Agrotehnica Diferențiată

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 153 în total
Cuvinte : 114378
Mărime: 3.36MB (arhivat)
Publicat de: Veronica Andrei
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. Teodor Rusu, Dr. ing. Paula Ioana Moraru
Documentul este structurat pe capitole, diversificat pentru specializarea horticultura. USAMV Cluj-Napoca, catedra Horticultura, 2009

Extras din curs

CURSUL NR.1

Cap.1. OBIECTIVELE ŞI ROLUL AGROTEHNICII ÎN

DEZVOLTAREA AGRICULTURII

1.1.ISTORICUL ŞI ROLUL AGROTEHNICII ÎN

DEZVOLTAREA AGRICULTURII

Ştiinţele agricole româneşti, agronomia, au izvorât din practica agricolă perpetuă de-a lungul secolelor şi mileniilor. Pentru satisfacerea necesităţilor de hrană, omul a parcurs şi a acumulat treptat cunoştinţe, a învăţat de la natură, a studiat şi aplicat, dezvoltând o adevărată ştiinţă de a cultiva terenurile, denumită agricultură. Pe măsura dezvoltării societăţii umane, a creşterii nevoilor de hrană şi îmbrăcăminte, agricultura s-a dezvoltat trecând prin diverse orânduiri sociale şi etape istorice, adaptându-se şi perfecţionându-se permanent prin sistemele proprii aplicate.

În cadrul ştiinţelor agricole AGROTEHNICA ocupã un loc important având ca rol obţinerea unor producţii agricole mari şi eficiente, în condiţiile menţinerii şi sporirii potenţialului productiv al solului.

Agrotehnica este ştiinţa care se ocupã cu studiul modului de dirijare, a relaţiilor dintre factorii de vegetaţie, sol şi plantele cultivate, în scopul elaborării procedeelor tehnice de cultivare a plantelor în condiţiile exploatării raţionale a solului şi conservării mediului înconjurător.

Agrotehnica este tehnica ogoarelor. Denumirea provine de la cuvintele “agros”, de origine greacã, sau “ager”, de origine latinã, care înseamnă ogor sau pământ care se cultivã şi “techne”, de origine greacã, cu sensul de meşteşug sau artã. Agrotehnica reprezintă astfel “tehnica” sau “meşteşugul” prin care cuceririle unor ştiinţe ca: pedologie, agrochimie, microbiologie, meteorologie, fizicã, chimie, fiziologia plantelor, maşinile agricole, ecologia, protecţia plantelor, fitotehnie etc. sunt aplicate în practicã şi integrate în agroecosistemele agricole, printr-un ansamblu de elemente ca: sistem de agriculturã, sistem de lucrare a solului, asolamente, sisteme integrate de protecţie a plantelor, agrotehnica diferenţiatã etc. Agrotehnica este principala ştiinţã aplicatã care este chematã sã rezolve problema fundamentalã a unei agriculturi durabile şi anume optimizarea relaţiei dintre tehnologia aplicată şi conservarea resurselor utilizate în procesul de producţie.

Tratate despre agricultură ne-au rămas din cele mai vechi timpuri, de la învăţaţii timpurilor: din roma antică Collumela („De rustica”), Pietre de Crescentus („Despre produsele agriculturii”, 1233-1321), Oliviers de Serres („Theatre de l’agriculture”, 1539-1619), Albrecht Thaer (1752-1828), Mathieu de Dombasle (1777-1843), Jean Baptiste Boussingault (1802-1887), Just von Liebig (1803-1873), Charles Darwin (1809-1882) etc.

Scrierile despre agricultură sau referiri în documentele vremurilor, sunt vechi şi pe teritoriul ţării noastre: Arrianus (335 î.e.n.), Plinius cel Bătrân (24-79 e.n.) etc. Primele scrieri cu conţinut direct agricol au apărut în ţara noastră la sfârşitul secolului al XVIII şi au continuat apoi, fie cu traduceri ale unor cărţi străine, fie sfaturi practice pentru agricultori. Pot fi menţionate, astfel: Ion Molnar („Economia stupilor”, 1785), Ion Ionescu de la Brad („Manualul de agricultură”, Calendarul bunului cultivator”, 1818-1891), Vlad Cârnu Munteanu (1859-1903), Gheorghe Maior (1855-1935), Haralab Vasiliu (1880-1953), Marin Chiriţescu Arva (1889-1935), Constantin Sandu Aldea (1874-1927), Gheorghe Ionescu Şişeşti (1895-1967), Nicolae Zamfirescu (1899-1977), Nicolae Săulescu (1898-1977), Amilicar Vasiliu (1900-1994), Irimie Staicu (1905-1989) etc.

La început agrotehnica avea un conţinut mult mai larg şi era denumitã “Agrologie” sau “Agriculturã generalã” şi a fost adoptatã, pe plan mondial, de F.A.Fallou, în 1862.

În ţara noastră primul tratat de agrologie a fost publicat în 1897 de Gheorghe Maior, iar în 1925 Marin Chiriţescu Arva publicã un nou tratat de agrologie, mai dezvoltat. Din agrologie s-au desprins treptat discipline noi ca agrochimia, mecanizarea agriculturii, combaterea eroziunii solului etc.

Agrotehnica – este denumirea acordatã, pentru prima data la noi în ţarã, de către Gheorghe Ionescu Şişeşti în tratatul – manual “AGROTEHNICA”, publicat în anul 1942. Aşa cum se precizează în introducerea acesteia, autorul a înlocuit termenul de agrologie, prin cel de agrotehnicã, deoarece, odata cu progresul tehnic, a apărut necesitatea “de a da o dezvoltare mai mare aplicaţiilor practice pe ogoare”. Ulterior au apărut noi manuale de „Agrotehnică” cu scopul de a servi studenţilor, cercetătorilor şi practicienilor, astfel: Gheorghe Ionescu Şişeşti, 1947; Gh.I.Şişeşti, I.Staicu, 1958; I.Staicu, V.Stratula, L.Pop, B.Kovacs, N.Oprişan, Ghe.Timariu, 1967; I.Staicu, 1969; C.Pintilie, Ghe.Budoi, Şt.Romoşan, L.Pop, Ghe.Timariu, B.Kovacs, 1980; C.Pintilie, Şt.Romoşan, L.Pop, Ghe.Timariu, P.Şebok, P.Guş, 1985; A.Lăzureanu, 1994; Ghe.Budoi, A.Penescu, 1996; P.Guş, A.Lăzureanu, D.Săndoiu, G.Jităreanu, I.Stancu, 1998 etc.

Agrotehnica este similară, în limba englezã cu “Soil management”, în limba germanã “Ackerbau”, în rusã “Zemledelie”, în ungarã “Földmuvelestan” etc. şi este consacratã în ştiinţa şi practica agricolã în ţãrii ca SUA, Anglia, Rusia, Germania, Ungaria, Canada etc.

În cadrul ştiinţelor agricole, agrotehnica ocupã un loc central în privinţa aportului la creşterea producţiei şi menţinerea fertilităţii solului, loc rezultat din rolul acesteia în abordarea sistemică a cunoştinţelor acumulate în timp şi integrarea acestora într-un tot unitar, format din elemente în interdependenţã.

Datoritã diversităţii condiţiilor pedoclimatice, economice, sociale etc. agrotehnica trebuie sã elaboreze cele mai bune metode pentru fiecare situaţie apărută, îndeosebi în legăturã cu sistemele de lucrări ale solului, cu aplicarea corectã a erbicidelor, cu întocmirea unor asolamente raţionale, inclusiv pentru noile structuri asociative din agricultura României.

La dezvoltarea sistemului de AGRICULTURĂ DURABILĂ participă un mare număr de ştiinţe. Agrotehnica, prin conţinutul său, reprezintă pivotul central al acestei activităţi. Ea selectează, sistematizează şi ordonează măsuri agrofitotehnice, în mod diferenţiat în funcţie de condiţiile concrete, locale ale fiecărei zone agricole, unitate sau exploataţie agricolă.

Restabilirea, conservarea şi menţinerea echilibrului ecologic specific fiecărui agroecosistem în parte, printr-o agrotehnică diferenţiată, constituie un deziderat important pentru agrotehnică dintr-un motiv simplu: asigurarea hranei unei populaţii în continuă creştere, ca şi a materiilor prime pentru diferite industrii, se va face multă vreme de aici înainte, pe baza resurselor regenerabile din agricultură. Aplicarea tehnologiilor moderne, integrate în sistemul de organizare teritorial, economic şi social stă la baza dezvoltării rurale durabile prin asigurarea necesităţilor alimentare, a capacităţii de conservare a terenurilor şi creşterea calităţii vieţii.

1.2. OBIECTIVELE AGROTEHNICII

Manualul de agrotehnica este alcătuit pe baza programei de învăţământ pentru facultăţile de profil, cuprinzând următoarele obiective:

- analiza bazelor agrotehnice ale producţiei agricole;

- analiza evoluţiei şi fundamentarea ştiinţificã a principalelor sisteme de agriculturã în relaţie cu factorii de vegetaţie şi dezvoltarea socio-economică;

- cunoaşterea mediului de viaţă al plantelor; caracterizarea tehnologică a terenurilor arabile;

- studiul factorilor de vegetaţie, relaţiile dintre ei şi plantele cultivate, dirijarea acestor factori în vederea sporirii recoltelor şi a fertilităţii solului;

- monitorizarea fertilităţii terenurilor arabile şi reglarea indicatorilor agrofizici, agrochimici şi agrobiologici în relaţie cu condiţiile culturale;

- lucrările solului şi sistemele de lucrări, rolul acestora asupra însuşirilor fizice, chimice, biologice şi ale creşterii producţiei plantelor cultivate;

- elaborarea sistemelor convenţionale şi neconvenţionale de lucrare a solului ca mijloace de optimizare a însuşirilor solului, conservarea resurselor şi eficientizarea procesului de producţie agricolã;

- studiul particularităţilor biologice ale buruienilor şi a pagubelor produse de acestea;

- combaterea integrată a buruienilor din culturile agricole prin metode agrotehnice, chimice, fizice şi biologice;

- descrierea şi cunoaşterea erbicidelor, spectrul de combatere, particularităţile aplicării la principalele culturi agricole;

- elaborarea asolamentelor şi analiza rotaţiei culturilor în condiţiile unei agriculturi private;

- elaborarea agrotehnicii diferenţiate privind sporirea producţiei agricole pe zone de culturã, precum şi ridicarea potenţialului productiv al solului pe terenurile slab productive.

1.3. LEGĂTURA AGROTEHNICII CU ALTE ŞTIINŢE

Ca ştiinţă agrotehnica are legături cu multe ştiinţe naturale şi aplicative. Astfel, activitatea ei se bazează în primul rând pe cuceririle unor ştiinţe ca: pedologia, agrochimia, fitotehnia, protecţia plantelor (entomologia, fitopatologia), ameliorarea plantelor, agrometorologia şi climatologia, fizica, chimia, matematica, fiziologia plantelor, microbiologia, maşinile agricole, îmbunătăţirile funciare, ştiinţele economico-organizatorice etc.

Pedologia, agrochimia, oferă cunoştinţe despre însuşirile solului (textură, porozitate, conţinut de humus, însuşiri agrochimice, hidrice etc.) şi modul cum evoluează acestea, pe baza cărora agrotehnica stabileşte sistemul de lucrare a solului, amplasarea culturilor şi asolamentul etc.

Preview document

Agrotehnica Diferențiată - Pagina 1
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 2
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 3
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 4
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 5
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 6
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 7
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 8
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 9
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 10
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 11
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 12
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 13
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 14
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 15
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 16
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 17
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 18
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 19
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 20
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 21
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 22
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 23
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 24
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 25
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 26
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 27
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 28
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 29
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 30
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 31
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 32
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 33
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 34
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 35
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 36
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 37
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 38
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 39
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 40
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 41
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 42
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 43
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 44
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 45
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 46
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 47
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 48
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 49
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 50
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 51
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 52
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 53
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 54
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 55
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 56
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 57
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 58
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 59
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 60
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 61
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 62
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 63
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 64
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 65
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 66
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 67
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 68
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 69
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 70
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 71
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 72
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 73
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 74
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 75
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 76
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 77
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 78
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 79
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 80
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 81
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 82
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 83
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 84
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 85
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 86
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 87
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 88
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 89
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 90
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 91
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 92
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 93
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 94
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 95
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 96
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 97
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 98
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 99
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 100
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 101
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 102
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 103
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 104
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 105
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 106
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 107
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 108
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 109
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 110
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 111
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 112
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 113
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 114
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 115
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 116
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 117
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 118
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 119
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 120
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 121
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 122
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 123
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 124
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 125
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 126
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 127
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 128
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 129
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 130
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 131
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 132
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 133
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 134
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 135
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 136
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 137
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 138
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 139
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 140
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 141
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 142
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 143
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 144
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 145
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 146
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 147
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 148
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 149
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 150
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 151
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 152
Agrotehnica Diferențiată - Pagina 153

Conținut arhivă zip

 • Cap 11 Agrotehnica diferentiata.doc
 • Cursul 1 Rolul agrotehnici.doc
 • Cursul 10 Asolamentele.doc
 • Cursul 2 Fondul funciar al RO.doc
 • Cursul 3 Mediul de viata al pl.doc
 • Cursul 4 Fertilitate.doc
 • Cursul 5 Lucrarile solului.doc
 • Cursul 6 Sisteme de lucrare fara poze.doc
 • Cursul 7 Buruienile.doc
 • Cursul 8 Metode de combatere.doc
 • Cursul 9 Erbicidele.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare

CAPITOLUL I TEHNOLOGII MODERNE DE MECANIZARE A LUCRĂRII DE SEMĂNAT 1.1. Consideratii generale Problema tehnologilor noi, de înființat culturi...

Cercetări Privind Combaterea Buruienii Stellaria Media - Rocoină în Cultura de Căpșun

CAPITOLUL 1 TEHNOLOGIA DE CULTURĂ Capsunul este o planta perena, cu o durata de viata de 3-5 ani, in care poate da 2-4 recolte de fructe dar...

Combaterea integrată a buruienilor din principalele culturi la SC Prodagro SA Zorleni

CAPITOLUL I IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA PROBLEMEI LUATE IN STUDIU 1.1 Pagube provocate de buruieni producţiei vegetale Buruienile sunt plante...

Organizarea și Amenajarea Teritoriului

CAP. 1. Delimitarea suprafetei amenajate si caracterizarea cadrului natural 1.1 Delimitarea suprafeţei amenajate şi caracterizarea planului...

Rotația culturilor

Cap.1. Date despre exploatatia agricola Societatea luata in studiu este societatea comerciala SC MEGA PRISMA SRL , sediul Judet Constanta Comuna...

Metode de combatere a buruienilor în cultura plantelor de câmp

Cap.1. Argument Buruienile sunt definite in cultura de specialitate ca fiind plante străine intr-o cultura agricolă, care produc pagube, cosumand...

Mașini Horticole

Pluguri cu destinaţie specială Plugurile sunt maşini de lucru utilizate pentru efectuarea lucrării fundamentale a solului, arătura, la diferite...

Protecția biologică a legumelor din grupa verzei

1. Cultura legumelor din grupa verzei 1.1 VARZA ALBĂ PENTRU CĂPĂŢÂNĂ Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba DC. Familia Cruciferae...

Te-ar putea interesa și

Combaterea bolilor și dăunătorilor din culturile de cartof

CAPITOLUL I INTRODUCERE Cartoful este o plantă de cultură ce prezintă o deosebită importanţă pentru alimentaţia oamenilor,furajarea animalelor şi...

Tehnologia producerii de sămânță de floarea-soarelui, în condițiile anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pașcani

INTRODUCERE În anul 1931, N. Vavilov a situat originea florii - soarelui în partea de nord a Mexicului şi în statele americane Colorado şi...

Importanța și răspândirea florii-soarelui în lume și în România

Importanţa Floare–soarelui este una din cele mai importante plante uleioase cultivate pe glob (13% din producţia mondială de ulei) şi cea mai...

Sisteme de agricultură - agricultură durabilă

ARGUMENT Prin sistem de agricultură se înţelege un complex de măsuri organizatorice pedo-ameliorative, agrofitotehnice, zootehnice, economice etc....

Combaterea integrată a buruienilor din principalele culturi la SC Prodagro SA Zorleni

CAPITOLUL I IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA PROBLEMEI LUATE IN STUDIU 1.1 Pagube provocate de buruieni producţiei vegetale Buruienile sunt plante...

Pedagogie

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1.Rolul disciplinei de pedologie în procesul instuctiv al elevilor. Discilina de pedologie asigură cultura şi...

Buruienile în Culturile Agricole

Pagubele produse de buruieni culturilor agricole Nu exista buruieni nedaunatoare pt o cultura agricola, doar efectul lor variaza in functie de...

Combaterea integrată a buruienelor

I. IMPACTUL BURUIENILOR ASUPRA BIOCENOZEI Buruienile „din culturile agricole sunt plante întâlnite în lanurile cultivate, străine de specia, soiul...

Ai nevoie de altceva?