Anatomie, Histologie, Embriologie

Curs
9/10 (10 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 47642
Mărime: 4.42MB (arhivat)
Publicat de: Leana Muntean
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Teusan

Cuprins

 1. Capitolul 1 Definiţia şi importanţa disciplinei de Anatomie, histologie,
 2. embriologie . 3
 3. 1.1 .Definiţia disciplinei de Anatomie, histologie, embriologie . 3
 4. 1.2 .Importanţa disciplinei de Anatomie, histologie, embriologie pentru
 5. zootehnie . 4
 6. 1.3 .Principiile de bază ale Anatomiei . 5
 7. 1.4 .Terminologia utilizată în studiul anatomic . 5
 8. 1.5 .Elemente de orientare, Axe, Planuri . 6
 9. Capitolul 2 Aparatul de susţinere şi mişcare (locomotor) . 8
 10. 2.1.Osteologie(studiul scheletului) . 8
 11. 2.1.1.Scheletul membrelor anterioare . 10
 12. 2.1.2.Scheletul membrelor posterioare . 15
 13. 2.1.3.Scheletul trunchiului, . 19
 14. 2.1.4.Scheletul capului . 23
 15. 2.2.Artrologie (studiul articulaţiilor) . 29
 16. 2.2.1.Definiţia,clasificarea şi structura articulaţiilor . 29
 17. 2.2.2.Articulaţţile membrului toracic(anterior) . 31
 18. 2.2.3.Articulaţiile membrului pelvin(posterior) . 32
 19. 2.2.4.Articulaţiile trunchiului . 33
 20. 2.2.5.Articulaţiile capului. 34
 21. 2.3.Miologie (studiul muşchilor) . 34
 22. 2.3.1.Definiţia,clasificarea,structura şi rolul muşchilor scheletici . 34
 23. 2.3.2.Muşchii membrelor anterioare . 38
 24. 2.3.3.Muşchii membrelor posterioare . 40
 25. 2.3.4.Muşchii trunchiului . 43
 26. 2.3.5.Muşchii capului . 46
 27. Capitolul 3 Histologie generală (studiul ţesuturilor) . 57
 28. 3.1.Definiţia,clasificarea,histogeneza ţesuturilor din organismul animal . 57
 29. 3.2.Ţesuturile epiteliale . 57
 30. 3.3.Ţesuturile conjunctive . 60
 31. 3.4.Ţesutul sanguin . 64
 32. 3.5.Ţesuturile musculare . 67
 33. 3.6.Ţesutul nervos . 68
 34. Capitolul 4 Embriologie generală . 75
 35. 4.1.Definiţii şi generalităţi, fazele dezvoltării ontogenetice . 75
 36. 4.2.Gametogeneza . 75
 37. 4.2.1.Spermatogeneza . 76
 38. 4.2.2.Ovogeneza . 78
 39. 4.3.Fecundaţia . 78
 40. 4.4.Dezvoltarea embrionară la mamifere şi păsări . 79
 41. 4.4.1.Segmentarea . 79
 42. 4.4.2.Anexele embrio-fetale . 82
 43. Capitolul 5 Sistemul nervos . 84
 44. 5.1. Sistemul nervos central . 84
 45. 5.1.1. Măduva spinării . 84
 46. 5.1.2. Encefalul . 85
 47. 5.1.3. Meningele. 89
 48. 5.2. Sistemul nervos periferic . 89
 49. 5.2.1. Nervii cranieni. 90
 50. 5.2.2. Nervii spinali . 91
 51. 5.2.3. Nervii membrelor . 91
 52. 5.3.Sistemul nervos al vieţii vegetative . 92
 53. Capitolul 6 Morfologia organelor de simţ (Sistemul analizor) . 97
 54. 6.1. Analizatorul cutanat . 97
 55. 6.1.1. Pielea . 97
 56. 6.1.2. Producţiile cornoase ale pielii . 97
 57. 6.2. Analizatorul gustativ . 99
 58. 6.3. Analizatorul olfactiv .100
 59. 6.4. Analizatorul vizual .101
 60. 6.5. Analizatorul acustico-vestibular .102
 61. Bibliografie .108

Extras din curs

Capitolul 1

DEFINIŢIA ŞI IMPORTANŢA DISCIPLINEI

DE ANATOMIE, HISTOLOGIE, EMBRIOLOGIE

1.1. Definiţia disciplinei de Anatomie, histologie,

embriologie

Anatomia este o ramură a ştiinţelor biologice care studiază forma şi

structura organismelor vii (în cazul nostru, păsările şi animalele domestice).

Termenul de Anatomie provine de la cuvintele greceşti „ana"în părţi

egale şi „temno"-a tăia; altfel spus, tăierea în părţi egale a unui organ, aparat sau

sistem ce intră în structura organismelor animale. Anatomia a fost considerată

multă vreme ştiiinţa structurilor animale studiate pe cadavru, urmărindu-se

cunoaşterea conformaţiei, volumului, culorii, dimensiunilor, raporturilor dintre

diverse organe şi/sau formaţiuni utilizând ca principal mijloc de lucru disecţia

(disocierea şi/sau tăierea metodică).

Anatomia şi-a dobândit numele în perioada premergătoare descoperirii

microscopului (1664-Robert Hook) când se practica doar o Anatomie macroscopică

(activitatea acesteia oprindu-se doar la limita de vizibilitate a ochiului). Studiul mai

amănunţit al structurilor situate sub această limită (celulele, ţesuturile şi organizarea

internă a organelor) se face de către Anatomia microscopică.

Anatomia este ştiinţa organismului viu numai pentru cel care, studiind

părţile componente ale acestuia, păstrează permanent întregul în faţa ochilor.

Anatomia este o ramură a Morfologiei.

Morfologia (ştiinţa despre dimensiuni şi forme) studiază alcătuirea internă şi

externă a organismelor şi a organelor componente şi relaţiile dintre organe.

Anatomia are legături strânse cu alte ramuri ale Morfologiei: Citologia,

Histologia, Embriologia, Fiziologia etc.

Animalele domestice care fac obiectul de studiu al Anatomiei aparţin

claselor Mamifere (Mammalia) şi Păsări (Aves) din subîncrengătura Vertebrate

(Vertebrata), încrengătura Cordate (Chordata), regnul Animal (Animalia).

Vertebratele (Vertebrata) sunt cordate (Chordata) superioare al căror

schelet axial este reprezentat de coloana vertebrală, cartilaginoasă sau osoasă.

Corpul acestora este alcătuit din cap, gât, trunchi, coadă şi membre. Acestea, la

rândul lor sunt alcătuite din regiuni şi subregiuni corporale. Datorită gradului

ridicat de diferenţiere şi specializare a ţesuturilor, organelor şi sistemelor, a

schimburilor de substanţe la care acestea iau parte şi a gradului de dezvoltare a

creierului, Vertebratele se află în vârful arborelui filogenetic al Regnului

Animal (Animalia) şi populează aproape toate spaţiile de viaţă ale Terrei.

♦ Păsări (Aves) sunt vertebrate homeoterme cu respiraţie de tip pulmonar şi

piele uscată acoperită cu pene. Membrele anterioare sunt transformate în aripi.

Ca urmare a adaptării la deplasarea prin zbor, cutia toracică este extrem de

stabilă şi unele oase sunt pneumatice (pline cu aer). Pulmonii prezintă

formaţiuni anexe denumite saci pulmonari. În urma fecundaţiei interne se

depun ouă cu coajă calcaroasă care ulterior vor fi clocite.

La baza dezvoltării tuturor componentelor organismului animal este

celula-ou (sau zigotul). Din această celulă, prin diviziuni multiple şi procese

de diferenţiere ia naştere o varietate de celule diferenţiate, între ele, prin formă,

structură şi aptitudini funcţionale. Din asocierea celulelor similare în vederea

îndeplinirii unei anumite funcţii iau naştere ţesuturile.

Ţesuturile sunt structuri variate ca origine şi funcţie şi care nu sunt izolate

ci sunt în legătură unele cu altele. Din gruparea ţesuturilor şi prin funcţionarea lor,

împreună, se formează organele, aparatele şi sistemele.

Organul este o grupare de ţesuturi-morfologic individualizate-cu raporturi

bine definite ce lucrează împreună şi îndeplinesc o funcţie specifică. În general,

într-un organ se deosebeşte parenchimul (format din elementele funcţionale

specifice) şi scheletul (sau stroma) (de ex.: urechile, ochii, pulmoniii, rinichii etc).

Aparatul reprezintă un complex de organe cu origini şi structuri diferite

care contribuie la îndeplinirea aceleiaşi funcţii fundamentale a organismului. De

ex. cavitatea bucală, faringele, esofagul, stomacul, intestinul, ficatul şi

pancreasul, deşi sunt diferite ca origine, împreună contribuie la realizarea

digestiei, fiind grupate în aparatul digestiv.

Sistemul este reprezentat de un complex de organe cu origine comună şi în

structura cărora se întâlneşte un ţesut predominant (de ex.: sistemul nervos este

format din organe în structura cărora predomină ţesutul nervos).

Luând în considerare dimensiunile structurilor anatomice studiate şi

metodele de lucru utilizate, distingem studii macro- şi microscopice de anatomie.

Anatomia macroscopică studiază organele, aparatele şi sistemele, bazându-se pe

observaţia macroscopică utilizând ca principale metode de lucru: disecţia,

palparea, desenul, modelul experimental, radiografia, injectarea cu substanţe

de contrast etc. În cadrul acesteia se diferenţiază: - Anatomia descriptivăstudiază

forma, culoarea, volumul, consistenţa şi structura organelor precum şi

modul de ansamblare al acestora în cadrul fiecărui aparat sau sistem.

Anatomia comparativă-are ca obiect de activitate evidenţierea caracterelor

morfologice pe baza cărora se diferenţiază organele provenite de la specii diferite.

Studiul sistematic comparativ, bazat pe criteriul fiziologic, analizează:

aparatul de susţinere şi mişcare (Osteologia, Artrologia şi Miologia);

aparatul digestiv;

aparatul respirator;

aparatul urinar;

aparatul genital;

aparatul circulator;

aparatul nervos;

organele de simţ.

Anatomia topografică analizează printr-un studiu de sinteză rapoartele

naturale ce se stabilesc între diferite formaţiuni din cadrul unei regiuni corporale.

Anatomia microscopică (sau Histologia) are ca obiectiv principal studiul

structurilor aflate sub limita de vizibilitate cu ochiul liber (celule, ţesuturi).

Investigaţiile histologice necesită aparate măritoare (microscoape optice şi

electronice) şi tehnici de lucru complexe şi variate.

Preview document

Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 1
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 2
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 3
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 4
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 5
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 6
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 7
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 8
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 9
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 10
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 11
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 12
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 13
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 14
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 15
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 16
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 17
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 18
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 19
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 20
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 21
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 22
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 23
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 24
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 25
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 26
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 27
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 28
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 29
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 30
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 31
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 32
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 33
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 34
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 35
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 36
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 37
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 38
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 39
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 40
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 41
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 42
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 43
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 44
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 45
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 46
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 47
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 48
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 49
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 50
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 51
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 52
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 53
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 54
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 55
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 56
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 57
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 58
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 59
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 60
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 61
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 62
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 63
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 64
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 65
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 66
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 67
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 68
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 69
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 70
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 71
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 72
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 73
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 74
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 75
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 76
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 77
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 78
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 79
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 80
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 81
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 82
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 83
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 84
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 85
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 86
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 87
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 88
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 89
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 90
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 91
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 92
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 93
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 94
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 95
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 96
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 97
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 98
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 99
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 100
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 101
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 102
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 103
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 104
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 105
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 106
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 107
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 108
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 109
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 110
Anatomie, Histologie, Embriologie - Pagina 111

Conținut arhivă zip

 • Anatomie, Histologie, Embriologie.pdf

Alții au mai descărcat și

Apicultură

-Importanta cresterii albinelor Din cele mai vechi timpuri, albinele au avut un loc important in evolutia vietii pe pamant. Inca din indepartatele...

Ciprinicultură

Dintotdeauna omul a fost culegator, vânator si pescar. Supravietuirea speciei umane a fost conditionata în epoca primitiva de abilitatea de a-si...

Alimentația Câinilor și a Pisicilor

Pisicile sunt animale solitare, iar câinii au spirit social şi de haită. Câinii sunt animale carnivore, dar pot fi hrăniţi chiar şi cu un regim...

Zootehnie

CURS 1 OBIECTUL SI IMPORTANTA DISCIPLINEI DE ZOOTEHNIE Cresterea animalelor ca stiinta a luat nastere in anul 1946, odata cu infiintarea primei...

Noțiuni Semiologice Generale

CAPITOLUL I NOŢIUNI SEMIOLOGICE GENERALE Semiologia este ramura medicinii care se ocupă cu prezentarea şi deprinderea metodelor clinice şi...

Creșterea Suinelor

PROTECTIA SI IGIENA MUNCII ÎN SECTORUL DE CRESTERE A SUINELOR ProtecTia muncii, ca parte integrantã a procesului de muncã, constituie o...

Etologie

1. ETOLOGIA – sTIINtA COMPORTAMENTULUI ANIMALELOR 1.1. Obiectul etologiei Etologia sau stiinta despre comportamentul animalelor este o ramurã a...

Fitotehnie - hameiul

CAPITOLUL 9 HAMEIUL 9.1. Importanta. Biologie. Ecologie 9.1.1. Importanta Hameiul din flora spontana a fost cunoscut si utilizat din...

Te-ar putea interesa și

Tirotoxicoza la Copii

Capitolul I Anatomia şi fiziologia tiroidei 1.1. Embriologie anatomică şi funcţională Glandă de origine endoblastică (cu excepţia celulelor sale...

Acțiunea Fenolilor Asupra unor Organisme Poikiloterme

INTRODUCERE Fiziologia animală este o ştiinţă biologică vastă şi complexă care studiază manifestările şi determinismul funcţiilor organismelor...

Îngrijirea pacientului cu traumatisme ale splinei

ARGUMENTUL LUCRĂRII Splina are un rol important in imunitate,ajutând organismul să lupte cu infecțiile.Splina se poate mări din cauza diverselor...

Sarcina Extrauterină

MOTIVAŢIA LUCRĂRII Am ales să efectuez această lucrare deoarece am observat numărul mare de sarcini extrauterine la femei de vârstă fertilă. Am...

Identificarea și Descrierea Segmentelor Genitale Femele și Mascule

Introducere Reproductia studiaza intreg complexul proceselor biologice ale inmultirii animalelor, iar patologia (obsterica si ginecologie)...

Anatomie - Osteologie, Artrologie și Miologie

Anatomia este una dintre ramurile biologiei si a morfologiei care se ocupa cu studiul formei si structurii organismelor vii, avand stranse legaturi...

Etiopatogenia Afecțiunilor Globului Ocular la Carnivore

INTRODUCERE Vederea are rol foarte important în viaţa organismelor prin cantitatea impresionantă de informaţii recepţionate din mediul extern,...

Aparatul circulator - sistemul nervos

APARATUL CIRCULATOR Circulatia mediului intern se realizeaza prin doua sisteme vasculare inchise - unul sangvin si celalalt limfatic. In ambele...

Ai nevoie de altceva?