Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2440
Mărime: 12.80KB (arhivat)
Publicat de: Carla Văduva
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Mijloacele atrase ale băncii.

Mijloacele atrase ale băncii acoperă 90.0 la sută din necesităţile totale de resurse băneşti pentru efectuarea operaţiunilor active. Rolul mijloacelor atrase constă în mobilizarea persoanelor fizice şi juridice, care sunt temporar disponibile pe piaţă resurselor creditare.

Prin intermediul lor băncile satisfac necesităţile economiei în mijloacele circulante suplimentare, contribuie la transformarea banilor la capital şi asigură necesităţile în resurse creditare. În suma totală a resurselor bancare, resursele atrase ocupă loc preponderent. În diferite bănci ponderea lor constituie 70.0 la sută şi mai mult. În practica bancară internaţională toate resursele atrase se împart în 2 grupe mari în dependenţă de metoda acumulării sau atragerii:

• resurse depozitare;

• resurse nedepozitare.

Partea majoritară a resurselor atrase a băncilor constituie depozitele. Ele reprezintă mijloacele băneşti depuse la bancă de persoanele fizice îi juridice şi utilizate în dependenţă de regimul contului în care au fost depuse şi legislaţia în vigoare.

Articolul 3. Noţiuni principale

depozit - sumă de bani depusă care:

- urmează să fie rambursată fie la vedere, fie la termen, cu sau fără dobândă ori cu orice alt beneficiu, fie în condiţiile convenite în comun de către deponent (persoana care depune banii) sau de împuternicitul acestuia şi de depozitar (persoana care acceptă banii spre păstrare);

- nu se raportă la datorii subordonate la dreptul de proprietate ori la servicii, inclusiv la serviciile de asigurare;

- este atestată sau nu de orice evidenţă scrisă ori de orice chitanţă, certificat, notă sau de un alt document al depozitarului;

depozite personale - depozite ale persoanelor fizice;

Legile Republicii Moldova 550/21.07.95 Legea instituţiilor financiare //Monitorul Oficial 1/2, 01.01.1996

Mijloacele atrase nedepozitare sunt mijloacele atrase de banca prin intermediul împrumuturilor sau realizarea creanţelor sale pe piaţă

Diferenţa între resursele depozitare şi nedepozitare este următoare:

I. resursele nedepozitare au un caracter depersonalizat; nu sunt legate de un anumit client al băncii şi sunt procurate pe piaţă în baza concurenţială;

II. iniţiativa atragerii lor aparţine băncii (resurse nedepozitare).

În majoritatea cazurilor resursele atrase nedepozitare sunt folosite de bănci mari. Procurarea resurselor nedepozitare în sume mai mari sunt considerate operaţiuni – angro.

Articolul 3. Noţiuni principale

creanţă - orice instrument negociabil de datorie sau orice alt instrument echivalent, precum şi orice instrument negociabil care acordă dreptul de a achiziţiona o altă creanţă negociabilă prin subscriere sau schimb. Creanţele negociabile pot fi în for mă de certificat sau de înscris în registrul contabil;

Legile Republicii Moldova 550/21.07.95 Legea instituţiilor financiare //Monitorul Oficial 1/2, 01.01.1996

2. Depozite: concep şi clasificarea

Depozitul prezintă mijloace băneşti sau hârtii de valoare depuse la banca pentru păstrarea care pot fi utilizate pentru efectuarea decontărilor prin virament sau pot fi primiţi în numerar.

Depozite pot fi clasificate după mai multe criterii:

I. în dependenţa de categoria depunătorului:

a. persoanelor fizice

b. persoanelor juridice;

c. bancare;

d. organelor de stat.

II. în dependenţă de conţinutul economic:

a. depozite la vedere

i. tranzacţionale;

ii. la cec.

b. depozitele pe termen:

i. pe termen propriu zise;

ii. cu prevenirea anticipată;

c. depozite de economii:

i. cu eliberarea livretului de economii;

ii. cu eliberarea extrasului din cont;

d. hibride:

i. conturi NOW (negotiable order of withdrawal);

ii. ATS – automatic transfer service;

iii. conturile pieţei monetare;

iv. overdraft;

v. contocarente;

e. în dependenţa de termen:

i. overnight;

ii. până la o lună;

iii. 1 – 3 luni;

iv. 3 – 6 luni;

v. 6 – 9 luni;

vi. 9 – 12 luni;

vii. 1 – 3 ani;

viii. peste 3 ani.

f. în dependenţă de venit:

i. cu dobândă;

ii. fără dobândă.

g. în dependenţă de tipul dobânzii:

i. dobândă fixă;

ii. dobânda variabilă.

h. în dependenţă de mărimea depozitului:

i. mici;

ii. medii;

iii. mari.

Preview document

Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 1
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 2
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 3
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 4
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 5
Componența și Funcționalitatea Resurselor Atrase ale Băncii - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Componenta si Functionalitatea Resurselor Atrase ale Bancii.doc

Te-ar putea interesa și

Rentabilitatea financiară a băncilor în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, această teză se...

Monografie Bancpost

Capitolul I – Istoricul şi evăoluţia BancPost „Cei cincisprezece ani ai BancPost, ai succesului în afaceri pe care l-aţi obţinut reprezintă o...

Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Studiu privind creditarea societăților comerciale de către băncile din România

Capitolul 1. Creditul – obiect de activitate al bancilor comerciale din Romania. 1.1. Creditul bancar – concept, trasaturi, resurse de creditare....

Sistem informatic privind evidența depozitelor bancare

CAPITOLUL 1. DEPOZITE BANCARE – Concepte,clasificaţii, trăsături „Competiţia funcţionează cel mai bine atunci când competitorilor le sunt clare...

Noutăți și tendințe în managementul actual al băncilor comerciale

INTRODUCERE Termenul de management utilizat în exces astăzi pentru a explica o stare de spirit modernă este necesar pentru a induce celor aflaţi...

Gestiunea riscului de credit la o societate bancară

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA CADRULUI JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 Structura si obiectivele sistemului bancar românesc...

Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA

Introducere Prima bancă comercială din Moldova a fost numită Victoriabank, temelia căreia a fost pusă la 22 decembrie 1989 ,iar la 22 februarie...

Ai nevoie de altceva?