Metodologie Bibliografiere

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 34 în total
Mărime: 289.72KB (arhivat)
Publicat de: Emanoil Tudorache
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Metodica şi tehnologi bibliografiierii

Etapa preliminară de bibliografiere

Etapa de bază de bibliografiere

Etapa de încheiere de bibliografiere

Probleme generale bibliografiere

Lucrarea bibliografică - forma principală de existenţă şi de difuzare a informaţiei bibliografice

Volumul lucrărilor de bibliografiere este dependent de particularităţile tipologice ale bibliotecii (cu cât este mai mare biblioteca, cu atât mai diversă şi mai complexă este activitatea ei în acest domeniu)

Utilizarea experienţe metodologice şi abordarea creativă în procesul de bibliografiere

Probleme generale bibliografiere

Metodica de bibliografiere are tendinţă spre stabilizare – uşurează acest proces

Automatizarea proceselor de bibliografiere se fixează prin tehnologia creării bazelor de date şi obţinerea producţiei bibliografice necesare

Bibliografiile retrospective, de recomandare – continuă să se întocmească în forma tradiţională

Metodica generală de bibliografiere se precizează de particularităţile specifice ale temei, domeniului la care se referă bibliografia, , genul bibliografieie (ştiinţifico-auxiliară sau de recomandare, tematică sau personală etc.)

Aceste particularităţi determină metodica particulară de bibliografiere

Problemele generale de organizare a procesului includ:

asigurarea materială (existenţa şi accesul la sursele necesare pentru selectarea literaturii la tema lucrării bibliografice,

asigurarea cu cadre (existenţa specialiştilor competenţi pentru realizarea acestor lucrări),

asigurarea instructiv-normativă şi tehnologică (respectarea standardelor, instrucţiunilor metodice, procesului tehnologic)

Tehnologie – totalitatea proceselor, operaţiilor şi mijloacelor de realizare, care asigură crearea produsului final (lucrarea bibliografică)

Metode (metodica de bibliografiere) – reguli de întocmire a lucrărilor bibliografice

Procesul de bibliografiere constă din câteva etape tehnologice principale

Etapa preliminară

Studierea pieţii privind tematica lucrării bibliografice, stimularea cererii, cunoaşterea necesităţilor informaţionale

Alegerea şi studierea temei

Tema - actuală, importanţă socială, să corespundă necesităţilor reale şi potenţiale ale utilizatorilor de informaţie

Studierea – perioada de studiere depinde de complexitatea temei, noutate ei, asigurarea cu literatură, competenţele bibliografului

Studierea temei include:

Studiere propriuzisă a temei (terminologia, autorii, concepţii, materialele conferinţelor etc.)

Studierea asigurării bibliografice (ce lucrări bibliografice există la tema respectivă)

Alcătuirea planului-prospect

Planul-prospect – documentul de bază care reglementează tot procesul de întocmire a lucrării bibliografice

Planul-prospect conţine argumentarea temei, determină scopul şi destinaţia lucrării, conceperea generală a lucrării

În dependenţă de scopul şi destinaţia lucrării sunt determinate celelalte particularităţi ale lucrării bibliografice

Scopul – maximal concret

Destinaţia – rezultă din scop

Scop – asigurarea procesului didactic; destinaţie – elevi (studenţi, cadre didactice)

În dependenţă de scopul şi destinaţia lucrării sunt stabilite criteriile de selectare a literaturii, care în continuare vor fi respectate de alcătuitori

Criteriile calitative pot fi stabilite doar în linii mari

Criterii de selectare:

Tematice – sunt dependente de conţinutul problemei, temei lucrării. Hotarele tematice pot varia (alcătuitorul poate examina tema în toate aspectele ei sau doar în câteva, include sau nu domenile înrudite, examinează problema în aspect teoretic, practic, istoric etc.)

Cronologice – selectarea se efectuiază în limita hotarelor cronologice stabilite (perioada de înregistrare).

este un criteriu de bază pentru bibliografiile retrospective (Cartea Moldovei 1986-1990)

pentru bibliografiile de recomandare nu poate exista o periadă cronologică strictă – important este de a reflecta literatura cea mai valoroasă şi actuală. Se include literatura editată în ultimii ani

pentru bibliografiile curente perioada cronologică depinde de periodicitatea bibliografiei

Lingvistice – stabilirea hotarelor de includere a documentelor în anumite limbi

în bibliografiile ştiinţifico-auxiliare – diferite limbi

în bibliografiile de recomandare – limbile cunoscute de masele largi de cititori (română, rusă)

Teritoriale – stabilisc limitele de selectare a documentelor în dependenţă de locul de editare

Genuri de documente – stabilirea limitelor de includere a anumitor genuri de documente (cărţi, articole, standarde, note, teze, documentede arhivă, departamentale etc.)

Tipuri de documente - stabilirea limitelor de includere a anumitor tipuri de documente (ştiinţifice, oficiale, didactice, cocnitive, de referinţă etc.)

În planul prospect este determinată structura notiţei (înregistrării bibliografice) – va conţine doar descriere bibliografică sau şi alte elemente (adnotare sau referat, index de clasificar, desciptori etc.)

Structura lucrării bilbiografice – metoda de grupare a notiţelor bibliografice (sistematică, tematică, alfabetică, cronologică etc.)

Aparatul ştiinţifico-metodic (indici auxiliari, introducere, lista surselor folosite la selectare etc.)

Alte informaţii (volumul aproximativ al lucrării, termenul de prezentare, atragerea spacialiştilor (consultanţi, recenzenţi), design)

Conținut arhivă zip

  • Metodologie Bibliografiere.pptx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Reabilitarea zonelor limitrofe unităților industriale poluate

Capitolul 1 Introducere Aspecte generale privind poluarea mediului 1.1. Mediul ca sistem Mediul reprezintă totalitatea lucrurilor materiale,...

Inginerie în acvacultură

NOTIUNI INTRODUCTIVE Acvacultura, in sensul larg al cuvantului, inseamna tehnologia de crestere a organismelor din mediul acvatic, folositoare...

Comportamentul consumatorului - Linii definitorii

Consumatorul- element central al demersului de marketing al organizatiei Conceptul de marketing presupune cercetarea nevoilor, dorintelor si...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Suport Curs - Formator

CAPITOLUL 1- COMUNICAREA 1.1. Procesul comunicării Atunci când se foloseşte cuvântul comunicare majoritatea vorbitorilor se gândesc la „a aduce...

Etică și deontologie

I.NOȚIUNI INTRODUCTIVE. ETICA ȘI DEONTOLOGIA PROFESIONALĂ. ETICA APLICATĂ ȘI BIOETICA. 1.Etica filosofică și obiectul său de studiu ....

Termotehnică

1. NOȚIUNI DE BAZĂ 1.1. Obiectul și metodele termotehnicii Termodinamica este un domeniu important al fizicii clasice, care se ocupă cu studiul...

Ai nevoie de altceva?