Silvicultura și Spațiul Rural

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 7494
Mărime: 281.20KB (arhivat)
Publicat de: Traian Alexandru
Puncte necesare: 0

Extras din curs

- evidenţierea importanţei pădurilor în spaţiul rural;

- identificarea potenţialului forestier al României;

- evidenţierea structurii de proprietate a fondului forestier din

România;

- aprecierea economică a fondului forestier printr-un sistem de

indicatori;

- identificarea şi explicarea funcţiilor pădurilor;

- evidenţierea produselor lemnoase şi nelemnoase;

- identificarea efectelor dezvoltării silviculturii asupra spaţiului

rural.

4.1 Rolul pădurilor în spaţiul rural

Pădurea reprezintă o componentă de bază a mediului înconjurător,

fără de care viaţa umană şi nu numai, nu poate fi concepută, îndeplinind

rolul de ameliorare şi de conservare a acesteia.

Producând cantităţi semnificative de “biomasă” cu o valoare

economică deosebită pentru evoluţia societăţii omeneşti, pădurea contribuie

şi la pregătirea solului, adică la consolidarea terenurilor; ameliorarea

solurilor erodate sau degradate; îmbogăţirea rezervelor de materii organice

şi de substanţe nutritive în sol; reducerea transportului de materiale solide de

apa pluvială; precum şi la purificarea aerului prin stocarea carbonului şi

emisia de oxigen în urma procesului de fotosinteză; filtrarea aerului şi

depunerea particulelor de praf şi de substanţe minerale solide etc.

Pădurea are rolul de a furniza omului o gamă bogată de produse cu o

valoare economică de necontestat. Este vorba nu numai de masa lemnoasă,

cât şi de celelalte produse ale pădurii, printre care amintim: vânat, peşte,

fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale, răşină, substanţe

tanante etc.

Dacă avem în vedere rolul şi importanţa pădurilor ca ecosisteme

terestre, se impune a fi evidenţiat faptul că, prezenţa pădurii într-o anumită

zonă imprimă înfăţişarea, aspectul şi trăsăturile acestei zone. Defrişările

iraţionale ale pădurilor au un efect negativ asupra mediului înconjurător, în

special este vorba de favorizarea alunecărilor de teren, schimbarea

caracteristicilor climatului, regimului hidrologic cât şi a calităţii aerului din

atmosferă.

Fenomenul de restructurare a economiei naţionale a afectat şi

silvicultura ca ramură a acesteia, cunoscând transformări semnificative mai

ales în ceea ce priveşte structura de proprietate. Cu toate acestea, întregul

complex de măsuri normative silvice se supune unui obiectiv fundamental -

cel al asigurării condiţiilor reale pentru gestionarea durabilă a pădurilor

indiferent cine este sau va fi proprietarul acestora.

Având în vedere rolul pădurilor în viaţa umană, apreciem că este

necesar ca întregul mecanism social (factor de răspundere, agenţi

economici, omul ca entitate) să accepte că asigurarea şi garantarea

gestionării durabile a pădurilor este unica politică ce se impune a fi ridicată

la rang naţional, în care consensul să se realizeze în modul cel mai firesc,

fără a avea nevoie de negocieri prealabile.

4.2 Potenţialul şi structura de proprietate a fondului forestier

din România

Potenţialul fondului forestier se referă, în principal, la suprafeţele

destinate acestei ramuri a producţiei materiale şi la producţia obţinută.

România dispune de un fond forestier dintre cele mai valoroase din

Europa. Cu o suprafaţa de peste 6,36 milioane hectare, reprezentând aproape

27% din suprafaţa totală a ţării, România ocupă locul al 8-lea, având în faţa

sa ţări ca: Suedia, Finlanda, Spania, Franţa, Germania etc. Suprafaţa

fondului forestier cunoaşte o diminuare continuă determinată de un complex

de factori care se manifestă, adesea, foarte agresiv.

Conținut arhivă zip

  • Silvicultura si Spatiul Rural.pdf

Alții au mai descărcat și

Exploatarea Pădurilor

CAPITOLUL I INTRODUCERE Exploatarea pădurilor este definita ca reprezentând ansamblul activităţilor prin care se extrage masa lemnoasa cu scopul...

Ameliorații Silvice

Date generale 1. Denumirea obiectivului de investiţii: ameliorarea şi valorificarea prin culturi forestiere a terenurilor de gradate din...

Amenajarea Pădurilor

TEMA 1.1. - AMENAJAREA PĂDURILOR ÎN CONTEXTUL SILVICULTURII CU ŢELURI MULTIPLE. SARCINILE , BAZELE ŞI PRINCIPIILE DE AMENAJARE A PĂDURILOR CU...

Pomicultura

Plantele pomicole Culturi multianuale; Necesită investiţii mari pentru înfiinţare şi întreţinere; Tipuri de plantaţii: comerciale-industriale,...

Înființarea unei Plantații Pomicole

Introducere Acţiunea de înfiinţare a unei plantaţii pomicole (livezi) este de importanţă majoră, deoarece ea angrenează capitalul iniţial ce se...

Solurile importante din România

I-a clasificare sistematica – Gh. Munteanu Murgoci • 1911 – pe conceptii genetico-geografice • 1966 – Comisia Speciala de Nomenclatura si...

Dezvoltare Rurală

Odată cu momentul aderării României la Uniunea Europeană, dezvoltarea satului românesc va fi sprijinită de Comunitatea Europeană prin intermediul...

Agroturism

TURISM Originea termenului latină: turnare – a se întoarce turnus – mişcare circulară (călătorie cu întoarcere la punctul de rezidenţă)...

Te-ar putea interesa și

Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei

CAPITOLUL I TURISMUL RURAL. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea noţiunii de turism rural Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi...

Studiu de caz - pensiunea agroturistică Condor, Dulcești, Neamț

Introducere În această lucrare am abordat spaţiul rural în toată complexitatea lui, punând accent pe importanţa dezvoltării spaţiului rural, a...

Fundamentarea unui Proiect de Investiții în Mediul Rural

1 Dezvoltarea rurală prin adaptarea proiectelor de investiţii 1.1 Rolul şi importanţa investiţiilor în dezvoltarea economică socială Noţiunea de...

Cercetări cu privire la agroturismul montan

Teza de doctorat intitulată „Cercetări cu privire la managementul agroturistic montan în zona Caraş-Severin” îşi propune să studieze potenţialul...

Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană

Capitolul I SPAŢIUL RURAL – ABORDĂRI CONCEPTUALE Acest capitol este consacrat analizei conceptelor de rural şi ruralitate, locului ruralului în...

Poziția Județului Iași în Cadrul Regiunii Nord-Est

A. Descrierea Judetului Iasi A.1. Caracteristicile generale ale judetului Iasi Din punct de vedere geografic, teritoriul judetului Iasi este...

Poziția Județului Brașov în cadrul regiunii centru

Capitolul I - Caracteristici generale ale judetului Brasov 1.Pozitia geografica Judeţul Braşov este situat în partea centrală a României, la...

Dezvoltare durabilă

Introducere Moșnița Nouă (în germană Neumoschnitza, în maghiară Újmosnica) este o comună din județul Timiș, Banat,România. Este reședința comunei...

Ai nevoie de altceva?