Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 17344
Mărime: 3.85MB (arhivat)
Publicat de: Iulian R.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.Talmaciu Mihai
Facultatea de Agricultura
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad", Iasi

Cuprins

 1. PARTEA I-A - CONSIDERAșII GENERALE
 2. INTRODUCERE .
 3. CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL AL CERCETARILOR PRIVIND
 4. PRINCIPALII DAUNATORI DIN PLANTAșIILE DE VIșA DE VIE ..
 5. 1.1. Istoricul cercetarilor asupra principalelor specii daunatoare în plantașiile de vișa de vie
 6. în șara noastra ...
 7. 1.2. Istoricul cercetarilor asupra principalelor specii daunatoare în plantașiile de vișa de vie
 8. din lume ...
 9. CAPITOLUL 2. CADRUL NATURAL AL SC VINCON VRANCEA .
 10. 2.1 Scurt istoric privind constituire a societașii .
 11. 2.2. Condișii naturale
 12. 2.3. Condișii climatice ...
 13. 2.4. Condișii pedoclimatice si agrochimice ...
 14. PARTEA A II-A - CONTRIBUșII PROPRII
 15. CAPITOLUL 3. SCOPUL, MATERIALUL SI METODA DE CERCETARE
 16. 3.1. Scopul si obiectivele cercetarilor ...
 17. 3.2. Colectarea materialului entomologic ..
 18. 3.3. Estimarea densitașii numerice, a daunelor si pagubelor .
 19. CAPITOLUL 4. PRINCIPALII DAUNATORI SEMNALATI ÎN PLANTAșIILE DE
 20. VIșA DE VIE. ..
 21. 4.1. Lobesia botrana - molia verde a strugurilor ...
 22. 4.1.1.Ciclul evolutiv si avertizarea speciei Lobesia botrana Den et Schiff., în
 23. plantașiile de vișa de vie în anul 2011
 24. 4.2. Eupoecilia ambiguella - molia bruna a strugurilor
 25. 4.3. Tetranychus urticae Koch - acarianul rosu comun
 26. 4.4. Eriophyes vitis Nal. - acarianul galicol al vișei de vie ... ...
 27. 4.5. țigararul - Byctiscus betulae L
 28. 4.6. Combaterea integrata a principalilor daunatori din plantașiile de vișa de vie .
 29. 4.6.1. Metode agrofitotehnice
 30. 4.6.2. Metode fizico-chimice .
 31. 4.6.3. Metode biologice .
 32. 4.7. Observașii privind principalii daunatori semnalași în plantașiile viticole ...
 33. CONCLUZII
 34. BIBLIOGRAFIE .

Extras din licență

INTRODUCERE

Agricultura sec. XX, pe lânga preocuparile tot mai intense de a obșine recolte cât mai

mari pe unitatea de suprafașa, a dus însa, implicit, la cresterea pâna la insuportabilitate pentru

mediu si pentru sanatatea omului, a utilizarii pesticidelor, îngrasamintelor si altor substanșe

chimic active, ale caror neajunsuri sunt bine cunoscute.

Caracteristica principala a primului deceniu al sec. XXI, este manifestarea unor atitudini

globale fașa de mediul înconjurator si fașa de sanatatea omului, prin exploatarea durabila a

resurselor naturale si îndeosebi ale agriculturii, ca factor esenșial în modificarea mediului.

În acest context, în ultimii ani au aparut alternative în ceea ce priveste practicarea

agriculturii convenșionale, cea mai moderna metoda de exploatare durabila a agroecosistemelor

fiind agricultura biologica (ecologica sau organica).

În exploatarea convenșionala a agroecosistemelor, veriga tehnologica de protecșie a

plantelor reprezinta principala sursa de poluare a mediului cu pesticide de sinteza.

Exploatarea intensiva a plantașiilor, bazata pe utilizarea îngrasamintelor chimice,

erbicidelor si pesticidelor, situeaza viticultura între sectoarele economice cu o activitate poluanta

semnificativa. Întrucât gradul de utilizare a substanșelor chimice în viticultura creste odata cu

potenșialul financiar al agenșilor economici, este de asteptat ca, pe viitor, în absenșa unor

tehnologii alternative ecologice, în arealele podgoriilor noastre sa apara situașii identice celor din

șarile industrializate, unde utilizarea excesiva a erbicidelor si îngrasamintelor a dus la poluarea

pânzei de apa freatica din zonele viticole (Cote d’Ore si Beaujolais - Franșa).

Este recunoscut de asemenea faptul ca, acumularea mai multor pesticide în organismul

uman (îndeosebi în șesutul adipos) este consecinșa expunerii la acesti poluanși de mediu prin

consumul de apa si alimente contaminate.

Utilizarea repetata doar a mijloacelor chimice de combatere (chimioterapie) pentru

protejarea plantelor împotriva daunatorilor si agenșilor fitopatogeni, a determinat, pe de o parte,

transformarea unor specii inofensive în daunatori cheie, iar pe de alta parte, aparișia fenomenului

de rezistenșa la pesticide. Astfel, în timp s-a ajuns la folosirea unor cantitași exagerate de

pesticide, cu repercusiuni asupra costului verigii tehnologice de protecșie a plantelor, dar si

asupra sanatașii consumatorului si a mediului înconjurator.

În anumite condișii, plantașiile de vișa de vie pot fi atacate de numerosi daunatori ce

aparșin ordinului Lepidoptera din familia Cochylidae: Eupoecilia ambiguella (molia bruna a

strugurilor), din familia Tortricidae: Lobesia botrana (molia verde a strugurilor) si Sparganothis

pitteriana (molia frunzelor de vișa de vie); ordinul Coleoptera familia Scarabaeidae: Lethrus

apterus (forfecarul), Polyphylla fullo (carabusul marmorat), Anomala solida (carabuselul verde

al vișei de vie); ordinul Acari, familia Tetranychidae: Tetranychus urticae (acarianul rosu

comun), familia Eriophiydae: Eriophys vitis (acarianul galicol al vișei de vie).

Scopul lucrarii este cunoasterea biologiei, ecologiei si combaterii integrate a daunatorilor

din plantașiile de vișa de vie.

Observașiile asupra principalilor daunatori din plantașiile de vișa de vie s-au efectuat în

cadrul societatii SC Vincon Vrancea SA, Ferma nr.10 Grebanu, în perioada 2011-2012.

Daunatorii luași în studiu au fost:

 Tetranychus urticae (acarianul rosu comun),

 Eriophys vitis (acarianul galicol al vișei de vie)

 Lobesia botrana (molia verde a strugurilor)

 Byctiscus betulae (șigararul)

Obiectivele urmarite sunt urmatoarele:

1. Stabilirea principalelor insecte daunatoare din plantașiile de vișa de vie si observașii

asupra biologiei si ecologiei daunatorilor semnalași în cadrul SC Vincon Vrancea SA;

2. Observașii privind dinamica si gradul de atac al daunatorilor, în funcșie de principalii

factori ecologici;

3. Observașii privind combaterea integrata prin metodele: agrofitotehnice, fizicomecanice,

biologice si chimice si eficacitatea produselor aplicate.

Bibliografie

1. Baicu T., Savescu A., 1986 - Viticultura. Sisteme de combatere integrata a bolilor si

daunatorilor pe culturi. Editura Ceres, Bucuresti.

2. Chiochia V., Isac G., Stan G., 1992 - Tehnologii de crestere industriala a câtorva specii de

insecte auxiliare folosite în combaterea biologica a daunatorilor, Editura Ceres, Bucuresti.

3. Davidescu D.,Davidescu V., 1994 - Agricultura biologica - o varianta pentru expoatașiile

mici si mijlocii, Editura Ceres, Bucuresti.

4. Filip I., Aurora Ranca, Florica Gulua, 2007 - Sistem de combatere integrata al moliei

strugurilor în viticultura. Cartea Universitara, Bucuresti.

5. Georgescu T., Talmaciu M., Alexa Claudiu, 2003 - Daunatorii plantelor horticole.

Prevenire si combatere, Editura Pim, Iasi.

6. Georgescu T., Talmaciu M., 1994 - Protecșia plantelor viticole si pomicole. Entomologie.

Uz intern, U.S.A.M.V. Iasi.

7. Lazar Al., I. Bobes, I. Comes, A. Dracea, M. Hatmanu, 1977 - Fitopatologie. Editura

Didactica si Pedagogica, Bucuresti.

8. Mirica I., Mirica Afrodita, 1976 - Combaterea bolilor si daunaorilor la vișa de vie. Editura

Ceres, Bucuresti.

9. Mustea M., 2004 - Viticultura. Edit. Ion Ionescu de la Brad, Iasi

10. Panin S., 1952 - Fauna Republicii Populare Române. Insecta, vol X., fasc. 1, Ord.

Coleoptera, fam. Carabidae. Editura Academiei R.P.R.

11. Rogojanu V., Perju T., 1979 - Determinator pentru recunoasterea daunatorilor plantelor

cultivate. Editura Ceres, Bucuresti.

12. Rosca I., 2001 - Entomologie generala. Editura Sylvi, Bucuresti.

13. Rosca I., Oltean I., Mitrea I., Talmaciu M., Petanec D., Bunescu H., Istrate Rada,

Talmaciu Nela, Stan C., Micu Lavinia, 2011 - Tratat de entomologie generala si speciala

Editura Alpha MDN, Buzau.

14. Sapunaru T., Hatman M., Filipescu C., Iacob V., Ulea E., Georgescu T., Talmaciu M.,

2006 - Spreading of crop pests and diseases in Moldavia, during 2001-2005. Cercetari

Agronomice în Moldova, Vol. 39, No. 4:55-79

15. Savescu A. si colab., 1968 - Combaterea biologica a daunatorilor si bolilor plantelor de

cultura. Editura Agrosilvica, Bucuresti.

16. Savescu A. Si colab., 1969 - Prognoza si avertizarea în protecșia plantelor. Editura

Agrosilvica, Bucuresti, p. 31-133.

17. Savescu A., Rafaila C., 1978 - Prognoza în protecșia plantelor, Editura Ceres, Bucuresti.

18. Schiopu D., 1995 - Ecologie si protecșia mediului. Curs. Universitatea de Stiinșe Agricole

Bucuresti.

19. Teodorescu I., 1982 - Combaterea biologica a daunatorilor cu ajutorul insectelor

entomofage. Natura, nr. 2, p. 25-31.

20. Talmaciu M., Georgescu T., 1998 - Fauna de carabide (Coleoptera-Carabidae) din

plantașiile de vișa de vie din Moldova. Editura "Ion Ionescu de la Brad" Iasi.

21. Talmaciu M., Talmaciu N., Herea M., 2010 - Comparative research on the structure and

abundance of beetles in some orchards. Annals Univ. of Craiova, vol.40, 2, 154-159.

22. Talmaciu, M., Nela Talmaciu, A. Diaconu, Ar. Irimia. 2006 - Contributions on knowing

the structure, dynamics and abundance of coleopteres (Coleoptera) species in apple-trees

plantations. Cercetari Agronomice în Moldova. 3 (127): 33-39

23. șârdea C., Rotaru Liliana, 2003 - Ampelografie, vol. 1. Edit. Ion Ionescu de la Brad, Iasi

24. șârdea C., Rotaru Liliana, 2003 - Ampelografie, vol. 2. Edit. Ion Ionescu de la Brad, Iasi

25. șârdea C., Dejeu L., 1995 - Viticultura. Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti.

26. Ulea E., 2003 - Fitopatologie. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iasi.

27. Ulea E., 2003 - Declinul plantașiilor viticole. Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iasi.

28. Varvara M., Talmaciu M., Georgescu T., - Diversitatea carabidelor (ord. Coleoptera -

Carabidae) în cultura vișei de vie din Moldova. Lucr.st., anul XXVIII, Iasi, 1995

29. ***.1980 - Metodici de prognoza si avertizare a tratamentelor împotriva bolilor si

daunatorilor plantelor de cultura. Centrul de Material Didactic si Propaganda Agricola,

Bucuresti.

30. ***.2005 - Codexul produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România.

Ministerul Agriculturii si AIimentatiei, Bucuresti.

31. ***.2011 - Codexul produselor de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România.

Ministerul Agriculturii si AIimentatiei, Bucuresti.

32. www.INRA.fr - Institut Nationel de la Recherche Agronomique, France

33. www.tuinadvies.be/dieren_druivenbladgalmijt.htm

34. www.enny.tfrec.wsu.edu/opm/displaySpecies

Preview document

Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 1
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 2
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 3
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 4
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 5
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 6
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 7
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 8
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 9
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 10
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 11
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 12
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 13
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 14
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 15
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 16
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 17
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 18
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 19
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 20
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 21
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 22
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 23
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 24
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 25
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 26
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 27
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 28
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 29
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 30
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 31
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 32
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 33
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 34
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 35
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 36
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 37
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 38
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 39
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 40
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 41
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 42
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 43
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 44
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 45
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 46
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 47
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 48
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 49
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 50
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 51
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 52
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 53
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 54
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 55
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 56
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 57
Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Daunatorilor din plantatiile de vita de vie si combaterea lor.pdf

Alții au mai descărcat și

Combaterea bolilor și dăunătorilor din culturile de cartof

CAPITOLUL I INTRODUCERE Cartoful este o plantă de cultură ce prezintă o deosebită importanţă pentru alimentaţia oamenilor,furajarea animalelor şi...

Combaterea biologică a dăunătorilor din plantațiile viticole

INTRODUCERE Vita de vie este o planta de cultura cu cea mai veche istorie, este cea mai studiata si cea mai bogat documentata. Ca urmare a...

Solul în viticultură ecologică (particularități și intretinere)

Introducere ,,Viticultura biologica", sublinieaza fundamentele știintifice și practice ale acesteia, care pot creea confuzii atat in randul...

Vița de vie

Capitolul I. Relaţiile viţei-de vie cu factorii ecologici Fiecare plantă, luată în parte, are posibilități diferite de aprovizionare și...

Tehnologia cultivării căpșunului

I. Importanta culturii Capsunul, specie pomicola cu talia cea mai redusa, este foarte apreciat atit pentru rodul sau bogat, cit si pentru...

Combaterea Bolilor și Dăunătorilor Plantelor de Cultură

Memoriu justificativ Obţinerea unor recolte de calitate superioară în condiţiile unor costuri cât mai reduse nu poate fi realizată decât prin...

Bolile viței de vie

Bolile vitei de vie . . . Bolile parazitare specifice vitei de vie se impart in trei grupe: boli criptogamice produse de ciuperci, boli virotice...

Patogenii și dăunătorii viței de vie

Viţa de vie iţa de vie (sau Vitis vinifera) este o specie de Vitis, originară din regiunea mediteraneană, Europa centrală şi sud-vestul Asiei, din...

Te-ar putea interesa și

Ampelografie

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Definiţii, terminologie, obiective şi legăturile Ampelografiei cu alte ştiinţe Ampelografia, ca denumire, derivă...

Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL

INTRODUCERE Reforma economică din agricultură, la nivel micro- sau macrosocial, prezintă, pe lângă schimbarea fundamentală a formei de proprietate...

Combaterea biologică a dăunătorilor din plantațiile viticole

INTRODUCERE Vita de vie este o planta de cultura cu cea mai veche istorie, este cea mai studiata si cea mai bogat documentata. Ca urmare a...

Particularitățile Creării Bazei Viticole și a Secției de Microvinificație

PREFAŢĂ Viticultura este o ramură independentă a fitotehniei, iar luând în considerare că ea este strâns legată cu industria prelucrătoare –...

Introducere în practica agricolă - ferma SC Agrofarm SRL

Sef ferma : Pragai Andreea Carolina Zona amplasarii : Sannicolau Mare , jud. Timis , Romania Suprafata : 1000 ha : - 5 ha legume : -salata ½ ha...

Cercetări privind cheltuielile necesare înființării unei plantații de viță de vie

INTRODUCERE Viticultura este o ramură a științelor agricole care se ocupă cu studiul biologiei viței de vie, precum și cu metodele raționale și...

Sistematica dăunătorilor

1.Gândacul ghebos – Zabrus tenebrioides Goeze, ordinul Coleoptera, familia Carabidae Descriere. Adultul are 10 – 16 mm lungime, corpul...

Patogenii și dăunătorii viței de vie

Viţa de vie iţa de vie (sau Vitis vinifera) este o specie de Vitis, originară din regiunea mediteraneană, Europa centrală şi sud-vestul Asiei, din...

Ai nevoie de altceva?