Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 9316
Mărime: 554.51KB (arhivat)
Publicat de: Roxana A.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Lucrarea nr. 1
 2. Eficiența economică a utilizării fondului funciar
 3. 4
 4. 1.1. Indicatori ce cuantifică rezultatele economico-financiare la nivelul producției agricole
 5. 4
 6. 1.2.Indicatorii care exprimă rezultatele economico-financiare la nivelul exploatației agricole
 7. 5
 8. Lucrarea nr. 2
 9. Eficiența economică a utilizării capitalului în agricultură
 10. 9
 11. 2.1. Indicele de rentabilitate al capitalului propriu
 12. 9
 13. 2.2. Indicele de rentabilitate al capitalului investit
 14. 10
 15. 2.3. Indicele de rotație
 16. 10
 17. 2.4. Viteza de rotație
 18. 11
 19. Lucrarea nr. 3
 20. Eficiența economică a utilizării factorului de producție „munca“ în agricultură
 21. 12
 22. 3.1. Metoda unităților naturale
 23. 12
 24. 3.2. Metoda unităților convenționale
 25. 13
 26. 3.3. Metoda unităților valorice
 27. Lucrarea nr. 4
 28. Cheltuielile de producție, venitul total, profitul și rata profitului în agricultură
 29. 15
 30. 3.1. Cheltuieli de producție
 31. 15
 32. 3.2. Venitul total
 33. 18
 34. 3.3. Profitul
 35. 18
 36. 3.4. Rata profitului
 37. 19
 38. Lucrarea nr. 5
 39. Aportul factorilor tehnici la realizarea producției agricole
 40. 20
 41. Lucrarea nr. 6
 42. Eficiența economică a producției agricole
 43. 25
 44. Lucrarea nr. 7
 45. Eficiența economică a investițiilor în agricultură
 46. 28
 47. 7.1. Indicatorii eficienței economice a investițiilor
 48. 28
 49. 7.2. Eficiența economică a utilizării investițiilor în plantații pomi-viticole
 50. 31
 51. Bibliografie

Extras din curs

Lucrarea nr.1

EFICIENȚA ECONOMICĂ A UTILIZĂRII FONDULUI FUNCIAR

Grupa indicatorilor utilizați pentru cuantificarea rezultatelor economico-financiare ca expresie a efectelor economice obținute în urma utilizării fondului funciar se împarte în două subgrupe:

1. indicatori care exprimă rezultatele economico-financiare la nivelul producției agricole;

2. indicatori care exprimă rezultatele economico-financiare la nivelul exploatației agricole (fermei).

1.1. Indicatori ce cuantifică rezultatele economico-financiare la nivelul producției agricole

1.1.1. Producția medie (qm) - exprimă randamentul obținut (kg, l, buc.) pe unitate de producție (ha, animal) și se calculează cu relația:

ScQtqm=1 sau EmQtqm=2

Tabelul 1.18

Calculul indicatorilor „producția medie“ și a „venitului total la hectar“ (date orientative)

Cultura

Suprafațacultivată

Produc

ha țiatotală

Produc

tone ția medie

kg/ha

Prețul de vânzare

RON /kg

Venitul total

RON

Grâu

25

111

Porumb

36

138

Cartofi

15

428

Floarea soarelui

11

31

Vița de vie

8

83

Măr

5

79

1.1.2. Venitul la ha sau pe animal (VT/ha, VT/cap.) - reflectă valoarea producției obținute pe hectar sau pe animal (tab. 1.18) și se calculează cu formula:

2

VT/ha= qm1 × Pv

sau

VT/cap. = qm2 × Pv, unde:

Pv - prețul de vânzare - RON/kg;

1.1.3. Marja brută este un indicator care reflectă competitivitatea relativă a diferitelor activități de producție, respectiv exprimă „profitabilitatea“ activităților de producție individuale (producția de grâu, producția de porumb, producția de lapte etc.).Marja brută (Mb) se calculează după următoarea relație:

Mb = VT - Cv, unde:

VT - producția finală sau veniturile totale calculate ca sumă între valoarea producției principale și a producției secundare - RON;

Cv - costuri variabile (includ valoarea mijloacelor de producție cumpărate sau produse în fermă care au fost consumate cu scopul de a obține producția. Ex.: sămânța, îngrășăminte, pesticide, carburanți și lubrifianți, plățile pentru utilaje închiriate, dobânzile la capitalul utilizat).

Indicatorul „marja brută“ este folosit pentru:

???? compararea performanței diferitelor activități de producție ;

???? analiza structurii de costuri;

???? calcularea profitului fermei.

Dacă cunoaștem care este marja brută pentru fiecare activitate de producție, profitul poate fi calculat ca diferență între marja brută și costurile fixe.

Pr = Mb - Cf, unde:

Pr - profitul fermierului - RON;

Cf - costurile fixe (munca familiei, energie, amortizarea fondurilor fixe, întreținerea fondurilor fixe, arenda, asigurările, impozite etc.).

Bibliografie

1. Caia A., 1992, - Economie rurala, vol 1, uz intern. At. multiplicare, U.S.A.M. V. Iași

2. Caia A. si colab., 1998, - Economie agrara. Ed.’Ion Ionescu de la Brad’ Iași

3. Ciurea I.V., 1999, - Management in Agricultura. Ed. ‘Ion Ionescu de la Brad’ Iași

4. Gradinaru M., 1994, - Instrumente de analiza economico-financiara a intrepriderii agricole. Ed. ‘Al. I.Cuza’ Iași

5. Gradinaru M., 1994, - Estimațiuni industriale, rurale și civile. Ed. ‘Al. I.Cuza’ Iași

6. Hanly I. and Spash C.L., 1993, - Cost - benefit analysis and the environment. Edward Elgar, London

7. Haan H. and collab., 1997, - Sustainable rural development. Published by Ashgate, England

8. Hoff Karla and collab., 1993, - The economics of rural organization- theory, practice and policy. Oxford University Press

9. Lup A., Apetroaie Camelia, 1997 - Economia si gestiunea exploatatiei agricole. Ed. Europolis Constanța

10. Magazin P. si colab., 1993, - Studiu asupra raportului dintre preturile produselor agricole si industriale. Lcr. șt., seria Agronomie, vol. 36, U.S.A.M.V. Iași

11. Magazin P. si colab., 1998 - Economie agrară-lucrari practice.At. multiplicare, U.S.A.M.V. Iași

12. Otiman P.I., 1999 - Economie rurala. Ed. Agroprint Timișoara

13. Perman R. and collab., 1996, - Natural resource and enviromental economics. Longman, London

14. Ștefan G., 1997, - Considerations regarding the influence of tehnical - economic factors over the economic increase the vegetal production. lcr.st., vol. 40, seria Horticultura, U.S.A.M.V. Iași

36

15. Ștefan G., 1999 - Optimizarea structurii productiei agricole pe microzone in Colinele Tutovei din Podișul Bîrladului. Teza de doctorat, U.S.A.M.V. Iași

16. ***, Agricultural policy reform and the rural economy in O.E.C.D. countries. O.E.C.D. Published

Preview document

Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 1
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 2
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 3
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 4
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 5
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 6
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 7
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 8
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 9
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 10
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 11
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 12
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 13
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 14
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 15
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 16
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 17
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 18
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 19
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 20
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 21
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 22
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 23
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 24
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 25
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 26
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 27
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 28
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 29
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 30
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 31
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 32
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 33
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 34
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 35
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 36
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 37
Economie agrară - indicatori de analiză a utilizării factorilor de producție în agricultură - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Economie agrara - indicatori de analiza a utilizarii factorilor de productie in agricultura.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza situației financiar-patrimoniale la SC Pantip SRL

CAPITOLUL I S.C. PANTIPS.R.L. -Prezentare generala- PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE 1.1 Scurt istoric Societatea S.C. PANTIPS.R.L. a fost...

Arendarea

ARENDAREA Dupã cãderea comunismului, relatiile agrare românesti cu referire la dimensiunea exploatatiilor agricole au evoluat pe douã trasee...

Metode economice de transmitere a proprietății funciare - arendarea

I. Curente doctrinare După căderea comunismului, relaţiile agrare româneşti cu referire la dimensiunea exploataţiilor agricole au evoluat pe două...

Întocmirea planului anual de producție în cadrul exploatației agricole

Se va face o sinteza a modului de întocmire, a calculelor efectuate si a rezultatelor planificate bibliografie Necesitatea întocmirii planului...

Evaluarea economico-financiară la întreprinderea agricolă SC Banat Farming SRL

1. PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI Societatea agricolă S.C. BanatFarming S.R.L s-a constituit de către proprietarii de terenuri in anul 1995....

Arhitectura peisajului

♦CAPITOLUL I♦ 1.1. EVOLUŢIA ARHITECTURII PEISAJELOR Enumerarea celor mai vestite grădini şi parcuri cunoscute din antichitate şi pâna în prezent...

Indicatori de durabilitate a exploatațiilor agricole

A . INDICATORI de DURABILITATE AGROECOLOGICA A 1. DIVERSITATEA ANIMALA OBJECTIVE Modalitati de determinare valoare maxima BIO COH • Pe specie...

Cursuri Bovine

Prin exploatarea bovinelor se intelege anasamblul de masuri tehnico-organizatorice menite sa asigure manifestarea potentialului productiv al...

Te-ar putea interesa și

Fertilitatea Solurilor Privind Implimentarea Agriculturii Ecologice

INTRODUCERE Deja suntem obişnuiţi cu peisajul persistent în compartimentele de produse agricole din centrele comerciale de prestigiu. Fructe...

Organizarea și Planificarea Producției Viticole

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Viticultura este o ramură importantă a agriculturii Moldovei, ce se...

Randamentul folosirii factorilor de producție

CAPITOLUL 1 FACTORII DE PRODUCŢIE – PREZENTARE GENERALĂ Analiza factorilor de producţie este organic legată de noţiunea de resurse economice. În...

Procesul decizional de investiții

INTRODUCERE Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea, şi pentru afirmarea în...

Impactul Investiției asupra Dezvoltării Sectorului Agrar

Introducere Este cunoscut faptul că de nivelul de dezvoltare şi de eficienţa funcţionării sectorului agricol depinde securitatea alimentară,...

Evoluția Principalelor Resurse ale Producției Agricole din România după Anul 1989

Fondul Funciar Fondul funciar al României este constituit din totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza...

Analiza Asigurării Întreprinderii cu Mijloace Fixe de Producție

INTRODUCERE Agricultura Moldovei reprezintă cea mai importantă ramură a economiei ţării, totodată principala problemă, ce reduce tempoul...

Planificarea și prognozarea producției în cultura plantelor de câmp

Introducere Agricultura asigură sectorul zootehnic cu furaje, industria prelucrătoare cu materie primă, precum şi disponibilitatea necesară pentru...

Ai nevoie de altceva?