Pedologie

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 222 în total
Cuvinte : 99173
Mărime: 3.58MB (arhivat)
Publicat de: Olivia Jana Bunea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

OBIECTUL ŞI ROLUL PEDOLOGIEI ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII

1.1. OBIECTUL PEDOLOGIEI

Pedologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul solului (din punct de vedere al formarii, evoluţiei, compoziţiei, proprietăţilor, clasificării, repartiţiei geografice, folosirii raţionale). Denumirea provine de la cuvintele greceşti: pedon, (teren, ogor, sol) şi logos (vorbire, discuţie, cu sensul de studiu).

Solul, obiectul pedologiei, este stratul afânat de la suprafaţa scoarţei terestre, cu compoziţie şi însuşiri proprii, care poate asigura creşterea plantelor. Atributul fundamental al solului, cuprins în însăşi definiţia lui, este de a asigura creşterea plantelor şi se datorează proprietăţii sale esenţiale, denumită fertilitate.

Fertilitatea, se defineşte ca fiind capacitatea solului de a asigura creşterea plantelor sau capacitatea solului de a asigura producerea de recolte vegetale; sau capacitatea solului de a satisface cerinţele plantelor. Deci, fertilitatea solului se defineşte şi se apreciază în raport cu condiţiile necesare creşterii plantelor.

Fertilitatea poate fi definită ca fiind capacitatea solului de a pune la dispoziţia plantelor substanţe nutritive, apă şi aer.

Cu cât un sol are un regim mai bun în ceea ce priveşte substanţele nutritive, apa şi aerul, cu atât este mai fertil şi, deci, asigură mai bine creşterea plantelor şi obţinerea de producţii vegetale mai mari. Substanţele nutritive, apa şi aerul sunt, prin urmare, principalele componente ale fertilităţii solului.

Substanţele nutritive, apa şi aerul trebuie puse la dispoziţia plantelor permanent, simultan şi în cantităţi îndestulătoare. Dacă un sol este bogat în substanţe nutritive dar are un regim deficitar în ceea ce priveşte apa şi aerul, fie chiar şi numai periodic, este slab fertil.

Noţiunea de fertilitate este însă mult mai cuprinzătoare. Ea include şi asigurarea tuturor celorlalte condiţii fizice (spaţiu de dezvoltare a rădăcinilor, porozitate, afânare etc.), chimice (reacţie, pH, tamponare etc.), şi biochimice (activitate microbiologică, enzimatică, biostimulatorie etc.) necesare creşterii plantelor. De asemenea, fertilitatea, deşi nu include, presupune, totuşi, satisfacerea şi a celorlalţi factori de vegetaţie (caldură, lumină etc.).

Într-o definiţie rnai cuprinzătoare prin fertilitate se întelege capacitatea solului de a pune la dispoziţia plantelor substanţe nutritive, apă şi aer - permanent, simultan şi în cantităţi îndestulătoare şi de a asigura condiţii fizice, chimice şi biochimice necesare creşterii plantelor, în contextul satisfacerii şi celorlalţi factori de vegetaţie.

Deci, solul, ca purtător al fertilităţii, trebuie privit în strânsă legătură cu alţi factori naturali care influenţează creşterea plantelor: condiţiile climatice (temperatură, precipitaţii etc.), geomorfologice (versant, crov etc.), hidrogeologice (apă freatică, apă stagnantă etc.) etc. Influenţa acestor factori se exercită prin intermediul solului.

Din momentul în care omul a intervenit în natură, mai ales prin luarea în cultură a terenurilor, solul şi fertilitatea lui poartă amprenta puternică a influenţei antropogene. Cu cât un sol a fost supus un timp mai îndelungat lucrărilor agrotehnice, agrochimice, ameliorative, cu atât schimbările survenite sunt mai mari, solul şi fertilitatea lui devenind produsul nu numai al factorilor naturali ci şi al acţiunii omului.

Rezultă, deci, că fertilitatea nu este numai o însuşire naturală a solului, ci este strâns legată de toate celelalte condiţii ale mediului, precum şi de acţiunea omului, de stadiul de dezvoltare al ştiinţei şi tehnicii, de relaţiile sociale.

Se obişnuieşte că fertilitatea solului în condiţii naturale sau nemodificate de om să fie denumită fertilitate naturală iar în cazul intervenţiei omului se folosesc noţiunile de fertilitate artificială sau fertilitate culturală sau fertilitate tehnogenă sau fertilitate reală sau fertilitate efectivă.

Chiar dacă se obişnuieşte să se deosebească fertilitatea naturală de fertilitatea efectivă, în realitate, în practică, ele sunt indisolubil legate şi nu pot fi separate.

În legătură cu solul şi cu capacitatea lui de a asigura producerea de recolte vegetale, în afară de noţiunea de fertilitate, se foloseşte şi cea de productivitate. Aceasta se referă la producţiile ce se obţin pe un teren şi nu trebuie confundată cu fertilitatea. Productivitatea unui teren depinde de întregul ansamblu de factori ce iau parte la obţinerea recoltelor: solul, celelalte condiţii ale mediului, tehnologiile de cultură, potenţialul biologic al plantelor (soiuri, hibrizi), organizarea activităţii de producţie etc. Soiuri cu aceeaşi fertilitate pot avea productivitaţi diferite în funcţie de influenţa celorlalţi factori.

1.2. ROLUL PEDOLOGIEI

Ocupându-se de studiul solului, mediul de viaţă al plantelor şi, deci, condiţiile de obţinere de recolte, pedologia are un rol deosebit de important. Procesul producţiei agricole este legat în mod nemijlocit de sol, principalul mijloc de producţie. În agricultură, unde are, în principal, menirea de a produce biomasa vegetală necesară animalelor şi oamenilor, solul funcţionează ca un factor activ, fiind atât mijloc de producţie cât şi obiect al muncii omeneşti.

Solul ca mijloc de producţie în agricultură prezintă anumite particularităţi care îl deosebesc de alte mijloace de producţie. Astfel, solul este un mijloc de producţie natural care se formează şi evoluează la suprafaţa uscatului, în timp, sub influenţa condiţiilor de mediu. Spre deosebire de alte mijloace de producţie, care pot fi multiplicate, învelişul de sol al globului, al unei ţări, al unei zone etc., este cantitativ limitat de spaţiul geografic respectiv; prin urmare, obţinerea de producţii necesare în cantităţi din ce în ce mai mari nu se poate face numai printr-o agricultură extensivă (mărirea suprafeţelor agricole), ci, cu precădere, intensivă (creşterea producţiei la unitatea de suprafaţă). De asemenea, spre deosebire de alte mijloace de producţie care prin folosire se uzează, solul, dacă este utilizat raţional, nu numai că nu îşi micşorează capacitatea de producţie (fertilitatea) ci, din contră, şi-o poate mări.

Practica agricolă arată că, într-adevăr, productivitatea solului şi, deci, recoltele cresc continuu prin: utilizarea maşinilor şi uneltelor perfecţionate; folosirea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor; efectuarea de lucrări de irigaţie, de desecare, de drenare, de îndiguire, de prevenire şi combatere a eroziunii; dezvoltarea continuă a tehnologiilor de cultură; crearea de noi soiuri şi hibrizi, cu potenţial biologic ridicat, perfecţionarea muncii şi a cunoştinţelor omului; aplicarea rezultatelor obţinute în cercetarea ştiinţifică etc.

Preview document

Pedologie - Pagina 1
Pedologie - Pagina 2
Pedologie - Pagina 3
Pedologie - Pagina 4
Pedologie - Pagina 5
Pedologie - Pagina 6
Pedologie - Pagina 7
Pedologie - Pagina 8
Pedologie - Pagina 9
Pedologie - Pagina 10
Pedologie - Pagina 11
Pedologie - Pagina 12
Pedologie - Pagina 13
Pedologie - Pagina 14
Pedologie - Pagina 15
Pedologie - Pagina 16
Pedologie - Pagina 17
Pedologie - Pagina 18
Pedologie - Pagina 19
Pedologie - Pagina 20
Pedologie - Pagina 21
Pedologie - Pagina 22
Pedologie - Pagina 23
Pedologie - Pagina 24
Pedologie - Pagina 25
Pedologie - Pagina 26
Pedologie - Pagina 27
Pedologie - Pagina 28
Pedologie - Pagina 29
Pedologie - Pagina 30
Pedologie - Pagina 31
Pedologie - Pagina 32
Pedologie - Pagina 33
Pedologie - Pagina 34
Pedologie - Pagina 35
Pedologie - Pagina 36
Pedologie - Pagina 37
Pedologie - Pagina 38
Pedologie - Pagina 39
Pedologie - Pagina 40
Pedologie - Pagina 41
Pedologie - Pagina 42
Pedologie - Pagina 43
Pedologie - Pagina 44
Pedologie - Pagina 45
Pedologie - Pagina 46
Pedologie - Pagina 47
Pedologie - Pagina 48
Pedologie - Pagina 49
Pedologie - Pagina 50
Pedologie - Pagina 51
Pedologie - Pagina 52
Pedologie - Pagina 53
Pedologie - Pagina 54
Pedologie - Pagina 55
Pedologie - Pagina 56
Pedologie - Pagina 57
Pedologie - Pagina 58
Pedologie - Pagina 59
Pedologie - Pagina 60
Pedologie - Pagina 61
Pedologie - Pagina 62
Pedologie - Pagina 63
Pedologie - Pagina 64
Pedologie - Pagina 65
Pedologie - Pagina 66
Pedologie - Pagina 67
Pedologie - Pagina 68
Pedologie - Pagina 69
Pedologie - Pagina 70
Pedologie - Pagina 71
Pedologie - Pagina 72
Pedologie - Pagina 73
Pedologie - Pagina 74
Pedologie - Pagina 75
Pedologie - Pagina 76
Pedologie - Pagina 77
Pedologie - Pagina 78
Pedologie - Pagina 79
Pedologie - Pagina 80
Pedologie - Pagina 81
Pedologie - Pagina 82
Pedologie - Pagina 83
Pedologie - Pagina 84
Pedologie - Pagina 85
Pedologie - Pagina 86
Pedologie - Pagina 87
Pedologie - Pagina 88
Pedologie - Pagina 89
Pedologie - Pagina 90
Pedologie - Pagina 91
Pedologie - Pagina 92
Pedologie - Pagina 93
Pedologie - Pagina 94
Pedologie - Pagina 95
Pedologie - Pagina 96
Pedologie - Pagina 97
Pedologie - Pagina 98
Pedologie - Pagina 99
Pedologie - Pagina 100
Pedologie - Pagina 101
Pedologie - Pagina 102
Pedologie - Pagina 103
Pedologie - Pagina 104
Pedologie - Pagina 105
Pedologie - Pagina 106
Pedologie - Pagina 107
Pedologie - Pagina 108
Pedologie - Pagina 109
Pedologie - Pagina 110
Pedologie - Pagina 111
Pedologie - Pagina 112
Pedologie - Pagina 113
Pedologie - Pagina 114
Pedologie - Pagina 115
Pedologie - Pagina 116
Pedologie - Pagina 117
Pedologie - Pagina 118
Pedologie - Pagina 119
Pedologie - Pagina 120
Pedologie - Pagina 121
Pedologie - Pagina 122
Pedologie - Pagina 123
Pedologie - Pagina 124
Pedologie - Pagina 125
Pedologie - Pagina 126
Pedologie - Pagina 127
Pedologie - Pagina 128
Pedologie - Pagina 129
Pedologie - Pagina 130
Pedologie - Pagina 131
Pedologie - Pagina 132
Pedologie - Pagina 133
Pedologie - Pagina 134
Pedologie - Pagina 135
Pedologie - Pagina 136
Pedologie - Pagina 137
Pedologie - Pagina 138
Pedologie - Pagina 139
Pedologie - Pagina 140
Pedologie - Pagina 141
Pedologie - Pagina 142
Pedologie - Pagina 143
Pedologie - Pagina 144
Pedologie - Pagina 145
Pedologie - Pagina 146
Pedologie - Pagina 147
Pedologie - Pagina 148
Pedologie - Pagina 149
Pedologie - Pagina 150
Pedologie - Pagina 151
Pedologie - Pagina 152
Pedologie - Pagina 153
Pedologie - Pagina 154
Pedologie - Pagina 155
Pedologie - Pagina 156
Pedologie - Pagina 157
Pedologie - Pagina 158
Pedologie - Pagina 159
Pedologie - Pagina 160
Pedologie - Pagina 161
Pedologie - Pagina 162
Pedologie - Pagina 163
Pedologie - Pagina 164
Pedologie - Pagina 165
Pedologie - Pagina 166
Pedologie - Pagina 167
Pedologie - Pagina 168
Pedologie - Pagina 169
Pedologie - Pagina 170
Pedologie - Pagina 171
Pedologie - Pagina 172
Pedologie - Pagina 173
Pedologie - Pagina 174
Pedologie - Pagina 175
Pedologie - Pagina 176
Pedologie - Pagina 177
Pedologie - Pagina 178
Pedologie - Pagina 179
Pedologie - Pagina 180
Pedologie - Pagina 181
Pedologie - Pagina 182
Pedologie - Pagina 183
Pedologie - Pagina 184
Pedologie - Pagina 185
Pedologie - Pagina 186
Pedologie - Pagina 187
Pedologie - Pagina 188
Pedologie - Pagina 189
Pedologie - Pagina 190
Pedologie - Pagina 191
Pedologie - Pagina 192
Pedologie - Pagina 193
Pedologie - Pagina 194
Pedologie - Pagina 195
Pedologie - Pagina 196
Pedologie - Pagina 197
Pedologie - Pagina 198
Pedologie - Pagina 199
Pedologie - Pagina 200
Pedologie - Pagina 201
Pedologie - Pagina 202
Pedologie - Pagina 203
Pedologie - Pagina 204
Pedologie - Pagina 205
Pedologie - Pagina 206
Pedologie - Pagina 207
Pedologie - Pagina 208
Pedologie - Pagina 209
Pedologie - Pagina 210
Pedologie - Pagina 211
Pedologie - Pagina 212
Pedologie - Pagina 213
Pedologie - Pagina 214
Pedologie - Pagina 215
Pedologie - Pagina 216
Pedologie - Pagina 217
Pedologie - Pagina 218
Pedologie - Pagina 219
Pedologie - Pagina 220
Pedologie - Pagina 221
Pedologie - Pagina 222

Conținut arhivă zip

  • Pedologie.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura

1. INTRODUCERE Pământul este o condiţie materială a existenţei oricărei producţii, nu numai în agricultură ci şi în industrie, transporturi,...

Fertilitatea Solurilor Privind Implimentarea Agriculturii Ecologice

INTRODUCERE Deja suntem obişnuiţi cu peisajul persistent în compartimentele de produse agricole din centrele comerciale de prestigiu. Fructe...

Organizarea și Amenajarea Teritoriului

CAP. 1. Delimitarea suprafetei amenajate si caracterizarea cadrului natural 1.1 Delimitarea suprafeţei amenajate şi caracterizarea planului...

Obiectul și Rolul Pedologiei în Dezvoltarea Producției Agricole

Pedologia este ştiinţa care studiază solurile din punct de vedere al formării şi evoluţiei lor, al însuşirilor morfologice, fizice, chimice,...

Nutriția minerală a plantelor

Nutritia minerala a plantelor este un proces fiziologic de aprovizionare a plantelor cu substante nutritive. Altfel spus: Nutritia (plantelor) –...

Textura solurilor

1. INTRODUCERE O dezvoltare economică avantajoasă se bazează pe principii durabile în ceea ce priveşte toate componentele naturale: aerul, apa,...

Utilizarea Hormonilor de Creștere

1. INTRODUCERE Acţiunea conştientă a omului de influenţare a naturii s-a înscris, de-a lungul timpului, ca o coordonată a existenţei, a deverii...

Compoziția Solului

Tema 1: Compoziţia solului 1.1 Mineralogia Mineralele argiloase. Cuprind o serie de silieaţi. secundari rezultaţi prin alterarea silicaţilor...

Te-ar putea interesa și

Studiu Pedologic - Perimetrul Murighiol-Dunavat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA INCINTEI 1.1 LOCALIZARE SI DATE GEOGRAFICE Perimetrul Murighiol-Dunăvăţ este localizat în vecinătatea...

Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura

1. INTRODUCERE Pământul este o condiţie materială a existenţei oricărei producţii, nu numai în agricultură ci şi în industrie, transporturi,...

Obiectul și Rolul Pedologiei în Dezvoltarea Producției Agricole

Pedologia este ştiinţa care studiază solurile din punct de vedere al formării şi evoluţiei lor, al însuşirilor morfologice, fizice, chimice,...

Pedologie - apă din sol - forțele care acționează asupra apei din sol - potențialul apei din sol

Apa din sol constituie un element fundamental al fertilităţii acestuia , majoritatea plantelor aprovizionându-se cu apa necesara existenţei lor...

Gestionarea și Valorificarea Patrimoniului Pedologic

Aluviosol molic gleic sodic, lutoargilos/lutos. Soluri constand din material parental fluvic de cel putin 50 de cm grosime si avand cel mult un...

Pedologie - Cartarea Solurilor

Studiul pedologic - constituie materialul ştiinţific prin care se concretizează cercetarea şi cartarea unui anumit teritoriu . Studiul cuprinde...

Riscuri pedologice - Lupșa

PROFIL Nr.6 – LUPŞA Formula:DC ti─Xsfd3─SMq1/LLq2─Spmq/CIm─Pd Denumire:Districambosol tipic, subscheletic, necarbonatic, slab profund, lut...

Gestionarea și Valorificarea Patrimoniului Pedologic

1) Patrimoniul pedologic, definiţii, categorii Cu referinţă la termenul „patrimoniul pedologic” în vorbirea curentă sunt folosite mai multe...

Ai nevoie de altceva?