Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar

Curs
9.7/10 (8 voturi)
Domeniu: Artă
Conține 15 fișiere: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 15814
Mărime: 22.13MB (arhivat)
Publicat de: Camelia Dobre
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: VESA ADINA

Extras din curs

CONCEPŢIA EDUCAŢIEI ARTISTICE – PLASTICE ÎN ŞCOALĂ ŞI GRĂDINIŢĂ.

Procesul educaţiei artistice – plastice a elevilor a avut un parcurs evolutiv, în funcţie de mentalităţile diferitelor perioade istorice. A fost o perioadă (care din păcate persistă) în care accentul cădea pe educarea capacităţii mimetice în redarea realităţii, considerată ca fiind însuşire de bază ale talentului artistic. În acest caz e o confuzie de valori între imaginea reproductivă şi cea artistică-plastică productivă a formelor, creativitatea fiind neglijată. Se foloseau clişee, scheme, se dezvoltau reţete şi se instala rutina, înăbuşind din faşă creativitatea. Masa de elevi care nu aveau talent, aptitudini, îndemânări, urma să se demotiveze şi să piardă plăcerea orelor de desen.

Procesul educaţiei artistico-plastice a elevilor din cadrul disciplinei educaţie artistico-plastică, are ca obiectiv general dobândirea de către elevi a unor aspecte esenţiale ale cunoaşterii artistice, latură importantă a cunoaşterii umane, pe de o parte şi dezvoltarea creativităţii, a acelor procese mentale care conduc omul la inovaţii, pe de altă parte. Acest proces educaţional înscrie ca obiective principale:

a) dezvoltarea la elevi a gândirii artistico-plastice, calitate specifică gândirii creative;

b) dezvoltarea sensibilităţii, a gustului lor artistic şi a culturii generale.

Acţiunile de realizare a acestor obiective sunt direcţionate pe traseele a trei mari căi, şi anume:

a) familiarizarea elevilor cu gramatica elementelor de limbaj plastic;

b) iniţierea lor în problemele actului de creaţie;

c) contactul cu frumuseţile mediului înconjurător (natură, construcţii, opere de artă, creaţii tradiţionale, etc.).

PREMISELE PSIHOLOGICE CARE STAU LA BAZA EDUCAŢIEI ARTISTICE – PLASTICE.

Psihologul elveţian Jean Piaget a demonstrat că desenul este o formă a funcţiei semiotice care apare la copil în jurul vârstei de 2 ani, fiind o funcţie fundamentală pentru educaţia psihică a acestuia. Desenul ca limbaj grafic, este un mijloc de “luare în stăpânire” de către copil a lumii exterioare la care el trebuie să se adapteze şi totodată un mijloc de armonizare a acesteia cu lumea sa proprie interioară. Din acest punct de vedere, desenul infantil se aseamănă cu jocul simbolic, care apare aproximativ în aceeaşi perioadă de exprimare grafică şi are ca funcţie esenţială asimilarea realului la “eul” copilului. Aceasta trebuie să se realizeze fără constrângeri sau interdicţii dinafară. Spre deosebire însă de joc, care-l eliberează pe copil de realitatea exterioară, desenul este şi o formă de echilibru între lumea lui interioară şi solicitările lumii exterioare. Educaţia artistică-plastică oferă copilului posibilitatea de a exprima şi ceea ce, în experienţa lui trăită nu poate fi formulat şi asimilat numai prin mijloacele limbajului vorbit.

În acest fel copilul dă formă experienţelor sale şi îşi cristalizează ideile despre lumea în care trăieşte şi doar după 8-10 ani el este preocupat să redea imaginea grafică a ceea ce vede şi nu ceea ce ştie el despre obiect (formă). Evoluţia realismului desenului la copil trece prin următoarele faze:

a) Faza realismului fortuit sau faza mâzgălelilor.

Desenul copilului între 2ani1/2 – 3ani are un caracter involuntar, stimulat doar de urma pe care o lasă creionul sau pensula pe toate suprafeţele care îi apar în cale: pereţi, mobile, garduri etc., pentru a trage linii care nu au încă o semnificaţie stabilită dinainte.Copilul nu are conştiinţa că mişcările mâinii sunt legate de urmele pe care le lasă creionul (pensula). El desfăşoară prin

mişcările necontrolate ale mâinii o energie nedirecţionată, dar care îi dezvoltă abilitatea de a face urme. Un pas înainte este marcat de momentul în care copilul descoperă că între mişcările mâinii lui, între degetele acesteia şi urmele creionului este o legătură. Acum el încearcă să dea nume mâzgălelii, manifestând şi intenţia de a o controla.

b) Faza realismului neizbutit sau faza de incapacitate sintetică.

Este etapa în care copilul de 3–4 ani îşi controlează mâzgăliturile, desfăşurând o activitate imaginativă de tipul jocului. Copilul pune formele determinate ale mâzgăliturilor sale în legătură cu formele anumitor obiecte, începând să gândească prin imagini. Astfel, el îşi identifică mâzgăliturile cu lumea reală.În această etapă copilul are nevoie de multă încurajare din partea pedagogului şi a părinţilor. Ei trebuie să-l stimuleze, prin apropierea treptată a copilului de anumite tehnici de lucru

Preview document

Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 1
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 2
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 3
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 4
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 5
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 6
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 7
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 8
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 9
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 10
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 11
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 12
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 13
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 14
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 15
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 16
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 17
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 18
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 19
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 20
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 21
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 22
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 23
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 24
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 25
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 26
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 27
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 28
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 29
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 30
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 31
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 32
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 33
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 34
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 35
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 36
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 37
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 38
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 39
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 40
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 41
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 42
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 43
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 44
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 45
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 46
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 47
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 48
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 49
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 50
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 51
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 52
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 53
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 54
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 55
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 56
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 57
Metodica predării activităților practice în învățământul primar și preșcolar - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Metodica Predarii Activitatilor Practice in Invatamantul Primar si Prescolar
  • 4.doc
  • 5.doc
  • CURS 10 Armonia cromatica.doc
  • CURS 11 Pata plata si pata picturala.doc
  • CURS 12 Compozieia plastica.doc
  • CURS 13 Compozitia decorativa.doc
  • CURS 3 Metodologia predarii ed. pl. si metodicii.doc
  • CURS 6 Teoria culorilor.doc
  • CURS 7 Contrastele cromatice.doc
  • CURS 8 Amestecul culorilor fizic.doc
  • CURS 9 Nuante si tonuri cromatice.doc
  • CURS1 Conceptia ed.pl. in scoala si gradinita.doc
  • CURS2 Personalitatea creatoare a copiilor.doc
  • FISA DISCIPLINEI Ed. plastica si metodica.doc
  • Metodica ABILITATILOR PRACTICE.doc

Alții au mai descărcat și

Tradițional și Modern în Proiectarea Lecției de Educație Plastică

Arta reflectă nevoia omului de a-şi înfrumuseţa viaţa,mai apoi intervine nevoia de a crea frumosul pentru sine şi pentru cei din jur. Pentru ca...

Poarta tradițională romanescă - funcție, simboluri

Cât de importante sunt în concepţia tradiţională a românilor intrările în casă, în gospodărie, în locurile de cult, se vede din toate semnele cu...

Horoscul și semnificații sociale

În vederea obținerii datelor necesare cercetării prezente am utilizat ancheta sociologică pe bază de interviu semistructurat și analiza...

Simularea procesului de obținere a hârtiei

1. Studiul noțiunilor teoretice privind procesul fabricării hârtiei Hârtia este un material plan și subțire, având ca element esențial suprafața...

Fotografie Film

Exprima valori estetice. Arta vizuala cuprinde toate artele care se exprima prin imagine. Ca orice arta, foloseste mijloace de exprimare cu...

Scrierile Vechi din România și Moldova

DOCUMENTE PĂSTRATE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 1. Scrisoarea lui Neacşu din Cîmpulung, adresată judelui Hanăş Bengner al Braşovului, în 1521. Scrisoarea a...

Stilurile contemporane în artă

Manierism (ital.: maniera = stil, manieră), termen care caracterizează stilul artistic între apogeul Renaşterii şi începuturile stilului baroc şi...

Stilurile moderne în artă

Modernismul este o mişcare culturală, artistică şi ideatică care include artele vizuale, arhitectura, muzica şi literatura progresivă care s-a...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice

ARGUMENT Prin activităţile practice, copilul pătrunde în lumea reală, ia contact cu materiale naturale, descoperă că există materiale care aparent...

Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND MOTIVAREA ALEGERII TEMEI „Ai toată viaţa...

Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar

INTRODUCERE „...jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții...este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să...

Metodologia Organizarii și Desfasurarii Jocului Didactic Matematic în Ciclul Primar

ARGUMENT În contextul noii societăţi, dreptul la educaţie a devenit realizabil pentru toţi copiii, iar nevoia de cultură - o condiţie a...

Portofoliu Pedagogie

Fisa de caracterizare psihopedagogica I.DATE PERSONALE 1.Numele si prenumele: 2.Locul si data nasterii: 3.Domiciliul: 4.Ruta scolara a...

Cunoașterea Mediului

1.1 Obiectivele unităţii de învăţare După parcurgerea acestei unităţi de curs studentul va fi capabil: • Să explice fenomenele fizice prin...

Problematica teoriei și metodologiei instruirii

PROBLEMTICA TEORIEI SI METODOLOGIEI INSTRUIRII 1. Conceptul de didactica si evolutia sa 2. Abordarea sistemica a procesului de învatamânt 1....

Ai nevoie de altceva?