Eficiența Economică a Investițiilor

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 17683
Mărime: 437.30KB (arhivat)
Publicat de: Ramona Boca
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: DAN DONOSA
USAMV IASI pentru studeţii anului V – Inginerie economică în agricultură Învăţământ la Distanţă

Extras din curs

1. Elemente teoretice privind investiţiile

1.1. Conceptul de investiţii

Noţiunea de investiţii, deşi se utilizează de multă vreme în literatura de

specialitate, nu are însă o definiţie clară şi omogenă. În limba română, termenul de

investiţii provine din limba franceză – investissement – care la rîndul lui a fost

preluat din limba latină. Dicţionarul de economie politică conferă noţiunii de

investiţii următoarea semnificaţie: ″ plasarea unor sume de bani în domeniul

economic, social-cultural, administrativ, militar, cu scopul de a sigura baza

tehnico-materială şi forţa de muncă necesare desfăşurării şi lărgirii acestora ″. P.

Masse, un autor consacrat în teoria investiţiilor şi capitalului, consideră că prin

investiţii se desemnează în acelaşi timp actul de transformare a mijloacelor

financiare în bunuri concrete şi rezultatul acestui act. H. Pemmons înţelege prin

investiţii într-un sens mai general achiziţia de bunuri concrete, plata unui cost

actual, în vederea realizării unor încasări viitoare; acest proces constituind o

schimbarea unei certitudini referitoare la renunţarea la satisfacţia imediată, în

favoarea unei unei serii de speranţe repartizate în timp. Actul de a investi cuprinde

deci:

- un subiect ( investitorul );

- un obiect;

- costul – privaţiunea la satisfacţia imediată,

- costul de oportunitate, precum şi valoarea unei speranţe, deci venitul

aşteptat din funcţionarea obiectivului în care s-a investit.

Keynes consideră că ″ investiţiile reprezintă adaosul curent la valoarea

echipamenteleor de producţie care a rezultat din activitatea de producţie a

perioadei respective ″. În această definiţie celebrul economist lega noţiunea de

investiţii de cea de economii. În limbaj practic de afaceri prin investiţii se înţelege

în general afectarea de mijloace financiare pentru modernizare şi expansiunea

echipamentelor existente. Deci sensul este acela de investiţie netă sau adaos de

capital fix. În accepţiunea curentă a investi înseamnă a cheltui bani,în general.

Aici noţiunea de investiţii reflectă aspectul financiar al problemei, sau mai bine

spus finanţarea unei întreprinderi ce include atît mijloace de finanţare pe termen

scurt, cît şi pe termen lung. Totuşi, limbajul curent nu se referă atît la

întreprinderea productivă, ci mai curînd asimiliează investiţia cu cheltuielile

pentru orice obiectiv. Este necesar să se fixeze cîteva repere şi ca atare putem

spune că investiţia poate fi definită:

a) în sens restrîns, drept cheltuirea de mijloace financiare în vederea

achiziţionării de bunuri concrete, durabile, sau de echipamente pe care

firma le va utiliza pe parcursul mai multor exerciţii financiare în

vederea realizării obiectivelor sale.

b) în sens larg, investiţia înseamnă nu doar cheltuieli pentru capitaluri

tehnice, ci şi cele efectuate pentru achiziţionarea de materii prime,

materiale, servicii de la terţi, serviciile personalului, în scopul

funcţionării obiectivului.

Mai precis investiţia reprezintă activitatea de creare a bunurilor de capital

( active fixe prin transformarea diferitelor categorii de resurse financiare,

indiferent că este vorba de înlocuiri, extinderi sau modernizări ) în echipamente,

utilaje.

G. Depallens, un autor consacrat în teoria financiară a întreprinderii,

consideră că investiţiile cuprind nu doar imobilizările ( activele fixe tangibile sau

netangibile ), ci şi toate operaţiunile care constau în transformarea unei sume de

bani într-un element destinat a fi utilizat în permanenţă de către firmă în decursul

unei perioade mai mult sau mai puţin lungi. În acest sens, în categoria investiţiilor

se includ:

- imobilizările ( activele fixe );

- titlurile de participaţie;

- stocul indispensabil pentru a permite întreprinderii funcţionarea normală;

- volumul creditului comercial ( credite acordate clienţilor în mod

permanent şi stabil);

- investiţii intelectuale ( cheltuieli de organizare şi de perfecţionare a

personalului );

- investiţii în cheltuieli de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;

- investiţii tehnice ( studii privind realizarea de noi produse, procedee de

producţie, achiziţia de brvete, licenţe );

- investiţii comerciale: dezvoltarea reţelei proprii de comercializare.

Noţiunea de investiţie a lui Depallens relevă analiza structurii financiare a

întreprinderii şi corespunde nevoii de capitaluri permanente ale acesteia care poate

fi acoperită prin resurse financiare pe termen lung şi mediu, proprii sau

împrumutate. Este accepţiunea investiţiei în sens larg incluzînd întregul

patrimoniu al întreprinderii care figurează în activul bilanţului, ceea ce

economiştii definesc drept capitalul investit. Conform uzanţelor planului de

conturi din România putem considera ca investiţii orice transformare de resurse

financiare în următoarele categorii de active:

- terenuri, clădiri, construcţii speciale, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru,

aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, mijloace de transport,

animale de muncă, plantaţii, unelte, inventar gospodăresc, şi alte mijloace

fixe.

- ( necorporale ) cheltuieli de constituire, cheltuieli de cercetare – dezvoltare,

concesiunu, brevete şi alte drepturi şi valori similare, alte imobilizări

necorporale.

Preview document

Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 1
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 2
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 3
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 4
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 5
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 6
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 7
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 8
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 9
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 10
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 11
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 12
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 13
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 14
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 15
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 16
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 17
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 18
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 19
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 20
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 21
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 22
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 23
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 24
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 25
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 26
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 27
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 28
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 29
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 30
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 31
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 32
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 33
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 34
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 35
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 36
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 37
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 38
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 39
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 40
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 41
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 42
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 43
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 44
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 45
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 46
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 47
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 48
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 49
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 50
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 51
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 52
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 53
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 54
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 55
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 56
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 57
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 58
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 59
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 60
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 61
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 62
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 63
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 64
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Eficienta Economica a Investitiilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Înființare fermă agro-zootehnică prin achiziția de vaci de lapte și dotarea cu echipamente specifice

1. Date generale Denumirea investiţiei Infiintare ferma agro-zootehnica prin achizitia de vaci de lapte si dotarea cu echipamente specifice....

Sinteza cursului T.A.C.

ramură de bază a economiei naţionale: - produse alimentare, - materii prime, - piaţă de desfacere, - sursă de export, - ramură antipoluantă,...

Pomicultura

Plantele pomicole Culturi multianuale; Necesită investiţii mari pentru înfiinţare şi întreţinere; Tipuri de plantaţii: comerciale-industriale,...

Viticultura

Viticultura Curs nr. 12 Cerinţe faţă de factorii de mediu Viţa de vie este sensibilă la emanaţii de praf, fum, pulberi nocive cu plumb, fluor,...

Foamea, setea, apetit, satisfacție

Foamea, Setea, Apetit, Satifactie, Siasta Existenta organismului in mediu inconjurator este posibila datorita instinctelor (grupare de reflexe cu...

Elaborare Plan de Afaceri Agroturism

Planul de afacere Nu exista o formula magica de elaborare Este cea mai importanta etapa din procesul de lansare a unei afaceri Necesita timp si...

MIPFL

Prelucrarea preliminara a leg si fructelo - op de prelucr preliminara se relizeaza pt modif structurii prod, eliminarea componetelor necomestibile...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea eficienței economice a unui proiect de investiții prin metodologia BIRD - Fabrica de Malț Târgoviște

CAPITOLUL I INVESTITIILE SI EFICIENTA ECONOMICA A ACESTORA 1.1. INVESTITIILE – SUPORT MATERIAL AL DEZVOLTARII ECONOMICE Procesul cresterii...

Studiu de fezabilitate al unui proiect de investiții finanțat pe baza unui credit furnizor

Rolul investitiilor in economia de piata si evolutia acestora in ultimii ani Economia Romaniei a parcurs mai mult de noua ani de tranzitie de la...

Eficiența Economică a Investițiilor într-un Sistem de Producție

A. STUDIUL PRIVIND EFICIENŢA ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR ÎNTR-UN SISTEM DE PRODUCŢIE Motto: „ Esenţa şi raţiunea de a fi a unei întreprinderi este...

Eficiență Economică a Investițiilor

1. EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1. Conceptul de eficienţă economică a investiţiei Pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, în practică există mai...

Eficiența economică a investiției

CAPITOLUL 1 EFICIENTA ECONOMICA - ELEMENT HOTARÂTOR IN DECIZIA DE INVESTITII 1.1. Conceptul de eficienta economica a investitiei Analiza...

Pregătirea și evaluarea proiectelor - eficiența economică a investițiilor

Studiul de Caz I Sa se fundamenteze eficienta economica a unui proiect cunoscand urmatoarele informattii si cerinte: a) principalii indicatori de...

Eficiență Economică a Investițiilor

I. CORELAŢIA DINTRE INVESTIŢIE ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ În viaţa economică activitatea de investiţii ocupă un loc central, atât în sfera producţiei...

Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul

Prin eficienţa economică a investiţiilor se înţelege relaţia care se stabileşte între nivelul rezultatelor economice în urma desfăşurării...

Ai nevoie de altceva?