Povestirea Practicilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 25049
Mărime: 165.10KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Apariţia acestor tehnici se leagă de Şcoala de la Chicago care a insistat asupra importanţei documentelor biografice. O. Lewis a privilegiat această tehnică, dar şi F. Ferraroti (Histoire et histoire de vie, 1981) ş.a. care au relevat importanţa ei pentru aprehensiunea trăitului, a practicilor oamenilor în situaţiile de viaţă, a rutinelor cotidiene.

Unii fac distincţii, între "povestirea practicilor", "istoria vieţii", "demersul autobiografic" ; putem reţine că dacă "povestirea vieţii" o asociem cu documente obiective pentru argumentarea, pentru creşterea fiabilităţii imformaţiilor subiective furnizate obţinem "istoria vieţii" (D. Bertaux).

În literatura de specialitate aflăm mai multe definiri ale acestei tehnici :

- individul integrat este subiectul ce-şi gândeşte viaţa şi şi-o organizează într-un discurs pe care îl povesteşte (după A. Mucchielli, Les méthodes qualitatives, Paris, PUF, 1991)

- reconstituirea realităţii sociale plecând de la trăitul oamenilor, de la reţelele şi situaţiile sociale în care sunt prinşi (după J. Poissier, S. Clapier – Valladin, P. Raybout, Les récits de vie. Théorie et pratique, Paris, PUF, 1983)

În fapt, AS caută să obţină informaţii necesare cercetării, luând act de experienţa de viaţă a unei persoane, pe baza amintirilor acesteia. Într-un grup, într-un context local unde sunt valori, norme, reguli comune, vieţile au traiectorii proprii, originale. Reconstituirea lor ne poate furniza amănunte semnificative pentru cunoaşterea vieţii sociale, cunoaştere mult mai îmbogăţită, mai semnificativă.

Această tehnică pune în prim-plan naratorul care îşi (re)găseşte şi (re)organizează viaţa proprie într-o povestire coerentă şi dă semnificaţii experienţelor trăite. Sigur că prezentarea naratorului poate fi completată de AS cu alte documente : mărturii ale cunoscuţilor, fotografii, decupaje din presă etc., dar şi cu informaţii provenind de la apropiaţi, rude, părinţi, copii, ca şi date din cazier, din dosarul medical, diplome, fişe de personal, alte documente (oficiale).

Spre deosebire de statistici sau chestionare care "confiscă dreptul la cuvânt", această tehnică lasă individul să povestească liber. AS îl poate stimula (îi poate propune chiar un "aide-memoire" după care să se ghideze atunci când povesteşte). Povestea celui investigat fiind revelatoarea unui trăit social, AS trebuie să permită o spontaneitate maximală ; el poate folosi virtuţile "maieuticii socratice".

M. Malard (Bâtir et réussir – un projet de prevention des conduites de dependances, Lille, 2000) o consideră tehnica privilegiată pentru studiul drogaţilor, alcoolicilor, prostituatelor, vagabonzilor, toxicomanilor şi a altor "categorii periculoase".

Cercetarea cantitativă Cercetarea calitativă

- cuvinte-cheie : control, extensie

- demers ca în ştiinţele exacte

- preconcept : obiectivitate, genera-lizare, reproductibilitate

- logica verificării

- se ştie ce e semnificativ

- context dat

- controlul variabilelor a priori

- stabilirea de relaţii cauzale, de corelaţii

- proceduri codificate, fixe

- simplificarea (sublinierea,

negarea) complexităţii

- date "discrete" - cuvinte-cheie : comprehensiune, profunzime

- demers etnologic, (auto)biografic

- se urmăreşte onestitea ştiinţifică a discursului

- logica descoperirii

- a priori, totul poate fi semnificativ

- context construit

- controlul variabilelor a posteriori

- stabilirea cauzalităţii locale,

simbolice etc.

- proceduri variabile

- comprehensiunea complexităţii

- date "bogate"

(după Alex Mucchielli (coord.),

Dictionnaire des méthodes qualitative en sciences humaines et sociales, Armand Colin, 1996)

R. Mayer şi F. Ouellet (în Méthodologie de recherche pour les intervenants sociaux, Quebec, 1991) disting mai multe tipuri ale acestei tehnici: biografică, tematică, editată etc., după ce urmăreşte biografia completă a experienţei de viaţă a subiectului, a unei perioade din viaţa lui (de exemplu, cât timp a trăit divorţat, cât timp a fost închis etc.)

Cristina de Robertés, H. Pascal ş.a. fac distincţie între :

- tehnica autobiografică (naratorul se exprimă liber, după o logică proprie)

- psihobiografică (naratorul insistă asupra trăirilor, semnificaţiilor date experimentelor în contextul unor evenimente care l-au marcat)

- etnobiografică : naratorul e considerat o oglindă a (etno)(sub) socioculturii sale.

Metodologia utilizată în cazul folosirii acestor tehnici este asemănătoare cu cea din cazul convorbirii, numai că intervin precauţii specifice pentru selectarea persoanelor, atunci când se culeg informaţiile, se transcriu, se interpretează. Selecţia se face pe baza variabilelor strategice ale AS în funcţie de tema sa de cercetare. Persoanele identificate vor trebui să fie exemplare pentru aspectele temei ; mai mult ca în alte cazuri, persoanele trebuie să fie disponibile (să poată fi investigate circa 2-3 ore pe zi, timp de o săptămână sau două), să aibă capacitatea de a se exprima coerent, să manifeste interes pentru cercetare, să poată oferi informaţii utile, pertinente etc.

Când poate opri AS povestirea practicilor - În momentul în care îşi dă seama că acestea nu îi mai aduc nici un spor de comprehensiune, de inteligibilitate a temei tratate. Dacă are delimitat – cât se poate de clar – fenomenul studiat, se poate mulţumi să atingă o diversitate maximală de abordare. Saturaţia poate fi văzută în cercetările cantitative ca o atingere a "reprezentativităţii" (iar în cele calitative ca o atingere a "semnificaţiei complete").

Sigur că extraordinara complexitate a fenomenelor descrise într-o istorie a vieţii o face greu generalizabilă. AS poate spune că se mulţumeşte cu o informaţie bogată, adecvată, că poate încerca să transfere anumite cunoştinţe, practici etc.

Preview document

Povestirea Practicilor - Pagina 1
Povestirea Practicilor - Pagina 2
Povestirea Practicilor - Pagina 3
Povestirea Practicilor - Pagina 4
Povestirea Practicilor - Pagina 5
Povestirea Practicilor - Pagina 6
Povestirea Practicilor - Pagina 7
Povestirea Practicilor - Pagina 8
Povestirea Practicilor - Pagina 9
Povestirea Practicilor - Pagina 10
Povestirea Practicilor - Pagina 11
Povestirea Practicilor - Pagina 12
Povestirea Practicilor - Pagina 13
Povestirea Practicilor - Pagina 14
Povestirea Practicilor - Pagina 15
Povestirea Practicilor - Pagina 16
Povestirea Practicilor - Pagina 17
Povestirea Practicilor - Pagina 18
Povestirea Practicilor - Pagina 19
Povestirea Practicilor - Pagina 20
Povestirea Practicilor - Pagina 21
Povestirea Practicilor - Pagina 22
Povestirea Practicilor - Pagina 23
Povestirea Practicilor - Pagina 24
Povestirea Practicilor - Pagina 25
Povestirea Practicilor - Pagina 26
Povestirea Practicilor - Pagina 27
Povestirea Practicilor - Pagina 28
Povestirea Practicilor - Pagina 29
Povestirea Practicilor - Pagina 30
Povestirea Practicilor - Pagina 31
Povestirea Practicilor - Pagina 32
Povestirea Practicilor - Pagina 33
Povestirea Practicilor - Pagina 34
Povestirea Practicilor - Pagina 35
Povestirea Practicilor - Pagina 36
Povestirea Practicilor - Pagina 37
Povestirea Practicilor - Pagina 38
Povestirea Practicilor - Pagina 39
Povestirea Practicilor - Pagina 40
Povestirea Practicilor - Pagina 41
Povestirea Practicilor - Pagina 42
Povestirea Practicilor - Pagina 43
Povestirea Practicilor - Pagina 44
Povestirea Practicilor - Pagina 45
Povestirea Practicilor - Pagina 46
Povestirea Practicilor - Pagina 47
Povestirea Practicilor - Pagina 48
Povestirea Practicilor - Pagina 49
Povestirea Practicilor - Pagina 50
Povestirea Practicilor - Pagina 51
Povestirea Practicilor - Pagina 52
Povestirea Practicilor - Pagina 53
Povestirea Practicilor - Pagina 54
Povestirea Practicilor - Pagina 55
Povestirea Practicilor - Pagina 56
Povestirea Practicilor - Pagina 57
Povestirea Practicilor - Pagina 58
Povestirea Practicilor - Pagina 59
Povestirea Practicilor - Pagina 60
Povestirea Practicilor - Pagina 61
Povestirea Practicilor - Pagina 62
Povestirea Practicilor - Pagina 63
Povestirea Practicilor - Pagina 64
Povestirea Practicilor - Pagina 65
Povestirea Practicilor - Pagina 66
Povestirea Practicilor - Pagina 67
Povestirea Practicilor - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Povestirea Practicilor
  • 1. POVESTIREA VIETII.doc
  • 2. STUDIUL DE CAZ.doc
  • 3. FOCUS GRUP.doc
  • 5. ESANTIONAREA.doc
  • 6. ANALIZA DATELOR1.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Managementul serviciilor

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL SERVICIILOR: PRINCIPII, OBIECTIVE 1.1. Conţinutul şi sfera de cuprindere a serviciilor Evoluţia economiei modeme...

Te-ar putea interesa și

Identitatea unei biblioteci pentru copii - proiectul Gâza, spiridușul cărturar

Introducere Punctul de pornire a acestei lucrării a fost un proiect realizat pentru colocviul „Biblioteci pentru copii”. Acest proiect va fi...

Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar

INTRODUCERE Ideea unei şcoli creative nu este nouă. O întâlnim la gânditorii români, aşa cum ar fi, de exemplu C. Rădulescu-Motru: “Dacă până...

Rolul poveștilor, povestirilor în dezvoltarea limbajului oral la preșcolari

INTRODUCERE Poveștile sunt cele care ne-au marcat copilăria și cele care au trezit în noi cele mai frumoase sentimente și emoții. Cu toții, ne...

Managementul creativității

1. INTRODUCERE Ideea unei şcoli creative nu este nouă. O întâlnim la gânditorii români, aşa cum ar fi de exemplu, C. Rădulescu-Motru : “Dacă până...

Stimularea creativității elevilor ciclului primar la limba română

Procesul de modernizare a învăţămîntului urmăreşte printre alte obiective dezvoltarea creativităţii gîndirii elevilor. Această problemă a trecut...

Practică Omniasig

1. Organizare şi funcţionare SA OMNIASIG se înfiinţează în anul 1995. În 2001 Se înfiinţează BCR ASIGURARI, iar în anul 2005 WIENER STAEDISTCHE...

Organizarea unui eveniment de animație în parcul de distracție Europa Park din Germania

I. Introducere in animatia in parcurile de distractie • Limba romana Parcurile tematice sunt jucatori din industria turismului, şi joacă un rol...

Literatură pentru Copii

Literatura copilăriei trebuie făcută cu artă, chiar dacă acest concept s-a încetăţenit relativ târziu, evidenţiind ideea că ea nu trebuie să-l...

Ai nevoie de altceva?