Scheme de forță și de comandă pentru sisteme de acționare electronică utilizând semnele convenționale ale elementelor componente

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1551
Mărime: 1.08MB (arhivat)
Publicat de: Ioana Daniela M.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. ing. Manu Ioana Daniela

Extras din referat

1. Introducere

Pentru comanda mașinilor-unelte se utilizează o mare varietate de aparate, instrumente și dispozitive.

Pentru ușurarea desenării și înțelegerii schemelor dispozitivelor, aparatelor și motoarelor electrice reprezentarea se realizează simbolizat.

Fiecare sistem de comandă electric sau electronic conține un număr de aparate și dispozitive. Elementele acestora sunt conectate prin conductoare electrice, prin înlănțuire magnetică sau prin legături mecanice. Pentru studierea funcționării sistemelor, pentru montare și exploatare se întocmesc scheme electrice și electronice.

2. Clasificare

Se utilizează două moduri de reprezentare a schemelor electrice:

a. Primul mod este reprezentat de schemele desfășurate sau scheme de principiu. Acesta constă în reprezentarea în scheme a elementelor aparatelor și dispozitivelor în circuitele pe care le deservesc, fără a ține seama de amplasarea lor relativă. În aceste scheme diferitele clemente ale unui aparat sunt dispuse în locurile cele mai potrivite din punctul de vedere al clarității și înțelegerii. Elementele aceluiași dispozitiv pot fi amplasate pe desen în diferite părți ale schemei. Pentru a indica aparentele elementelor, acestea se notează cu aceleași simboluri literale sau numerice.

Exemplu: contactele unui contactor, a cărui bobină se notează cu c, se vor nota de asemenea cu c. În cazul când există mai multe aparate de același fel, atunci ele vor fi notate cu combinați de litere și cifre (exemplu:c1, c2 etc.).

b. Al doilea mod este reprezentat de schemele de montaj. Acestea permit fixarea dinainte, pe planșetă, a căilor de cablare și amplasarea aparatelor în tablourile de comandă. Modul de reprezentare a schemelor de montaj constă în indicarea, pe schemă a poziției reciproce a aparatelor și dispozitivelor și a legăturilor dintre elementele acestora. Aceste legături sunt reprezentate așa cum sunt plasate ele în realitate; de aceea, chiar și cea mai simplă schemă va conține multe conductoare și un număr mare de încrucișări, ceea ce îngreuiază înțelegerea ei. Prin aceste scheme se stabilește în mod precis în ce loc se va executa fiecare conexiune, fără a mai fi necesare alte calcule din partea executantului.

3. Condițiile impuse schemelor de forță și de comandă

Pentru o bună funcționare, schemele de forță și comandă trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Cele mai uzuale sunt următoarele:

a. simplitatea ce presupune ca reprezentarea schematizată a unor sisteme ce conțin un număr minim de aparate, instrumente și dispozitive componente. De asemene, este necesară transcrierea simbolurilor unor dispozitive și aparate simple, de același fel.

b. siguranța în funcționare a instalației, aptitudinea schemei de a oferi instalației garanția de a-și îndeplini funcțiile pentru care a fost creată, de-a lungul unei perioade date;

4. Descrierea schemelor electrice

Schemele electrice sunt constituite din două circuite distincte:

a. circuite de forță (de obicei trifazate);

b. circuite de comandă (monofazate).

Conform [1], circuitul de forță cuprinde elementele principale ale schemei (motor, contactor, releu termic, siguranțe fuzibile).

Circuitul de comandă cuprinde elementele de comandă (butoane de comandă, bobinele contactoarelor), elementele de protecție (siguranțe fuzibile, contactul blocului de relee termice), elementele de automenținere și interblocare (contacte auxiliare ale contactoarelor).

5. Exemplu:

Schema electrică desfășurată pentru pornirea și inversarea sensului de rotație la motorul asincron trifazat, redată în figura 1.

Preview document

Scheme de forță și de comandă pentru sisteme de acționare electronică utilizând semnele convenționale ale elementelor componente - Pagina 1
Scheme de forță și de comandă pentru sisteme de acționare electronică utilizând semnele convenționale ale elementelor componente - Pagina 2
Scheme de forță și de comandă pentru sisteme de acționare electronică utilizând semnele convenționale ale elementelor componente - Pagina 3
Scheme de forță și de comandă pentru sisteme de acționare electronică utilizând semnele convenționale ale elementelor componente - Pagina 4
Scheme de forță și de comandă pentru sisteme de acționare electronică utilizând semnele convenționale ale elementelor componente - Pagina 5
Scheme de forță și de comandă pentru sisteme de acționare electronică utilizând semnele convenționale ale elementelor componente - Pagina 6
Scheme de forță și de comandă pentru sisteme de acționare electronică utilizând semnele convenționale ale elementelor componente - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Aplicatii - Scheme de forta si de comanda pentru sisteme de actionare electronica utilizand semnele conventionale ale elementelor componente.docx
  • Scheme de forta si de comanda pentru sisteme de actionare electronica utilizand semnele conventionale ale elementelor componente.docx

Ai nevoie de altceva?