Creșterea Suinelor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 43910
Mărime: 4.74MB (arhivat)
Publicat de: Panait Robu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: STAN TRAIAN
UNIVERSITATEA DE STIINÞE AGRICOLE SI MEDICINÃ VETERINARÃ ION IONESCU DE LA BRAD IASI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

Cuprins

 1. PROTECtIA SI IGIENA MUNCII ÎN SECTORUL DE CRESTERE
 2. A SUINELOR 3
 3. Legislatia normelor de igienã Si protectia muncii în tara noastrã 3
 4. Mãsuri de protectia muncii în sectorul de creStere a suinelor 4
 5. ABORDAREA SI CONTENtIA SUINELOR 5
 6. 1. Abordarea suinelor 5
 7. 2. Contentia suinelor 6
 8. STUDIUL EXTERIORULUI LA SUINE 11
 9. METODE DE APRECIERE A EXTERIORULUI LA SUINE 22
 10. 1. Metode somatoscopice 22
 11. 1.1. Metoda liberã de apreciere 22
 12. 1.2. Metoda punctelor 22
 13. 2. Metode somatografice 23
 14. 2.1. Metoda dreptunghiului 23
 15. 2.2. Metoda fotografierii 24
 16. 2.3. Metoda filmãrii 25
 17. 3. Metode somatometrice 25
 18. 3.1. Determinarea dimensiunilor corporale 25
 19. 3.1.1. Dimensiunile de lungime 25
 20. 3.1.2. Dimensiunile de înãltime 25
 21. 3.1.3. Dimensiunile de lãrgime 26
 22. 3.1.4. Perimetre 26
 23. 3.2. Indicii corporali 26
 24. 3.3. Cântãrirea suinelor 27
 25. ELEMENTELE CARE CARACTERIZEAZÃ PROCESUL
 26. DE CRESTERE 30
 27. CONSTITUtIA SUINELOR 34
 28. TEMPERAMENTUL SUINELOR 37
 29. PRECOCITATEA SUINELOR 38
 30. TIPURILE MORFOPRODUCTIVE LA SUINE 39
 31. CRITERIILE MORFOLOGICE UTILIZATE PENTRU
 32. RECUNOASTEREA PRINCIPALELOR RASE DE SUINE
 33. DIN tARA NOASTRÃ 41
 34. CARACTERELE MORFOLOGICE UTILIZATE PENTRU
 35. RECUNOASTEREA UNOR METISI LA SUINE 53
 36. TEHNICA INDIVIDUALIZÃRII SUINELOR 56
 37. MÃSURI TEHNICE, CRITERII SI INSTRUCtIUNI
 38. PENTRU PURCEII SUGARI 62
 39. ALIMENTAtIA SUINELOR 66
 40. APRECIEREA CALITÃtII CÃRNII LA SUINE 76
 41. 1. Aprecierea calitãtii cãrnii direct pe carcasã 76
 42. 1.1. Determinãri dimensionale pe carcasã 76
 43. 1.2. Determinãrile planimetrice pe carcasã 79
 44. 1.3. Determinãrile gravimetrice pe carcasã 82
 45. 2. Aprecierea calitãtii carcasei pe animalul viu 85
 46. 2.1. Metode subiective 85
 47. 2.2. Metode obiective 87
 48. 2.2.1. Aprecierea grosimii stratului de slãninã dorsalã
 49. cu ajutorul ultrasunetelor 87
 50. 2.2.2. Tehnica de lucru cu aparatul Renco LEAN-MEATER 89
 51. 2.2.3. Determinarea grosimii stratului de slãninã dorsalã
 52. cu penetrometrul 90
 53. 2.2.4. Metoda clasicã directã
 54. (cu ajutorul aparatului LEAN-MEATER electric) 90
 55. 2.2.5. Metoda F.O.M. 91
 56. 2.2.6. Metoda injectãrii cu antipirinã 92
 57. 2.3. Metode perfectionate de determinare a calitãtii carcasei
 58. pe animalul viu 93
 59. 2.3.1. Utilizarea 40K în prognoza proportiei de carne 93
 60. 2.3.2. Metoda tomografiei computerizate 93

Extras din curs

PROTECTIA SI IGIENA MUNCII

ÎN

SECTORUL DE CRESTERE A SUINELOR

ProtecTia muncii, ca parte integrantã a procesului de muncã, constituie o

problemã de stat.

Prin protecTia muncii se urmãreSte atât evitarea accidentelor Si

îmbolnãvirilor profesionale, cât Si uSurarea eforturilor fizice ale studenTilor,

personalului didactic, ajutãtor Si personalului muncitor.

Datoritã creSterii animalelor în complexe de tip industrial, în care

mecanizarea Si automatizarea proceselor de muncã deTin un rol important, în afarã

de îngrijirea propriu-zisã a animalelor, personalului muncitor îi revine Si sarcina

de a exploata Si întreTine utilajele din dotare. Aceste aspecte implicã ridicarea

gradului de calificare a muncitorilor, instruirea acestora la angajare Si la anumite

perioade de timp, care dacã nu sunt efectuate corect duc la creSterea riscului

accidentelor de muncã, mai ales când sunt ignorate regulile de protecTia muncii

specifice fiecãrui loc de muncã.

LegislaTia normelor de igienã Si protecTia muncii

în Tara noastrã

LegislaTia muncii în vigoarea cuprinde totalitatea actelor normative,

compuse din legi, decrete, HCM-uri, elaborate cu privire la muncã, care se

bazeazã pe respectarea principiilor fundamentale înscrise în ConstituTia României.

Dintre legile adoptate în Tara noastrã referitoare la igiena Si protecTia

muncii enumerãm:

- Legea nr. 5/1965, referitoare la regulile generale de protecTia muncii;

- Legea nr. 1/1970, referitoare la organizarea Si disciplina muncii în

unitãTile socialiste de stat;

- Legea nr. 2/1972, privind perfecTionarea pregãtirii profesionale a

lucrãtorilor din unitãTile socialiste.

Dintre ordinile Si decretele încã în vigoare, se vor prelucra unele articole

din Decretul Consiliului de Stat, nr. 400/1981 Si din Ordinul MAIA, nr. 100/1980,

precum Si din alte acte normative apãrute Si aprobate recent.

ObligaTia Si rãspunderea pentru realizarea în timp util a mãsurilor de

protecTia muncii au, potrivit atribuTiilor ce le revin, cei ce organizeazã,

controleazã Si conduc procesul de muncã Si activitatea didacticã.

Mãsuri de protecTia muncii

în sectorul de creStere a suinelor

Pe baza legilor enumerate mai sus, pentru agriculturã, au fost formulate Si

aprobate prin Ordinul nr. 91/1981 Si "Normele de protecTia muncii în sectorul

creSterii animalelor" prezentate în Extrasul 9.

Avându-se în vedere activitatea studenTilor la lucrãrile practice, în timpul

practicii Si a vizitelor cu caracter didactic în sectorul de creStere a suinelor sau în

alte unitãTi de profil, se impune instruirea acestora cu normele de protecTia muncii

specifice.

Considerãm necesarã instruirea studenTilor cu o serie de articole prezentate

în Extrasul 9, prin aducerea la cunoStinTã, instruirea practicã Si consemnarea în

procese-verbale, toate legate de activitatea ce se desfãSoarã în unitãTile de creStere

a suinelor: art. 1-3; 6-2; 24-49; 87-115; 122-131; 175-195; 275-332;Ordinul

100/1980 MAIA; Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981.

De asemenea, considerãm necesar a fi cunoscutã foarte bine abordarea Si

contenTia suinelor, atât ca mãsurã de prevenire a accidentelor, dar Si ca mãsurã

tehnicã indispensabilã desfãSurãrii activitãTii de producTie în sectorul porcin.

Cu acest prilej se completeazã Si se semneazã "FISA COLECTIVÃ DE

INSTRUCTAJ" din care rezultã efectuarea instructajului, valabilitatea lui Si

obligativitatea respectãrii normelor prelucrate.

Preview document

Creșterea Suinelor - Pagina 1
Creșterea Suinelor - Pagina 2
Creșterea Suinelor - Pagina 3
Creșterea Suinelor - Pagina 4
Creșterea Suinelor - Pagina 5
Creșterea Suinelor - Pagina 6
Creșterea Suinelor - Pagina 7
Creșterea Suinelor - Pagina 8
Creșterea Suinelor - Pagina 9
Creșterea Suinelor - Pagina 10
Creșterea Suinelor - Pagina 11
Creșterea Suinelor - Pagina 12
Creșterea Suinelor - Pagina 13
Creșterea Suinelor - Pagina 14
Creșterea Suinelor - Pagina 15
Creșterea Suinelor - Pagina 16
Creșterea Suinelor - Pagina 17
Creșterea Suinelor - Pagina 18
Creșterea Suinelor - Pagina 19
Creșterea Suinelor - Pagina 20
Creșterea Suinelor - Pagina 21
Creșterea Suinelor - Pagina 22
Creșterea Suinelor - Pagina 23
Creșterea Suinelor - Pagina 24
Creșterea Suinelor - Pagina 25
Creșterea Suinelor - Pagina 26
Creșterea Suinelor - Pagina 27
Creșterea Suinelor - Pagina 28
Creșterea Suinelor - Pagina 29
Creșterea Suinelor - Pagina 30
Creșterea Suinelor - Pagina 31
Creșterea Suinelor - Pagina 32
Creșterea Suinelor - Pagina 33
Creșterea Suinelor - Pagina 34
Creșterea Suinelor - Pagina 35
Creșterea Suinelor - Pagina 36
Creșterea Suinelor - Pagina 37
Creșterea Suinelor - Pagina 38
Creșterea Suinelor - Pagina 39
Creșterea Suinelor - Pagina 40
Creșterea Suinelor - Pagina 41
Creșterea Suinelor - Pagina 42
Creșterea Suinelor - Pagina 43
Creșterea Suinelor - Pagina 44
Creșterea Suinelor - Pagina 45
Creșterea Suinelor - Pagina 46
Creșterea Suinelor - Pagina 47
Creșterea Suinelor - Pagina 48
Creșterea Suinelor - Pagina 49
Creșterea Suinelor - Pagina 50
Creșterea Suinelor - Pagina 51
Creșterea Suinelor - Pagina 52
Creșterea Suinelor - Pagina 53
Creșterea Suinelor - Pagina 54
Creșterea Suinelor - Pagina 55
Creșterea Suinelor - Pagina 56
Creșterea Suinelor - Pagina 57
Creșterea Suinelor - Pagina 58
Creșterea Suinelor - Pagina 59
Creșterea Suinelor - Pagina 60
Creșterea Suinelor - Pagina 61
Creșterea Suinelor - Pagina 62
Creșterea Suinelor - Pagina 63
Creșterea Suinelor - Pagina 64
Creșterea Suinelor - Pagina 65
Creșterea Suinelor - Pagina 66
Creșterea Suinelor - Pagina 67
Creșterea Suinelor - Pagina 68
Creșterea Suinelor - Pagina 69
Creșterea Suinelor - Pagina 70
Creșterea Suinelor - Pagina 71
Creșterea Suinelor - Pagina 72
Creșterea Suinelor - Pagina 73
Creșterea Suinelor - Pagina 74
Creșterea Suinelor - Pagina 75
Creșterea Suinelor - Pagina 76
Creșterea Suinelor - Pagina 77
Creșterea Suinelor - Pagina 78
Creșterea Suinelor - Pagina 79
Creșterea Suinelor - Pagina 80
Creșterea Suinelor - Pagina 81
Creșterea Suinelor - Pagina 82
Creșterea Suinelor - Pagina 83
Creșterea Suinelor - Pagina 84
Creșterea Suinelor - Pagina 85
Creșterea Suinelor - Pagina 86
Creșterea Suinelor - Pagina 87
Creșterea Suinelor - Pagina 88
Creșterea Suinelor - Pagina 89
Creșterea Suinelor - Pagina 90
Creșterea Suinelor - Pagina 91
Creșterea Suinelor - Pagina 92
Creșterea Suinelor - Pagina 93
Creșterea Suinelor - Pagina 94
Creșterea Suinelor - Pagina 95
Creșterea Suinelor - Pagina 96
Creșterea Suinelor - Pagina 97
Creșterea Suinelor - Pagina 98
Creșterea Suinelor - Pagina 99
Creșterea Suinelor - Pagina 100
Creșterea Suinelor - Pagina 101
Creșterea Suinelor - Pagina 102
Creșterea Suinelor - Pagina 103
Creșterea Suinelor - Pagina 104
Creșterea Suinelor - Pagina 105
Creșterea Suinelor - Pagina 106
Creșterea Suinelor - Pagina 107
Creșterea Suinelor - Pagina 108
Creșterea Suinelor - Pagina 109
Creșterea Suinelor - Pagina 110
Creșterea Suinelor - Pagina 111
Creșterea Suinelor - Pagina 112
Creșterea Suinelor - Pagina 113
Creșterea Suinelor - Pagina 114
Creșterea Suinelor - Pagina 115
Creșterea Suinelor - Pagina 116
Creșterea Suinelor - Pagina 117
Creșterea Suinelor - Pagina 118
Creșterea Suinelor - Pagina 119
Creșterea Suinelor - Pagina 120
Creșterea Suinelor - Pagina 121
Creșterea Suinelor - Pagina 122
Creșterea Suinelor - Pagina 123
Creșterea Suinelor - Pagina 124

Conținut arhivă zip

 • Cresterea Suinelor.pdf

Alții au mai descărcat și

Stabilirea Tehnologiilor de Productie într-o Unitatea de Crestere Intensivă cu Capacitatea de 1500 Capete

Importanta cresterii suinelor În alimentatia oamenilor, de mai multe sute de ani, carnea de porc are o pondere importanta in structura consumului...

Tomatele

INTRODUCERE Consumul de tomate în România are o tendință de creștere de la un an la altul, atât în stare proaspătă cât și procesate sub diferite...

Importanța Creșterii Suinelor

Importanţa creşterii suinelor Atât pe plan mondial, cât şi în ţara noastră au existat cereri mari pe piaţă privind acoperirea necesarului...

Trandafirul

INTRODUCERE Originea trandafirului Trandafirul este o planta ornamental foarte veche care a fost întâlnită undeva la granița dintre istorie și...

Arhitectura peisajului

♦CAPITOLUL I♦ 1.1. EVOLUŢIA ARHITECTURII PEISAJELOR Enumerarea celor mai vestite grădini şi parcuri cunoscute din antichitate şi pâna în prezent...

Indicatori de durabilitate a exploatațiilor agricole

A . INDICATORI de DURABILITATE AGROECOLOGICA A 1. DIVERSITATEA ANIMALA OBJECTIVE Modalitati de determinare valoare maxima BIO COH • Pe specie...

Cursuri Bovine

Prin exploatarea bovinelor se intelege anasamblul de masuri tehnico-organizatorice menite sa asigure manifestarea potentialului productiv al...

Cursuri Bovine 2

Tehnologia reproducerii taurinelor Această tehnologie reprezintă ansamblul măsurilor cu caracter zootehnic şi managerial menit să ducă la...

Te-ar putea interesa și

Stabilirea Tehnologiilor de Productie într-o Unitatea de Crestere Intensivă cu Capacitatea de 1500 Capete

Importanta cresterii suinelor În alimentatia oamenilor, de mai multe sute de ani, carnea de porc are o pondere importanta in structura consumului...

Creșterea Suinelor

1.Importanţa creşterii suinelor Porcul este un mamifer ce face parte din familia Suideelor. Rasele actuale de porci provin din mistretul asiatic...

Creșterea Suinelor

Tema proiectului Stabilirea tehnologiei de producţie într-o unitate de creştere intensivă a porcilor cu o capacitate de 2618 capete, in comuna...

Intensitatea de Creștere și Capacitatea Productivă a Tineretului în Funcție de Genotipul Suinelor

Actualitatea temei investigate Consumul crescînd al produselor de origine animală, mai ales al preparatelor din carne, determină dezvoltarea...

Creșterea suinelor

1. Introducere Creșterea suinelor a reprezentat și reprezintă o preocupare importantă a populației umane, în condiţiile ţării noastre fiind o...

Stabilirea Tehnologiilor de Producție Într-o Unitate de Creștere Intensivă a Suinelor Cu O Capacitate de 135 Scroafe

Capitolul I Introducere 1.1 Importanţa creşterii suinelor Porcul domestic este, alături de câine, cel mai vechi animal domesticit de oameni. Se...

Stabilirea Tehnologiilor de Producție într-o Unitate de Creștere Intensivă a Suinelor cu Capacitatea de 3591 Suine

1. IMPORTANŢA CREŞTERII SUINELOR Societatea umană în perioada actuală parcurge o etapă complexă, caracterizată printr-o “explozie” demografică şi...

Stabilirea Tehnologiilor de Producție într-o Unitate de Creștere Intensivă de Suine cu Capacitatea de 1388 Capete

1.Importanţa creşterii suinelor Importanţa pentru consum produselor animaliere rezidă în aprecierea nivelului de trai şi de dezvoltare a unei...

Ai nevoie de altceva?