Curtea Europeană de Conturi

Referat
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3233
Mărime: 221.46KB (arhivat)
Puncte necesare: 7
Universitatea „Lucian Blaga Sibiu” Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” Dreptul Uniunii Europene II

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. 1.Constituire 3
 3. 2.Structură și organizare 4
 4. 2.1 Președintele – primus inter pares 5
 5. Puterile preşedintelui 5
 6. 2.2 Membri – colegiul 6
 7. 2.3 Secretarul general 7
 8. 2.4 Personalul Curții 7
 9. 2.5 Relațiile Curții de Conturi cu celelalte instituții comunitare 8
 10. 3.Atribuții 9
 11. 4.Concluzii 10
 12. 5.Bibliografie 12

Extras din referat

Abrevieri

- T.C.E.E. - Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene

- T.C.E.E.A. - Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

- T.C.E.C.O. - Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului.

- Camera C.E.A.D. - Coordonare, evaluare, asigurare și dezvoltare

Introducere

Consolidarea sistemului Comunităților Europene de finanțare din resurse proprii a atras după sine și necesitatea organizării unui control financiar extern util și concret. Astfel, a fost înființată Curtea Europeană de Conturi, instituție ce se ocupă cu verificarea și regularitatea veniturilor și a cheltuielilor comunitare, în scopul asigurării unei bune gestiuni financiare.

Curtea de Conturi Europeană este instituţia Uniunii Europene instituită prin tratat cu scopul de a efectua auditul fondurilor U.E.. În calitate de auditor extern al Uniunii Europene, aceasta contribuie la îmbunătăţirea gestiunii financiare a U.E. şi are rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetăţenilor Uniunii.

Curtea furnizează servicii de audit prin intermediul cărora evaluează colectarea şi utilizarea fondurilor U.E.. Ea examinează dacă operaţiunile financiare au fost corect înregistrate şi prezentate, dacă au fost executate cu respectarea legilor şi a reglementărilor şi dacă au fost gestionate cu respectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate. Curtea îşi face cunoscute rezultatele auditurilor în rapoarte clare, relevante şi obiective. De asemenea, Curtea de Conturi emite avize cu privire la diverse aspecte de gestiune financiară.

Curtea de Conturi Europeană încurajează asumarea responsabilităţii şi transparenţa şi sprijină Parlamentul European şi Consiliul în exercitarea competenţelor acestora de control al execuţiei bugetului comunitar, în special în timpul procedurii de descărcare de gestiune. Curtea se angajează să fie o organizaţie eficientă, aflată în fruntea progreselor din domeniul auditului finanţelor publice şi al administraţiei publice.

1.Constituire

Denumită de către unii „conștiința financiară“ a Uniunii Europene, iar de către alții „gardianul“ finanțelor sale, Curtea Europeană de Conturi este organul de control al tuturor operațiunilor financiare din bugetul Uniunii Europene. Potrivit definiției din dreptul primar comunitar ,,Curtea de Conturi asigură controlul conturilor”.

Curtea de Conturi Europeană nu a fost prevăzută în tratatele de constituire a celor trei Comunități Europene ea fiind instituită prin Tratatul de revizuire a dispozițiilor bugetare (Bruxelles, 22 iulie 1975) și și-a început activitatea în 1977 ca urmare a cererii Parlamentului European. Misiunea ei era aceea de a exercita controlul extern asupra veniturilor și cheltuielilor Comunității Europene, ca și asupra oricărui organism creat de către aceste comunități cu excepția celor excluse, eventual, de la un asemenea control. Aceasta a înlocuit Comisia de Control a Planului de Buget al Comunităților Europene (prevăzută de T.C.E.E. și T.C.E.E.A.) a cărei misiune era aceea de a verifica modul de efectuare a veniturilor și cheltuielilor și Comisarii pentru conturi prevăzuți de T.C.E.C.O., care verifica corectitudinea operațiunilor financiare și gestiunea contabilă a activităților operative.

La 25 octombrie 1977 a avut loc prima ședintă, de constituire a Curții Europene de Conturi, la Luxemburg, unde se află și sediul actual. Anterior Curții Europene de Conturi, controlul financiar extern era dat în competența Comisiei de Control a Comunității Economice Prin Tratatul de la Maastricht, Curtea Europeană de Conturi a dobândit statutul de instituție comunitară, ridicată la același rang cu Parlamentul European, Consiliul de Miniștri și Comisia Europeană, dotată cu personalitate juridică și autonomie financiară și în același timp independentă chiar și față de Parlamentul European. Curtea Europeană de Conturi este un organ de control financiar neavând atribuții jurisdicționale.

Preview document

Curtea Europeană de Conturi - Pagina 1
Curtea Europeană de Conturi - Pagina 2
Curtea Europeană de Conturi - Pagina 3
Curtea Europeană de Conturi - Pagina 4
Curtea Europeană de Conturi - Pagina 5
Curtea Europeană de Conturi - Pagina 6
Curtea Europeană de Conturi - Pagina 7
Curtea Europeană de Conturi - Pagina 8
Curtea Europeană de Conturi - Pagina 9
Curtea Europeană de Conturi - Pagina 10
Curtea Europeană de Conturi - Pagina 11
Curtea Europeană de Conturi - Pagina 12
Curtea Europeană de Conturi - Pagina 13
Curtea Europeană de Conturi - Pagina 14
Curtea Europeană de Conturi - Pagina 15

Conținut arhivă zip

 • Curtea Europeana de Conturi.docx

Alții au mai descărcat și

Curtea Europeană de Conturi

Denumită de către unii „conștiința financiară”, iar de către alții „gardiana finanțelor sale”, Curtea Europeană de Conturi este organul de control...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Insituțional al Uniunii Europene

1. Sistemul insituţional al Uniunii Europene 1.1. Scurt istoric al sistemului instituţional comunitar Construcţia europeană a fost marcată, până...

Curtea Europeană de Conturi

Denumită de către unii „conștiința financiară”, iar de către alții „gardiana finanțelor sale”, Curtea Europeană de Conturi este organul de control...

Economie europeană - instituțiile Uniunii Europene

1.Structura Institutionala a Uniunii Europene Inca de la inceputurile sale,Comunitatea a avut 4 institutii: Consiliul Uniunii Europene, Comisia...

Legitimitatea proceasuală activă a Curții de Conturi Europene

CUVÂNT ÎNAINTE Uniunea Europeană constituie, prin cadrul său instituțional unic pe scena relațiilor internaționale și prin întrepătrunderea dintre...

Curtea Europeană de Conturi

Curtea de Conturi Europeană 1.Istoric asupra instituţiei Ideea unităţii europene îşi are începuturile în perioada interbelică. Sub impulsul...

Curtea Europeană de Conturi

I. Scurt istoric În conformitate cu articolul 7 din Tratatul CE, sarcinile încredinţate Comunităţii sunt realizate de următoarele instituţii: -...

Curtea Europeană de Conturi

Cadrul general Comunitatea Europeană este o organizaţie de integrare: prin încheierea Tratatelor constitutive statele au ales să se integreze...

Sistemul Instituțional al Uniunii Europene

Structura sistemului instituţional al Uniunii Europene Uniunea Europeană este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce...

Ai nevoie de altceva?