Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 28523
Mărime: 252.12KB (arhivat)
Publicat de: Antoaneta Aldea
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Blanaru Adrian
UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI” DIN IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE SPECIALIZAREA FINANŢE-BĂNCI

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Cap.I. Creditul bancar
 3. 1.1. Creditul – resursă de finanţare a activităţii unei întreprinderi
 4. 1.2. Particularităţi ale creditului comercial în economia de piaţă
 5. 1.3. Creditul, funcţiile creditelor, clasificarea lor
 6. Cap.II. Decizia de creditare şi fundamentarea ei
 7. 2.1. Principiile activităţii de creditare
 8. 2.2. Soluţii de selecţie a clientelei bancare
 9. 2.3. Tehnologii de avangardă aplicabile în sfera creditării în România
 10. 2.4. Tipuri de credite şi caracteristicile lor
 11. Cap.III. Criterii şi metode utilizate în domeniul creditării
 12. 3.1. Utilizarea metodelor informatice în fundamentarea deciziilor de creditare bancară
 13. 3.2. Riscul portofoliului de credit
 14. Cap.IV. Desfăşurarea şi analiza activităţii de creditare bancară
 15. 4.1. Deficitul de resurse pe termen scurt în gestiunea financiară a întreprinderii
 16. 4.2 Analiza manageriala şi economică-financiară a firmei
 17. 4.3. Analiza efectivă a solicitării de credit
 18. 4.5. Adoptarea deciziei de creditare pe termen scurt
 19. Cap.V. Studiu de caz
 20. 5.1. Analiză pe tipuri de garanţii şi produse bancare
 21. 5.2. Aplicarea scoring-ului pe bilanţul din anul 2007 la S.C. IVORY S.R.L.

Extras din proiect

Cap.I. Creditul bancar

1.1.Creditul – resursă de finanţare a activităţii unei întreprinderi

Băncile comerciale constituite în România dupa 1989 sunt societăţi pe acţiuni şi au caracter universal adică realizează toate produsele şi serviciile bancare pentru toate ramurile, sectoarele şi segmentele economiei naţionale. Nu mai există deci bănci îngust specializate. Cel puţin în aceasta perioadă de tranziţie. De exemplu, înainte de cel de-al doilea război mondial specializarea ajunsese aşa de departe în sectorul bancar încat existau bănci organizate special pentru credite ipotecare.

Este necesara în această perioadă diversificarea cât mai mare a băncilor, serviciilor şi produselor lor.

Numai printr-o dezvoltare foarte mare a produselor şi serviciilor băncile comerciale pot fi luate în consideraţie în competiţia pentru ocuparea unui loc în rândul băncilor moderne.

Politica de diversificare face parte din politica băncilor comerciale. Ea este înscrisă în deciziile luate la nivelul cel mai înalt al conducerii băncilor comerciale, dar totodată se acordă o largă autonomie unităţilor teritoriale. Este vorba deci de includerea diversificării produselor şi serviciilor bancare în programele strategice ale băncilor comerciale. La cele mai multe din aceste bănci, diversificarea produselor şi serviciilor este înscrisă ca un obiectiv prioritar.

Diversificarea produselor şi serviciilor apare ca urmare a faptului ca actualmente, băncile comerciale româneşti sunt bănci de afaceri şi bănci de dezvoltare.

Ca urmare a acestei diversificări a produselor şi serviciilor, în băncile comerciale a fost necesară o reorganizare şi o restructurare a compartimentelor funcţionale, care au devenit mai transparente şi eficace pe lângă faptul că sunt în mai mare măsură anexate pe nevoile clienţilor, ceea ce a contribuit în final la reducerea costurilor.

Prin diversificarea produselor şi serviciilor, băncile comerciale contribuie din plin la înfăptuirea politicii financiar-monetare şi valutare a ţării. Astfel, diversificându-se instrumentele de plată utilizate la băncile comerciale, poate fi diminuat sau chiar eliminat blocajul financiar. Prin participarea la licitaţiile valutare, băncile comerciale contribuie la stabilirea zilnică a raportului dintre moneda naţională şi valutele străine (deci a cursului valutar).

Temperând cererea de credite (fie măcar pentru faptul că nu există destule resurse), băncile comerciale contribuie la limitarea inflaţiei. La aceasta reducere a inflaţiei contribuie şi faptul că băncile acordă diferenţiat credite, în funcţie de gradul de bonitate al agenţilor economici. Cooperarea mai mare între bănci facilitează operaţiunile de investiţii şi de împrumut, realizându-se studii de fezabilitate şi participând la elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor de investiţii şi de creditare.

La acordarea creditelor, băncile urmăresc ca solicitanţii să prezinte credibilitate şi toate operaţiunile privind creditele şi garanţiile care stau la baza acordării acestora să fie consemnate în documentele contractuale din care să rezulte toţi termenii şi toate condiţiile respectivelor tranzacţii.Activitatea de creditare se bazează, în primul rând, pe analiza viabilităţii şi realismului afacerilor în vederea identificării şi evaluării capacităţii de plată a clienţilor, respectiv de a genera venituri şi lichidităţi ca principală sursă de rambursare a creditului şi plată a dobânzii. Determinarea capacităţii de plată a clienţilor se face prin analiza aspectelor financiare şi nefinanciare ale afacerilor, atât din perioadele expirate, cât şi din cele prognozate.

Acordarea creditelor trebuie să fie avantajoasă atât pentru bancă, deoarece prin extinderea şi diversificarea portofoliului de credite poate obţine profit suplimentar, cât şi pentru clienţi care pe seama creditelor, pot să-şi dezvolte afacerile, să obţină profit, şi pe această bază, să ramburseze împrumuturile şi să-şi achite dobânzile. Banca are obligaţia să analizeze şi să verifice, iar împrumutatul să pună la dispoziţie toate documentele şi actele din care să rezulte natura activităţii în desfăşurare, credibilitatea, situaţia patrimonială, rezultatele economico-financiare, capacitatea managerială şi orice alte documente şi date care să permită evaluarea potenţialului economic, organizatoric şi financiar al clientului.

În general nevoia de creditare apare din lipsa fondurilor proprii pentru a face faţă în întregime cheltuielilor ocazionale de desfaşurare normala a activităţii complexe a fiecărui agent economic (producţie, investiţii, comercială etc.). La orice agent economic apar dezechilibre, disfuncţionalităţi în cazul trezoreriei, al gestiunii întreprinderii. De aceea creditul de trezorerie ocupă o pondere însemnată în totalul creditelor bancare.

Creditul de trezorerie este necesar când activul circulant din bilanţ nu poate fi acoperit integral din încasări şi din fondul de rulment. Se poate afirma că în cadrul creditelor de exploatare creditul de trezorerie deţine primul loc. Orice agent economic deţine active circulante importante determinate în primul rând de activitatea de producţie şi în al doilea rând, de creanţele asupra clientelei. La orice agent economic, sursele de finanţare trebuie să fie suficiente pentru a face faţă nevoilor de acoperire a activului circulant.

În ţara noastră, fondul de rulment are în general un volum mai mare decât în ţările cu o economie dezvoltată, ca urmare a vitezei mai mici de rotaţie a mijloacelor circulante în general şi a ciclului de fabricaţie mai lung. De aceea, având în vedere şi faptul că mijloacele proprii de finanţare sunt limitate, putem afirma că la noi, necesitatea creditelor bancare este mai mare.

Adăugăm la cauzele de mai sus şi stocurile mai mari de produse finite care nu se vând (ca urmare a nefolosirii marketingului vânzârii) şi încasărilor restante care au ajuns la un nivel de nesuportat. Necesarul total de fonduri şi deci de credite este determinat şi de modul de gestionare al agentului economic. Dacă printr-o gestionare eficientă a fondurilor se poate asigura rotaţia stocurilor, recuperarea mai rapidă a creanţelor nemobilizate, obţinerea prelungirii creditului furnizorilor, creşterea avansurilor primite de la partenerii de afaceri, putem vorbi de o reducere a necesarului de credite al agenţilor economici.

1.2.Particularităţi ale creditului comercial în economia de piaţă

Determinarea riguroasă a necesităţilor de finanţare ale firmei constituie o condiţie de bază pentru succesul unei acţiuni antreprenoriale.

În stabilirea necesităţilor de finanţare este necesar să se parcurgă următoarele etape:

- identificarea necesităţilor de finanţare ale firmei;

- gruparea necesităţilor de finanţare în imperative şi opţionale;

- dimensionarea precisă a sumelor necesare satisfacerii fiecărei necesităţi de finanţare;

- stabilirea perioadelor în care necesităţile de finanţare trebuie şi pot fi satisfăcute (scurte, medii şi lungi);

- precizarea necesităţilor care pot fi finanţate din surse proprii;

- stabilirea necesităţilor care vor fi finanţate din surse externe firmei.

Preview document

Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 1
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 2
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 3
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 4
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 5
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 6
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 7
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 8
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 9
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 10
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 11
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 12
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 13
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 14
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 15
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 16
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 17
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 18
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 19
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 20
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 21
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 22
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 23
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 24
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 25
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 26
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 27
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 28
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 29
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 30
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 31
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 32
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 33
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 34
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 35
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 36
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 37
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 38
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 39
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 40
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 41
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 42
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 43
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 44
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 45
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 46
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 47
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 48
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 49
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 50
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 51
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 52
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 53
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 54
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 55
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 56
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 57
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 58
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 59
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 60
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 61
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 62
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 63
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 64
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 65
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 66
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 67
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 68
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 69
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 70
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 71
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 72
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 73
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 74
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 75
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 76
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 77
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 78
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 79
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 80
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 81
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 82
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 83
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 84
Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Creditarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Finanțării IMM în România

CAPITOLUL I LUMEA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Economiile ţărilor considerate fiecare separat sau în interactiunea lor la scara globala...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Leasingul, sursă a capitalurilor

INTRODUCERE Finanţările prin sistem leasing constituie în economia românească o adevărată gură de oxigen pentru agenţii economici pentru care...

Studiu de caz - SC Magic RYZ Construcții SRL

CAPITOLUl 1: FORMALITATI NECESARE INFIINTARII UNEI FIRME 1.1.Alegerea formei de organizare a firmei Societatea comerciala cu raspundere...

Leasing-ul - element de finanțare al firmei

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale

Capitolul I Creditul - conţinut şi forme de manifestare în economia de piaţa 1.1. Creditul – definire; elemente şi trăsături caracteristice;...

Pregătirea unui studiu de fezabilitate în vederea unui proiect de investiții

INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrări de diplomă este de a trata într-o manieră profesională importanţa investiţiilor in contextual dezvoltării...

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE În ţările cu economie de piaţă, un rol deosebit de important şi cu implicaţii multiple, îl au problemele fiscale şi bugetare....

Te-ar putea interesa și

Creditul pe Termen Lung

Introducere Creditul, în general, reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitore. Locul şi importanţa...

Creditul bancar - principala sursă de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii

CAPITOLUL 1 Întreprinderile mici şi mijlocii în economia de piaţă 1.1. Întreprinderile mici şi mijlocii. Concept şi caracteristici Ştiinţa...

Creditarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Fonduri Phare prin Banca Comercială Română

INTRODUCERE România a devenit Stat Membru al Uniunii Europene (UE) la data de 1 ianuarie 2007, drept urmare, România se confruntă cu provocarea de...

Locul IMM-urilor în Economia UE

1.LOCUL I.M.M.-URILOR ÎN ECONOMIA U.E. Termenul generic de firmă a pătruns în teoria şi practica de natură economică după anii ′30 din secolul...

Fundamentarea deciziei de creditare bancară a unei întreprinderi mici și mijlocii - Moldomec

Cap I.Intreprinderile mici si mijlocii si creditarea 1. Conceptul de IMM Noțiunii de întreprindere i s-a atribuit următoarea semnificație ”orice...

Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA

Capitolul 1. Importanța economico-socială a IMM-urilor și resursele de finanțare 1.1.Conceptul de IMM Termenul de întreprindere este văzut ca...

Operațiuni bancare - Raiffeisen Bank

CAPITOLUL I - Despre raiffeisen bank - 1.1 Scurt istoric Grupul Raiffeisen este cel mai mare grup bancar privat din Austria, fiind înfiinţat de...

Tehnică bancară - practică în producție

BANCPOST TEHNICA BANCARA CAPITOLUL I. 1.1. Scurta prezentare a companiei Bancpost a fost înfiintat la 1 iulie 1991 ca banca...

Ai nevoie de altceva?