Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 18544
Mărime: 754.72KB (arhivat)
Publicat de: Adriana Ispas
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Condiţii generale

Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - serviciul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor central care are responsabilitatea elaborării şi implementării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, a definirii competenţelor şi atribuţiilor serviciilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a stabilirii, gestionării, realizării şi controlului activităţilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, care este reprezentat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

Autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană - serviciile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor publice descentralizate, subordonate tehnic şi administrativ autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor centrale, având autoritatea şi responsabilitatea aplicării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pe teritoriul judeţului respectiv, a gestionării, realizării şi controlului activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor la acest nivel, precum şi alte competenţe delegate de autoritatea naţională competentă, care sunt reprezentate de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti;

Activităţi supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor - activităţile care se desfăşoară în unităţile care colectează, produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, distribuie, comercializează sau valorifică produse şi subproduse de origine animală sau nonanimală, în unităţile de creştere, de producţie şi de reproducţie a animalelor, a albinelor şi a viermilor de mătase, în unităţile care produc, testează, depozitează, distribuie sau comercializează produse medicinale şi alte produse de uz veterinar, în unităţile care produc, testează, depozitează, distribuie şi comercializează furaje sau materii prime furajere, în unităţile care colectează, transportă, procesează sau depozitează şi gestionează deşeuri de origine animală, precum şi în unităţile care asigură asistenţă sanitară veterinară, în laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

Activităţi supuse autorizării sanitare veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor - activităţile care se desfăşoară în laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de stat, precum şi în laboratoarele private sanitare veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor, în care se desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

Autorizaţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor - documentul emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de autorităţile competente judeţene prin care se autorizează efectuarea activităţilor specifice de laborator supuse autorizării sanitare veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor;

Unitate - orice persoană juridică care desfăşoară activităţi prevăzute la lit. c);

Produs animalier - produsul care se obţine de la animale în viaţă;

Produs de origine animală - produsele şi subprodusele care se obţin de la animalele tăiate;

Domeniu de activitate - domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor, domeniul siguranţei alimentelor şi domeniul produse medicinale veterinare şi alte produse de uz veterinar;

Domenii analitice - activităţile care se desfăşoară în laboratoare supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu un specific bine precizat;

Profil - tehnicile, metodele şi procedurile utilizate în domeniile analitice, specifice anumitor laboratoare sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

Criterii de evaluare - criteriile generale şi specifice în baza cărora se realizează evaluarea în vederea autorizării laboratoarelor supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Clasificare şi competenţe

Funcţionarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse autorizării sanitare veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor este condiţionată de autorizarea acestora de către autorităţile competente.

Categoriile de laboratoare supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, sunt:

- laboratoarele de referinţă: pentru siguranţa alimentelor, organizate în cadrul Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară;

- alte laboratoare naţionale de referinţă desemnate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

- laboratoare sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, organizate în cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

- laboratoare sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor organizate în cadrul unităţilor de învăţământ medical veterinar superior de stat, desemnate de autoritatea competentă să efectueze anumite analize sau examene în cadrul controlului oficial;

- laboratoare organizate în cadrul institutelor de cercetare de stat în care se desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

Preview document

Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 1
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 2
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 3
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 4
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 5
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 6
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 7
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 8
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 9
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 10
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 11
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 12
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 13
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 14
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 15
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 16
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 17
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 18
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 19
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 20
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 21
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 22
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 23
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 24
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 25
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 26
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 27
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 28
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 29
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 30
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 31
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 32
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 33
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 34
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 35
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 36
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 37
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 38
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 39
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 40
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 41
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 42
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 43
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 44
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 45
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 46
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 47
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 48
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 49
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 50
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 51
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 52
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 53
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 54
Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Conditiile Generale si Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor.doc

Alții au mai descărcat și

Irigarea Culturilor

CAPITOLUL I DETERMINAREA STARII DE UMIDITATE A SOLULUI PRIN DIFERITE METODE 1.1.Principii generale Irigarea rationala a culturilor trebuie sa...

Stabilirea Necesarului de Nutreț și a Eficienței Utilizării Lor pentru o Exploatație Zootehnică

INTRODUCERE Nutriţia şi alimentaţia influenţează direct şi evident nu numai nivelul producţiilor animale dar şi reproducţia, procesele de creştere...

Tehnologia de Pastrare, Valorificare și Industrializare a Produselor Horticole

RECOLTAREA LEGUMELOR Este operaţiunea prin care legumele trec din sfera producţei în cea a consumatorului. - Momentul de recoltare se stabileşte...

Determinarea gradului de saturație a solului cu îngrășăminte chimice

Introducere Cea mai importantă măsură în vederea creşterii potenţialului productiv al pământului este administrarea de ingrasaminte. Aceasta...

Descrierea și Caracterizarea Serviciilor dintr-o Pensiune Agroturistică

Aşezarea şi căile de acces Spaţiul geografic Bazinul Superior al Someşului Mare se grefează pe zona de contact dintre cristalinul Munţilor Rodnei...

Proiectarea unei amenajări ciprinicole

Proiectarea unei amenajări ciprinicole, sistematică, incompletă, cu ciclu de exploatare pe trei ani şi producţie anuală de 188 tone peşte de...

Construcții pentru depozitarea, conservarea și condiționarea legumelor și fructelor

Pentru a se asigura consumul de legume si fructe în tot timpul anului, acestea trebuie depozitate, conservate si conditionate. Produsele...

Tehnologii de cultivare - iarbă de Sudan, porumb, sfeclă furajeră, lucernă

Dezvoltarea unei agriculturi moderne ,durabile presupune ca sectorul de creşterea animalelor să ocupe un rol important prin produsele ce se...

Te-ar putea interesa și

Practică la DSV Suceava

Organizarea unui laborator de analiză, incadrarea laboratorului ca subordonare și sectoare deservite responsabilitățile și activitățile persoanelor...

Merceologia Laptelui de Consum

1.Sortimentul şi valoarea de întrebuinţare a produsului Pana la sfarsitul secolului al XIX-lea laptele si produsele lactate au constituit circa...

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Ai nevoie de altceva?