Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 12458
Mărime: 503.98KB (arhivat)
Publicat de: Panait Ghinea
Puncte necesare: 8
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. Capitolul 1. Importanța economico-socială a IMM-urilor și resursele de finanțare 3
 2. 1.1.Conceptul de IMM 3
 3. 1.2.Resurse de finanțare a IMM-urilor 5
 4. 1.3.Creditul bancar 9
 5. Capitolul 2. Fundamentarea deciziei de creditare bancară a IMM-urilor de către Riffeisen Bank 17
 6. 2.1. Scurt istoric al Raiffeisen Bank 17
 7. 2.2. Tipuri de credite acordate IMM-urilor 19
 8. 2.3. Analiza economico-financiară 21
 9. 2.4. Analiza aspectelor nefinanciare 27
 10. 2.5. Evaluarea performanțelor economico-financiare și metoda credit-scoring 30
 11. Cap.3. Fundamentarea deciziei de creditare a activității curente a firmei SC Moldomec SA de către Raiffeisen Bank 35
 12. 3.1.Scurt istoric al S.C. Moldomec S.A. 35
 13. 3.2.Analiza aspectelor fiananciare la S.C. Moldomec S.A. 37
 14. 3.3.Analiza aspectelor nefinanciare ale SC Moldomec SA 41
 15. 3.4.Evaluarea performanțelor economico-finaciare ale SC Moldomec SA, prin metoda credit-scoring 42
 16. Concluzii 45
 17. Biblografie 45

Extras din proiect

Capitolul 1. Importanța economico-socială a IMM-urilor și resursele de finanțare

1.1.Conceptul de IMM

Termenul de întreprindere este văzut ca reprezentând „orice formă de organizare a unei activități economice, autonomă patrimonial și autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte și fapte de comerț cu scopul obținerii de profit prin sealizarea de bunuri materiale, respectiv prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piață, în condiții de concurență”.

În ceea ce privește noțiunea de IMM, întreprindere mică și mijlocie, acesteia nu i s-a atribuit neapărat o definiție unică. Cu toate acestea Oficiul Statistic al Uniunii Europene oferă una dintre cele mai uzuale clasificări ale acesteia, ce are la bază numărul mediu anual de personal, prin aceasta ne dăm seama ce înseamnă un IMM :

- Microîntreprinderi: până la 9 salariați;

- Întreprinderi mici: între 10 și 49 de salariați;

- Întreprinderi mijlocii: între 50 și 249 de salariați.

În opinia Comisiei Europene , o întreprindere poate să fie văzută cași o microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, în condițiile în care duce spre îndeplinire următoarele citerii: numărul de salariați este mai mic de 250, cifra de afaceri anuală nu depășește suma de 50 de milioane de Euro sau dacă bilanțul anual nu trece de suma de 43 de milioane de Euro, totodată trebuie să fie îndeplinit principiul de autonomie.

Dimensiunea întreprinderii Numărul de salariați Cifra de afaceri Active totale

Microîntreprinderi < 10 ≤ 2 milioane de Euro ≤ 2 milioane de Euro

Întreprinderi mici < 50 ≤ 10 milioane de Euro ≤ 10 milioanede Euro

Întreprinderi mijlocii < 250 ≤ 50 milioane de Euro ≤ 43 milioane de Euro

Mai jos este reprezentă o clasificare mai aprofundată a întreprinderilor mici și mijlocii:

Criza economică ce s-a manifestat la nivel mondial a afectat dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, aceasta a favorizat și creșterea numărului de falimente, lăsând urme destul de adânci în economia tuturor statelor. Se poate spune că sectorul IMM-urilor a fost unul dintre cele mai afectate de această criză economică globală, dar tot acesta este și un pas în redresarea economiei.

Pentru a sprjini întreprinderile mici si mijloci, statele OECD au realizat câteva studii și au elaborat câteva analize pentru a putea identifica cele mai bune soluții care să le avantajeze. Pentru a se putea concretiza măsurile pentru îmbunătățirea situașiilor acestora, mai întâi trebuie identificare probleme cucare se confruntă IMM-urile, în cea mai mare parte acestea sunt:

- Întâezierea plăților darorită faptului că se reduc vânzările și automat și capitalul de slucu are de suferit;

- Rata de insolvență a IMM-urilor este într-o continuă creștere;

- Accesarea creditelor și a altor beneficii se realizează cu dificultate;

- Scăderea capitalului de risc.

În ultima perioadă, în majoritatea statelor s-au pus în funcțiune măsuri de anticriză, pe care le-au grupat sub două forme:

- Încurajarea cererii;

- Relansarea creditării.

Una dintre măsurile ce este utilizată mai des de către majoritatea Guvernelor este cea de acordare de credite ce sunt garantate de stat.

1.2.Resurse de finanțare a IMM-urilor

Pentru finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii există câteva modalități ce sunt utilizate mai frecvent:

- Autofinanțarea – 86,7%

- Creditele bancare – 60,1%

- Leasingul – 53,2%

Bibliografie

Cărți:

Boariu, A.,- Creditarea bancară a activității de exploatare a întreprinderii, Editura SedcomLibris, Iași, 2003;

Berea, A.,Stoica, C., - Creditul bancar : coordonate actuale și perspective, Editura Expert, București, 2003;

Bucătaru, D., - Finanțele întreprinderii, Editura Junimea, Iași, 2007;

Cocriș, V., Chirleșan, D., - Managementul bancar și analiza de risc în activitatea de creditarea, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009.

Suporturi de curs:

Roman, A., - Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii, suport de curs, Master Finanțe Asigurări, Anul universitar 2006/2017;

Onofrei, M. – Managementul financiar, suport de curs Finanțe – Bănci, anul universitar 2008 – 2009, Universitatea „Al.I.Cuza”, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Iași

Webografie :

http://www.bvb.ro/

https://www.raiffeisen.ro/

http://www.bnr.ro/Home.aspx

Preview document

Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 1
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 2
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 3
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 4
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 5
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 6
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 7
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 8
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 9
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 10
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 11
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 12
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 13
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 14
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 15
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 16
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 17
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 18
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 19
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 20
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 21
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 22
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 23
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 24
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 25
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 26
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 27
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 28
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 29
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 30
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 31
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 32
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 33
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 34
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 35
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 36
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 37
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 38
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 39
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 40
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 41
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 42
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 43
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a unei întreprinderi mici și mijlocii - SC Moldomec SA - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Fundamentarea deciziei de creditare bancara a activitatii curente a unei intreprinderi mici si mijlocii - SC Moldomec SA.docx

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea deciziei de creditare bancară a unei întreprinderi mici și mijlocii - Moldomec

Cap I.Intreprinderile mici si mijlocii si creditarea 1. Conceptul de IMM Noțiunii de întreprindere i s-a atribuit următoarea semnificație ”orice...

Fundamentarea Deciziei de Creditare Bancară

Capitolul 1. Evidenţierea rolului social şi economic al întreprinderilor mici şi mijlocii Pentru definirea sectorului întreprinderilor mici și...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea deciziei de creditare bancară a unei întreprinderi mici și mijlocii - Moldomec

Cap I.Intreprinderile mici si mijlocii si creditarea 1. Conceptul de IMM Noțiunii de întreprindere i s-a atribuit următoarea semnificație ”orice...

Ai nevoie de altceva?