţele politico-militare ale Uniunii Sovietice.

Până în 1958, România s-a dovedit a fi un aliat fidel al Pactului de la Varşovia. Deşi comunismul cu valenţe naţionaliste lansat de Gheorghiu-Dej, cu o uşoară tendinţă de detaşare faţă de linia politică impusă de Uniunea Sovietică, situaţie în mare parte încurajată şi de „noua deschidere” promovată de Nikita S. Hruşciov, căpăta un contur tot mai larg, în şedinţele Comitetului Politic Consultativ n-au fost prezente momente de controverse sau neînţelegeri ce ar fi putut fi puse pe seama reprezentanţilor României. Momentele critice ale anului 1956, materializate prin revoltele din Polonia şi revoluţia maghiară, n-au făcut din România un aliat „incomod”, cum avea să fie perceput mai târziu, ci cu siguranţă unul dintre cei mai devotaţi sprijinitori ai demersurilor întreprinse de către liderii sovietici. Evoluţia României în ansamblul Pactului de la Varşovia , pornind de la o atitudine de obedienţă totală şi până la sfidarea/nesupunerea asumată faţă de puterea hegemonică, poate fi evaluată cât mai obiectiv, prin urmărirea comportamentului în momentele controversate sau de criză ale existenţei alianţei. Întrucât, conform aserţiunii profesorului francez Jean-Louis Dufour, criza constituie „un moment de ruptură în interiorul unui sistem organizat”, este evident că aceasta „implică obligaţia factorilor decizionali de a-şi defini o poziţie fie în favoarea conservării, fie pentru transformarea sistemului dat, în perspectiva întoarcerii sale la un echilibru”.

Preview document

România și Pactul de la Varșovia - Pagina 1
România și Pactul de la Varșovia - Pagina 2
România și Pactul de la Varșovia - Pagina 3
România și Pactul de la Varșovia - Pagina 4
România și Pactul de la Varșovia - Pagina 5
România și Pactul de la Varșovia - Pagina 6
România și Pactul de la Varșovia - Pagina 7
România și Pactul de la Varșovia - Pagina 8
România și Pactul de la Varșovia - Pagina 9
România și Pactul de la Varșovia - Pagina 10
România și Pactul de la Varșovia - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Romania si Pactul de la Varsovia.docx

Alții au mai descărcat și

Dinastia Tudorilor

In secolul XVI un rege sarac ar fi însemnat un rege slab, un rege fara putere asupra parlamentului si nobilimii. Henric al -VII-lea este primul...

Despre Democrațiile Particulare

Are o însemnatate simbolica faptul ca Journal of Democracy – forul numarul unu al teoriei tranzitiei democratice – publica în primul sau numar pe...

Caracterizare generală a epocii elenistice

Termenul elenistic a fost folosit mai intai pentru a desemna limba greaca, pentru ca in secolul al XIX-lea termenul sa desemneze perioada istorica...

Te-ar putea interesa și

Tratatul de la Varșovia - tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se doreşte a fi o relatare a unor evenimente relativ recente care şi-au pus amprenta puternic asupra României, şi în...

Continuitate și discontinuitate în discursul politic comunist și postcomunist, analiză comparată - Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu

Introducere Comunicarea politică din România şi evoluţia ei, încă din nu-prea-îndepărtata perioadă de resticţii, presupune o întreagă colecţie de...

Geopolitica Mării Negre în timpul războiului rece

Introducere Aspectele pe care le vom discuta în lucrarea de faţă aparţin unei perioade deosebit de importante din istoria relaţiilor...

Relansarea politicii externe a României comuniste în anii 1960. relațiile României cu Republica Federală Germană

INTRODUCERE La mijlocul secolului XX, întreaga omenire trăia ani de complexe tensionări ce antrenau mari puteri precum U.R.S.S., S.U.A., China,...

Cooperarea Economică Internațională

CUPRINS INTRODUCERE Am ales tema ’’Cooperarea economică internaţionala’’ pentru a putea înţelege mai bine procesul de cooperare şi elementele...

Tratatul de la Varșovia

Statele membre ale Tratatului de la Varşovia Membru Perioada Republica Populară Albaneză 1955-retrasă oficial din Pact în anul 1968 din cauza...

Alte Grupări Regionale din Europa

INTRODUCERE In lucrarea de fata, ne-am propus sa analizam ce inseamna dezvoltarea regionala si dezvoltarea regionala in Europa, si o parte din...

Relațiile bilaterale România-Israel secolul XX (1944-1965)

1. Introducere: Politica externă se bazează din totdeauna pe doua elemente strategice: încrederea ce şi-o acorda unul altuia partenerii , cât şi...

Ai nevoie de altceva?