Arhitectura calculatoarelor

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 168 în total
Cuvinte : 62908
Mărime: 2.36MB (arhivat)
Publicat de: Ovidiu Cazan
Puncte necesare: 0

Extras din curs

8.1. Caracteristicile sistemelor de memorie

Cele mai importante caracteristici sunt următoarele:

- Amplasarea. Sistemele de calcul dispun de memorii interne si externe. Memoria

internă este considerată de cele mai multe ori ca memorie principală. Există

însă si alte forme de memorie internă. UCP necesită o memorie locală proprie, sub

forma registrelor. Unitatea de comandă si control din cadrul UCP poate necesita de

asemenea o memorie proprie, în cazul unită ilor de comandă microprogramate.

Memoria externă constă din dispozitivele periferice, ca discuri sau benzi magnetice,

care sunt accesibile de către UCP prin controlere (module) de I/E.

- Capacitatea. Se exprimă prin octe i (bytes) care formează sistemul de

memorie (Kocte i, Mocte i, Gocte i).

- Unitatea transferabilă. Pentru memoria internă, unitatea transferabilă este

egală cu numărul liniilor de date către si de la modulul de memorie, deci cu

numărul de bi i transfera i simultan. Unitatea transferabilă nu trebuie să fie egală

neapărat cu un cuvânt de memorie. Pentru memoria externă, datele sunt

transferate de multe ori în unită i mai mari decât un cuvânt, numite blocuri.

- Metoda de acces. Există următoarele tipuri de acces la unită ile de date:

1. Acces secvenial. Memoria este organizată în unită i de date, numite

înregistrări. Accesul trebuie realizat într-o secven ă liniară. Se utilizează informa ii

de adresare memorate pentru separarea înregistrărilor si pentru a permite

regăsirea informa iilor. Timpul de acces la o înregistrare oarecare este variabil si

depinde de pozi ia înregistrării în cadrul fisierului. Unită ile de bandă sunt

echipamente cu acces secven ial.

2. Acces direct. Blocurile sau înregistrările individuale au o adresă unică pe

baza amplasării fizice a acestora. Timpul de acces este de asemenea variabil si

depinde de pozi ia înregistrării accesată anterior. Unită ile de discuri fixe sunt

echipamente cu acces direct.

3. Acces aleator. Fiecare loca ie adresabilă a memoriei are un mecanism de

adresare încorporat. Timpul de acces a fiecărei loca ii este independent de

secven ele acceselor anterioare si este constant. Fiecare loca ie poate fi, deci,

selectată aleator si poate fi adresată si accesată direct. Memoria principală este

cu acces aleatoriu (RAM).

4. Acces asociativ. Memoria asociativă este un tip de memorie cu acces

aleator, care permite compararea unor bi i dintr-un cuvânt cu o anumită valoare

specificată si efectuarea acestei comparări în mod simultan pentru toate cuvintele.

Deci, un cuvânt este regăsit pe baza unei păr i a con inutului acestuia si nu pe

baza adresei (memorie adresabilă prin con inut). Fiecare loca ie are propriul

mecanism de adresare, iar timpul de regăsire este constant, independent de

loca ie sau de secven ele acceselor anterioare.

- Tipul memoriei. Cele mai utilizate tipuri de memorii sunt memoriile

semiconductoare si memoriile magnetice.

- Metoda de scriere a informa iilor într-o memorie poate fi reversibilă sau

permanentă. Memoriile la care citirea si scrierea pot fi efectuate în timpul

func ionării sunt numite memorii cu citire-scriere. Toate memoriile utilizate

pentru memorare temporară sunt de acest tip. Memoriile semiconductoare cu

citire-scriere sunt numite de obicei memorii cu acces aleator (RAM), ceea ce

reprezintă o folosire improprie a termenului, deoarece există si alte tipuri de

memorii care sunt cu acces aleator.

Memoriile al căror con inut nu poate fi modificat sunt numite memorii

numai cu citire (ROM - Read-Only Memory). O memorie ROM este astfel o

memorie care nu se poate sterge. Aceasta este citită utilizând metode de acces

aleator ca cele pentru o memorie RAM. Memoriile ROM sunt utilizate pe scară

largă pentru memorarea programelor de control cum sunt microprogramele. Alte

aplica ii cuprind programe de sistem sau subrutine de bibliotecă pentru func ii

utilizate frecvent. Discurile compacte, cum sunt discurile CD-ROM, reprezintă o

clasă de memorie secundară ROM care utilizează un mecanism de citire-scriere

optic.

Preview document

Arhitectura calculatoarelor - Pagina 1
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 2
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 3
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 4
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 5
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 6
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 7
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 8
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 9
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 10
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 11
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 12
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 13
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 14
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 15
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 16
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 17
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 18
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 19
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 20
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 21
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 22
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 23
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 24
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 25
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 26
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 27
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 28
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 29
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 30
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 31
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 32
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 33
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 34
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 35
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 36
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 37
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 38
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 39
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 40
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 41
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 42
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 43
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 44
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 45
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 46
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 47
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 48
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 49
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 50
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 51
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 52
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 53
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 54
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 55
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 56
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 57
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 58
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 59
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 60
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 61
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 62
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 63
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 64
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 65
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 66
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 67
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 68
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 69
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 70
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 71
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 72
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 73
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 74
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 75
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 76
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 77
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 78
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 79
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 80
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 81
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 82
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 83
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 84
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 85
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 86
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 87
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 88
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 89
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 90
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 91
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 92
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 93
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 94
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 95
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 96
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 97
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 98
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 99
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 100
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 101
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 102
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 103
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 104
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 105
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 106
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 107
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 108
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 109
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 110
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 111
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 112
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 113
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 114
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 115
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 116
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 117
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 118
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 119
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 120
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 121
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 122
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 123
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 124
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 125
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 126
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 127
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 128
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 129
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 130
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 131
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 132
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 133
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 134
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 135
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 136
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 137
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 138
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 139
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 140
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 141
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 142
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 143
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 144
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 145
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 146
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 147
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 148
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 149
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 150
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 151
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 152
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 153
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 154
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 155
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 156
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 157
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 158
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 159
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 160
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 161
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 162
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 163
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 164
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 165
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 166
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 167
Arhitectura calculatoarelor - Pagina 168

Conținut arhivă zip

  • Arhitectura Calculatoarelor.pdf

Alții au mai descărcat și

Java

Java este o tehnologie inovatoare lansata de compania Sun Microsystems 1n 1995, care a avut un impact remarcabil asupra a1ntregii comunitatsi a...

Limbajul de Programare VHDL

VHDL ca un limbaj de programare VHDL seamana cu un limbaj de programare; cei care sint familiarizati cu limbajul de programare Ada vor observa...

Cursuri AC

caracterizarea noţiunii de informaţie, reprezentarea şi prelucrarea acesteia în sistemele tehnice; - obţinerea prin rafinări succesive a unui...

Autocad

Procedura de desenare 1. Alegeti optiunea New... din meniul derulant File iar la aparitia ferestrei pentru numele desenului prototip...

C Standard

C-ul este un limbaj orientat pentru aplicatii de uz general . Datorita caracteristicilor sale este un limbaj foarte utilizat de toate categoriile...

Fundamentele Calculatoarelor

Prin proces industrial se întelege un ansamblu de transformari mecanice, electrice sau de alta natura care au loc în instalatii industriale....

Arhitectura calculatoarelor

I Introducere Arhitectura calculatoarelor trateaza comportarea functionala a unui calculator asa cum este vazut acesta de catre programator....

Programarea interfețelor aplicațiilor Windows

Dialog Based – pentru care interfaţa are aspectul unei casete de dialog, care poate încapsula întreaga funcţionalitate a aplicaţiei. - SDI (Single...

Te-ar putea interesa și

Arhitectura Calculatoarelor și Sistemelor de Operații

Arhitectura Calculatoarelor 1. Placa de bază Placa de bază este placa centrală de circuite printate (PCB: Printed Circuit board) intr-un sistem...

Arhitectura calculatoarelor

I. Arhitectura calculatoarelor 1. Scurt istoric Momentul iniţial al istoriei calculatoarelor este, de obicei legat de numele matematicianului...

Arhitectura calculatoarelor - microprocesorul

Cap. 1. Arhitectura calculatoarelor 1.1. Primele calculatoare. Încercarile oamenilor de a crea instrumente pentru procesarea datelor dateaza înca...

Arhitectura calculatorului

CAPITOLUL I ARHITECTURA CALCULATORULUI Un calculator este un sistem electronic specializat in prelucrarea datelor pe baza de program. El...

Arhitectura Calculatoarelor - Prezentare și Istorie Hdd și Cpu

Capitolul I: Arhitectura Calculatoarelor 1. Introducere Un P.C. (personal computer / calculator personal) se referă de obicei la un...

Evoluția Arhitecturii Calculatoarelor

Introducere Arhitectura calculatoarelor personale se află într-un proces continuu de evoluţie, care nu este constant Principalul factor care a...

Arhitectura sistemelor de calcul

Tendinte tehnologice: - Circuite integrate - densitatea tranzistorilor creste cu 35% pe an, marindu-se de 4 ori in 3 ani; marimea capsulei creste...

Arhitectura calculatoarelor

1.1. Sistemul de calcul 1.1.1. Definiţii Sistemul de calcul (SC, System Computer sau calculator) este reprezentat de o structură destinată...

Ai nevoie de altceva?