Mașini agricole I

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 129 în total
Cuvinte : 28386
Mărime: 5.98MB (arhivat)
Publicat de: Ionut G.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.dr.ing. Tudor Alexandru, Conf.dr.ing. Mihnea Glodeanu

Extras din curs

Capitolul I

1.GENERALIT????????I

Procesul de producție reprezintă un proces tehnic complex prin

intermediul căruia se obține un produs agricol, realizarea unei lucrări de

întreținere, revizie sau reparare. Procesul de producție este format din unul sau

mai multe procese tehnologice de lucru și din procese tehnologice auxiliare de

pregătire a producției, de transport, de control, de încărcare-descărcare. După

natura lor procesele de producție pot fi: pentru fabricație, pentru reparație, pentru

extracție, pentru obținerea produselor agricole.

Procesul de producție din agricultură reprezintă totalitatea proceselor

tehnologice de lucru și a proceselor tehnologice auxiliare, prin care obiectele

muncii din agricultură sunt prelucrate și transformate, cu ajutorul mijloacelor de

muncă????și al proceselor biologice, în produse agricole. Procesele de producție

din agricultură constituie o îmbinare a proceselor de muncă cu cele biologice

care au loc în organismele vegetale. Exemple de procese de producție agricolă

sunt: procesul de producție pentru obținerea cerealelor, furajelor, legumelor .

Figura 1.1.Procesul de producție pentru cultura porumbului.

Administrat îngrășăminte

Lucrarea de bază a solului

Pregătirea patului germinativ

Semănat

????ă????ărirea și dezvoltarea

biologică

Întreținerea culturii

Fertilizare și combatere

Creștere și dezvoltare

biologică

Recoltare

Modul de evoluție a procesului de producție, pentru cultura porumbului

este prezentat în figura 1.1.

Procesul tehnologic de lucru reprezintă totalitatea operațiilor de lucru

executate pentru realizarea unei lucrări sau grup de lucrări.

De exemplu: procesul tehnologic de lucru pentru semănat, plantat,

combaterea dăunătorilor, pentru recoltarea cerealelor, furajelor, legumelor,

pentru sortarea și separarea semințelor.

Procesul tehnologic de lucru pentru semănat (fig.1.2)cuprinde:

Fig.1.2 Procesul tehnologic de lucru pentru semănat.

Tehnologia de mecanizare reprezintă programul de executare al tuturor

operațiilor de lucru și auxiliare pentru obținerea unui produs agricol, efectuarea

unei lucrări agricole, prin folosirea unei game de utilaje agricole prestabilite.

Mecanizarea reprezintă acțiunea de înlocuire a muncii manuale și a

tracțiunii animalelor din procesele de producție cu agregate agricole care

efectuează procese tehnologice, lucrările și operațiile de lucru.

Mecanizarea se realizează in scopul creșterii producției de bunuri

materiale, a productivități muncii, creșterea profitului și a ușurării muncii

oamenilor.

Extinderea mecanizării în agricultură este condiționată???? și de utilizarea

factorilor care conduc la creșterea producției ( îngrășăminte, erbicide, irigații)

pentru a mări profitul prin utilizarea acesteia.

Nivelul de mecanizare a unei lucrări, culturi, ramuri de activitate, se

determină prin gradul de mecanizare, care reprezintă raportul dintre volumul de

lucrări executat mecanizat și de volumul total de lucrări ce ar trebui executat

mecanizat.

Destinația și cerințele mașinilor agricole. Mașinile agricole sunt mașini

de lucru, destinate a efectua o diversitate de lucrări în cadrul proceselor de

producție din agricultură, conform cerințelor impuse fiecărei lucrări în procesul

de producție.

Mașinile agricole, prin construcția și exploatarea lor, trebuie să răspundă

la următoarele cerințe principale:

- ????ă asigure indicii calitativi de lucru corespunzător tehnologiilor moderne de

lucru;

- ????ă execute concomitent, la o singură trecere, mai multe operații tehnologice

de lucru;

- ????ă încarce rațional sursele energetice, cărora le sunt destinate;

- ????ă fie modulate, tipizate și diversificate ca tipodimensiuni și corelate cu

puterea motoarelor și a tractoarelor ce le acționează;

Distribuirea

semințelor

Deschiderea

rigolelor

Introducerea

semințelor în

sol

Acoperirea

cu sol

- ????ă aibă un caracter mutifuncțional și la mașina de bază să se poată adapta

diferite echipamente de lucru;

- ????ă aibă o fiabilitate mare ;

- ????ă poată executa lucrări de mare precizie fă????ă pierderi de materiale sau

recoltă;

- ????ă asigure mecanizarea tuturor operațiilor din cadrul procesului tehnologic

de producție, la un coeficient ridicat de siguranță în exploatare și la un cost

scăzut de producție;

- ????ă asigure reducerea intensității efortului fizic, munca manuală fiind

înlocuită cu munca de conducere a mașinilor.

Spre deosebire de mașinile folosite in alte ramuri ale economiei și, în

special, cele din industria prelucrătoare, mașinile agricole se caracterizează

printr-o serie de particularități:

- lucrează în mediu biologic și cu material biologic;

- sunt mașini sezoniere, executând lucrări numai în anumite perioade de timp

ale anului și într-un timp foarte scurt.

- ????ăstrarea mașinilor agricole se face în aer liber, fiind supuse la coroziune;

- lucrează cu operatori necalificați, ceea ce implică necesitatea de a echipa

mașinile cu diapozitive de control al funcționării și pentru efectuarea

diferitelor reglaje.

Clasificarea mașinilor agricole folosite în mecanizarea lucrărilor

agricole se poate face după mai multe criterii:

- După felul lucrării pe care o execută:

- mașini pentru lucrările de bază ale solului;

- mașini pentru pregătirea patului germinativ;

- mașini de semănat și plantat;

- mașini de administrat îngrășăminte;

- mașini pentru combaterea bolilor și dăunătorilor;

- mașini de recoltat;

- mașini de condiționat și sortat produse agricole;

- După modul de cuplare la sursa de energie:

- tractate;

- purtate;

- semipurtate;

- autopropulsate;

- După felul acționării:

- cu acționare manuală;

- cu acționare animală;

- cu acționare mecanică;

- de la roata de sprijin și transport;

- de la priza de putere a tractorului;

- prin motoare hidraulice.

Bibliografie

1. T. Alexandru, M. Bădescu, M. Glodeanu, I. Să????ăcin, S.

Boruz ???? Mașini agricole de recoltat cereale păioase,

Editura Dova, Craiova, 1999.

2. T. Alexandru ???? Calculul și construcția mașinilor agricole

de recoltat (I), Reprografia Universității din Craiova, 2001.

3. M. Bădescu ???? Mașini agricole și horticole, Editura Dova,

Craiova, 1997.

4. M. Bădescu, A. Popescu ???? Mașini agricole, Editura

Universității din Brașov, 2000.

5. M. Bădescu, S. Boruz ???? Mașini agricole și horticole,

Editura Aius, 2001.

6. M.Bădescu, T.Alexandru, I.Să????ăcin, M. Glodeanu ????

Mașini agricole, Editura Universitaria, Craiova, 2003.

7. M.Bădescu, T.Alexandru, M. Glodeanu ,S. Boruz ???? Mașini

agricole și horticole , Editura Sitech, Craiova, 2005.

8. I.Buzea, Fl. Moteanu - Mașini pentru semănat și plantat,

Editura Ceres, București, 1987;

9. Gh. Ciulu, Gh. Bârcă???????? Optimizarea exploatării agregatelor

agricole, Reprografia Universității din Craiova, 2002.

10.????t. Căproiu ș.a. ???? Mașini agricole de lucrat solul, semănat

și întreținerea culturilor, Editura Didactică???? și Pedagogică,

București, 1982.

11.N. Costache ???? Instalații și mașini pentru combaterea bolilor

și dăunătorilor din culturile agricole, Editura Ceres,

București, 1975.

12.M. Glodeanu, T. Alexandru M. Bădescu, , I. Să????ăcin ????

Îndrumător privind utilizarea și echipamentele agricole,

Editura Aius, Craiova, 2001.

13.A. Marinescu ???? Tehnologii și mașini pentru mecanizarea

lucrărilor în cultura legumelor de câmp, Editura Ceres,

București, 1989.

14.T. Neagu, T. Popescu ???? Tractoare și mașini horticole,

Editura Didactică????și Pedagogică, București, 1982.

15.V. Neculăiasa, I. Dănilă???? ???? Procese de lucru și mașini

agricole de recoltat, Editura A-2, Iași, 1995.

16.Al. Pisoschi, I. Dumitru ???? Calculul și construcția mașinilor

agricole pentru lucrările solului, semănat și întreținerea

culturilor, Reprografia Universității din Craiova, 2000.

17.V. Popescu, V. Moroșanu ???? Îndrumător privind

mecanizarea lucrăriolor agricole în mica gospodărie,

Editura Ceres, București, 1993.

18.S. Popescu, T. Ghinea ???? Automatizarea mașinilor și

instalațiilor folosite în agricultură, Editura Scrisul

românesc, Craiova, 1986.

19.V. Scripnic, P. Babiciu ???? Mașini agricole, Editura Ceres,

București, 1979.

20.W. Stahli ???? Mașini pentru aplicarea tratamentelor

fitosanitare și fertilizarea foliară a culturilor legumicole,

Editura Agroprint, Timișoara 2003.

21.W. Stahli, Bungescu T.S. ???? Mașini și aparate de stropit în

plantațiile pomiviticole și silvice, Editura Mitron, Timișoara

2004.

22.A. ????andru, S. Popescu, M. Bădescu, L. ????andru ???? Reducerea

consumului de energie prin folosirea rațională a

agregatelor agricole, Editura Scrisul românesc, Craiova,

1982.

23.D. Toma ???? Mașini și instalații agricole, Editura Didactică????și

Pedagogică, București, 1975.

24.D. Toma ???? Tractoare și mașini agricole, Editura Didactică

și Pedagogică, București, 1981.

25.***- Fișe tehnice ???? Mașini și instalații destinate

agriculturii.

Preview document

Mașini agricole I - Pagina 1
Mașini agricole I - Pagina 2
Mașini agricole I - Pagina 3
Mașini agricole I - Pagina 4
Mașini agricole I - Pagina 5
Mașini agricole I - Pagina 6
Mașini agricole I - Pagina 7
Mașini agricole I - Pagina 8
Mașini agricole I - Pagina 9
Mașini agricole I - Pagina 10
Mașini agricole I - Pagina 11
Mașini agricole I - Pagina 12
Mașini agricole I - Pagina 13
Mașini agricole I - Pagina 14
Mașini agricole I - Pagina 15
Mașini agricole I - Pagina 16
Mașini agricole I - Pagina 17
Mașini agricole I - Pagina 18
Mașini agricole I - Pagina 19
Mașini agricole I - Pagina 20
Mașini agricole I - Pagina 21
Mașini agricole I - Pagina 22
Mașini agricole I - Pagina 23
Mașini agricole I - Pagina 24
Mașini agricole I - Pagina 25
Mașini agricole I - Pagina 26
Mașini agricole I - Pagina 27
Mașini agricole I - Pagina 28
Mașini agricole I - Pagina 29
Mașini agricole I - Pagina 30
Mașini agricole I - Pagina 31
Mașini agricole I - Pagina 32
Mașini agricole I - Pagina 33
Mașini agricole I - Pagina 34
Mașini agricole I - Pagina 35
Mașini agricole I - Pagina 36
Mașini agricole I - Pagina 37
Mașini agricole I - Pagina 38
Mașini agricole I - Pagina 39
Mașini agricole I - Pagina 40
Mașini agricole I - Pagina 41
Mașini agricole I - Pagina 42
Mașini agricole I - Pagina 43
Mașini agricole I - Pagina 44
Mașini agricole I - Pagina 45
Mașini agricole I - Pagina 46
Mașini agricole I - Pagina 47
Mașini agricole I - Pagina 48
Mașini agricole I - Pagina 49
Mașini agricole I - Pagina 50
Mașini agricole I - Pagina 51
Mașini agricole I - Pagina 52
Mașini agricole I - Pagina 53
Mașini agricole I - Pagina 54
Mașini agricole I - Pagina 55
Mașini agricole I - Pagina 56
Mașini agricole I - Pagina 57
Mașini agricole I - Pagina 58
Mașini agricole I - Pagina 59
Mașini agricole I - Pagina 60
Mașini agricole I - Pagina 61
Mașini agricole I - Pagina 62
Mașini agricole I - Pagina 63
Mașini agricole I - Pagina 64
Mașini agricole I - Pagina 65
Mașini agricole I - Pagina 66
Mașini agricole I - Pagina 67
Mașini agricole I - Pagina 68
Mașini agricole I - Pagina 69
Mașini agricole I - Pagina 70
Mașini agricole I - Pagina 71
Mașini agricole I - Pagina 72
Mașini agricole I - Pagina 73
Mașini agricole I - Pagina 74
Mașini agricole I - Pagina 75
Mașini agricole I - Pagina 76
Mașini agricole I - Pagina 77
Mașini agricole I - Pagina 78
Mașini agricole I - Pagina 79
Mașini agricole I - Pagina 80
Mașini agricole I - Pagina 81
Mașini agricole I - Pagina 82
Mașini agricole I - Pagina 83
Mașini agricole I - Pagina 84
Mașini agricole I - Pagina 85
Mașini agricole I - Pagina 86
Mașini agricole I - Pagina 87
Mașini agricole I - Pagina 88
Mașini agricole I - Pagina 89
Mașini agricole I - Pagina 90
Mașini agricole I - Pagina 91
Mașini agricole I - Pagina 92
Mașini agricole I - Pagina 93
Mașini agricole I - Pagina 94
Mașini agricole I - Pagina 95
Mașini agricole I - Pagina 96
Mașini agricole I - Pagina 97
Mașini agricole I - Pagina 98
Mașini agricole I - Pagina 99
Mașini agricole I - Pagina 100
Mașini agricole I - Pagina 101
Mașini agricole I - Pagina 102
Mașini agricole I - Pagina 103
Mașini agricole I - Pagina 104
Mașini agricole I - Pagina 105
Mașini agricole I - Pagina 106
Mașini agricole I - Pagina 107
Mașini agricole I - Pagina 108
Mașini agricole I - Pagina 109
Mașini agricole I - Pagina 110
Mașini agricole I - Pagina 111
Mașini agricole I - Pagina 112
Mașini agricole I - Pagina 113
Mașini agricole I - Pagina 114
Mașini agricole I - Pagina 115
Mașini agricole I - Pagina 116
Mașini agricole I - Pagina 117
Mașini agricole I - Pagina 118
Mașini agricole I - Pagina 119
Mașini agricole I - Pagina 120
Mașini agricole I - Pagina 121
Mașini agricole I - Pagina 122
Mașini agricole I - Pagina 123
Mașini agricole I - Pagina 124
Mașini agricole I - Pagina 125
Mașini agricole I - Pagina 126
Mașini agricole I - Pagina 127
Mașini agricole I - Pagina 128
Mașini agricole I - Pagina 129

Conținut arhivă zip

  • Masini agricole I.pdf

Alții au mai descărcat și

Tehnologia de cultivare a plantelor medicinale în condițiile SCDA Secuieni-Neamț, cu privire specială asupra plantei echinacea purpurea l

IMPORTANŢA ŞI RĂSPÂNDIREA PLANTELOR MEDICINALE ÎN LUME ŞI ÎN ROMÂNIA. „A dobândi vindecarea este mai presus de orice în ştiinţa...

Tomatele

INTRODUCERE Consumul de tomate în România are o tendință de creștere de la un an la altul, atât în stare proaspătă cât și procesate sub diferite...

Mecanizarea lucrărilor de semănat și a lucrărilor de plantat

INTRODUCERE Pentru a putea produce eficient şi competitiv, exploataţiile agricole indiferent de tipul lor, trebuie să se înscrie în tendiţele care...

Cultura grâului de toamnă în economia reală

Exploatația este una familiala, denumita II Florea Mioara, si se afla in orasul Budesti, Judetul Calarasi Exploatatia se afla in orasul Budesti,...

Trandafirul

INTRODUCERE Originea trandafirului Trandafirul este o planta ornamental foarte veche care a fost întâlnită undeva la granița dintre istorie și...

Mașini agricole

Sa se intocmeasca o tehnologie de mecanizare pentru cultura fasole cunoscand suprafata cultivata de 304 Ha in doua etape semanat. FASOLE...

Marketing

L E C Ţ I A 1 CONCEPTUL ŞI FUNCŢIILE MARKETINGULUI AGROALIMENTAR 1.1 Importanţa marketingului agroalimentar; 1.2. Conceptul şi sistemul de...

Floricultura

Lucrare de laborator nr. 1 Cunoaşterea sortimentului de specii floricole cultivate în România 1.1. Noţiuni introductive despre floricultura...

Te-ar putea interesa și

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Studiu de fezabilitate privind achiziționarea de utilaje și mașini agricole

Sinteza a studiului de fezabilitate Societatea SC ALFA SRL are ca domeniu principal de activitate cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor...

Istoria Românilor

Trasaturile economiei României la începutul celui de-al doilea razboi mondial Economia în anii 1939-1940 (septembrie) Trasatura fundamentala a...

Studiu privind agregatele de semănat cereale păioase și comportarea lor în exploatare

CAPITOLUL I TEHNOLOGII MODERNE DE MECANIZARE A LUCRĂRII DE SEMĂNAT 1.1. Consideratii generale Problema tehnologilor noi, de înființat culturi...

Mașini și instalații pentru agricultură

Sa se proiecteze o masina combinata de lucrat solul si semanat cu urmatoarele date initiale : - Freza cu rotoare cu axa verticala - Semanatoare...

Prezentarea regiunii Sud-Est

Așezare geografică, suprafață și frontiere Regiunea Sud Est este situată în partea de Sud Est a României și se învecinează la nord cu Regiunea...

Mașini de Balotat Baloți Cilindrici

Consideraţii generale privind maşinile agricole Maşinile agricole sunt destinate pentru a efectua o diversitate de lucrări in cadrul proceselor de...

Plan de Afaceri - Agromec SA

CAPITOLUL 1 Sinteza planului de afaceri 1.1. Elemente de identificare ale firmei. Societatea comerciala Agromec S.A este persoana juridica...

Ai nevoie de altceva?