Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 24952
Mărime: 3.74MB (arhivat)
Publicat de: Ionut G.
Puncte necesare: 11

Extras din licență

CAPITOLUL I

TEHNOLOGII MODERNE DE MECANIZARE A LUCRĂRII DE SEMĂNAT

1.1. Consideratii generale

Problema tehnologilor noi, de înființat culturi agricole pe exploatații mari cu consumuri energetice reduse și extinderea lor la principalele culturi de cereale păioase, deși preocupă de mai mulți ani un număr din ce în ce mai mare de cercetători din diferite domenii care se ocupă de agricultură, de la agronomi și pedologi la mecanizatori, este pe departe de a fi rezolvată, ea aducând în prim plan în literatura de specialitate, la mai multe simpozioane, sesiuni de comunicări științifice și conferințe internaționale noi și noi argumente economice, ecologice, sociale în favoarea găsirii unor alternative durabile de lucrare a solului în cultura cerealelor păioase.

Lucrările de arat și pregătire a solului pentru semănat cu agregate de puteri mici se efectuează cu mari consumuri de combustibil și necesită un timp de muncă ridicat, iar perioada disponibilă pentru încadrarea în epoca optimă de semănat este foarte redusă. De asemenea în această perioada se suprapun mai multe lucrări agricole la nivelul fermelor conducând în final la un nivel calitativ mai puțin ridicat, suprafețe neînsămânțate la timp și în general la eficiență scăzută.

Soluționarea problemei constă în realizarea unor tehnologii moderne de mecanizare a lucrării de semănat prin promovarea unor semănători pentru semănat cereale păioase cu dozare mecanică centralizată și distribuție pneumatică care permite realizarea lucrării de semănat cu lățimi mari de lucru datorită numărului mare de brăzdare utilizate și cu viteză mare de lucru scurtând astfel timpul afectat lucrării.

În prezent în Europa ponderea cea mai mare la înființarea culturilor de cereale păioase o dețin tehnologiile moderne de înființat culturi agricole pe exploatații mari cu consumuri energetice reduse. Semănătorile cu dozare mecanică centralizată și distribuție pneumatică utilizate în cadrul unor astfel de tehnologi sunt realizate la un nivel tehnologic ridicat având posibilități de reglare a adâncimii de semănat, a distribuției semințelor, a marcatorilor de urmă, a normelor de sămânță la hectar etc.

Problema tehnologiei noi moderne de înființat culturi de cereale păioase, pe exploatații mari, cu consumuri energetice reduse, preocupă de mai mulți ani un număr din ce în ce mai mare de cercetători din diferite organizații de renume cum ar fi CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU MAȘINI AGRICOLE BRAUNSHWEIG din Germania, UNIVERSITATEA HOHENHEIM din Germania, UNIVERSITATEA AGRICOLĂ PANNON din Ungaria, CENTRUL NAȚIONAL DE MAȘINI AGRICOLE (CEMAGREF) din Franța etc., care fac eforturi deosebite în promovarea acestei tehnologii.

Pe plan mondial există în ultimii ani tendința ca lucrările de înființat culturi de cereale păioase pe exploatații mari cu consumuri energetice reduse să se execute cu semănători cu dozare mecanică centralizată și distribuție pneumatică care execută la o singură trecere lățime mare de lucru, în agregat cu tractoarele pe roți cu puteri de peste 100 CP, dintre acestea o pondere mare având-o cele de 100-150 CP.

În ultimii ani în Germania, Franța, Italia, Spania etc. se constată apariția a tot mai numeroase utilaje din această grupă, fapt ce explică utilizarea lor într-o măsură crescândă de agricultori.

Sunt cunoscute numeroase semănători cu dozare mecanică centralizată și distribuție pneumatică pentru aceste tipuri de tractoare, realizate de firme de prestigiu, cum ar fi ACORD, SULKY, RAU, KUHN, GASPARDO, KUHN, RAU, RABE WERK etc. Se constată că se fac eforturi deosebite, pentru realizarea acestor echipamente tehnice, în scopul perfecționării, modernizării, simplificării construcției acestora și a operațiilor de reglare a distribuției, al reducerii costurilor de fabricație precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă a operatorilor și creșterea siguranței în funcționare.

Totodată pe plan mondial se urmărește perfecționarea unor astfel de semănători prin îmbunătățirea sistemelor de dozare mecanică centralizată și distribuție pneumatică a semințelor, pentru crearea de condiții privind realizarea unor distribuitoare mai simple, mai sigure, cu masă redusă, la un preț mai scăzut și care au reglaje simple și ușor de realizat.

Noile echipamente tehnice destinate tehnologiei noi moderne de înființat culturi de cereale păioase, pe exploatații mari, cu consumuri energetice reduse, astfel perfecționate asigură obținerea de efecte pozitive legate de ergonomie, siguranța și constanța reglajelor, îmbunătățirea uniformității distribuției semințelor, creșterea fiabilității acestora, reducerea masei și a costurilor de producție, întreținere și exploatare.

Diferite tehnologii de semănat fără a folosi lucrarea de bază a solului aratul sunt prezentate în tabelul 1.1.

Bibliografie

1. Alexandru T - Mașini agricole și horticole, Editura Sitech, Craiova, 2010

2. Alexandru T, Glodeanu M - Exploatarea Mașinilor horticole, Editura Sitech, Craiova, 2009 3. Bădescu M., Alexandru T. - Glodeanu M., Boruz S., Mașini agricole și horticole, Editura Sitech, Craiova, 2005. 4. Bădescu M., Boruz S. - Mașini agricole, Editura Aius, Craiova, 2002. 5. Boruz Sorin - Mașini agricole - Îndrumar de lucrări practice, Editura Universitaria, Craiova, 2008, 6. Boruz Sorin - Mașini și utilaje pentru zona montană, Editura Universitaria, Craiova, 2008

7. Buzea, I. - Reglarea mașinilor agricole, Editura Ceres, 1985.

8. Căproiu, St. - Mașini agricole de lucrat solul, semănat și întreținerea culturilor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982.

9. Cojocaru, I., Marin Eugen, Mateescu, M., 2004, Promovarea unei tehnologii moderne de înființat culturile de cereale păioase folosind o semănătoare cu distribuție mecano - pneumatica, Revista Mecanizarea Agriculturii Nr. 2, 2-4, ISSN 1120-8507.

10. Dragoș, T. - Mașini și instalații agricole, Editura didactică și pedagogică, București, 1975.

11. Dragoș, T. - Tractoare și mașini agricole, Editura tehnică și pedagogică, București, 1981.

12. Gângu, V., Cojocaru, I:, Mateescu, M. - Cercetări privind construcția și funcționarea mașinilor de semănat cereale păioase în teren nearat, INMATEH 2004 I, București.

13. Gângu, V., Cojocaru, I:, Mateescu, M., Marin E. - Cercetări privind promovarea unor tehnologii de mecanizare a lucrărilor de înființare a culturilor de plante furajere prin realizarea unei semănători specializate, INMATEH 2004 IV, București.

14. Marin Eugen, Mateescu, M., 2004, Echipamente tehnice moderne pentru semănatul culturilor de cereale păioase, Revista Mecanizarea Agriculturii Nr. 4, 30-32, ISSN 1220-8507

15. Marin Eugen, s.a., 2005, Cercetări privind realizarea unei semănători pentru cereale păioase cu dozare mecanica centralizata si distribuție pneumatica destinata tractoarelor de puteri mari INMATEH II București, 41-55, ISSN 1583-1019

Gabriel Ionut ILIE- Studiu privind agregatele de semanat cereale paioase si comportarea lor in exploatare

87

16. Marin, E., Mateescu, M. - Echipamente tehnice moderne pentru semănatul culturilor de cereale păioase, Revista Mecanizarea Agriculturii Nr. 4, 2004.

17. Mateescu, M., Marin Eugen s.a., 2005, Echipament pentru semănat cereale păioase in teren nearat, Revista Mecanizarea Agriculturii Nr. 4, 2-8, ISSN 1011-7296.

18. Ministerul Agriculturii și Alimentației - Tehnologii moderne pentru cultura plantelor de câmp, Editura Ceres, București, 2000.

19. Moroșanu, V., Gângu, V., Cojocaru, I., Marin Eugen, 2000, Sistem de mașini pentru implementarea tehnologiilor cu inputuri reduse la culturi de câmp, INMATEH 2000 II, București, 21-35, ISBN -0-02376-X.

20. Năstăsoiu, S. - Tractoare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983.

21. Pirnă, I., Cojocaru, I., Mateescu, M., Marin Eugen, 2004, Cercetări privind promovarea unei tehnologii ecologice prin semănarea cerealelor păioase direct in teren nearat, INMATEH 2004 II, București, 41-47, ISSN 1583-1019.

22. Popescu, S. - Tehnologia exploatării tractoarelor și mașinilor agricole, Universitatea din Brașov, 1974.

23. Popescu, V. - Când, cum și cu ce executăm semănatul culturilor agricole, Editura Tehnică Agricolă, București,1994.

24. Roș, V. - Mașini agricole pentru lucrările solului, Institutul Politehnic Cluj Napoca, 1974.

25. Rus, Fl. - Mașini agricole pentru lucrările solului, semănat și întreținerea culturilor, Universitatea “Transilvania” din Brașov, 1987.

26. Scripnic, V. - Mașini agricole, Editura Ceres, București, 1979.

27. *** Dicționar de mecanică agricolă, Editura Ceres, București, 1972.

28. *** SR 13238-2:1992 - Mașini agricole. Semănători în rânduri. Condiții tehnice de calitate, IRS.

29. *** SR ISO 7256/2:1992 - Utilaje de semănat. Metode de încercare. Semănători în rânduri, IRS.

30. *** STAS 12836-1990 - Mașini agricole. Metode pentru determinarea condițiilor la încercările în câmp.

31. *** STAS 13042/1:1991 - Mașini agricole. Metode de determinare a parametrilor constructivi.

32. *** STAS 13042/2:1991 - Mașini agricole. Metode de determinare a indicilor de exploatare.

33. *** Prospecte firme constructoare de mașini agricole.

Preview document

Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 1
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 2
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 3
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 4
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 5
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 6
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 7
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 8
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 9
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 10
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 11
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 12
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 13
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 14
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 15
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 16
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 17
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 18
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 19
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 20
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 21
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 22
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 23
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 24
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 25
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 26
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 27
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 28
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 29
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 30
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 31
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 32
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 33
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 34
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 35
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 36
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 37
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 38
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 39
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 40
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 41
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 42
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 43
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 44
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 45
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 46
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 47
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 48
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 49
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 50
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 51
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 52
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 53
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 54
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 55
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 56
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 57
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 58
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 59
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 60
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 61
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 62
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 63
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 64
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 65
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 66
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 67
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 68
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 69
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 70
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 71
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 72
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 73
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 74
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 75
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 76
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 77
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 78
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 79
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 80
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 81
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 82
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 83
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 84
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 85
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 86
Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind agregatele de semanat cereale paioase si comportarea lor in exploatare.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Diagnostic a SC Acvila SRL Măcin

INTRODUCERE Lucrarea intitulată ˝Analiza diagnostică a S.C. Acvila SRL Măcin ˝ urmăreşte evidenţierea activităţii desfăşurate de societate, al...

Influența epocilor de semănat asupra productivității orzului de toamnă

RECOMANDĂRI Bibliografie: Introducere Orzul este una din cele mai însemnate culturi furajere cu un potenţial productiv înalt. Deaceea în...

Mașini Horticole

Pluguri cu destinaţie specială Plugurile sunt maşini de lucru utilizate pentru efectuarea lucrării fundamentale a solului, arătura, la diferite...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Agrotehnica Diferențiată

CURSUL NR.1 Cap.1. OBIECTIVELE ŞI ROLUL AGROTEHNICII ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII 1.1.ISTORICUL ŞI ROLUL AGROTEHNICII ÎN DEZVOLTAREA...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Ai nevoie de altceva?