TSA

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 3 fișiere: pdf
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 18261
Mărime: 1.17MB (arhivat)
Publicat de: Manole Georgescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: C. Bucur

Extras din curs

METODA OPERATIONALA

LAPLACE

Acest capitol este axat in principal pe analiza de tip intrare-ie.ire (I-E) a

sistemelor liniare continue (netede) cu ajutorul formalismului opera.ional Laplace.

In plus, sunt abordate .i analizate unele caracteristici structurale ale sistemelor din

perspectiva teoriei moderne, care are la baz. formalismul de tip intrare-stare-ie.ire

(I-S-E).

Caracteristica principal. a metodei opera.ionale Laplace este forma simpl. de

descriere matematic. a corela.iei dinamice intre intrarea .i ie.irea unui sistem liniar.

Anticipand, modelul opera.ional dinamic al sistemului va avea o form. similar.

celei a modelului sta.ionar, la care ie.irea y se ob.ine prin multiplicarea intr.rii u

cu un factor constant de propor.ionalitate K :

y=Ku

O asemenea form. simpl. a modelului opera.ional dinamic are consecin.e

pozitive in analiza .i sinteza sistemelor compuse (de tip serie, paralel, cu reac.ie,

mixte). Simplificarea formalismului matematic se realizeaz. ins. cu pre.ul cre.terii

gradului de abstractizare. Aceasta presupune, in primul rand, trecerea de la studiul

sistemelor in domeniul timpului la studiul in domeniul complex .i, in particular, in

domeniul frecven.ei.

Metoda opera.ional. Laplace are ca punct de plecare forma relativ simpl. a

rela.iei (modelului) de convolu.ie, care exprim. r.spunsul unui sistem liniar

continuu la o intrare dat. u(t) de tip original (nul. pentru t < 0), atunci cand se

cunoa.te func.ia pondere a sistemului (r.spunsul la impuls Dirac) g(t) :

( ) ( ) ( ) ( )* ( ) 0 y t g t u d g t u t t = ç .ƒÑ ƒÑ ƒÑ = .

2 SISTEME DE REGLARE AUTOMATA. TEORIE SI APLICATII.

Rezultatul y(t) al opera.iei de convolu.ie g(t)*u(t) depinde de intreaga evolu.ie a

semnalului de intrare u .i a r.spunsului pondere g pe intervalul [0, t]. In acest

mod, valoarea curent. a ie.irii y(t) cumuleaz. toate efectele produse de semnalul

de intrare u la momentele de timp din intervalul [0, t]. Rela.ia de convolu.ie

eviden.iaz. faptul c. func.ia pondere g(t) con.ine toate caracteristicile dinamice ale

sistemului din perspectiva corela.iei intrare-ie.ire.

In cadrul metodei opera.ionale Laplace, rela.ia de convolu.ie y = g *u va c.p.ta

forma algebric.

Y(s) =G(s).U(s) ,

unde s este variabila complex. Laplace, iar Y(s) , G(s) .i U(s) sunt transformatele

Laplace ale func.iilor y(t) , g(t) .i u(t) . Modelul opera.ional este deci un model

abstract (in domeniul complex), dar care exprim., intr-o form. algebric. simpl.,

faptul c. ie.irea complex. Y(s) este produsul dintre func.ia complex. G(s) asociat.

caracteristicilor dinamice ale sistemului .i intrarea complex. U(s) . Forma simpl. a

modelului opera.ional permite, in primul rand, simplificarea studiului sistemelor

liniare compuse (de tip serie, paralel, cu reac.ie, mixte), care este relativ dificil de

efectuat in domeniul timpului. Astfel, ob.inerea modelului matematic al unui sistem

compus din ecua.iile diferen.iale ale subsistemelor componente este o opera.ie

complicat. care presupune eliminarea tuturor variabilelor intermediare, inclusiv a

derivatelor acestora. A.a cum vom vedea in continuare, ob.inerea modelului

opera.ional al sistemului compus este o opera.ie mult mai simpl., realizabil. pe baza

unor rela.ii strict algebrice.

1.1. TRANSFORMAREA LAPLACE

Variabilele de intrare, de stare .i de ie.ire ale sistemelor liniare continue, aflate

in regim sta.ionar pentru t < 0, sunt func.ii de timp de tip original, care admit

transformate Laplace. O func.ie original f (t) este nul. pentru t < 0 , este continu. .i

derivabil. pe por.iuni .i are o rat. de cre.tere cel mult exponen.ial., adic. exist.

A>0 .i B >0 astfel incat

f (t) . AeBt .

Pentru a fi satisf.cut. prima proprietate, a.a cum am procedat .i in domeniul

timpului, vom considera c. variabilele unui sistem reprezint. varia.iile m.rimilor

METODA OPERATIONALA LAPLACE 3

fizice respective fa.. de valorile lor ini.iale (la momentele de timp t < 0, cand

sistemul se afl. in regim sta.ionar). In cazul sistemelor liniare, r.spunsul stare X (t)

.i r.spunsul ie.ire Y(t) la orice semnal de intrare tip original sunt r.spunsuri for.ate

de tip original.

Transformata Laplace sau imaginea Laplace a func.iei original f (t) este dat.

de rela.ia

Preview document

TSA - Pagina 1
TSA - Pagina 2
TSA - Pagina 3
TSA - Pagina 4
TSA - Pagina 5
TSA - Pagina 6
TSA - Pagina 7
TSA - Pagina 8
TSA - Pagina 9
TSA - Pagina 10
TSA - Pagina 11
TSA - Pagina 12
TSA - Pagina 13
TSA - Pagina 14
TSA - Pagina 15
TSA - Pagina 16
TSA - Pagina 17
TSA - Pagina 18
TSA - Pagina 19
TSA - Pagina 20
TSA - Pagina 21
TSA - Pagina 22
TSA - Pagina 23
TSA - Pagina 24
TSA - Pagina 25
TSA - Pagina 26
TSA - Pagina 27
TSA - Pagina 28
TSA - Pagina 29
TSA - Pagina 30
TSA - Pagina 31
TSA - Pagina 32
TSA - Pagina 33
TSA - Pagina 34
TSA - Pagina 35
TSA - Pagina 36
TSA - Pagina 37
TSA - Pagina 38
TSA - Pagina 39
TSA - Pagina 40
TSA - Pagina 41
TSA - Pagina 42
TSA - Pagina 43
TSA - Pagina 44
TSA - Pagina 45
TSA - Pagina 46
TSA - Pagina 47
TSA - Pagina 48
TSA - Pagina 49
TSA - Pagina 50
TSA - Pagina 51
TSA - Pagina 52
TSA - Pagina 53
TSA - Pagina 54
TSA - Pagina 55
TSA - Pagina 56
TSA - Pagina 57
TSA - Pagina 58
TSA - Pagina 59
TSA - Pagina 60
TSA - Pagina 61
TSA - Pagina 62
TSA - Pagina 63
TSA - Pagina 64
TSA - Pagina 65
TSA - Pagina 66
TSA - Pagina 67
TSA - Pagina 68
TSA - Pagina 69
TSA - Pagina 70
TSA - Pagina 71
TSA - Pagina 72
TSA - Pagina 73
TSA - Pagina 74
TSA - Pagina 75
TSA - Pagina 76
TSA - Pagina 77
TSA - Pagina 78
TSA - Pagina 79
TSA - Pagina 80
TSA - Pagina 81
TSA - Pagina 82
TSA - Pagina 83
TSA - Pagina 84
TSA - Pagina 85
TSA - Pagina 86
TSA - Pagina 87
TSA - Pagina 88
TSA - Pagina 89
TSA - Pagina 90
TSA - Pagina 91
TSA - Pagina 92
TSA - Pagina 93
TSA - Pagina 94
TSA - Pagina 95
TSA - Pagina 96
TSA - Pagina 97
TSA - Pagina 98
TSA - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Cap1_TSA.pdf
  • Cap2_TSA.pdf
  • Cap3_TSA.pdf

Alții au mai descărcat și

Bază de date închirieri mașini

Introducere Microsoft Access este o aplicaţie de management al bazelor de date pusă la dispoziţie de firma Microsoft prin suita Microsoft Office....

Java

Java este o tehnologie inovatoare lansata de compania Sun Microsystems 1n 1995, care a avut un impact remarcabil asupra a1ntregii comunitatsi a...

Roboți Industriali

Manipulatorul este sistemul mecanic automat a carui comanda se bazeaza pe sisteme rigide care presupun o interventie in structura fizica a...

Sisteme cu Microprocesoare

Structura generala a unui sistem cu microprocesor pentru conducerea proceselor Sistem cu microprocesor (SMP) Caracterizare din punct de vedere...

Grile POO

Grile POO – 1.Ce reprezinta Incapsularea? a) un algoritm de afisare b) regruparea mai multor elemente de date si/sau de comportament c) o...

Circuite Electrice

Circuitele sunt prezente in foarte multe domenii tehnice: in sistemul electroenergetic, in calculatoare, in sistemele de telecomunicatii, in...

Modele Matematice

Model = „ reprezentare a aspectelor esenţiale ale unui element (sistem) fizic care prezintă cunoştinţele asupra elementului sub o formă...

Curs Studiul Materialelor

Capitolul 1 INTRODUCERE ÎN TEHNICA MASURARII 1.6. CONCEPTUL DE MASURARE Masurarea este un proces practic (empiric), un act de cunoastere...

Te-ar putea interesa și

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Sistemul de management de mediu SC Metal Construct SRL

1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI 1.1. Date de identificare - Informatii generale Numele companiei: METAL CONSTRUCT S.R.L. Adresa: Sat Stejaru, Comuna...

Reciclarea și reutilizarea hârtiei

1. Introducere Definiție. Hârtia [Fig. 1] este un material plan și subțire, utilizat pentru scris, tipărit, desenat, împachetat, etc și obținut...

Bucovina - internaționalizarea firmei

Proiectarea si organizarea unui compartiment de productie: Sa se proiecteze si sa se organizeze un compartiment de productie cunoscand : 1.1....

Proiectarea unei instalații electrice la un atelier electromecanic

Sa se proiecteze alimentarea cu energie electrica a unui atelier mecanic alimentat de la un post de transformare de 20/0,4 kv. Consumatorii de...

Promovarea Bucureștiului

Tara noastră este gata să primească acum turisti din întreaga lume care să se bucure de minunata si diversificata ei traditie culturală, de...

Managementul Producției Chimice

SC PEHART TEC SA I. STUDIUL DE PIAŢĂ CU LANSARE IN FABRICAŢIE A PRODUSULUI I.1 Prezentarea produsului: Importanţa hârtiei şi a altor produse...

Strategii de Marketing în Turismul Verde

INTRODUCERE Turismul şi Călătoriile (T&T) reprezintă o ramură economică de sine-stătătoare care oferă o sumă de produse (de consum şi de...

Ai nevoie de altceva?