Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică

Curs
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5360
Mărime: 61.99KB (arhivat)
Publicat de: Lula B.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Exemple de automatizare convenţională a unor utilaje şi instalaţii din industria chimică

1. Consideraţii generale privind elaborarea unui plan de automatizare

Automatizarea proceselor de producţie din industria chimică, la nivelul actual al tehnicii, este o problemă complexă care trebuie abordată în cadrul unor colective mixte de specialişti.

Elaborarea unui plan de automatizare cuprinde în general, următoarele etape:

I. Studiul procesului tehnologic şi al instalaţiilor în care se desfăşoară.

II. Identificarea procesului tehnologic.

III. Precizarea circuitelor de reglare necesare bunei desfăşurări a procesului tehnologic.

IV. Analiza mărimilor de perturbaţie la care sunt expuse circuitele de reglare propuse.

V. Alegerea elementelor de măsurare şi a elementelor de execuţie.

VI. Alegerea tipurilor de acţiuni de reglare şi a tipurilor constructive de regulatoare.

VII. Studiul posibilităţilor de implementare a unui calculator de proces, în vederea conducerii automate.

În prima etapă se studiază amănunţit procesul tehnologic. Se analizează condiţiile de lucru ale instalaţiilor, dependenţa regimului de funcţionare al instalaţiilor de parametrii procesului tehnologic, precum şi influenţa acestor parametrii asupra calităţii produselor, asupra randamentului de prelucrare şi randamentului energetic al procesului.

Fără cunoaşterea amănunţită a acestor aspecte nu este posibilă elaborarea unui plan raţional de automatizare prin a cărui realizare să se obţină toate avantajele tehnico-economice oferite de automatizare.

În etapa a II-a se face operaţia de identificare a procesului, prin una din metodele cunoscute, în concordanţă cu modelul matematic determinat.

Pe baza cunoştinţelor dobândite din studiul procesului tehnologic, în etapa a II-a se identifică şi parametrii procesului care prin valoarea lor sunt o măsură cât mai directă pentru regimul de funcţionare al instalaţiilor şi a căror stabilizare prin reglare automată imprimă instalaţiei o funcţionare sigură şi uniformă. Parametrii aceştia sunt adoptaţi ca mărimi de ieşire; trebuie avut în vedere şi posibilitatea măsurării acestor mărimi. Numai parametrul care poate fi măsurat continuu, cu precizie suficientă şi fără întârziere de indicaţie mare, poate îndeplini rolul unui parametru reglat.

În etapa a III-a după desemnarea parametrilor reglaţi (mărimi de ieşire), se analizează dependenţa fiecăruia dintre aceştia de ceilalţi parametri ai procesului tehnologic, în vederea alegerii mărimilor de execuţie. Drept mărime de execuţie se poate folosi numai acel parametru, faţă de care parametrul reglat considerat prezintă o dependenţă pronunţată şi care poate fi modificat uşor în limite largi. În industria chimică, mărimea de execuţie cea mai frecvent întâlnită este debitul unui fluid.

Dacă alegerea parametrilor reglaţi se face în mod raţional, atunci stabilizarea regimului de funcţionare al procesului tehnologic este posibilă cu un număr minim de circuite de reglare. Acest aspect este important din punct de vedere economic, întrucât reduce investiţiile necesare pentru automatizare.

Analiza mărimilor de perturbaţie din etapa a IV-a se bazează pe datele obţinute la alegerea mărimilor de execuţie. Din totalul parametrilor faţă de care mărimea de ieşire prezintă o dependenţă oarecare, unul a fost adoptat ca mărime de execuţie. Restul constituie mărimi de perturbaţie.

În privinţa mărimilor de perturbaţie interesează mai ales acelea care au o influenţă pronunţată asupra mărimii de ieşire şi care prezintă variaţii mari şi frecvente. În cazul unor asemenea mărimi de perturbaţie, trebuie luate măsuri speciale pentru atenuarea efectelor lor (combinarea circuitului de reglare cu un sistem de comandă automată), sau pentru stabilizarea acestor mărimi de perturbaţie (circuite de reglare auxiliare).

Alegerea traductoarelor de măsurare şi a elementelor de execuţie este o etapă (V) foarte importantă pentru buna funcţionare a circuitelor de reglare.

Pe lângă precizia de măsurare şi întârzieri de indicaţie mici, elementul de măsurare trebuie să prezinte şi o siguranţă de funcţionare ridicată în condiţiile mediului corosiv, specific fiecărui proces tehnologic.

În cazul elementelor de execuţie trebuie rezolvată problema dimensionării organului de execuţie astfel ca acesta să aibă o comportare cât mai liniară în condiţiile procesului tehnologic şi să asigure debitul de fluid cerut de capacitatea instalaţiei.

Preview document

Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 1
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 2
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 3
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 4
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 5
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 6
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 7
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 8
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 9
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 10
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 11
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 12
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 13
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 14
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 15
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 16
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 17
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 18
Exemple de Automatizare Convențională a Unor Utilaje și Instalații din Industria Chimică - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Exemple de Automatizare Conventionala a Unor Utilaje si Instalatii din Industria Chimica.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme de Reglare Automată

1. Argument Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale...

Bază de date închirieri mașini

Introducere Microsoft Access este o aplicaţie de management al bazelor de date pusă la dispoziţie de firma Microsoft prin suita Microsoft Office....

Comunicații în LabView

Comunicatii Internet în LabVIEW Diversele versiuni succesive ale mediului de programare grafic LabVIEW si-au adus fiecare contributia la oferirea...

Grafuri. parcurgerea grafurilor. Sortarea topologică

Scop: Parcurgerea in latime se foloseste: - pentru Inteligenta Artificiala (metoda neinformata de cautare... mai multe la cursul de IA); -...

Automate și Microprogramare

Aplicatia consta în controlul unei macarale care trebuie sa realizeze cele 2 cicluri de miscare reprezentate în figura 5.1. Initial macaraua se...

Utilizarea Calculatorului

1. Numarul paginilor web existente este de ordinul a) Miilor b) Sutelor de milioane c) Milioanelor d) Miliardelor 2. Folosirea indecsilor web...

Tema 8 - hazarde structurale la procesoarele de tip pipeline - exemple reale și soluții

Pentru a creste performanta procesoarelor a fost dezvoltata tehnica “benzii de asamblare”, numita si pipeline. Majoritatea procesoarelor din zilele...

Te-ar putea interesa și

Automatizarea Proceselor Chimice

1.1. Notiuni generale de automatica, automatizare, sistem automat Automatizarea unui proces tehnologic consta în dotarea instalatiei tehnologice...

Ai nevoie de altceva?