Combustibili termotehnică

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 10447
Mărime: 194.70KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Combustibili termotehnica

Extras din referat

Noţiune, tipuri, resurse, bilanţuri de combustibil

Sursa principală de energie pe Pământ este Soarele. În urma reacţiilor de fuziune nucleară ce se produc pe Soare, acesta iradiază pe suprafaţa globului pământesc o cantitate imensă de energie.

Prin purtător de energie se înţelege fluxul material care poate acumula, transmite şi ceda energie în urma unor transformări de stare. Drept exemplu de purtători de energie pot servi combustibilii, aburul, apa fierbinte, aerul comprimat etc.

Purtătorii de energie pot fi surse şi resurse de energie. Sursele de energie se împart în inepuizabile care se regenerează cel puţin în ritmul în care pot fi consumate şi epuizabile care se regenerează lent (combustibilii clasici) sau deloc (uraniul, toriul). Datorită caracterului de regenerare sursele inepuizabile de energie sunt definite şi drept surse regenerabile, iar cele epuizabile surse neregenerabile. Sursele regenerabile de energie includ radiaţia solară, apele geotermale, mareele, reacţiile nucleare şi termonucleare. La rândul său, radiaţia solară se manifestă prin mai multe forme de energie: eoliană, hidraulică, energia biomasei, valurilor maritime şi termice ale oceanelor. Sursele regenerabile de energie se caracterizează prin cantitatea lor practic inepuizabilă şi prin impactul favorabil pe care-l au asupra mediului ambiant.

Sursele de energie, respectiv resursele de energie, oferă un potenţial energetic exploatabil. În cazul resurselor, acest potenţial se găseşte înmagazinat într-o anumită substanţă chimică şi este exploatabil prin extracţia acestei substanţe şi conversia energiei sale chimice. În cazul surselor, potenţialul energetic se află într-o fază mai „avansată” de utilizare, fiind exploatabil ca atare sau printr-un număr redus de transformări energetice.

Resursele de energie se împart în:

- primare, care sunt extrase sau recuperate direct din natură. În general, energia primară nu este folosită;

- secundare sunt resursele care au fost obținute din cele naturale prin una sau mai multe transformări (combustibil, carburanţi, energie termică, electrică şi mecanică).

La rândul său, resursele primare se împart în:

- convenţionale sunt identificate, disponibile şi exploatabile prin tehnologii cunoscute sau în curs de a fi aplicate.

- neconvenţionale sunt caracterizate prin existenţă şi utilizare posibilă, în timp ce pentru extracţia şi tratarea lor se cer alte tehnologii decât cele obişnuite în prezent.

Din resursele energetice primare fac parte:

- combustibilii fosili (cărbune, petrol, gaze naturale, şisturi bituminoase şi nisipuri asfaltice), lemnul şi deşeurile; prin ardere, energia chimică înmagazinată este transformată în energie termică şi apoi o parte din ea, eventual, în energie mecanică.

- biomasa (deşeuri forestiere, agricole şi solide urbane, băligarul, plantele agricole energetice) folosită pentru producerea energiei termice prin ardere sau a biogazului.

- minereul de uraniu utilizat în centralele nuclearo-electrice ca materie primă pentru producerea controlată a reacţiei de fuziune nucleară.

- apa folosită fie pentru producerea prin electroliză a hidrogenului combustibil, fie pentru obţinerea deuteriului - principalul element necesar desfăşurării reacţiei de fuziune termonucleară.

- căderile de apă al căror potenţial energetic poate fi transformat în energie mecanică şi apă ca forţă a valurilor.

- energia eoliană ce poate fi transformată în energie mecanică.

- energia solară, a cărei intensitate poate fi multiplicată prin focalizare cu ajutorul unui sistem de oglinzi şi folosită apoi ca energie termică sau valorificată direct ca energie electrică prin intermediul celulelor fotovoltaice.

- energia geotermală ce poate ajunge în mod natural la suprafaţa terestră sau poate fi adusă prin diferite mijloace şi utilizată apoi ca energie termică.

Prin natura lor sursele de energie sunt inepuizabile şi corespund unor procese naturale în desfăşurare, repetabile sau regenerabile. În acelaşi timp, resursele de energie sunt în majoritate epuizabile.

În ceea ce priveşte sursele şi resursele inepuizabile, limitele sunt de ordin tehnic şi economic. Astfel, apa poate fi considerată drept o resursă inepuizabilă, dacă se iau în consideraţie cantităţile imense de apă din mări şi oceane, precum şi circuitul ei în natură.

Din punctul de vedere al cunoaşterii, resursele energetice pot fi identificate şi neidentificate. Resursele energetice neidentificate se împart în previzibile, dacă sunt situate în zone cunoscute, dar insuficient exploatate, şi ipotetice, dacă sunt situate în zone încă necercetate.

Resursele identificate se împart în exploatabile, cunoscute şi sub numele de rezerve, şi condiţionale sau inexploatabile în condiţiile tehnice şi economice actuale. Rezervele pot fi certe sau probabile.

Combustibili se numesc substanţele inflamabile care din punct de vedere economic este raţional să se utilizeze pentru obţinerea unor cantităţi considerabile de căldură. Se utilizează combustibili de provenienţă organică (atât fosili cât şi biomasă) şi minerală – combustibilul nuclear (U235, U238, U233, Pu239). Combustibilii organici degajă căldura în urma reacţiilor interatomare - de combinare a elementelor (atomilor) combustibile cu oxidantul. Combustibilii nucleari degajă energia legăturilor din interiorul nucleului atomilor, în urma reacţiilor de fisiune a acestora, energie cu mult mai mare decât cea degajată de combustibilii organici.

Preview document

Combustibili termotehnică - Pagina 1
Combustibili termotehnică - Pagina 2
Combustibili termotehnică - Pagina 3
Combustibili termotehnică - Pagina 4
Combustibili termotehnică - Pagina 5
Combustibili termotehnică - Pagina 6
Combustibili termotehnică - Pagina 7
Combustibili termotehnică - Pagina 8
Combustibili termotehnică - Pagina 9
Combustibili termotehnică - Pagina 10
Combustibili termotehnică - Pagina 11
Combustibili termotehnică - Pagina 12
Combustibili termotehnică - Pagina 13
Combustibili termotehnică - Pagina 14
Combustibili termotehnică - Pagina 15
Combustibili termotehnică - Pagina 16
Combustibili termotehnică - Pagina 17
Combustibili termotehnică - Pagina 18
Combustibili termotehnică - Pagina 19
Combustibili termotehnică - Pagina 20
Combustibili termotehnică - Pagina 21
Combustibili termotehnică - Pagina 22
Combustibili termotehnică - Pagina 23
Combustibili termotehnică - Pagina 24
Combustibili termotehnică - Pagina 25
Combustibili termotehnică - Pagina 26
Combustibili termotehnică - Pagina 27
Combustibili termotehnică - Pagina 28
Combustibili termotehnică - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Combustibili Termotehnica.docx

Alții au mai descărcat și

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Curs CCIA

INTRODUCERE Viitorul motorului cu ardere interna (m.a.i.) pentru transportul rutier (de marfa si de persoane) va depinde de combinatia...

Autovehicule Rutiere - Elemente de Ecologie și Poluarea Mediului

1.1. RELAŢIA DINTRE ECOLOGIE ŞI POLUARE Ecologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul interacţiunii dintre fiinţele vii şi dintre acestea şi...

Sisteme de Propulsie Neconvenționale

CLASIFICAREA SISTEMELOR DE PROPULSIE NECONVENTIONALE Prinsistem de propulsie neconventional se intelege acel sistem de propulsie care are cel...

Te-ar putea interesa și

Incinerarea Desurilor Urbane Periculoase

Cap.1 Tema lucrarii Sa se proiecteze o instalatie de incinerare a deseurilor urbane periculoase dintr-un oras cu 900000 de locuitori. Se dau...

Mașina pentru combaterea eroziunii solului

Viticultura şi vinificaţia au tradiţii seculare pe aceste meleaguri arse de soare, de ele au depins întotdeauna în mare măsură, bunăstarea şi viaţa...

Pile de Combustie

Pile de combustie O pilă electrică ce transformă energia intrinsecă a unui combustibil direct în energie electrică, şi direct în curent printr-un...

Incinerator deșeuri medicale

Legislatie Temei legal: Legea serviciului de salubrizare a localitatilor. Parlament Art.2 1) serviciul de salubrizare cuprinde urmatoarele...

Prezentarea Procesului Tehnologic de Uscare a Plantelor Medicinale

Tema: Optimizarea energetică a unui uscător de plante medicinale Cuprins: 1. Bilanţul termic al unui uscător de plante medicinale (pe baza...

Omologarea și acreditarea ISCIR a cazanelor de apă caldă

CAPITOLUL I Legislatie. Metodologie de lucru. Studiu de caz Scopul masuratorilor. Legislatie Optimizarea folosirii combustibililor impune...

Instalații de Biogaz

CUM SE PRODUCE BIOGAZUL? O instalaţie de producerea biogazului este compusă dintr-un sistem de alimentare cu substraturi şi un recipient de...

Resurse netradiționale de energie

Introducere De ce anume acum a aparut intrebarea: ce asteapta omenirea – foamea energetica sau belsugul energetic? De pe paginile ziarelor si...

Ai nevoie de altceva?