Contractul de Leasing

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 31826
Mărime: 145.04KB (arhivat)
Publicat de: Alin Varga
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Introducere.3
 2. Capitolul I
 3. 1. Leasing-ul.4
 4. 1.1 Scurt istoric.4
 5. 1.2 Tipuri de leasing existente pe piaţa din România.7
 6. 1.3 Funcţia economică a operaţiunii de leasing.8
 7. 1.4 Natura juridică a leasingului.10
 8. 1.5 Structura şi mecanismul operaţiei de leasing.12
 9. 1.6 Reglementarea şi domeniul de aplicare al leasingului în România.19
 10. 1.6.1 Operaţiunile de leasing vizate de lege.22
 11. 1.6.2 Operaţiunile de leasing nevizate de lege.23
 12. Capitolul II
 13. 2. CONTRACTUL DE LEASING.25
 14. 2.1. Caracterele juridice, clasificarea şi obiectul contractului de leasing.25
 15. 2.1.1.Caracterele juridice ale contractului de leasing.25
 16. 2.1.2. CLASIFICAREA LEASING-ULUI.28
 17. 2.1.3 Obiectul contractului de leasing.31
 18. 2.2. Părţile contractului de leasing.33
 19. 2.3. Forme ale contractului de leasing.34
 20. 2.4. Încheierea contractului de leasing.37
 21. 2.4.1. Formarea contractului de leasing mobiliar.38
 22. 2.4.2 Formarea contractului de leasing imobiliar.45
 23. 2.5 Efectele contractului de leasing.47
 24. 2.6 Cesiunea contractului de leasing.59
 25. 2.7. Încetarea contractului de leasing.63
 26. 2.7.1 Încetarea contractului de leasing la termen.63
 27. 2.7.2 Încetarea contractului de leasing înainte de termen.64
 28. 2.8 RELAŢIILE LEASINGULUI CU ALTE INSTRUMENTE JURIDICE.66
 29. Capitolul III
 30. 3. Studiu de caz. SC ENDURO SRL, Râmnicu Vâlcea.71
 31. 3. 1 Informaţii generale.71
 32. 3.2 Leasing-ul financiar.73
 33. 3.3 Contabilitatea operaţiunilor de leasing financiar la SC ENDURO SRL din Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea.75
 34. 3.3.1 Leasingul financiar în contabilitatea societăţii de leasing SC ENDURO SRL Râmnicu Vâlcea (locator).75
 35. 3.3.2 Leasingul financiar în contabilitatea utilizatorului ( locatar ).78
 36. Concluzii.82
 37. Bibliografie Selectivă.84
 38. Anexe.86

Extras din licență

Introducere

Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se conturează în prezent în diversele economii naţionale, asistăm şi la o diversificare a activităţilor anterioare. Caracterul de complexitate este vizibil în special în segmentul structurilor proprietăţii private, elemente componente ale contractelor comerciale sinalgmatice care intervin între partenerii de afaceri. Apar de asemenea forme moderne de întreprinderi, cu un specific pronunţat în ce priveşte combinarea factorilor economici (natura, capitalul, munca, întreprinzătorul). În acest context este cazul să menţionăm companiile multinaţionale, diversele societăţi comerciale care îmbracă forma leasingului modern: leasing financiar, consacrat în franceză cu denumirea de contract de location-financement (finance lease, în engleză), respectiv leasing operaţional, în franceză denumit contrat de location-exploitation (operating lease, în engleză).

Aristotel exprima ideea că “bogaţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate,ci prin efectiva utilizare a unor lucruri,chiar dacă sunt proprietatea altora” . Deducem că încă din antichitate oamenii au observat că beneficiile sunt obţinute prin folosinţa unui lucru, având mai puţină importanţă cine deţine titlul de proprietate asupra acelui lucru.

După cum multe din instituţiile existente în dreptul modern îşi au rădăcina în unele instituţii din dreptul roman, nici leasingul nu face excepţie. El “îşi are rădăcinile în forma arhaică a creditului pe care o constituia în dreptul roman “fiducia”: împrumutătorul îşi rezerva pentru garanţia creanţei sale proprietatea unui lucru”.

Într-adevăr, exista o asemănare foarte mare între modalitatea leasingului ‘sale and lease-back” şi forma arhaică a gajului din dreptul roman “fiducia cum creditare”.

În cadrul operaţiunii “fiducia cum creditare”, fiduciantul(împrumutat) transfera proprietatea unui lucru mobil sau imobil, după caz, în patrimoniul fiduciarului (împrumutator), cu titlu de garanţie a împrumutului primit. În schimb, fiduciarul se obliga să-i restituie bunul după înapoierea datoriei.

“Fiducia cum creditare “era o garanţie reală prin care creditorilor li se permitea să-şi asigure finanţările efectuate , oferind o mai mare securitate faţă de gaj şi ipotecă. Drepturile ce se năşteau din acest contract erau garantate prin două acţiuni: o acţiune “in factum” şi o acţiune “in jus”.

Capitolul I

1. Leasing-ul

1.1 Scurt istoric

Leasing-ul este din toate punctele de vedere un produs al economiei de piaţă mondiale. Acesta îşi are punctul de plecare încă din anii ’70 ai secolului al XIX-lea când în Statele Unite ale Americii operaţiunile de închiriere şi de arendare din sfera bunurilor de consum şi a celor imobiliare s-au extins şi asupra bunurilor de investiţii industriale. Această extindere a metodelor de investiţii şi finanţare a fost consecinţa firească a gradului de dezvoltare a tehnicii şi tehnologiei industriale şi implicit a concurenţei pentru desfacerea rapidă a produselor industriale.

În acest context, mari firme internaţionale din Statele Unite ale Americii au fost preocupate de folosirea unor metode noi de finanţare, faţă de cele aşa-zise clasice, care să asigure o evoluţie ascendentă în ceea ce priveşte desfacerea produselor fabricate şi reducerea stocurilor de produse finite existente în stoc.

Printre primele astfel de societăţi cu tendinţe de dinamizare a leasingului prin folosirea unor metode de închiriere în locul vânzărilor directe a bunurior de investiţii industriale se număra Ball Telephone Company care a folosit metoda de finanţare prin închiriere a aparaturii şi instalaţiilor telefonice către comercianţii din sfera comerţului cu ridicata precum şi United Shoe Machinery Corporation care a extins metodele de desfacere a maşinilor pentru fabricarea pantofilor prin închiriere. Aceste firme, în condiţiile dezvoltării sistemului lor de producţie, nu ar fi putut desface toate produsele finite realizate dacă nu ar fi utilizat metoda de desfacere prin închiriere în locul desfaceriii prin plata directă.

În general, sistemul de desfacere a produselor a fost extins şi asupra posibilităţior de preluare a obiectelor prin contract de închiriere pe o perioadă determinată. Fără aceste posibilităţi de închiriere şi punere în funcţiune a obiectelor, pentru utilizatorii bunurilor ale căror fonduri proprii erau insuficiente ar fi fost imposibilă procurarea acestora din cauza lipsei altor surse de finanţare.

În scurt timp, producătorii de bunuri şi-au dat seama că pentru ei este mai avantajos ca în loc de închiriere sau arendare să folosească instrumentul de finanţare “leasing”, întrucat prin ratele de leasing achitarea contravalorii produsului, considerat obiect de leasing, şi a dobânzilor aferente se poate realiza la un nivel mai ridicat decât prin încasarea sumei totale.

Când în anii ’60 ai secolului al XX-lea s-a importat din Statele Unite ale Americii leasingul ca instrument de finanţare şi au apărut primele societăţi de leasing în ţările dezvoltate din punct de vedere economic din Europa oamenii de afaceri nu au crezut serios în posibilităţile reale de dezvoltare ale acestui gen de prestări de servicii financiare, considerate atunci inovatoare. Motivul principal pentru această imagine defavorabilă şi chiar rezistenţa întâmpinată din partea pieţei economice şi financiare europene l-a constituit existenţa unor neclarităţi în privinţa tratării leasingului din punct de vedere al principiilor de drept civil, comercial şi fiscal. Practica economică însă a impus organelor legislative din unele state europene să procedeze la reglementări legislative şi guvernamentale referitoare la leasing.

Bibliografie

A. Cărţi Româneşti

1. DORIN CLOCOTICI, GHEORGHE GHEORGHIU - „CONTRACTUL DE LEASING” în R.D.C.NR.1/1997

2. DORIN CLOCOTICI, GHEORGHE GHEORGHIU -„LEASINGUL.UTILITATEA LUI” în R.D.C. NR.3/1997

3. DORIN CLOCOTICI, GHEORGHE GHEORGHIU -„OPERAŢIUNILE DE LEASING”, Ed. Lumina Lex,2003

4. V.M.IONESCU -„ASPECTE GENERALE PRIVIND LEASINGUL”.

5. FR.DEAK,ST.CĂRPENARU -„CONTRACTE CIVILE ŞI COMERCIALE”, Ed. Lumina Lex, 2003

6. D.VOICULESCU, M.CORAŞ -„LEASING”, Ed. Enciclopedică ,1986

7. GHEORGHE BELEIU -„DREPT CIVIL ROMÂN”, Ed. Universul Juridic, 2003.

8. CĂRPENARU STANCIU -„DREPT COMERCIAL ROMÂN”, Ed. All, 2003.

9. L.POP -„TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR”, Ed. Lumina Lex, 1998.

10. I.TURCU,M.CORAŞ -“CONTRACTE COMERCIALE - FORMARE ŞI EXECUTARE”,Ed. Lumina Lex,1997.

B. Cărţi Străine

11. EL MAKTAR BEY, “DE LA SYMBIOTIQUE DANS LES LEASING ET CREDIT BAIL MOBILIER”, Dalloz, Paris, 1970.

12. C. CHAMPAND, “ LE LEASING” in: Renaissace du pheromere contractual, Le Haye, 1971.

13. D. CREMIEUX-ISRAEL, “ LEASING ET CREDIT BAIL MOBILIERS”, Paris, Dalloz, 1975.

C. Acte Normative

14. CODUL COMERCIAL ROMÂN, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.

15. CODUL CIVIL ROMÂN, Ed. Argessis, Argeş, 1998.

16. ORDONANŢA GUVERNULUI NR.51/1997

17. CODE DE COMMERCE, Dalloz, Cinquieme Edition, 27, place Damphine 75001 Paris, Ediţia 2001.

18. CODUL COMERCIAL UNIFORM AL S.U.A.

19. OXFORD DICTIONARY, vol. I

D. Alte Surse:

19. www.endurovl.ro

Preview document

Contractul de Leasing - Pagina 1
Contractul de Leasing - Pagina 2
Contractul de Leasing - Pagina 3
Contractul de Leasing - Pagina 4
Contractul de Leasing - Pagina 5
Contractul de Leasing - Pagina 6
Contractul de Leasing - Pagina 7
Contractul de Leasing - Pagina 8
Contractul de Leasing - Pagina 9
Contractul de Leasing - Pagina 10
Contractul de Leasing - Pagina 11
Contractul de Leasing - Pagina 12
Contractul de Leasing - Pagina 13
Contractul de Leasing - Pagina 14
Contractul de Leasing - Pagina 15
Contractul de Leasing - Pagina 16
Contractul de Leasing - Pagina 17
Contractul de Leasing - Pagina 18
Contractul de Leasing - Pagina 19
Contractul de Leasing - Pagina 20
Contractul de Leasing - Pagina 21
Contractul de Leasing - Pagina 22
Contractul de Leasing - Pagina 23
Contractul de Leasing - Pagina 24
Contractul de Leasing - Pagina 25
Contractul de Leasing - Pagina 26
Contractul de Leasing - Pagina 27
Contractul de Leasing - Pagina 28
Contractul de Leasing - Pagina 29
Contractul de Leasing - Pagina 30
Contractul de Leasing - Pagina 31
Contractul de Leasing - Pagina 32
Contractul de Leasing - Pagina 33
Contractul de Leasing - Pagina 34
Contractul de Leasing - Pagina 35
Contractul de Leasing - Pagina 36
Contractul de Leasing - Pagina 37
Contractul de Leasing - Pagina 38
Contractul de Leasing - Pagina 39
Contractul de Leasing - Pagina 40
Contractul de Leasing - Pagina 41
Contractul de Leasing - Pagina 42
Contractul de Leasing - Pagina 43
Contractul de Leasing - Pagina 44
Contractul de Leasing - Pagina 45
Contractul de Leasing - Pagina 46
Contractul de Leasing - Pagina 47
Contractul de Leasing - Pagina 48
Contractul de Leasing - Pagina 49
Contractul de Leasing - Pagina 50
Contractul de Leasing - Pagina 51
Contractul de Leasing - Pagina 52
Contractul de Leasing - Pagina 53
Contractul de Leasing - Pagina 54
Contractul de Leasing - Pagina 55
Contractul de Leasing - Pagina 56
Contractul de Leasing - Pagina 57
Contractul de Leasing - Pagina 58
Contractul de Leasing - Pagina 59
Contractul de Leasing - Pagina 60
Contractul de Leasing - Pagina 61
Contractul de Leasing - Pagina 62
Contractul de Leasing - Pagina 63
Contractul de Leasing - Pagina 64
Contractul de Leasing - Pagina 65
Contractul de Leasing - Pagina 66
Contractul de Leasing - Pagina 67
Contractul de Leasing - Pagina 68
Contractul de Leasing - Pagina 69
Contractul de Leasing - Pagina 70
Contractul de Leasing - Pagina 71
Contractul de Leasing - Pagina 72
Contractul de Leasing - Pagina 73
Contractul de Leasing - Pagina 74
Contractul de Leasing - Pagina 75
Contractul de Leasing - Pagina 76
Contractul de Leasing - Pagina 77
Contractul de Leasing - Pagina 78
Contractul de Leasing - Pagina 79
Contractul de Leasing - Pagina 80
Contractul de Leasing - Pagina 81
Contractul de Leasing - Pagina 82
Contractul de Leasing - Pagina 83
Contractul de Leasing - Pagina 84
Contractul de Leasing - Pagina 85
Contractul de Leasing - Pagina 86
Contractul de Leasing - Pagina 87
Contractul de Leasing - Pagina 88
Contractul de Leasing - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Contractul de Leasing.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Finanțării IMM în România

CAPITOLUL I LUMEA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Economiile ţărilor considerate fiecare separat sau în interactiunea lor la scara globala...

Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Cap.I. Creditul bancar 1.1.Creditul – resursă de finanţare a activităţii unei întreprinderi Băncile comerciale constituite în România dupa 1989...

Leasingul, sursă a capitalurilor

INTRODUCERE Finanţările prin sistem leasing constituie în economia românească o adevărată gură de oxigen pentru agenţii economici pentru care...

Studiu de caz - SC Magic RYZ Construcții SRL

CAPITOLUl 1: FORMALITATI NECESARE INFIINTARII UNEI FIRME 1.1.Alegerea formei de organizare a firmei Societatea comerciala cu raspundere...

Leasing-ul - element de finanțare al firmei

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale

Capitolul I Creditul - conţinut şi forme de manifestare în economia de piaţa 1.1. Creditul – definire; elemente şi trăsături caracteristice;...

Pregătirea unui studiu de fezabilitate în vederea unui proiect de investiții

INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrări de diplomă este de a trata într-o manieră profesională importanţa investiţiilor in contextual dezvoltării...

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE În ţările cu economie de piaţă, un rol deosebit de important şi cu implicaţii multiple, îl au problemele fiscale şi bugetare....

Te-ar putea interesa și

Leasingul - Formă Modernă de Creditare

INTRODUCERE Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piaţă, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de...

Contractul de Leasing

Analistii comertului international au scos în evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest...

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Leasingul - Operațiune Modernă de Finanțare a Activității Economice

INTRODUCERE Progresul tehnic, în principal, dar şi dezvoltarea rapidă a comerţului şi deci a raportului dintre cerere şi ofertă, a determinat...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Contractul de leasing - Speță privind contractul de leasing

I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este...

Leasingul și Instituțiile Bancare

Capitolul 1 Aspecte privind leasingul la BRD BRD a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie 1991 ca...

Ai nevoie de altceva?