Gestiunea riscului de credit la o societate bancară

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 26529
Mărime: 105.23KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela L.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 Prezentarea cadrului juridic şi organizatoric al sistemului bancar românesc.7
 2. 1.1.Structura si obiectivele sistemului bancar românesc.7
 3. 1.2.Constituirea instituţiilor de credit în România.10
 4. 1.3.Descrierea „ Băncii Comerciale Române ”.Înfiinţare, evoluţie.12
 5. 1.4.Sistemul informaţional al „ Băncii Comerciale Române”.15
 6. 1.5.Principii si reguli generale privind activitatea de creditare pentru clienţii corporate si retail.17
 7. 1.6.Structuri de produse şi servicii bancare oferite de către „ Banca Comercială Română Bacău”.19
 8. 1.7.Organizarea controlului bancar.23
 9. CAPITOLUL 2 Considerente teoretice privind creditele bancare, riscurile de credit şi gestionarea lor în organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor de credit .25
 10. 2.1.Consideraţii generale privind creditarea.25
 11. 2.1.1.Principalele tipuri de credite acordate persoanelor fizice şi juridice.25
 12. 2.2.Abordări teoretice ale riscului de credit în contextul actual al dezvoltării pieţei creditului.28
 13. 2.2.1.Modele de cuantificare a riscului de credit.30
 14. 2.3.Managementul riscului de credit al portofoliilor bancare.32
 15. 2.4.Centrala Riscurilor Bancare.33
 16. CAPITOLUL 3 Gestiunea riscului de credit la „Banca Comercială Română ”.35
 17. 3.1.Ratingul intern-instrument activ de management al riscurilor la Banca Comercială Română .35
 18. 3.2.Evaluare riscului global de credit şi tehnici de protecţie a Banca Comercială Română împotriva acestuia.37
 19. 3.3.Analiza riscului de credit la Banca Comercială Română.44
 20. 3.4.Metode de cuantificare a riscului de credit.45
 21. 3.5.Studiu de caz privind acordarea unui credit ipotecar de către „Banca Comercială Română” unei persoane fizice.46
 22. CAPITOLUL 4 Concluzii şi propuneri .55
 23. Bibliografie.59

Extras din disertație

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA CADRULUI JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC

1.1 Structura si obiectivele sistemului bancar românesc

Într-o economie de piaţă, zilnic, au loc o multitudine de tranzacţii economice efectuate de agenţii economici şi persoane fizice. Pentru bunurile şi serviciile cumpărate se fac plăţi prin intermediul banilor fie fizic, sub formă de monedă, fie scriptic din disponibilităţile proprii de la instituţiile de credit sau din surse împrumutate.

Îndeplinind aceste funcţii,instituţiile de credit sunt de fapt mijlocitori de plăţi, centre de credit şi de casă ale clienţilor proprii având ca scop obţinerea de profit.

Banca Naţionala a României este banca centrală a statului român, cu personalitate juridică, având următoarele atribuţiuni:

- autorizarea şi supravegherea prudenţială a instituţiile de credit

- elaborează, aplică şi răspunde de politica monetară, valutară de credit şi de plăţi.

Pentru îndeplinirea atribuţiunilor care ii revin, Banca Naţionala a României emite reglementări obligatorii de respectat pentru toate instituţiile de credit autorizate să funcţioneze în România.

Pe lângă colaborarea cu autorităţile statului roman, din împuternicirea Parlamentului României, Banca Naţionala a României poate participa la organizaţii internaţionale cu caracter financiar bancar, la tratative şi negocieri externe în probleme financiare, monetare şi de credit, exercită drepturi de membru a Fondului Monetar Internaţional şi nu în ultimul rând, încheie în nume propriu sau în numele statului acorduri de decartare şi de plaţi cu instituţii publice sau private care işi au sediu în străinătate.

Instituţiile de credit, persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit, persoane juridice străine, pot funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţionala a României. Ele se constituie sub forma juridică de Societate Comercială pe Acţiuni, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicabile societăţilor comerciale. Totodată, instituţiile de credit străine au obligaţia să notifice Băncii Naţionale a României, deschiderea de reprezentanţe în România.

Instituţiile de credit autorizate sa funcţioneze de către Banca Naţionala a României sunt numite şi instituţii de credit comerciale şi pot desfăşura, în limita autorizaţiei acordate, următoarele activităţi:

- acceptarea de depozite

- contractarea de credite, operaţiuni de factoring şi scontarea efectelor de comerţ, inclusiv forfetarea

- emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit

- plăţi şi decontări

- leasing financiar

- transferuri de fonduri

- emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente

- tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor

- depozitar pentru organismele de plasament colectiv de valori mobiliare

- închirierea de casete de siguranţă

- consultantă financiar bancară

- operaţiuni de mandate

Având în vedere multitudinea de operaţiuni financiar-bancare şi ritmul de creştere a acestora estimăm că numărul de instituţii de credit va creşte, iar serviciile prestate de acestea se vor diversifica în strânsa legătura cu dezvoltarea de ansamblu a activităţii economice din România.

Obiectivele sistemului bancar românesc

Principalul obiectiv al reformei sistemului bancar românesc este de a se crea un sistem bancar modern, corespunzător standardelor internaţionale, care să contribuie direct la dezvoltarea şi stabilitatea economiei. Acest obiectiv poate fi atins prin activitatea concentrată a Băncii Naţionale a României şi a instituţiilo de credit comerciale.

Tehnologia bancară

Sistemul actual de decontare a plăţilor este un domeniu în care schimbările pot fi accelerate atât prin introducerea unor noi tehnologii de lucru, cât şi prin promovarea unei noi politici. BNR şi instituţiile de credit comerciale sunt preocupate să îmbunătăţească viteza şi eficienţa sistemului de plaţi.

Astfel, BNR a introdus noi proceduri de îmbunătăţire a decontării plaţilor şi s-a aliniat standardelor internaţionale pentru utilizarea instrumentelor de plată.

Înfiinţarea unei case de compensare interbancară şi computerizarea sistemului de compensare constituie un obiectiv important. În practică, perfecţionarea continuă a sistemului de compensare a plăţilor depinde, direct, de dezvoltarea infrastructurii şi a sistemelor de telecomunicaţie în mod special.

Instituţiile de credit romaneşti au introdus tehnologia bancară în limita sistemului intern de telecomunicaţii, care trebuie dezvoltat în continuare. Cele mai multe instituţii de credit procesează datele utilizând sisteme informatice performante, iar subunităţile lor sunt conectate printr-o reţea de calculatoare pentru a accelera plăţile şi transferurile de fonduri.

Prin acest sistem, tranzacţiile internaţionale cu instituţiile de credit corespondente sunt, în general, prelucrate mai rapid decât cele interne.

Perfecţionarea profesională

Extinderea continuă a sistemului bancar românesc a generat o nevoie acută de personal cu pregătire profesionala bancară, în special la nivelul conducerii medii. S-au făcut progrese considerabile în acest domeniu de când a fost finanţat Institutul Bancar Roman care oferă pregătire profesionala în domeniul bancar şi financiar, la toate nivelele: preuniversitar, universitar şi financiar. Dezvoltarea sistemului de compensare va avea ca efect ridicarea calitativă a serviciilor bancare interne la nivelul celor derulate între instituţiile de credit din România şi instituţiile corespondente străine. Astfel, România va deveni o piaţa mai atractivă pentru investitorii străini, iar pentru clienţii interni tranzacţiile vor fi mai eficiente. Un nivel ridicât al pregătirii, atât din punct de vedere profesional, cât şi din punct de vedere al eticii instituţiilor de credit a serviciilor oferite clienţilor, vor ridica competenţa financiara şi standardul serviciilor. Introducerea unor noi produse, cum ar fi consultanţă financiară, poate avea ca rezultat şi creşterea profesionalismului personalului bancar.

Noile produse şi un grad mai mare de satisfacere a clienţilor vor determina o creştere a cererii de servicii bancare si, deci, o extindere a activităţii instituţiilor de credit.

Dezvoltarea infrastructurii financiare

Pentru sporirea clientelei instituţiilor de credit, trebuie sa crească încrederea interna şi internaţionala în sectorul financiar şi în întreaga economie românească. Intr-o anumită măsură, dezvoltarea infrastructurii financiare, cu una din cerinţele creşterii încrederii, revine sectorului bancar.

Dezvoltarea de ansamblu a sectorului financiar depinde, însă, şi de evoluţia complexă şi adesea contradictorie a unor factori externi sectorului bancar roman. Aceşti factori includ:

- tendinţele şi fenomenele politice, sociale şi economice

- accesul României la pieţe externe

- relaţiile României cu alte tari, grupe de ţări şi organizaţii internaţionale, cum ar fi Uniunea Europeana şi instituţiile din sistemul ONU

- deciziile şi politicile promovate de instituţii monetar-financiare internaţionale, cum ar fi: Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Banca Europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

- evoluţia financiară în marile centre financiare (New York, Londra, Tokyo)

- situaţia financiară şi economică a ţărilor europene

- evoluţiile politice, diplomatice şi militare din zonă

- situaţia economica globală

Bibliografie

1.Barbu T., Dardac N. , Monedă, credit 2, Editura ASE, Bucureşti, 2002

2.Basno C., Dardac Nicolae, Management bancar, Editura Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 2002

3.Basno C., Dardac N., Monedă, credit, bănci, Editura Didactică şi Pedagogică , Bucureşti 2001

4.Berheci Ioan, Contabilitatea societăţilor bancare, Editura Sedcom Libris, Iaşi 2001

5.Claude S., Bănci, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2001

6.Cojocaru N. Constantin, Stârparu Lucian, Contabilitatea societăţilor bancare,Editura Moldavia, Bacau, 2001

7.Dedu Vasile, Enciu Adrian, Contabilitatea Bancară, Editura Economica, Bucuresti, 2001

8.Dedu Vasile, Gestiune şi Audit Bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2003

9.Drăgan C., Sisteme avansate de contabilitate bancară, Editura Contconsult, Bucureşti, 1998

10.Ionescu L., Negruş M., Băncile şi Operaţiunile Bancare, Editura Economică, Bucureşti, 2002

11.Lupu Neculai, Finanţe Publice, Editura Moldavia, Bacau, 2002

12.Marius D. Paraschivescu, Florin Radu- Contabilitatea operaţiunilor de comerţ exterior-aplicaţii şi studiu de caz-editura Tehnopress-2007

13.Temeş I., Contabilitatea Societăţilor Bancare, Editura Napoca Star, Cluj Napoca, 1998

14.Tudorache Dumitru, Moneda, Bănci, Credit, Editura Sylvi – Bucuresti, 2003

Turcu I., Operaţiuni şi contracte bancare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003

15.Willi Păvăloaia, Marius D.Paraschivescu, Gabriela Daniela Olaru, Florin Radu- Analiză financiară-studii de caz, editura Tehnopress, Iaşi 2006

16.Zaharciuc Elena, Contabilitatea Societăţilor Bancare , Editura Teora, Bucuresti, 2000

• ***Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), Editura Teora, Bucureşti 2000

• ***Legea nr.312/28.06.2004, privind Statutul Băncii Naţionale a României

• ***Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.3/2009

• ***Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99 din 6 septembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

Adrese Internet

http://w.w.w.bnr.ro

http://w.w.w.bcr.ro

www.BASEL II.ro

Preview document

Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 1
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 2
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 3
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 4
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 5
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 6
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 7
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 8
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 9
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 10
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 11
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 12
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 13
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 14
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 15
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 16
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 17
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 18
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 19
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 20
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 21
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 22
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 23
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 24
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 25
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 26
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 27
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 28
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 29
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 30
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 31
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 32
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 33
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 34
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 35
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 36
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 37
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 38
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 39
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 40
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 41
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 42
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 43
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 44
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 45
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 46
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 47
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 48
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 49
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 50
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 51
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 52
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 53
Gestiunea riscului de credit la o societate bancară - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Gestiunea riscului de credit la o societate bancara.DOC

Alții au mai descărcat și

Riscul de Credit

Capitolul 1: Delimitări conceptuale privind noţiunea de risc 1.1.Delimitări conceptuale privind noţiunea de risc în general, riscul bancar şi...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Creditarea unei Societăți Comerciale

INTRODUCERE Liberalizarea vieţii economice în România remarcată cu pregnanţă după anul 1997, a deschis calea unor fundamentări riguroase, pe...

Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Cap.I. Creditul bancar 1.1.Creditul – resursă de finanţare a activităţii unei întreprinderi Băncile comerciale constituite în România dupa 1989...

Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară

INTRODUCERE În economia oricărei ţări, sistemul bancar are un rol foarte important , prin intermediul băncilor derulându-se cea mai mare parte a...

Proiect practică bancară Banca Transilvania - monedă și credit

INTRODUCERE 1. Motivaţii şi explicaţii Criteriile în baza cărora am ales sa efectuez stagiul de practica la Banca Transilvania au tinut de: BT...

Caracteristici ale Activității de Creditare a Persoanelor Juridice la Banca Transilvania Sucursala Medias

INTRODUCERE Activitatea bancară se întrepătrunde cu activitatea economică, penetrând mecanismul complex al acesteia, având totodată, rolul de a...

Asigurarea Creditelor la Bancpost SA

Introducere Asigurarea creditelor bancare a apărut ca nevoie a acoperirii riscurilor financiare rezultate din creditele acordate de diverse...

Managementul Riscului de Solvabilitate la BRD

Capitolul 1 Riscul de solvabilitate în activitatea bancară 1.1 Aspecte teoretice Riscul este privit ca o măsură a neconcordanţei dintre diferite...

Ai nevoie de altceva?