Metode de Cercetare

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 8377
Mărime: 759.08KB (arhivat)
Publicat de: Gina Axenia Tofan
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Formarea Problemei cercetării

Problema cercetării este punctul de plecare a oricărei cercetări

Practica Teoria

Starea practicii în domeniul cercetat

Observări, testări, chestionări, interviuri

Cerințele practicii Starea teoriei în domeniul cercetat

Studiul literaturii

Posibilitățile teoriei

Se cercetează paralel starea practicii în domeniul cercetat și starea teoriei. Starea practicii poate fi determinată cu ajutorul unor metode ca observarea, cercetarea, chestionarea, interviului. În rezultatul studiului efectuat cercetătorul trebuie să identifice o listă din cerințe ale practicii (ar fi bine ).

Starea teoriei se determină prin studiul literaturii(monografii culegeri reviste ). În unele cazuri trebuie studiată literatura pentru o perioadă oarecare 1960-2012 În alte cazuri trebuie studiată literatura ultimilor 2-3 ani dar în ambele cazuri cercetătorul trebuie să cunoască starea teoriei pentru ziua de mâine. În rezultatul studiului literaturii cercetătorul va întocmi o listă a posibilităților teoriei. În continuare cercetătorul va confrunta cerințele practicii și posibilităților teoriei, va confrunta va compara. Dacă în rezultatul comparării vor fi identificate cerințe ale practicii care la moment nu au o ”acoperire teoretică” atunci spunem că a fost identificată o contradicție. Una din aceste contradicții poate servi drept problemă a cercetării.

Nu orice contradicție în practică poate vi rezolvată prin mijloacele științei. Unele contradicții pot fi rezolvate de exemplu prin mijloace financiare, materiale sau umane.

Mai mult ca atît știința nu rezolvă contradicțiile din practică ea numai creează premise pentru crearea lor.

În sens științific problema apare ca conștientizarea, constatarea neajunsului nivelului cunoștințelor dezvoltate pînă la momentul dat, ceea ce este fie o consecință a descoperirii unor defecte/lipsuri în teoriile existente, fie o consecință a apariției noilor cerințe ale practicii, care implică ieșirea din limitele existente, o mișcare spre noi cunoștințe.

În multe cazuri problema cercetării se formulează sub formă de întrebare.

Exemplu:

Care sunt condițiile necesare și suficiente pentru formarea la viitorii profesori a gândirii critice?

Problema poate fi formulată și sub formă de afirmație:

Problema cercetării constă în determinarea condițiilor necesare și suficiente pentru formarea la viitorii profesori a gândirii critice.

Scrierea unei adnotări

Adnotarea este o caracteristică scurtă a conținutului unui articol sau cărți. Adnotarea este nume o caracteristică dar o redare pe scurt a conținutului. Prin urmare adnotarea trebuie să conțină niște aprecieri al cuprinsului, cărții sau articolului. Adnotarea este un articol științific de aceea ea trebuie să respecte anumite cerințe. Prima cerință se referă la stilul expunerii:

1. Articolele științifice nu se scriu niciodată de la persoana întîi.

2. Nu se permite utilizarea unor formule subiective de tipul ”Mie îmi pare Eu cred ”

3. Adnotarea trebuie să conțină niște afirmații și argumente însoțite cu fundamente

4. Adnotarea are o anumită structură:

a. Introducere.

b. Partea de bază.

c. Concluzii.

d. Lista surselor.

În introducere este indicată tema (tema cercetării sau o temă mai îngustă) și sursele care vor fi adnotate. După aceasta se indică criteriile după care vor fi comparate sursele. În calitate de exemple de criterii pot fi

a. Prezența referințelor la alte surse la aceiași temă.

b. Prezența unui glosar de termeni.

c. Prezența informației despre istoria temei.

d. Actualitatea conținutului.

etc.

Criteriile formulate trebuie fundamentate. Criteriile sunt necesare pentru a exclude subiectivismul în aprecierile autorului adnotării.

În partea de bază se face o apreciere a surselor conform criteriilor stabilite. Afirmațiile din această parte a adnotării trebuie să fie demonstrare formulate laconic și precis.

În concluzii autorul trebuie să arate care dintre surse convin mai bine pentru utilizare. Atragem atenția că sursele pot fi folosite pentru diferite scopuri. Pentru unele scopuri unele surse pot fi adecvate iar pentru altele nu.

În lista resurselor sursele se numerotează și se sortează de regulă în ordinea alfanumerică.

În adnotare se prezintă numele de familie, prenumele autorului, titlul tezei, gradul ştiinţific

solicitat (de exemplu, teză de doctor în tehnică), localitatea, anul perfectării tezei, structura tezei

(de exemplu, introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 160 titluri, 6 anexe, 250 pagini de text de bază (pînă la Bibliografie), 37 figuri, 10 tabele), numărul de publicaţii la tema tezei (de exemplu, Rezultatele obţinute sunt publicate în 34 lucrări ştiinţifice), cuvintele-cheie (pînă la 10 cuvinte, într-un rînd separat).

Preview document

Metode de Cercetare - Pagina 1
Metode de Cercetare - Pagina 2
Metode de Cercetare - Pagina 3
Metode de Cercetare - Pagina 4
Metode de Cercetare - Pagina 5
Metode de Cercetare - Pagina 6
Metode de Cercetare - Pagina 7
Metode de Cercetare - Pagina 8
Metode de Cercetare - Pagina 9
Metode de Cercetare - Pagina 10
Metode de Cercetare - Pagina 11
Metode de Cercetare - Pagina 12
Metode de Cercetare - Pagina 13
Metode de Cercetare - Pagina 14
Metode de Cercetare - Pagina 15
Metode de Cercetare - Pagina 16
Metode de Cercetare - Pagina 17
Metode de Cercetare - Pagina 18
Metode de Cercetare - Pagina 19
Metode de Cercetare - Pagina 20
Metode de Cercetare - Pagina 21
Metode de Cercetare - Pagina 22
Metode de Cercetare - Pagina 23
Metode de Cercetare - Pagina 24
Metode de Cercetare - Pagina 25
Metode de Cercetare - Pagina 26
Metode de Cercetare - Pagina 27
Metode de Cercetare - Pagina 28
Metode de Cercetare - Pagina 29
Metode de Cercetare - Pagina 30
Metode de Cercetare - Pagina 31
Metode de Cercetare - Pagina 32
Metode de Cercetare - Pagina 33
Metode de Cercetare - Pagina 34
Metode de Cercetare - Pagina 35
Metode de Cercetare - Pagina 36
Metode de Cercetare - Pagina 37
Metode de Cercetare - Pagina 38
Metode de Cercetare - Pagina 39
Metode de Cercetare - Pagina 40
Metode de Cercetare - Pagina 41
Metode de Cercetare - Pagina 42
Metode de Cercetare - Pagina 43
Metode de Cercetare - Pagina 44
Metode de Cercetare - Pagina 45
Metode de Cercetare - Pagina 46
Metode de Cercetare - Pagina 47
Metode de Cercetare - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Metode de Cercetare
    • Adnotatie.docx
    • Metode de cercetare conspect.docx

Alții au mai descărcat și

Politici educaționale și sociale

I. Teme individuale de seminar Prezentarea structurii învățământului preuniversitar din România, pe niveluri ISCED Sistemul național de...

Plan individualizat de asistență și îngrijire pentru o persoană vârstnică

Planul individualizat de asistență și îngrijire este elaborat de o echipă multidisciplinară din cadrul centrului în baza recomandărilor comisiei de...

Inginerie inovațională

Capitolul 1. Concept de innovare. Importanta innovarii 1.1. Inovatii de produs, inovatii de proces, inovatia tehnologica inovatia serviciilor....

Programare Java - Curs

FOLOSIREA METODELOR PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR Metodele sunt partea cea mai importanta a oricarui limbaj de programare orientat obiect...

Matlab

1.Introducere Conform site-ului www.thefreedictionay.com, MATLAB este : ’Un program interactiv, produs de firma MathWorks pentru calcule...

Legislația calității

Termen Definitie CONSUMATORI Persoana fizica sau grupuri de persoane fizice care nu desfasoara activitati economice OPERATORI ECONOMICI Persoana...

6 thinking hats analiza SWOT

COMPANIA DANONE Danone, principalul jucător de pe piața lactatelor, s-a confruntat în luna august 2007 cu un scandal puternic legat de...

Prezentare Power Point Materiale Avansate

1.MATERIALE COMPLEMENTARE Materialele complementare,utilizate in scopul ranforsarii matricei sau pentru inducerea proprietatii de autolubrifiere a...

Te-ar putea interesa și

Discopatia lombară

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. IMPORTANŢA TEMEI ABORDATE Prin definitie, lombosacralgia este un simptom dureros localizat pentru care nu se poate...

Cercetarea criminalistică a furtului din locuință

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Obiectul criminalisticii Termenul de criminalistică este întrebuinţat, pentru prima dată în literatura...

Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În procesul actual de evoluţie a economiei României aspectul gestiunii financiare în administrarea...

Studiul de Caz - Metodă de Cercetare Calitativă

Aspecte generale privind metodele şi tehnicile de cercetare sociologică Prin metode şi tehnici de cercetare sociologică, înţelegem demersuri...

Metode de cercetare a nevoilor clienților

ARGUMENT Lucrarea „ Metode de cercetare a nevoilor clienţilor" îşi propune prin modul de structurare pe 2 capitole, inclusiv studiul de caz, să...

Dinamica dezvoltării fitoparazitului

INTRODUCERE Actualitatea temei. Floarea-soarelui reprezintă una din principalele plante oleaginoase cultivate în Republica Moldova, având o...

Metode de Cercetare în Sociologia Juridică

1. Consideratii generale Sociologia juridică este una dintre ramurile specializate ale sociologiei, care mai este denumită în doctrină şi...

Metode de Cercetare în Sociologie

Metodele de cercetare a realităţii sociale După parcurgerea acestei teme veţi învăţa: 1. Măsurarea şi scalarea 2. Eşantionarea 3. Principalele...

Ai nevoie de altceva?