Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 10355
Mărime: 47.51KB (arhivat)
Publicat de: Selina Petrache
Puncte necesare: 7

Extras din referat

La limită, există două perspective din care putem privi viața noastră și a mediului social în care trăim. Într-o primă perspectivă, am putea vedea lucrurile ca pe o mare de bucurie care este doar tulburată, din când în când, de probleme personale sau sociale, de la cele mai mărunte la cele mai mari, de la adieri care abia dacă ne irită pielea, deranjante totuși, la furtuni gata să ne prindă în vârtejul lor și să ne scufunde. Într-o a doua perspectivă, am putea vedea lucrurile ca pe o mare în permanentă furtună pe care, din când în când, mai apar și razele bucuriei. Dar care este adevărul în cele din urmă? Probabil greu de stabilit de o manieră generală și liniară, adică mult simplificată. Ne mai putem întreba și în legătură cu știința, cea menită să identifice adevărul: unde este locul ei într-una sau alta dintre cele două perspective. Din nou, pare a fi în joc mai mult o problemă de reprezentare, deși în realitate nu este chiar așa. Științele, cum este și cazul psihologiei sociale, sunt genetic și funcțional strâns legate de rezolvarea de probleme, indiferent dacă, în diferite etape, sunt „științe pure” sau „științe aplicate”. (Steele și Pierce, 2008, p. 3).

Provocarea lansată de coordonatorul acestui volum este una menită să răstoarne această paradigmă sau măcar tinde spre aceasta. Dar până la răsturnarea paradigmatică, materialul de lucru este dat totuși de perspectiva în care viața noastră și a societății în care trăim este una problematică, bucuria fiind un câmp de câștigat, inclusiv cu sprijinul psihologiei sociale aplicate.

Vom încerca în contribuția de față să aducem în prim plan problematica de bază a psihologiei sociale și sociologiei, regrupând în jurul conceptului de intervenție o serie de considerații sintetizate de noi, în baza literaturii de specialitate, într-o serie de lucrări anterioare. (A se vedea Pascaru, 2011; Pascaru, 2012; Pascaru, 2013).

1. Psihologia socială aplicată și deschiderile ei

Psihologia socială aplicată este o ramură a psihologiei sociale care recurge la teoriile, principiile, metodele și datele psihologiei sociale pentru a contribui la: 1) înțelegerea unor probleme sociale de ordin practic și 2) dezvoltarea unor strategii de intervenție care să sprijine optimizarea modului de funcționare a indivizilor, grupurilor, organizațiilor, comunităților și societăților în raport cu anumite probleme de natură socială și practică. Din punctul de vedere al autorilor mai sus amintiți, ceea ce este specific psihologiei sociale aplicate și o distinge ca și ramură a psihologiei sociale, este această preocupare pentru dezvoltarea unor strategii de intervenție, primele studii de psihosociologie aplicată au fost legate de mediul muncii sau de studiile asupra deciziilor judecătorești.

Lewin a fost cel care, la începutul anilor 30, a început să investigheze o serie de aspecte practice și de probleme sociale. Era vorba de felul în care ar putea fi oamenii determinați să adopte o dietă mai sănătoasă sau de modul cum sunt influențate relațiile interpersonale și productivitatea în muncă de către stilul de conducere. Între 1930 și 1940, a crescut în mod considerabil interesul vizavi de problemele aplicative și practice, multe dintre acestea fiind consecințe ale dezvoltării nazismului și ale celui de al doilea război mondial. Unii specialiști germani au afirmat că Adolf Hitler a avut mai multă influență asupra dezvoltării psihologiei sociale decât a avut oricine altcineva, inclusiv cei mai proeminenți cercetători, acțiunile lui Hitler făcându-i pe oameni să își pună o serie de întrebări cu privire la cauzele unor fenomene psihosociale relevante precum violența, genocidul, conformitatea, sau obediența.

Si evenimentele din anii 60 au dus la creșterea interesului față de psihologia socială aplicată. O serie de evenimente extrem de relevante din punct de vedere politic și social (de exemplu, asasinarea lui J. F. Kennedy sau a lui Martin Luther King, războiul din Vietnam) au dus la creșterea atenției vizavi de o serie de aspecte relevante ale societății americane. În acest context, au apărut solicitări, atât din interiorul psihologiei cât și din partea membrilor societății, pentru ca psihologia să devină mai relevantă din punct de vedere social. Ca și o consecință a acestor dezvoltări, psihologia socială aplicată s-a constituit de-a lungul anilor 70 ca și domeniu clar delimitat, un moment semnificativ fiind apariția unei reviste dedicate în mod specific aspectelor aplicative și cercetării: Journal of Applied Social Psychology, în 1970-1971.

Psihologia socială aplicată, este orientată atât spre rezolvarea unor probleme sociale cât și spre rezolvarea unor probleme practice.

Problemele sociale se disting prin aria lor de manifestare și extindere și prin aceea că impun soluții la scară socială. Sunt amintite adesea SIDA, abuzul de substanțe, prejudecățile și discriminarea, crima, delincvența juvenilă, luptele dintre bande etc. Specialiștii erau convinși că pentru a ameliora multe dintre situațiile problematice cu care ne confruntăm azi, „trebuie să se producă schimbări tocmai la nivelul fenomenelor care constituie domeniul fundamental de studiu al psihologiei sociale: atitudinile, valorile și stilul de viață al persoanelor.” Ni se semnala de asemenea faptul că pot exista probleme care, la un anumit nivel să își aibă originea în științele non-sociale (biologie, geologie, fizică, inginerie) dar care să fie în același timp legate puternic de comportamentul social și, prin urmare, să fie abordabile prin prisma soluțiilor oferite de științele sociale. Ca exemplu, erau amintite în context problemele care țin de protecția mediului. Dar, ne avertizau aceeași autori, psihologia socială aplicată se apleacă și „asupra altor circumstanțe indezirabile sau nesatisfăcătoare, care nu pot fi calificate drept probleme sociale, în sensul convențional al termenului.” Nivelul de coeziune scăzut a unei echipe sportive sau procese ineficiente de luare a deciziei sunt situații în care psihologia socială poate interveni eficient. Astfel de situații nesatisfăcătoare cu care se confruntă oamenii, scriau Schneider, Gruman și Coutts, sunt numite probleme practice, „pentru a le distinge de cele care sunt denumite în mod convențional probleme sociale ”.

Nu numai în situații problematice poate interveni psihologia socială. Domeniul de aplicare al acesteia, după Schneider, Gruman și Coutts, „poate fi extins și la optimizarea unei situații care este deja acceptabilă sau chiar favorabilă.” (Schneider, Gruman și Coutts, 2005, p. 10). Și autorii citați exemplificau cum, în sport, pot fi utilizate strategii care să optimizeze comunicarea focalizată pe scop a unei echipe care are deja un raport bun între meciurile câștigate și cele pierdute.

În termenii viziunii date de acest volum, noi am spune că nu numai pentru eliminarea (diminuarea) unor probleme care umbresc bucuria noastră de zi cu zi poate fi folosită psihologia socială ci și pentru a mări bucuria sau intensitatea ei, atunci când problemele lipsesc.

„Aproape nu există sectoare ale vieții sociale în care psihologia socială să nu găsească aplicații”, aprecia Petru Iluț (2009, p. 111). Mai mult, este de reținut aici faptul că putem folosi cunoștințele din psihologia socială și în scopul optimizării propriei vieți. (Schneider, Gruman și Coutts, 2005, pp. 10-11). Noi vom prezenta în contribuția de față felul în care, cu ajutorul psihologiei sociale, putem interveni în rezolvarea problemelor sau în augmentarea bucuriilor vieții noastre cotidiene. Va fi o scurtă incursiune în domeniul intervențiilor personale. Până atunci considerăm însă oportună prezentarea succintă a ceea ce psihosociologii numesc intervenții programatice (programatic interventions) și care implică existența prealabilă a unui program (design) de intervenție. (Lodzinsky, Motomura și Schneider, 2005, p. 56).

Bibliografie

Alexitch, L.R. (2005), „Applied Social Psychology to Education”, în Schneider, F.W., Gruman, J.A., Coutts, L.M., eds. (2005), Applied Social Psychology. Understanding and Addressing Social and Practical Problems, Thousand Oaks, London, New Dehli, Sage Publications, Inc., pp. 205-228.

Chelcea, S. (2008), „Phihosociologia: domeniu de studiu, istoric”, în Chelcea, S., coord., Psihosociologie. Teorii, cercetări, aplicații, Iași, Editura Polirom, pp. 15-34.

Fischer, G.-N. (1997), La psychologie sociale, Paris, Seuil.

Iluț, P. (2009), Psihologie socială și sociopsihologie, Iași, Editura Polirom.

Lodzinsky, A., Motomura S., M., Schneider, F. W. (2005), „Intervention and evaluation”, în Schneider, F.W., Gruman, J.A., Coutts, L.M., eds. (2005), Applied Social Psychology. Understanding and Addressing Social and Practical Problems, Thousand Oaks, London, New Dehli, Sage Publications, Inc., pp. 55-74.

Moser, G. (2009), Introducere în psihologia mediului, Iași, Editura Polirom.

Page, S., Lafreniere D., K. (2005), „Applied Social Psychology to the Community”, în Schneider, F.W., Gruman, J.A., Coutts, L.M., eds. (2005), Applied Social Psychology. Understanding and Addressing Social and Practical Problems, Thousand Oaks, London, New Dehli, Sage Publications, Inc., pp. 283-306.

Pascaru, M. (2011), Cercetare participativă și științe sociale aplicate, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană.

Pascaru, M. (2012), Efectul Pygmalion. Sinteze de psihologie socială aplicată, Cluj-Napoca, Editura Eikon.

Pascaru, M. (2013), „Principiile cercetării-acțiune participative”, în Iluț, P., coord. (2013), În căutare de principii. Epistemologie și metodologie socială aplicată, Iași, Editura Polirom, pp. 205-224.

Py, J. și Somat, A. (2007), „Ingénierie psychosociale: un modèle de recherche appliquée et d΄intervention”, în Trognon, A., Bromberg, M., coord. (2007), Psychologie sociale et ressources humaines, Paris, Presses Universitaires de France, pp. 225-242.

Sandu, D. (2005), Dezvoltare comunitară. Cercetare, practică, ideologie, Iași, Editura Polirom.

Ridel, L. (1998), „Intervenția psihosociologică: un demers de schimbare printr-o analiză a semnificanților centrali”, în Neculau, A., Ferréol, G. (1998), Psihosociologia schimbării, Iași, Editura Polirom, pp. 89-95.

Schneider W., F., Gruman A., J. și Coutts M., L. (2005), „Applied Social Psychology”, în Schneider, F.W., Gruman, J.A., Coutts, L.M., eds. (2005), Applied Social Psychology. Understanding and Addressing Social and Practical Problems, Thousand Oaks, London, New Dehli, Sage Publications, Inc., pp. 5-16.

Senn Y., C. (2005), „You can change the Word. Action, Participatory and Activist Research”, în Schneider, F.W., Gruman, J.A., Coutts, L.M., eds. (2005), Applied Social Psychology. Understanding and Addressing Social and Practical Problems, Thousand Oaks, London, New Dehli, Sage Publications, Inc., pp. 355-374.

Smith A., R., Weber L., A. (2005), „Applied Social Psychology in Everday Life”, în Schneider, F.W., Gruman, J.A., Coutts, L.M., eds. (2005), Applied Social Psychology. Understanding and Addressing Social and Practical Problems, Thousand Oaks, London, New Dehli, Sage Publications, Inc., pp. 75-100.

Steele, S.F. și Pierce, J. (2008), Applied Sociology. Terms, Topics, Tools, and Tasks, Second edition, Belmont, Thomson Wadsworth.

Towson M. J., S. (2005), „Social Psychology Theory”, în Schneider, F.W., Gruman, J.A., Coutts, L.M., eds. (2005), Applied Social Psychology. Understanding and Addressing Social and Practical Problems, Thousand Oaks, London, New Dehli, Sage Publications, Inc., pp. 19-34.

Zani, B. și Palmonari, A. (2003), Manual de psihologia comunității, Iași, Editura Polirom

Preview document

Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 1
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 2
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 3
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 4
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 5
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 6
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 7
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 8
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 9
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 10
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 11
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 12
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 13
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 14
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 15
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 16
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 17
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 18
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 19
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 20
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 21
Intervenția psihosociologică, rezolvarea problemelor și bucuria fundamentată - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Interventia psihosociologica, rezolvarea problemelor si bucuria fundamentata.doc

Alții au mai descărcat și

Război informațional

Razboiul mediatic este nou aparut în marele cadru al razboaielor informationale ( razboiul informational, razboiul psihologic, razboiul electronic,...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Ai nevoie de altceva?