Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Logică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 5867
Mărime: 489.12KB (arhivat)
Publicat de: Zoe Mirea
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grajdean Adrian
Ministerul Educației a Republicii Moldova Colegiul Național de Comerț al ASEM

Cuprins

  1. Ciclul integral de monotorizare a dezvoltării logistice
  2. Piața de logistică din RM și UE. Comparație
  3. Principala problemă. Lipsa infrasctructurii
  4. Două proiecte naționale de logistică, la diferite etape de dezvoltare
  5. Impactul asupra dezvoltării economice
  6. Bussiness: cu reguli clare de joc
  7. Logistics Performance Index. Măsurarea performanței în logistică
  8. Bibliografie

Extras din referat

Introducere

,, Cel mai mare orator este succesul ”

În Republica Moldova trebuie de dezvoltat infrastructura eficientă de economie pe piață și în unitățile de alimentație publică, precum și să asigure condiții de facilitare a comerțului și serviciilor de logistică și marketing.

În această lucrare voi reprezenta cum se dezvoltă logistica în Moldova, voi enumera cîteva etape pentru a îmbunătăți și de a informa tinerele forțe de muncă, pentru a schimba strategia dezvoltării logisticii pe teritoriile Republicii Moldova în conformitate cu Uniunea Europeană.

,,Puterea și cheia succesului în strategia de dezvoltare a logisticii se va executa doar prin noi…”

Ciclul integral de monotorizare a dezvoltării logistice

Republica Moldova trece printr-un proces dinamic de dezvoltare, pe al cărui parcurs se definesc priorităţile de dezvoltare, fiind planificate acţiunile necesare pentru implementarea acestora. Ulterior, după realizarea acţiunilor stabilite, se va desfăşura procesul de evaluare a sarcinilor stabilite. Deşi documentul prevede o perioadă de 9 ani, începînd cu 2012 şi pînă în 2020 planificarea, alocarea resurselor, monitorizarea şi raportarea privind acţiunile realizate se vor efectua anual. Schema de mai jos descrie acest ciclu:

Astfel, conform schemei, sistemul de management al Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020” va avea următoarele caracteristici principale:

• Strategia va fi implementată prin actualizarea Planului consolidat de acţiuni deja existent, care include în sine acţiuni din Programul de activitate al Guvernului, din alte documente naţionale şi de planificare strategică. Planul consolidat de acţiuni este un cadru de planificare, monitorizare şi raportare unic pentru toate instituţiile administraţiei publice

centrale. În mod similar, raportarea privind implementarea acţiunilor din Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020” se va efectua în baza Planului consolidat de acţiuni. În acest scop Cancelaria de Stat a implementat deja un sistem de monitorizare online a Planului consolidat de acţiuni;

• Ciclul anual de planificare şi raportare va permite nu doar monitorizarea permanentă a progresului realizării Strategiei, dar şi corectarea, după caz, a măsurilor şi activităţilor planificate. Acest lucru este important pentru că Strategia este de durată lungă, timp în care se pot produce schimbări în mediul intern şi extern, fiind necesare anumite ajustări, dar și pentru că în contextul implementării angajamentelor de integrare europeană actuale şi viitoare, care au o legătură directă cu priorităţile din Strategie;

• Implementarea multor acţiuni din Strategie va fi imposibilă fără modificarea structurii şi a nivelului de finanţare. Cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM) va fi cadrul prin al cărui intermediu acţiunile din Strategie care necesită finanţare vor fi prioritizate şi finanţate. Stabilirea generală a priorităţilor în Cadrul bugetar pe termen mediu, elaborarea planurilor sectoriale de cheltuieli şi planificarea bugetelor pe bază de programe – toate aceste procese vor trebui să ţină cont de priorităţile prevăzute în Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”. Aceste documente vor fi instrumente de evaluare a progresului, deoarece principalii indicatori din Strategie vor fi reflectaţi în bugetele pe bază de programe şi de planuri sectoriale de cheltuieli. Asigurarea acestei sincronizări va fi în responsabilitatea Ministerului Finanţelor, în colaborare cu Cancelaria de Stat;

• Pentru a cunoaşte progresele implementării Strategiei şi pentru a determina necesitatea realizării unor ajustări ale acţiunilor stabilite, Cancelaria de Stat va efectua, la jumătate de termen, o evaluare a implementării Strategiei. În funcţie de circumstanţe şi de progresul înregistrat, o astfel de evaluare ar putea fi holistică, de exemplu să cuprindă toate cele şapte priorităţi, sau tematică – să cuprindă anumite priorităţi sau aspecte. O astfel de abordare este în conformitate cu mecanismul de monitorizare şi evaluare a Strategiei „Europa 2020”.

Bibliografie

www.LPI-moldova.com

www.justice.md

www.arhiva.md.com

www.logistics.md.com

www.barloworldlogistics.com

www.ase.md

www.bnm.md

Preview document

Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 1
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 2
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 3
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 4
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 5
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 6
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 7
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 8
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 9
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 10
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 11
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 12
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 13
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 14
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 15
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 16
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 17
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 18
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 19
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 20
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 21
Tendințele în Dezvoltarea Logisticii în Republica Moldova și Uniunea Europeană - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Tendintele in Dezvoltarea Logisticii in Republica Moldova si Uniunea Europeana.docx

Alții au mai descărcat și

Silogismul judiciar în concepția lui Mircea I Manolescu

Definirea termenului ‘silogism’ In opinia lui Aristotel, silogismul reprezinta ‘o vorbire in care, daca ceva a fost dat altceva decat datul...

Logică juridică -

Ideea de juridic conoteaza lege, norma, regula, instructiune s.a.m.d. Ideea de logica conoteaza aceleasi elemente, cu dubla precizare ca, pe de...

Logica Juridică

Termenul de “logică” sau “logic” trimite de obicei la gândirea corectă, cu deosebire, la regulile gândirii corecte. Rezonanţa conotativă asociată...

Istoria Logicii Juridice în România

Introducere Utilitatea deosebită a logicii juridice în formarea viitorului jurist, indiferent de domeniul în care acesta va activa, derivă din...

Funcțiile limbajului și particularitățile lor în universul juridic

Există o mulţime de puncte de vedere cu privire la funcţiile limbajului. Diversitatea lor derivă din perspectiva (concepţia) asupra limbajului....

Logistica - sursă de competitivitate

Într-o economie caracterizată prin creşterea tot mai accentuată a concurenţei, competitivitatea devine o condiţie “sine qua non” pentru existenţa...

Te-ar putea interesa și

Rolul transportului în sistemul de logistică

Introducere Actualitatea temei. Competiţia internaţională şi expansiunea geografică a pieţelor a forţat producătorii şi exportatorii să se...

Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare ştiinţifică a temei. Schimbările semnificative, ca urmare a acţiunilor de reformă, impun eforturi...

Transport Turism

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Diviziunea internaţională a muncii în orice formaţii social-economice...

Ai nevoie de altceva?