Amenajarea Pădurilor

Curs
7.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 69286
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

TEMA 1.1. - AMENAJAREA PĂDURILOR ÎN CONTEXTUL SILVICULTURII CU ŢELURI MULTIPLE. SARCINILE , BAZELE ŞI PRINCIPIILE DE AMENAJARE A PĂDURILOR CU FUNCŢII MULTIPLE . (2 ORE)

1. Evoluţii favorabile în amenajament conexiuni cu alte ştiinţe

2. Istoria amenajării pădurilor din Republica Moldova

3. Sarcinile şi bazele amenajamentului

4. Principii de amenajare a pădurilor cu funcţii multiple.

Noţiuni

Amenajare pădurilor - ştiinţa organizării şi conducerea pădurilor spre starea lor de maximă eficacitate polifuncţională, potrivit sarcinilor multiple economico-sociale şi ecologice ale silviculturii.

Amenajament silvic - lucrare multidisciplinară ce cuprinde un sistem de masuri pentru organizarea şi conducerea unei păduri spre starea cea mai corespunzătoare funcţiilor multiple ecologice, economice şi sociale.

Conform CODUL SILVIC Articolul 71. Amenajamentul silvic include un sistem de masuri pentru asigurarea gospodăririi raţionale a terenurilor din fondul forestier si realizării folosinţelor silvice, regenerarea eficienta, paza si protecţia pădurilor, promovarea unei politici tehnico-ştiinţifice unice, bazate pe concepţia de dezvoltare durabila a pădurilor si silviculturii.

Ca termen amenajarea pădurilor provine din limba franceză (menage - gospodărire). După definiţia prezentată de L. Parrde (1930) ea mai înseamnă reglementarea exploatării unei păduri conform necesităţilor de lemn a societăţii pe care o deservesc, adică reglementarea tăierilor în aşa fel încât să se asigure recolte anuale susţinute de material lemnos.

1. Evoluţii favorabile în amenajament

Amenajarea pădurilor cu ţeluri multiple în evoluţia sa a suferit două etape de dezvoltare :

1a – economică, referitoare doar la calcularea posibilităţii de masă lemnoasă (calcularea posibilităţii prin metoda parchetării simple).

2a – caracterizată prin polifuncţionalitatea pădurilor – atribuirea arboretelor pe lângă funcţia de producţie şi funcţia de protecţie.

La începutul apariţiei amenajamentului silvic ca ştiinţă şi practică (secolul XIX), accentul principal constituia necesitatea satisfacerii cerinţelor mereu crescânde ale societăţii privind produsele lemnoase. Astfel, pădurea era privită doar ca o resursă naturală de masă lemnoasă, neglijându-se celelalte produse ale pădurii şi funcţiile de protecţie ale acesteia. Această concepţie a stăpânit gândirea amenajistică până la jumătatea secolului XX. Atunci s-a constatat (Baader,1945), necesitatea unor schimbări conceptuale în direcţia recunoaşterii cerinţelor mult mai variate ale societăţii faţă de pădure şi a rolului acesteia în conservarea şi protecţia mediului înconjurător.

Aşadar, de unde înainte de cel ele al doilea război mondial amenajării pădurilor îi revenea, în esenţă, sarcina de a stabili condiţii menite să prevină epuizarea sau distrugerea "rezervei" de lemn, în noua concepţie îi revine obligaţia de a acţiona direct asupra procesului de producţie, fixându-i ţeluri, conducându-l deci pe linia obiectivelor social-economice, şi reglementând modul de realizare a acestora.

Sintetizând aceste tendinţe şi preocupări, profesorul Nicolae Rucăreanu (1906-1986) aprecia, în 1962, că rolul amenajării pădurilor constă în organizarea lor pentru funcţiile ce le-au fost atribuite şi în consecinţă, definea, atunci disciplina ca fiind „ştiinţa organizării pădurilor în conformitate cu sarcinile gospodăriei silvice”

Această evoluţie pozitivă a ştiinţei şi practicii amenajistice, pornind de la recunoaşterea polifuncţionalităţii pădurii, a pus fundamentul primelor progrese pentru gospodărirea funcţională a pădurii, în baza conceptului de zonare funcţională a acesteia. Astfel, începând cu a doua jumătate a secolului XX, se poate vorbi despre promovarea concepţiei sistemice în amenajamentul silvic. Prin aplicarea acestei concepţii, se trece de la înţelegerea simplistă a pădurii ca drept sursă de masă lemnoasă, la dezvoltarea ideii eficacităţii funcţionale a acesteia, ca prefaţă a polifuncţionalităţii pădurilor. Promovarea conceptului sistemic în gospodărirea durabilă a pădurilor se poate realiza doar prin elaborarea şi aplicarea amenajamentului silvic pe baze ecologice, astfel dovedindu-se indispensabile legăturile dintre amenajament şi ecologia modernă.

Pădurea este privită astăzi ca ecosistem forestier, în care se manifestă clar trăsăturile specifice sistemelor biologice complexe, dintre care cele mai importante sunt: integralitatea, echilibrul dinamic şi autoreglarea.

Ca sistem biologic dinamic, capabil de autoorganizare şi autoregenerare, pădurea tinde de la sine, în virtutea finalităţii sale naturale, spre starea (caracteristică) de echilibru dinamic, prin care îşi asigură autoconservarea. Antrenată însă în procesul social-economic, pădurea – şi odată cu ea arboretele ce o compun – nu-şi pot îndeplini funcţiile ce revin în acest proces, fie că se referă la producţia de lemn, fie că se referă la anumite servicii de protecţie în scopuri economice sau sociale, decât dacă sunt aduse de fiecare dată, din punct de vedere structural, într-o stare adecvată acestor funcţii.

Este evident însă că acest lucru nu se poate înfăptui decât prin intervenţia omului, integrându-se, adică, el însuşi în sistem, ca organ conducător. Se constituie astfel un nou sistem, un sistem biotehnico economic, compus din două subsisteme: unul condus - pădurea, şi altul conducător – administraţia silvică. În cadrul acesteia se disting: conducerea superioară, serviciile tehnico-operative (ocoalele silvice etc.) şi unităţile speciale de amenajare a pădurilor. Fiecare din aceste organe ale sistemului conducător îi revin, pe linia transformării structurale a pădurii, sarcini specifice.

Se înţelege încadrarea pădurilor în procesul economic şi social îi revine conducerii gospodăriei silvice. Pentru aceasta însă ea trebuie să cunoască atât posibilităţile pădurilor de a satisface nevoi sociale, resursele lor, cât şi modul în care aceste resurse pot fi utilizate în condiţii economice. Sarcina de a stabili toate acestea şi de a organiza apoi pădurile, fixându-le funcţii şi creând, în raport cu ele, unităţi de gospodărire, apoi de a conduce pădurile, sub aspect structural-funcţional, spre starea de maximă eficacitate în raport cu funcţiile atribuite îi revine amenajării pădurilor.

Starea de maximă eficacitate se defineşte, desigur, printr-un proiect. Şi în trecut şi stabilea prin proiect o anumită stare de atins; numai că în loc de starea de maximă eficacitate era vorba de starea normală, prin care se înţelegea cu totul altceva. Starea normală înseamnă un obiectiv bine determinat din punct de vedere structural: prin numărul claselor de vârstă şi raportul dintre ele, prin mărimea fondului de producţie etc., pe când starea de maximă eficacitate definită prin proiect nu prezintă decât o imagine, mai mult sau mai puţin exactă, a stării optime. Aceasta urmează să fie atinsă din aproape în aproape printr-un control organizat, prin experimentări şi revizuiri. Mijlocul de conducere a pădurilor şi a arboretelor spre starea optimă în raport cu funcţiile ce li s-au atribuit îl constituie conexiunea inversă.

Din aceste precizări rezultă că amenajarea pădurilor cuprinde, în esenţă, două feluri de lucrări: organizatorice şi de conducere. Cele dintâi au ca obiectiv constituirea pădurilor în sisteme, respectiv formarea unităţilor de gospodărire şi „amenajarea” lor sub aspect structural-funcţional prin crearea condiţiilor necesare pentru asigurarea unei bune orientări în pădure şi pentru desfăşurarea cu succes şi fără riscuri a lucrărilor de cultură silvică , de exploatare, protecţie şi control etc., precum şi elaborarea modelului structural al ansamblului (sistemului) de arbori sau arborete, model menit să-i asigure funcţionalitatea şi permanenţa; - iar cele de conducere au ca obiectiv asigurarea realizării structurii exprimate de model, prin identificarea şi descrierea, arboretelor componente, specificarea lucrărilor de efectuat şi planificarea desfăşurării acestora în timp şi spaţiu.

Preview document

Amenajarea Pădurilor - Pagina 1
Amenajarea Pădurilor - Pagina 2
Amenajarea Pădurilor - Pagina 3
Amenajarea Pădurilor - Pagina 4
Amenajarea Pădurilor - Pagina 5
Amenajarea Pădurilor - Pagina 6
Amenajarea Pădurilor - Pagina 7
Amenajarea Pădurilor - Pagina 8
Amenajarea Pădurilor - Pagina 9
Amenajarea Pădurilor - Pagina 10
Amenajarea Pădurilor - Pagina 11
Amenajarea Pădurilor - Pagina 12
Amenajarea Pădurilor - Pagina 13
Amenajarea Pădurilor - Pagina 14
Amenajarea Pădurilor - Pagina 15
Amenajarea Pădurilor - Pagina 16
Amenajarea Pădurilor - Pagina 17
Amenajarea Pădurilor - Pagina 18
Amenajarea Pădurilor - Pagina 19
Amenajarea Pădurilor - Pagina 20
Amenajarea Pădurilor - Pagina 21
Amenajarea Pădurilor - Pagina 22
Amenajarea Pădurilor - Pagina 23
Amenajarea Pădurilor - Pagina 24
Amenajarea Pădurilor - Pagina 25
Amenajarea Pădurilor - Pagina 26
Amenajarea Pădurilor - Pagina 27
Amenajarea Pădurilor - Pagina 28
Amenajarea Pădurilor - Pagina 29
Amenajarea Pădurilor - Pagina 30
Amenajarea Pădurilor - Pagina 31
Amenajarea Pădurilor - Pagina 32
Amenajarea Pădurilor - Pagina 33
Amenajarea Pădurilor - Pagina 34
Amenajarea Pădurilor - Pagina 35
Amenajarea Pădurilor - Pagina 36
Amenajarea Pădurilor - Pagina 37
Amenajarea Pădurilor - Pagina 38
Amenajarea Pădurilor - Pagina 39
Amenajarea Pădurilor - Pagina 40
Amenajarea Pădurilor - Pagina 41
Amenajarea Pădurilor - Pagina 42
Amenajarea Pădurilor - Pagina 43
Amenajarea Pădurilor - Pagina 44
Amenajarea Pădurilor - Pagina 45
Amenajarea Pădurilor - Pagina 46
Amenajarea Pădurilor - Pagina 47
Amenajarea Pădurilor - Pagina 48
Amenajarea Pădurilor - Pagina 49
Amenajarea Pădurilor - Pagina 50
Amenajarea Pădurilor - Pagina 51
Amenajarea Pădurilor - Pagina 52
Amenajarea Pădurilor - Pagina 53
Amenajarea Pădurilor - Pagina 54
Amenajarea Pădurilor - Pagina 55
Amenajarea Pădurilor - Pagina 56
Amenajarea Pădurilor - Pagina 57
Amenajarea Pădurilor - Pagina 58
Amenajarea Pădurilor - Pagina 59
Amenajarea Pădurilor - Pagina 60
Amenajarea Pădurilor - Pagina 61
Amenajarea Pădurilor - Pagina 62
Amenajarea Pădurilor - Pagina 63
Amenajarea Pădurilor - Pagina 64
Amenajarea Pădurilor - Pagina 65
Amenajarea Pădurilor - Pagina 66
Amenajarea Pădurilor - Pagina 67
Amenajarea Pădurilor - Pagina 68
Amenajarea Pădurilor - Pagina 69
Amenajarea Pădurilor - Pagina 70
Amenajarea Pădurilor - Pagina 71
Amenajarea Pădurilor - Pagina 72
Amenajarea Pădurilor - Pagina 73
Amenajarea Pădurilor - Pagina 74
Amenajarea Pădurilor - Pagina 75
Amenajarea Pădurilor - Pagina 76
Amenajarea Pădurilor - Pagina 77
Amenajarea Pădurilor - Pagina 78
Amenajarea Pădurilor - Pagina 79
Amenajarea Pădurilor - Pagina 80
Amenajarea Pădurilor - Pagina 81
Amenajarea Pădurilor - Pagina 82
Amenajarea Pădurilor - Pagina 83
Amenajarea Pădurilor - Pagina 84
Amenajarea Pădurilor - Pagina 85
Amenajarea Pădurilor - Pagina 86
Amenajarea Pădurilor - Pagina 87
Amenajarea Pădurilor - Pagina 88
Amenajarea Pădurilor - Pagina 89
Amenajarea Pădurilor - Pagina 90
Amenajarea Pădurilor - Pagina 91
Amenajarea Pădurilor - Pagina 92
Amenajarea Pădurilor - Pagina 93
Amenajarea Pădurilor - Pagina 94
Amenajarea Pădurilor - Pagina 95
Amenajarea Pădurilor - Pagina 96
Amenajarea Pădurilor - Pagina 97
Amenajarea Pădurilor - Pagina 98
Amenajarea Pădurilor - Pagina 99
Amenajarea Pădurilor - Pagina 100
Amenajarea Pădurilor - Pagina 101
Amenajarea Pădurilor - Pagina 102
Amenajarea Pădurilor - Pagina 103
Amenajarea Pădurilor - Pagina 104
Amenajarea Pădurilor - Pagina 105
Amenajarea Pădurilor - Pagina 106
Amenajarea Pădurilor - Pagina 107
Amenajarea Pădurilor - Pagina 108
Amenajarea Pădurilor - Pagina 109
Amenajarea Pădurilor - Pagina 110
Amenajarea Pădurilor - Pagina 111
Amenajarea Pădurilor - Pagina 112
Amenajarea Pădurilor - Pagina 113
Amenajarea Pădurilor - Pagina 114
Amenajarea Pădurilor - Pagina 115
Amenajarea Pădurilor - Pagina 116
Amenajarea Pădurilor - Pagina 117
Amenajarea Pădurilor - Pagina 118
Amenajarea Pădurilor - Pagina 119
Amenajarea Pădurilor - Pagina 120
Amenajarea Pădurilor - Pagina 121
Amenajarea Pădurilor - Pagina 122
Amenajarea Pădurilor - Pagina 123
Amenajarea Pădurilor - Pagina 124
Amenajarea Pădurilor - Pagina 125
Amenajarea Pădurilor - Pagina 126
Amenajarea Pădurilor - Pagina 127
Amenajarea Pădurilor - Pagina 128
Amenajarea Pădurilor - Pagina 129
Amenajarea Pădurilor - Pagina 130
Amenajarea Pădurilor - Pagina 131
Amenajarea Pădurilor - Pagina 132
Amenajarea Pădurilor - Pagina 133
Amenajarea Pădurilor - Pagina 134
Amenajarea Pădurilor - Pagina 135
Amenajarea Pădurilor - Pagina 136
Amenajarea Pădurilor - Pagina 137
Amenajarea Pădurilor - Pagina 138
Amenajarea Pădurilor - Pagina 139
Amenajarea Pădurilor - Pagina 140
Amenajarea Pădurilor - Pagina 141
Amenajarea Pădurilor - Pagina 142

Conținut arhivă zip

  • Amenajarea Padurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B

Capitolul I 1.1. Memoriu justificativ Pentru a-mi înbogăţi cunoţinţele legate de domeniul silvic, acest proiect m-ă ajută la cunoşterea pe larg...

Tehnologii de Obținere a Plantelor de Gorun

CAPITOLUL I SITUAŢIA PRODUCŢIEI DE MATERIAL SĂDITOR DE GORUN 1.1. Situaţia producţiei de material săditor de gorun pe plan mondial În...

Bazele de Amenajare

ARGUMENT Încă din anul 1970 i s-a acordat României, ca urmare a rezultatelor obţinute în amenajarea pădurilor, titlul de „gospodărire forestieră...

Amenajare păduri

PARTEA – I MEMORIU TEHNIC I SITUAŢIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ 1.1 Constituirea unităţii de protecţie Unitatea de protecţie care face studiul...

Tehnologia Culturilor Silvice

FAMILIARIZAREA CU STATIUNEA DIDACTICO-EXPERIMENTALA A COLEGIULUI AGRICOL TAUL 1. Caracteristica generala a gospodariei (localitatea, distanta de...

Entomologie

ENTOMOLOGIE FORESTIERĂ Entomologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul insectelor. Denumirea ştiinţei provine de la grecescul entomon – insectă...

Arhitectura peisajului

♦CAPITOLUL I♦ 1.1. EVOLUŢIA ARHITECTURII PEISAJELOR Enumerarea celor mai vestite grădini şi parcuri cunoscute din antichitate şi pâna în prezent...

Pedologie

CAPITOLUL I PEDOLOGIA, OBIECT DE STUDIU ŞI IMPORTANŢĂ 1.1. Obiectul de studiu al Pedologiei Pedologia (de la cuvintele greceşti “pedon - sol” şi...

Te-ar putea interesa și

Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național

CAPITOLUL I DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN 1.1. Apariţia dreptului mediului Dreptul mediului înconjurător a apărut şi s-a...

Studiul fondului de protecție și producția arboretelor

INTRODUCERE Din tot învelişul organic al planetei pădurea ocupă un loc aparte, datorită varietăţii atît vegetală cît şi animală. Pădurea este o...

Valoarea silviculturală a pădurii Suici, județul Argeș

INTRODUCERE Pădurea a fost considerată întotdeauna un partener al omului în evoluția sa, dar de la relația inițială individuală și oarecum idilică...

Amenajarea Pădurilor

Să se întocmească un referat la disciplina Amenajarea Pădurilor utilizând datele măsurate pe teren în unitatea amenajistică U.P. V Alparia, în...

Stabilirea creșterilor la salcâm din cadrul OS Talmaza

INTRODUCERE Conform Cadastrului funciar general la 01.01.2010, fondul forestier naţional ocupă suprafaţa de 446,0 mii ha (13,2 % din teritoriul...

Bazele de Amenajare

ARGUMENT Încă din anul 1970 i s-a acordat României, ca urmare a rezultatelor obţinute în amenajarea pădurilor, titlul de „gospodărire forestieră...

Dispoziții comune referitoare la fondul forestier și vegetația forestieră

Dispozitii comune referitoare la fondul forestier si vegetatia forestiera din afara acestuia Padurile, terenurile destinate impaduririi, cele care...

Ai nevoie de altceva?