Viticultură

Curs
7.8/10 (8 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 229 în total
Cuvinte : 122300
Mărime: 6.56MB (arhivat)
Publicat de: Ioan Chiriac
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mirela Sorea

Extras din curs

CAPITOLUL. I. INTRODUCERE

Termenul de Viticultură derivă din cuvintele latine „vitis“ (viţă de vie) şi „cultura“

(îngrijire, cultivare).

Viticultura studiază însuşirile biologice, relaţiile viţei de vie cu factorii de mediu,

tehnologiile de producere a materialului săditor, de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor

viticole, care să permită obţinerea unor producţii optime, de calitate corespunzătoare, în

condiţii de eficienţă economică.

1.1. IMPORTANŢA VITICULTURII

- Valorifică superior fondul funciar. Valoarea producţiei realizată pe un hectar,

echivalează cu cea obţinută pe 5-10 ha culturi cerealiere;

- Utilizează eficient terenurile în pantă, slab productive, nisipurile şi solurile

nisipoase, în general improprii altor culturi;

- Bază de materii prime pentru economie;

- Sursă de venituri pentru populaţia care trăieşte în regiunile de deal;

- Importantă sursă de hrană pentru populaţie: strugurii reprezintă un aliment valoros,

conţinând o serie de substanţe nutritive necesare organismului uman: zaharuri, acizi

organici, săruri minerale, enzime, polifenoli etc. Vinul, ca principal produs obţinut

din struguri este „cea mai sănătoasă şi igienică băutură“ (L. Pasteur, 1878),

consumat raţional are ca efect benefic asupra organismului uman;

- Asigură locuri de muncă. Cultura viţei de vie necesită multă forţă de muncă, circa

80-100 z.o./ha.

1.2. SITUAŢIA VITICULTURII PE PLAN MONDIAL

Viţa de vie are o mare plasticitate ecologică, arealul ei de cultură formează două

benzi, una în emisfera nordică, care include cea mai mare parte a suprafeţelor cultivate cu

viţă de vie (cca. 92%), cuprinsă între izotermele de 9-25oC (35-51o latitudine nordică)şi a

doua, mai redusă, în emisfera sudică, cuprinsă între izotermele 10-25oC, respectiv 25-38o

latitudine sudică. Viţa de vie se cultivă cu bune rezultate în climatele temperat, subtropical

şi tropical.

Suprafeţele cultivate cu viţă de vie au crescut continuu până în anul 1976, când s-a

înregistrat suprafaţa maximă de 10.200 mii ha, după care se constată o scădere a acestora,

suprafaţa cultivată cu viţă de vie era în anul 2005 de 7.930 mii ha.

Europa deţine cea mai mare suprafaţă cultivată cu viţă de vie de 4873 mii ha (61,4

%), urmată de Asia 1,530 mii ha (19,3%), America 881 mii ha (11,1%), Africa (327 mii ha

(4,1%) şi Oceania 159 mii ha (2%).

Ţările mari cultivatoare de viţă de vie sunt Spania 1174 mii ha, Franţa 882 mii ha,

Italia 835 mii ha, Turcia 602 mii ha, S.U.A. 400 mii ha, Portugalia 246 mii ha etc.

România, cu o suprafaţă viticolă de 217 mii ha se situează pe locul 9 în lume şi 5

în Europa.

Producţia mondială de struguri a fost în anul 2005 de 67,1 mil. tone, din care 45,5

mil. tone (67,8%) a fost transformată în vin (278,5 mil. hl), 17,6 mil. tone (26,2%)

reprezintă strugurii pentru masă, iar 4,0 mil. tone (6,0%) struguri pentru stafide.

Cele mai mari ţări producătoare de vin sunt Franţa 57,5 mil. hl, Italia 51,6 mil. hl,

Spania 41,1 mil. hl, Argentina 12,5 mil. hl etc.

România, cu o producţie anuală de 6,0 mil. hl vin ocupă locul 10 în lume şi 7 în

Europa.

Producţia mondială de struguri pentru masă de 17,6 mil. tone este realizată în

proporţie de 52,1% (6,9 mil. tone) în Asia, 22,5% (3,0 mil. tone) în Europa, 14,2% (1,9

mil. tone) în America, 10,7% (1,4 mil. tone) în Africa, 0,5% (0,06 mil. tone) în Oceania.

Ţări mari producătoare de struguri pentru masă sunt: Turcia 18,3 mil. q, China 17,9 mil. q,

Iran 17,2 mil. q, Italia 12,9 mil. q, Egipt 8,5 mil. q etc.

Din producţia mondială de stafide (961 mii tone), cea mai mare pondere o deţine

Asia 51,9% (499 mii tone), urmată de America 31,4% (302 mii tone), Europa 9,9% (95 mii

tone), Oceania 4,0% (38 mii tone) şi Africa 2,8% (27 mii tone), cele mai mari producătoare

de stafide sunt: Turcia 350 mii tone, S.U.A. 255 mii tone, Grecia 87 mii tone, Australia 38

mii tone etc.

Raportat la populaţia globului, producţia de vin pe cap de locuitor este de 5,0 l, cea

de struguri pentru masă de 1,6 kg, iar cea de stafide de 0,19 kg.

Din punct de vedere al consumului de vin pe locuitor, Luxemburgul ocupă primul

loc cu 64,5 l/an, urmată de Franţa 58,8 l/an, Italia 55,6 l/an, Portugalia cu 50,2 l/an, Spania

38,2 l/an, iar în România se consumă 19,3 l/an/locuitor.

1.3. SITUAŢIA VITICULTURII ÎN ROMÂNIA

.Suprafaţa cultivată cu viţă de vie în ţara noastră a atins un maxim de 300.400 ha în anul

1971, după care s-a redus continuu, astfel încât în anul 2005ajunge la 217.000 ha.

După promulgarea Legii fondului funciar (Legea 18/1991) extinderea suprafeţelor

ocupate cu viţă de vie s-a realizat mai ales în sectorul privat cu hibrizi direct producători,

care au atins o suprafaţă de 110.000 ha (46,2%).

Plantaţiile de vii roditoare nobile ocupă o suprafaţă de 128.000 ha (53,8%), din care

115.000 (83,3%) sunt cultivate cu soiuri pentru struguri de vin, iar 23.000 ha (16,7%) cu

soiuri pentru struguri de masă.

Din suprafaţa cultivată cu soiuri pentru struguri de vin predomină soiurile pentru

vinuri albe (75%), care găsesc condiţii favorabile în toate regiunile viticole ale ţării;

soiurile pentru vinuri roşii au o pondere mai redusă (25%), cultivându-se numai în

podgoriile din sudul ţării. Dintre soiurile pentru struguri de vin, ponderea (60-70%) o deţin

cele de calitate.

Producţia totală de struguri s-a ridicat în anul 2004 la 1.011.778 tone. Producţia

medie la hectar a evoluat de la 2,9 t/ha în anul 1950, la 10,1 t/ha în anul 1988, după care a

scăzut, ajungând în anul 2004 la 4,8 t/ha.

Sectorul pepinieristic viticol a atins în anul 1989 un total de peste 4000 ha, din care

2300 ha plantaţii de portaltoi şi 800 ha şcoli de viţă, cu o producţie anuală de 50 milioane

viţe altoite STAS şi 1,5-2 milioane viţe pe rădăcini proprii. După anul 1989 sectorul

pepinieristic s-a redus drastic la cca. 750 ha, din care 380 ha viţe portaltoi, cu o producţie

anuală de 5 milioane viţe altoite STAS.

1.4. ISTORICUL CULTURII VIŢEI DE VIE PE PLAN MONDIAL

Istoria culturii viţei de vie urmăreşte formarea şi evoluţia civilizaţiei umane,

primele încercări de cultivare a viţei de vie au loc în neolitic, cu circa 8-9 mii de ani I.H.

Arealul principal de origine a viţei de vie este Asia Mică, unde după potop Noe ar fi

cultivat viţă de vie pe muntele Ararat (5.165) din podişul Armeniei.

Sumerienii şi hitiţii sunt consideraţi pionieri în cultura viţei de vie şi în prepararea

vinului, urmaţi de caldeeni şi babilonieni, care au marcat o nouă etapă în cultura acestei

plante.

În Egiptul antic, cultura viţei de vie începe pe timpul primilor faraoni, acum circa 6

mii de ani I.H

Preview document

Viticultură - Pagina 1
Viticultură - Pagina 2
Viticultură - Pagina 3
Viticultură - Pagina 4
Viticultură - Pagina 5
Viticultură - Pagina 6
Viticultură - Pagina 7
Viticultură - Pagina 8
Viticultură - Pagina 9
Viticultură - Pagina 10
Viticultură - Pagina 11
Viticultură - Pagina 12
Viticultură - Pagina 13
Viticultură - Pagina 14
Viticultură - Pagina 15
Viticultură - Pagina 16
Viticultură - Pagina 17
Viticultură - Pagina 18
Viticultură - Pagina 19
Viticultură - Pagina 20
Viticultură - Pagina 21
Viticultură - Pagina 22
Viticultură - Pagina 23
Viticultură - Pagina 24
Viticultură - Pagina 25
Viticultură - Pagina 26
Viticultură - Pagina 27
Viticultură - Pagina 28
Viticultură - Pagina 29
Viticultură - Pagina 30
Viticultură - Pagina 31
Viticultură - Pagina 32
Viticultură - Pagina 33
Viticultură - Pagina 34
Viticultură - Pagina 35
Viticultură - Pagina 36
Viticultură - Pagina 37
Viticultură - Pagina 38
Viticultură - Pagina 39
Viticultură - Pagina 40
Viticultură - Pagina 41
Viticultură - Pagina 42
Viticultură - Pagina 43
Viticultură - Pagina 44
Viticultură - Pagina 45
Viticultură - Pagina 46
Viticultură - Pagina 47
Viticultură - Pagina 48
Viticultură - Pagina 49
Viticultură - Pagina 50
Viticultură - Pagina 51
Viticultură - Pagina 52
Viticultură - Pagina 53
Viticultură - Pagina 54
Viticultură - Pagina 55
Viticultură - Pagina 56
Viticultură - Pagina 57
Viticultură - Pagina 58
Viticultură - Pagina 59
Viticultură - Pagina 60
Viticultură - Pagina 61
Viticultură - Pagina 62
Viticultură - Pagina 63
Viticultură - Pagina 64
Viticultură - Pagina 65
Viticultură - Pagina 66
Viticultură - Pagina 67
Viticultură - Pagina 68
Viticultură - Pagina 69
Viticultură - Pagina 70
Viticultură - Pagina 71
Viticultură - Pagina 72
Viticultură - Pagina 73
Viticultură - Pagina 74
Viticultură - Pagina 75
Viticultură - Pagina 76
Viticultură - Pagina 77
Viticultură - Pagina 78
Viticultură - Pagina 79
Viticultură - Pagina 80
Viticultură - Pagina 81
Viticultură - Pagina 82
Viticultură - Pagina 83
Viticultură - Pagina 84
Viticultură - Pagina 85
Viticultură - Pagina 86
Viticultură - Pagina 87
Viticultură - Pagina 88
Viticultură - Pagina 89
Viticultură - Pagina 90
Viticultură - Pagina 91
Viticultură - Pagina 92
Viticultură - Pagina 93
Viticultură - Pagina 94
Viticultură - Pagina 95
Viticultură - Pagina 96
Viticultură - Pagina 97
Viticultură - Pagina 98
Viticultură - Pagina 99
Viticultură - Pagina 100
Viticultură - Pagina 101
Viticultură - Pagina 102
Viticultură - Pagina 103
Viticultură - Pagina 104
Viticultură - Pagina 105
Viticultură - Pagina 106
Viticultură - Pagina 107
Viticultură - Pagina 108
Viticultură - Pagina 109
Viticultură - Pagina 110
Viticultură - Pagina 111
Viticultură - Pagina 112
Viticultură - Pagina 113
Viticultură - Pagina 114
Viticultură - Pagina 115
Viticultură - Pagina 116
Viticultură - Pagina 117
Viticultură - Pagina 118
Viticultură - Pagina 119
Viticultură - Pagina 120
Viticultură - Pagina 121
Viticultură - Pagina 122
Viticultură - Pagina 123
Viticultură - Pagina 124
Viticultură - Pagina 125
Viticultură - Pagina 126
Viticultură - Pagina 127
Viticultură - Pagina 128
Viticultură - Pagina 129
Viticultură - Pagina 130
Viticultură - Pagina 131
Viticultură - Pagina 132
Viticultură - Pagina 133
Viticultură - Pagina 134
Viticultură - Pagina 135
Viticultură - Pagina 136
Viticultură - Pagina 137
Viticultură - Pagina 138
Viticultură - Pagina 139
Viticultură - Pagina 140
Viticultură - Pagina 141
Viticultură - Pagina 142
Viticultură - Pagina 143
Viticultură - Pagina 144
Viticultură - Pagina 145
Viticultură - Pagina 146
Viticultură - Pagina 147
Viticultură - Pagina 148
Viticultură - Pagina 149
Viticultură - Pagina 150
Viticultură - Pagina 151
Viticultură - Pagina 152
Viticultură - Pagina 153
Viticultură - Pagina 154
Viticultură - Pagina 155
Viticultură - Pagina 156
Viticultură - Pagina 157
Viticultură - Pagina 158
Viticultură - Pagina 159
Viticultură - Pagina 160
Viticultură - Pagina 161
Viticultură - Pagina 162
Viticultură - Pagina 163
Viticultură - Pagina 164
Viticultură - Pagina 165
Viticultură - Pagina 166
Viticultură - Pagina 167
Viticultură - Pagina 168
Viticultură - Pagina 169
Viticultură - Pagina 170
Viticultură - Pagina 171
Viticultură - Pagina 172
Viticultură - Pagina 173
Viticultură - Pagina 174
Viticultură - Pagina 175
Viticultură - Pagina 176
Viticultură - Pagina 177
Viticultură - Pagina 178
Viticultură - Pagina 179
Viticultură - Pagina 180
Viticultură - Pagina 181
Viticultură - Pagina 182
Viticultură - Pagina 183
Viticultură - Pagina 184
Viticultură - Pagina 185
Viticultură - Pagina 186
Viticultură - Pagina 187
Viticultură - Pagina 188
Viticultură - Pagina 189
Viticultură - Pagina 190
Viticultură - Pagina 191
Viticultură - Pagina 192
Viticultură - Pagina 193
Viticultură - Pagina 194
Viticultură - Pagina 195
Viticultură - Pagina 196
Viticultură - Pagina 197
Viticultură - Pagina 198
Viticultură - Pagina 199
Viticultură - Pagina 200
Viticultură - Pagina 201
Viticultură - Pagina 202
Viticultură - Pagina 203
Viticultură - Pagina 204
Viticultură - Pagina 205
Viticultură - Pagina 206
Viticultură - Pagina 207
Viticultură - Pagina 208
Viticultură - Pagina 209
Viticultură - Pagina 210
Viticultură - Pagina 211
Viticultură - Pagina 212
Viticultură - Pagina 213
Viticultură - Pagina 214
Viticultură - Pagina 215
Viticultură - Pagina 216
Viticultură - Pagina 217
Viticultură - Pagina 218
Viticultură - Pagina 219
Viticultură - Pagina 220
Viticultură - Pagina 221
Viticultură - Pagina 222
Viticultură - Pagina 223
Viticultură - Pagina 224
Viticultură - Pagina 225
Viticultură - Pagina 226
Viticultură - Pagina 227
Viticultură - Pagina 228
Viticultură - Pagina 229

Conținut arhivă zip

  • Viticultura.pdf

Alții au mai descărcat și

Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor

INTRODUCERE Agricultura sec. XX, pe lânga preocuparile tot mai intense de a obșine recolte cât mai mari pe unitatea de suprafașa, a dus însa,...

Combaterea biologică a dăunătorilor din plantațiile viticole

INTRODUCERE Vita de vie este o planta de cultura cu cea mai veche istorie, este cea mai studiata si cea mai bogat documentata. Ca urmare a...

Amendamente Utilizate în Viticultura Ecologică

Capitolul I Introducere 1.1. Definiţia şi conţinutul viticulturii Viticultura este o ştiinţă aplicativă care studiază însuşirile morfologice,...

Solul în viticultură ecologică (particularități și intretinere)

Introducere ,,Viticultura biologica", sublinieaza fundamentele știintifice și practice ale acesteia, care pot creea confuzii atat in randul...

Vița de vie

Capitolul I. Relaţiile viţei-de vie cu factorii ecologici Fiecare plantă, luată în parte, are posibilități diferite de aprovizionare și...

Strugurii

1. Importanţa Strugurii pot fi consumaţi cruzi sau folosiţi la fabricarea gemului de struguri, a sucului de struguri, a jeleului, oţetului, a...

Patogenii și dăunătorii viței de vie

Viţa de vie iţa de vie (sau Vitis vinifera) este o specie de Vitis, originară din regiunea mediteraneană, Europa centrală şi sud-vestul Asiei, din...

Înființarea unei plantații de viță de vie pentru struguri de vin

Pentru intretinerea unei plantatii de 100 de ha vita de vie pentru struguri de vin pe un teren cu panta 20% in zona Dealul Mare avem nevoie de: •...

Te-ar putea interesa și

Viticultura și Vinificația la Etapa Actuală

I. Compartimentul general 1.1 Partea introductivă Date istorice În Moldova vinul se produce din cele mai străvechi timpuri. Forma viţei de vie a...

Viticultură românească - tehnologia de cultură a viței de vie și importanța ei

INTRODUCERE Viticultura românească este una multimilenară, viticultură de mare tradiţie ale cărei rădăcini se pierd adânc în preistorie în...

Amendamente Utilizate în Viticultura Ecologică

Capitolul I Introducere 1.1. Definiţia şi conţinutul viticulturii Viticultura este o ştiinţă aplicativă care studiază însuşirile morfologice,...

Solul în viticultură ecologică (particularități și intretinere)

Introducere ,,Viticultura biologica", sublinieaza fundamentele știintifice și practice ale acesteia, care pot creea confuzii atat in randul...

Viticultură și vinificație - Întreprinderea Chatau Vartely

Introducere Viticultura şi vinificaţia au tradiţii seculare încă de pe atunci strămoşii noştri moldoveni(triburile geto-dacii) din neoliticul...

Promovarea viticulturii durabile în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia a României

Obiectivele principale Obiectivul general urmarit de proiect il constituie reevaluarea si eficientizarea valorificarii resurselor naturale si de...

Viticultura și Vinificația

Introducere. Viticultura şi vinificaţia ani de-a rîndul au rămas principalul gen de activitate al populaţiei. Confirmările acestui fapt pot fi...

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație Murfatlar

ISTORIC STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ MURFATLAR, este situată în centrul viticol al podgoriei ce poartă acelaşi nume şi care...

Ai nevoie de altceva?