Deontologia Profesiei de Asistent Social

Referat
9.4/10 (7 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 249 în total
Cuvinte : 37
Mărime: 167.24KB (arhivat)
Publicat de: Romana Rotariu
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Tema I. Aspecte generale privind deontologia profesionala 5
 3. 1. Delimitari conceptual 5
 4. 1.1. Deontologia muncii de asistent social 9
 5. 2. Etica si deontologia Tn context international si national 10
 6. Tema II. Dimensiuni ale profesionalizarii fn domeniul
 7. Asistentei sociale 12
 8. 1. Profilul psiho-profesional al asistentului social 14
 9. 2. Rolurile asistentului social 14
 10. 3. Personalitatea si stilul de munca al asistentului social 15
 11. 4. Caracteristicile care formeaza profilul psiho-social si
 12. moral al asistentului social 15
 13. Tema III. Vocatie si etica profesionala 17
 14. 1. Dimensiunile morale ale personalitati'i profesionale 21
 15. 2. Morala, etica deontologie 22
 16. 3. Deontologia - ramura a stiintelor socio-umane 29
 17. Tema IV. Scurt istoric al deontologiei Tn Romania 33
 18. Tema V. Sistemul drepturilor asistentului social 35
 19. Tema VI. Datoriile asistentilor sociali 38
 20. Tema VII. Aspecte deontologice ale perfectinarii
 21. asistentilor sociali 43
 22. Tema VIII. Codurile deontologice 48
 23. Tema IX. Valori si principii ale Asistentei sociale.
 24. Etica rofesionala 52
 25. 1. Valorile muncii sociale ca domeniu de activitate profesionala 52
 26. 2. Valorile fundamental ale profesiunii de asistent social 53
 27. 3. Principii ale filosofiei muncii sociale 54
 28. 4. Principiile de baza ale activitatii de Asistenta sociala 56
 29. Tema X. Formarea personalului de specialitate Tn domeniul
 30. Asistentei sociale 58
 31. 1. Preocupari Tn domeniul Tnvatamantului superior de
 32. Asistenta sociala 58
 33. 2. Continutul pregatirii asistenjilor sociali 63
 34. 3. Formarea initiala a asistentilor sociatifc 64
 35. 4. Raspundere si responsabilitate Tn munca de asistenta sociala 67
 36. 5. Functiile asistentilor sociali tn diferite servicii sociale 70
 37. Tema XI. Statutul profesional al asistentuiui social. 74
 38. Tema XII. Psihologie si etica profesionala $};, 90
 39. 1. Caracteristicile psihologice ale personalitatii asistentuiui social 90
 40. 2. profilul socio-profesional si moral al asistentuiui social 95
 41. 3. Aptitudinile psiho-sociale necesare asistentuiui social 96
 42. Anexe 100

Extras din referat

TEMA I.

ASPECTE GENERALE

PRIVIND DEONTOLOGIA PROFESIONALA

1. Delimitari conceptuale

Deontologia este o filozofie a profesiei, a lucrului bine facut, care se bazeaza pe ideea ca individul apartine societajii §i ca el are raporturi de munca cu semenii sai, raporturi ce presupune drepturi §i indatoriri. Temenul deontologie este sinonim cu termenul etica profesionala.

Deontologia profesionala este ansamblul de norme si reguli morale care se aplicd la locul de munca si dupd care trebuie sa se ghideze angajatul.

In acest context, deontologia opereaza cu teoria generala a actiunii eficiente, praxiologia.

Tadeus Kotarbinski considers ca praxiologia are datoria de a constitui o taxonomie de recomandari, principii si sugestii cu caracter general pe baza carora se stabilesc norme ale actiunii eficiente. In orice acfiune umana identificam anumite elemente constitutive:

a. agentul (subiectul uman sau colectivitatea);

b. scopul sau obiectivele;

c. obiectul acjiunii;

d. mijlocul de actiune, care face legatura intre agent si obiect.

Din punct de vedere praxiologic actiunea umana este „o schimbare deliberata a obiectelor mediului natural sau social in conformitate cu scopul dinainte stabilit, fund diferita de simpla miscare mecanica sau biochimica. Ea este o conduita teleologica, cu motivatie sociala". (C. Popa, Teoria acfiunii sociale).

Astfel, fiecare profesionist trebuie sa devina un propagator al lucrului bine facut si deci trebuie sa posede o pregatire praxiologica. Practic nu exista profesie sau meserie care sa nu aiba elaborate reguli ce se cer a fl respectate. Exista regulamente de ordine interioara, fise de posturi, statute, monografii profesionale, coduri etice si alte reglementari care constituie sistemul normativ specific domeniului respectiv.

Sistemul normativ este o insiruire de reguli care descriu obligatiile, interdictiile si permisiunile tuturor agentilor cuprinsi intr-un anumit gen de activitate si care se infa|iseaza acestora, fie ca obligatie, fie ca datorie. Astfel, sistemul normativ:

a. clasifica ac|iunile umane (criteriul distinctiv al acfiunii fiind sistemul

de norme);

b. precizeaza numai cazurile extreme ale actiunii posibile in diferite

domenii, respectiv numai ceea ce este obligatoriu §i ceea ce este interzis;

c. normele nu se refera la acjiunile peimisive in mod neobligatoriu,

acestea depinzand de inijiativa si de libera alegere a agentului; pentru acfiunile

posibile, care nu sunt normative, si care nu fac parte nici din cele interzise, nici

din cele obligatorii, agentul nu este raspunzator, ci responsabil, aceasta

atitudine infatisandu-se ca datorie;

d. domeniul acjiunilor permise (neobligatorii) nu poate fi luat cu eel al

obligafiilor, deoarece acestea, ca si interdictiile, formeaza un corp comun de

norme, opus domeniului actiunilor permise (neobligatorii);

Preview document

Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 1
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 2
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 3
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 4
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 5
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 6
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 7
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 8
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 9
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 10
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 11
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 12
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 13
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 14
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 15
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 16
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 17
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 18
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 19
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 20
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 21
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 22
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 23
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 24
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 25
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 26
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 27
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 28
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 29
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 30
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 31
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 32
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 33
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 34
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 35
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 36
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 37
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 38
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 39
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 40
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 41
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 42
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 43
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 44
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 45
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 46
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 47
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 48
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 49
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 50
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 51
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 52
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 53
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 54
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 55
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 56
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 57
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 58
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 59
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 60
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 61
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 62
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 63
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 64
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 65
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 66
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 67
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 68
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 69
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 70
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 71
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 72
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 73
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 74
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 75
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 76
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 77
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 78
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 79
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 80
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 81
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 82
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 83
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 84
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 85
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 86
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 87
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 88
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 89
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 90
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 91
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 92
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 93
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 94
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 95
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 96
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 97
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 98
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 99
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 100
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 101
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 102
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 103
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 104
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 105
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 106
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 107
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 108
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 109
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 110
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 111
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 112
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 113
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 114
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 115
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 116
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 117
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 118
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 119
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 120
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 121
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 122
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 123
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 124
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 125
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 126
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 127
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 128
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 129
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 130
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 131
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 132
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 133
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 134
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 135
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 136
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 137
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 138
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 139
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 140
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 141
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 142
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 143
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 144
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 145
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 146
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 147
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 148
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 149
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 150
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 151
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 152
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 153
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 154
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 155
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 156
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 157
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 158
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 159
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 160
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 161
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 162
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 163
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 164
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 165
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 166
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 167
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 168
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 169
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 170
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 171
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 172
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 173
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 174
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 175
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 176
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 177
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 178
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 179
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 180
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 181
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 182
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 183
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 184
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 185
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 186
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 187
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 188
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 189
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 190
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 191
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 192
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 193
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 194
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 195
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 196
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 197
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 198
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 199
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 200
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 201
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 202
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 203
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 204
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 205
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 206
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 207
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 208
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 209
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 210
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 211
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 212
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 213
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 214
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 215
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 216
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 217
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 218
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 219
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 220
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 221
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 222
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 223
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 224
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 225
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 226
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 227
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 228
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 229
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 230
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 231
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 232
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 233
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 234
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 235
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 236
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 237
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 238
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 239
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 240
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 241
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 242
Deontologia Profesiei de Asistent Social - Pagina 243

Conținut arhivă zip

 • Deontologia Profesiei de Asistent Social.doc

Alții au mai descărcat și

Consilierea Persoanelor Aflate în Situații de Risc

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONSILIEREA 1.1. Repere teoretice privind consilierea În sens larg, consilierea reprezintă o acţiune...

Asistență Socială

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Sănătatea reprezintă o componentă importantă a personalităţii umane ; aceasta are la bază structura biologică, educaţia,...

Proiect de intervenție socială pentru diminuarea efectelor violenței domestice

1)Descrierea proiectului 1.1 Titlu:”Siguranta ta pe primul plan” 1.2 Locul de desfasurare:JUDETUL IASI,ORASUL IASI 1.3 Suma totala a...

Asistența Socială Acordată Copiilor Aflați în Dificultate din Centrul de Zi Maria Stein Petroșani

INTRODUCERE Asistenţa socială a apărut ca răspuns la nevoile şi suferinţele umane, iar nevoia socială şi implicit, nevoia de asistenţă socială au...

Consiliere în Asistența Socială

Consilierea reprezintă un serviciu de sprijin şi ajutor pentru persoanele aflate în anumite situaţii de dezavantaj, se referă la suportul acordat...

Metode și Tehnici în Asistența Socială la Nivel Individual

Introducere Valorile și principiile etice, conform codului deontologic al asistentului social, reprezintă totalitatea normelor de conduită...

Sociologia devianței

1. Introducere De-a lungul timpului, sociologia deviantei si cea a criminalitatii si-au constituit o serie de interpretari si modele teoretice cu...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Te-ar putea interesa și

Tehnici de Intervenție în Asistența Socială

Capitolul I Istoricul asistenţei sociale 1.1 Aspecte ale devenirii asistenţei sociale internaţionale Comunităţile umane au avut întotdeauna în...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Asistența Socială Acordată Copiilor Aflați în Dificultate din Centrul de Zi Maria Stein Petroșani

INTRODUCERE Asistenţa socială a apărut ca răspuns la nevoile şi suferinţele umane, iar nevoia socială şi implicit, nevoia de asistenţă socială au...

Deontologie profesională și drepturile omului - codul etic al profesiei de asistent social

Codul Etic al Profesiei de Asistent Social Etica profesionala se afla la baza activitatii de asistenta sociala. Codul etic reprezinta un set de...

Justificați importanța referențialului etic în profesia de asistent social

Societatea contemporană, inclusiv cea românească, este caracterizată de mutiplele probleme sociale, care își au originea în colapsul sistemului de...

Deontologia Profesiei de Asistent Social

CURS 4: Beneficiarii serviciilor de asistentã socialã Beneficiarii activitãtilor asistentiale nu au fost dintotdeauna numiti “clienti”. Ei au...

Asistență socială

Definiție: Asistenta sociala desemneaza un ansamblu de institutii, programe, activitati, profesii, servicii specializate de protejare a...

Asistența Socială

Asistentul social se ocupă în principal cu recuperarea şi (re)integrarea psiho-socială şi profesională a persoanelor cu probleme...

Ai nevoie de altceva?