O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4536
Mărime: 25.98KB (arhivat)
Publicat de: Bernard Kovacs
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.Petre Cristian
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Universitatea Ovidius, Constanta
Specializare: Pedagogia Învăţământului Primar Şi Preşcolar

Cuprins

 1. 1. Introducere
 2. 2. Motivaţia alegerii temei
 3. 3. Componentele procesului de schimbare
 4. 4. Autonomia relativă a schimbărilor în educaţie
 5. 5. Niveluri de analiză a schimbărilor în educaţie
 6. 6. Sursele schimbării în educaţie
 7. 7. Strategii ale schimbării
 8. 8. Proceduri de schimbare: schimbarea programelor şcolare, schimbarea manualelor şcolare, controlul calităţii
 9. 9. Fazele schimbărilor în învăţământ: faza de iniţiere a schimbărilor, faza de implementare, faza de evaluare
 10. 10. Reforma învăţământului, ca modalitate de schimbare în educaţie
 11. 11. Concluzii
 12. 12. Bibliografie

Extras din referat

Sistemul de învăţământ este un ansamblu de instituţii intercorelate funcţional, având că scop pregătirea într-un cadru organizat a tinerelor generaţii pentru viaţă şi societate.

Instituţia reprezentativă a sistemului de învăţământ este şcoală. Şcoală a fost creată de societate pentru a-i sluji interesele. Prin rolul şi funcţiile pe care le îndeplineşte şcoală reproduce într-o măsură mai mare sau mai mică, însuşirile societăţii într-o anumită etapă istorică. Sistemul de învăţământ are astfel un caracter istoric. În acelaşi timp însă, învăţământul este organizat în concordanţă cu economia, tradiţiile, valorile ţării respective. Din acest punct de vedere orice sistem de învăţământ are un caracter naţional.

Evoluţia generală a unei societăţi ,transformările şi schimbările care au loc în societate imprimă şi învăţământului aceleaşi caracteristici

Astfel se poate spune că educaţia trebuie să se adapteze la societate. În acest sens vorbim de o reforma a învăţământului: pe de o parte educaţia trebuie să răspundă cerinţelor sociale şi pe de altă parte trebuie să răspundă adecvat la imperativele ce decurg din transformările economice ale societăţii.

În altă ordine de idei ,universalitatea omului obligă la o analiză comparativă cu sistemele din celelalte ţări.

Dezvoltarea globală nu exclude păstrarea specificului naţional al învăţământului ,ci dimpotrivă ,armonizarea în diversitate.

E. Durkheim (Educaţie şi sociologie) ,, pentru a ne putea îndeplini, aşa cum se cuvine, rolul nostru într-un sistem şcolar, oricare ar fi el, trebuie să-l cunoaştem nu din afară ci dinăuntru, adică din punct de vedere istoric. Căci numai cunoaşterea cu ajutorul istoriei poate să pătrundă dincolo de haina superficială, pe care el o îmbracă în prezent; numai ea îl poate analiză; numai ea ne poate arată din ce elemente este format şi condiţiunile de care depinde fiecare din ele, precum şi modul în care ele s-au îmbinat unele cu altele. Într-un cuvânt numai ea ne poate face să asistăm la lungul şir de cauze şi efecte din care el a luat naştere.,,

2. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI

Am ales ca temă pentru acest referat schimbările în sistemul educaţiei formale , întrucât sunt de părere că nicio ţară, oricât de dezvoltată este din punct de vedere economic, nu se poate susţine dacă nu are un sistem de învăţământ foarte bine structurat. Ca exemple în susţinerea acestei afirmaţii sunt următoarele sisteme de învăţământ: american, francez, englez, german etc.

Într-o celebră butadă apărută în primul volum publicat de Lucian Blaga “Pietre pentru templul meu”, acesta spunea: “Un copil voia să scoată peştele din apă, să nu se înece”. Ce încearcă Lucian Blaga să ne spună? Că atunci când trăieşti numai în mediul tău, că atunci când nu ai depăşit graniţele acestui mediu unitatea de măsură nu poate fi alta decât mediul tău. Dacă lărgim cadrul, am putea spune că atunci când trăieşti numai în cultura ta nici pe aceea nu o cunoşti bine.

În concluzie, sunt de părere că un sistem de învăţământ românesc eficient ar putea ajuta ţara noastră să se dezvolte si pe alte direcţii de orientare. Nu este prea târziu pentru a introduce o schimbare, deoarece, deşi avem un sistem de învăţământ care pune accent mai mult pe teorie, decât pe practică, am dovedit că este eficient şi că elevii şi studenţii români sunt foarte bine pregătiţi.

3. COMPONENTELE PROCESULUI DE SCHIMBARE

Schimbarea este un proces de modificare cantitativă şi calitativă, cu caracter planificat sau neplanificat, al unui fenomen social. Acest proces se poate produce sub forma unui salt rapid, ori poate lua forma unei evoluţii graduale. Sistemul educativ al unei societăţi se află permanent în faţa unor solicitări de schimbare venite din partea mediului exterior, dar şi din interiorul său. Pentru a putea supravieţui, orice sistem deschis, cum este, de exemplu, instituţia şcolară, trebuie să fie flexibil şi adaptabil. Orice proces de schimbare poate fi descris prin referire la mai multe aspecte, cunoscute sub numele de componentele procesului de schimbare: identitatea schimbării se referă la fenomenul social specific supus schimbării; nivelul schimbării precizează locaţia dintr-un sistem social unde se produce schimbarea; durata schimbării - cât timp rezistă o anumită formă de schimbare, după ce a fost acceptată; direcţia schimbării indică sensul evolutiv sau involutiv al transformărilor introduse, progresul sau declinul sistemului, ca urmare al schimbărilor avute în vedere; magnitudinea schimbării precizează caracterul revoluţionar sau superficial, marginal al schimbărilor introduse; rata schimbării descrie ritmul rapid sau încet al schimbărilor petrecute in interiorul unui sistem social.

Schimbările în educaţie pot avea un caracter planificat sau neplanificat. Cele planificate se referă la eforturile deliberate, conştiente şi cu caracter colaborativ ale unor agenţi de schimbare, de a perfecţiona anumite aspecte ale activităţii desfăşurate în interiorul sistemului. Cele neplanificate, de cele mai multe ori sunt rezultatul unor consecinţe neanticipate ale schimbărilor planificate. Schimbările pot fi percepute ca un proces pozitiv şi productiv care îmbunătăţeşte viaţa oamenilor, sau ca o ameninţare a nevoii de stabilitate resimţită de fiinţa umană, căci tulbură moduri de existenţă şi de

acţiune deja stabilite. Incapacitatea de adaptare si de ajustare a conduitei la schimbările rapide petrecute in planul social-cultural pot fi trăite de mulţi oameni ca un “şoc al viitorului” (A. Toffler).

Bibliografie

1. Bîrzea, C.,(1993), (coord), Reforma învăţămantului în România: condiţii şi perspective, Bucureşti, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

2. Cazacu, A., (1992), Sociologia educaţiei, Bucureşti, Editura Hyperion.

3. Constantin Cucoş.,(2002) - „Pedagogie” (ediţia a II-a revizuită şi îmbunătăţită), ed. Polirom, Iaşi.

4. Cristea, S., Constantinescu, C.,(1998), Sociologia educaţiei, Piteşti, Editura Hardiscom

5. Ionescu, I.,(1997), Sociologia şcolii, Iaşi, Editura Polirom.

6. Păun, E.,(1982), Sociopedagogie şcolară, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

7. Păun, E.,(1980), Concepţia sociopedagogică a lui E. Durkheim, în loc de postfaţă, în Durkheim, E., Educaţie şi sociologie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.

8. Păun, E.,(1999), Şcoala - abordare sociopedagogică, Iaşi, Polirom.

9. www.edu.ro/analise.htm

Preview document

O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale - Pagina 1
O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale - Pagina 2
O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale - Pagina 3
O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale - Pagina 4
O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale - Pagina 5
O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale - Pagina 6
O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale - Pagina 7
O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale - Pagina 8
O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale - Pagina 9
O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale - Pagina 10
O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale - Pagina 11
O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale - Pagina 12
O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale - Pagina 13
O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale - Pagina 14
O perspectivă sociologică referitore la schimbările în sistemul educației formale - Pagina 15

Conținut arhivă zip

 • O perspectiva sociologica referitore la schimbarile in sistemul educatiei formale.doc

Alții au mai descărcat și

Portofoliu sociologia educației

1. Recenzia unei lucrari de specialitate. Introducere în sociologia juridica, editia a II-a conf. univ. dr. ION VLADUT, editura LUMINA LEX,...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Ai nevoie de altceva?