Contractul de leasing

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 31233
Mărime: 119.46KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. CAPITOLUL I:
 3. Contractul de leasing 5
 4. 1.1. Apariţia şi evoluţia leasingului 5
 5. 1.2. Concept şi reglementare legală 8
 6. 1.3. Reglementarea leasingului în România 10
 7. 1.4. Caracterele juridice ale contractului de leasing 12
 8. 1.5. Natura juridică a contractului de leasing 14
 9. 1.6. Forma contractului de leasing 19
 10. 1.7. Capacitatea părţilor 20
 11. 1.7.1. Capacitatea finanţatorului 22
 12. 1.7.2. Capacitatea utilizatorului 23
 13. 1.8. Consimţământul 25
 14. 1.9. Obiectul contractului de leasing 27
 15. 1.10. Cuprinsul contractului 29
 16. 1.11. Încheierea contractului de leasing 30
 17. CAPITOLUL II:
 18. Efectele contractului de leasing 33
 19. 2.1.Efectele ce rezultă din executarea corespunzătoare a contractului de leasing 35
 20. 2.2.Efectele faţă de terţi 38
 21. 2.3.Efecte ce rezultă din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de leasing 39
 22. 2.4.Leasingul în convenţia de la Ottawa 41
 23. 2.5.Încetarea contractului de leasing 45
 24. 2.5.1.Încetarea contractului de leasing înainte de împlinirea termenului contractual 46
 25. 2.5.2.Încetarea contractului de leasing la termen 47
 26. 2.6.Reglementarea fiscală a contractului de leasing 48
 27. 2.7.Leasingul de bunuri mobile în România 50
 28. 2.8.Leasingul imobiliar 52
 29. 2.9.TVA-ul aplicabil în cazul operaţiunilor de leasing 54
 30. CAPITOLUL III:
 31. Persoanele fizice şi contractul de leasing în lumina O.U.G. nr.50/2010 61
 32. 3.1. Precizări prealabile 61
 33. 3.2. Reglementarea contractului de leasing în Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind contractele de credit pentru consumatori 62
 34. 3.3 Efectele O.U.G. nr.50/2010 asupra contractului de leasing 66
 35. 3.3.1. Prevederi generale 66
 36. 3.3.2. Publicitatea contractului de leasing 67
 37. 3.3.3. Informarea şi consilierea precontractuală a consumatorului 68
 38. 3.3.4. Obligaţia de evaluare a bonităţii consumatorului 72
 39. 3.3.5. Costul total al contractului de leasing 73
 40. 3.3.6. Dreptul de rambursare anticipată 80
 41. 3.3.7. Dreptul de retragere 81
 42. 3.3.8. Cesiunea de drepturi 82
 43. 3.3.9. Protecţia consumatorului împotriva clauzelor abuzive 83
 44. CAPITOLUL IV:
 45. Reglementarea vamală a contractului de leasing 86
 46. 4.1. Precizări prealabile 86
 47. 4.2. Reglementările interne cu caracter vamal aplicabile contractului de leasing 89
 48. 4.3. Situaţia contractelor internaţionale de leasing în curs de derulare 94
 49. 4.4. Elemente fiscale ale datoriei vamale 96
 50. 4.4.1. Taxa pe valoare adăugată(TVA) 96
 51. 4.4.2. Accize 97
 52. 4.4.3. Taxa pe poluare 98
 53. Studiu de caz:
 54. Contractul de leasing financiar. 101
 55. Concluzie: 109
 56. Bibliografie: 112

Extras din licență

INTRODUCERE

Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative dar şi prin măsuri concrete, în vederea atingerii acestui obiectiv. Acest concept de leasing a devenit în ultimul timp un termen foarte cunoscut şi în România, având un rol deosebit de important în economia naţională.

Analiştii comerţului internaţional au scos în evidenţă faptul că leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest domeniu.

Leasing-ul este un pas înainte în finanţarea societăţilor comerciale care doresc achizitonarea utilajelor şi echipamentelor, dar care nu au posibilităţi financiare. Această tehnică de finanţare da satisfacţie agenţilor economici care nu pot obţine credite de la bănci, ori nu vor să greveze bunurile mobile şi imobile prin instituirea de ipoteci sau gajuri. Astfel, se asigură finanţarea integrală prin fonduri împrumutate a unei investiţii fără ca beneficiarul să constituie măsuri asiguratorii. Din acest motiv, leasing-ul vizează întreprinderile care urmăresc lărgirea activităţilor, iar pe plan mai general asigură progresul tehnic.

Activităţile comerciale şi de producţie devin realizabile într-un mod avantajos prin recurgerea la această tehnică juridică şi de comerţ, care relevă un contract complex şi inedit.

Lucrarea de faţă are drept scop delimitarea trăsăturilor caracteristice ale contractului de leasing, precum şi efectele pe care le produce încheierea unui astfel de contract, acestea putând fi evidenţiate prin identificarea locului şi importanţei pe care contractul de leasing îl ocupă în cadrul unei operaţiuni de leasing.

Astfel, o abordare pertinentă a problemei se poate face numai prin prezentarea în ansamblu a acestor raporturi, urmată de tratarea amănunţită a elementelor contractului de leasing bilateral. Din aceste considerente, prezenta lucrare este structurată în părţi distincte, pe mai multe capitole.

Prima parte a lucrării abordează noţiunea de contract de leasing, apariţia şi evoluţia lui precum şi reglementarea acestuia în România.

Cea de-a doua parte a lucrării abordează condiţiile de validitate ale contractului de leasing , prezentând părţile contractului, consimţământul şi cuprinsului, încheierea unui contract de leasing.

A treia parte a lucrării îşi propune o analiză a contractului de leasing, începând cu noţiunea şi formele pe care le poate îmbrăca acesta, continuând cu condiţii de validitate, efectele şi încetarea contractului de leasing .

În cea de –a patra parte a lucrării am prezentat reglementarea fiscală a contractului de leasing, leasingul imobiliar şi cel de bunuri mobile în România, urmate de aplicarea TVA-ului în cazul operaţiunilor de leasing. Pe lângă prezentarea generală a contractului de leasing, am venit cu un exemplu concret de încheiere a acestuia şi elementele ce intra în componenţa sa.

CAPITOLUL I

Contractul de leasing

1.1. Apariţia şi evoluţia leasingului

În literatura juridică străină s-a afirmat că primele forme de leasing ar fi apărut în Mesopotamia, Egipt şi Grecia. În literatura română de specialitate s-a consemnat că primele forme ale operaţiunilor de leasing au apărut în dreptul roman, acestea fiind în strânsă legătură cu formele de creditare constituite în dreptul roman de fiducia: împrumutătorul îşi rezerva pentru garanţia creanţei sale proprietatea unui lucru. De asemenea, Iustinian, în Cartea a II-a a Institutelor, a elaborat norme detaliate care individualizau leasingul operaţional.

În societatea modernă, leasingul a apărut ca rezolvare a următoarei situaţii de fapt: agenţii economici aveau nevoie de achiziţionarea rapidă a unor utiliaje şi echipamente noi, iar fondurile necesare să fie procurate fără ca agenţii economici să fie nevoiţi să-şi greveze bunurile mobile prin instituirea unor ipoteci sau gajuri în favoarea unor instituţii bancare.

Soluţia practică a rezolvării situaţiei a fost leasingul, adică modlaitatea (un contract) prin care o parte, denumită locator (finanţator) se obligă să transmită un anumit bun, pentru o perioadă determinată, unei alte părţi numită locatat (utilizator) contra unor plăţi periodice numite rate de leasing şi să respecte la expirarea contractului, dreptul de opţiune al utilizatorului, care poate consta în cumpărarea bunului, prelungirea contractului ori încetarea contractului .

Bibliografie

1. A. P. Florescu, M. Rotaru, M. Olteanu, G. Spătaru, A. Derscanu, V. Manea, D. Andreescu, Contractul de leasing, Editura Universul Juridic, București, 2013

2. Al. Puiu, Managementul internațional, Tehnici de afaceri economice interne și internaționale, Tratat, Volumul II, Editura Independența Economică, Pitești, 2003

3. Boroi, L. Stănciulescu, Instituții de drept civil în reglementarea Noului cod civil, Editura Hamangiu, București, 2012

4. Chelaru, Drept civil. Persoanele în reglementarea Noului Cod civil, ediţia a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012

5. Clocotici, Gh. Cheorghi, Operațiunile de leasing, Editura Lumina Lex, București, 2000

6. D.D. Saguna, ,,Tratat de drept financiar si fiscal”, Ed. All Beck, Bucuresti, 2001

7. Dogaru, Drept civil. Contractele speciale, Editura All Beck, București, 2004

8. Gh. Dică, C. Diaconu, A. Turcu, R. Turcu, C. Diaconu, L.Diaconu, Drept civil. Curs universitar, Editura Universitaria Craiova, 2011

9. L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte conform Noului cod civil, Editura Universul Juridic, București, 2012

10. M.M.-L. Belu, ,,Contracte comerciale” Ed. Tribuna Economica, 1996

11. M.N.Costin, M.C.Costin, Dicţionar de drept civil, vol I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997

12. Mazilu, Dreptul Comerţului Internaţional, Partea Specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000

13. O. Balan, E. Serbenco, ,,Drept international public” , Chisinau, 2001

14. R.Bufan, M.S.Minea, op. cit, citat S. Popovici

15. S. Popovici, Contractul de leasing, Editura Universul Juridic, București, 2010

16. Silvia Lucia Cristea ,, Dreptul afacerilor” Ed. Universitara, Bucuresti, 2012

17. Statescu, C. Barsan, ,,Teoria generala a obligatiilor”

18. Stefan Mihaila, Aida-Diana Dumitrescu, ,,Drept comerial roman” Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2013

19. Tatiana Molico, Eugen Wunderm ,,Leasingul un instrument modern de investitii si finantare” ,Ed. CECCAR, Bucuresti, 2003

20. Tita-Nicolescu, op.cit.

21. V. M. Ionescu, Aspecte generale privind leasingul, în R.D.C. nr. 9/1996

22. V. PAsca, D. Julean, A. Fanu-Moca, C. Clipa, ,,Drept vamal”, Ed. Universitatii de Vest din Timisoara

23. Y.E. Eminescu, ,,Transformarile dreptului civil sub influenta revolutiei tehnico-stiintifice” Ed. Stiintifica si Enciclopedica, 1979

Preview document

Contractul de leasing - Pagina 1
Contractul de leasing - Pagina 2
Contractul de leasing - Pagina 3
Contractul de leasing - Pagina 4
Contractul de leasing - Pagina 5
Contractul de leasing - Pagina 6
Contractul de leasing - Pagina 7
Contractul de leasing - Pagina 8
Contractul de leasing - Pagina 9
Contractul de leasing - Pagina 10
Contractul de leasing - Pagina 11
Contractul de leasing - Pagina 12
Contractul de leasing - Pagina 13
Contractul de leasing - Pagina 14
Contractul de leasing - Pagina 15
Contractul de leasing - Pagina 16
Contractul de leasing - Pagina 17
Contractul de leasing - Pagina 18
Contractul de leasing - Pagina 19
Contractul de leasing - Pagina 20
Contractul de leasing - Pagina 21
Contractul de leasing - Pagina 22
Contractul de leasing - Pagina 23
Contractul de leasing - Pagina 24
Contractul de leasing - Pagina 25
Contractul de leasing - Pagina 26
Contractul de leasing - Pagina 27
Contractul de leasing - Pagina 28
Contractul de leasing - Pagina 29
Contractul de leasing - Pagina 30
Contractul de leasing - Pagina 31
Contractul de leasing - Pagina 32
Contractul de leasing - Pagina 33
Contractul de leasing - Pagina 34
Contractul de leasing - Pagina 35
Contractul de leasing - Pagina 36
Contractul de leasing - Pagina 37
Contractul de leasing - Pagina 38
Contractul de leasing - Pagina 39
Contractul de leasing - Pagina 40
Contractul de leasing - Pagina 41
Contractul de leasing - Pagina 42
Contractul de leasing - Pagina 43
Contractul de leasing - Pagina 44
Contractul de leasing - Pagina 45
Contractul de leasing - Pagina 46
Contractul de leasing - Pagina 47
Contractul de leasing - Pagina 48
Contractul de leasing - Pagina 49
Contractul de leasing - Pagina 50
Contractul de leasing - Pagina 51
Contractul de leasing - Pagina 52
Contractul de leasing - Pagina 53
Contractul de leasing - Pagina 54
Contractul de leasing - Pagina 55
Contractul de leasing - Pagina 56
Contractul de leasing - Pagina 57
Contractul de leasing - Pagina 58
Contractul de leasing - Pagina 59
Contractul de leasing - Pagina 60
Contractul de leasing - Pagina 61
Contractul de leasing - Pagina 62
Contractul de leasing - Pagina 63
Contractul de leasing - Pagina 64
Contractul de leasing - Pagina 65
Contractul de leasing - Pagina 66
Contractul de leasing - Pagina 67
Contractul de leasing - Pagina 68
Contractul de leasing - Pagina 69
Contractul de leasing - Pagina 70
Contractul de leasing - Pagina 71
Contractul de leasing - Pagina 72
Contractul de leasing - Pagina 73
Contractul de leasing - Pagina 74
Contractul de leasing - Pagina 75
Contractul de leasing - Pagina 76
Contractul de leasing - Pagina 77
Contractul de leasing - Pagina 78
Contractul de leasing - Pagina 79
Contractul de leasing - Pagina 80
Contractul de leasing - Pagina 81
Contractul de leasing - Pagina 82
Contractul de leasing - Pagina 83
Contractul de leasing - Pagina 84
Contractul de leasing - Pagina 85
Contractul de leasing - Pagina 86
Contractul de leasing - Pagina 87
Contractul de leasing - Pagina 88
Contractul de leasing - Pagina 89
Contractul de leasing - Pagina 90
Contractul de leasing - Pagina 91
Contractul de leasing - Pagina 92
Contractul de leasing - Pagina 93
Contractul de leasing - Pagina 94
Contractul de leasing - Pagina 95
Contractul de leasing - Pagina 96
Contractul de leasing - Pagina 97
Contractul de leasing - Pagina 98
Contractul de leasing - Pagina 99
Contractul de leasing - Pagina 100
Contractul de leasing - Pagina 101
Contractul de leasing - Pagina 102
Contractul de leasing - Pagina 103
Contractul de leasing - Pagina 104

Conținut arhivă zip

 • Contractul de leasing.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de vânzare

Introducere Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția...

Încheierea Contractului de Leasing International, Cazul SRL Autoalianta Versus Serviciul Vamal

Introducere În această lucrare voi defini conceptul de „ contract de leasing internațional”, și voi analiza un caz concret. Trăim din ce în ce...

Contractul de Leasing

1. Introducere. Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituită atât prin dispoziţii...

Contractul Individual de Muncă

PREFAŢĂ Legea nr. 53/ 2003 (Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Reglementarea și Importanța Contractului de Leasing

Capitolul 1: Notiune si reglementare Leasingul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare. El face parte din categoria contractelor...

Contractul de Leasing în Dreptul Român

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea A. Apariţia şi evoluţia operaţiunilor de leasing în dreptul comparat 1.1. Istoricul operaţiunilor de...

Contractul Individual de Muncă

„Reglementarea juridica a contractului individual de munca ca institutie de drept distincta are o istorie relativ scurta. Necesitatea unei astfel...

Te-ar putea interesa și

Leasingul - Formă Modernă de Creditare

INTRODUCERE Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piaţă, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de...

Contractul de Leasing

Analistii comertului international au scos în evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Leasingul - Operațiune Modernă de Finanțare a Activității Economice

INTRODUCERE Progresul tehnic, în principal, dar şi dezvoltarea rapidă a comerţului şi deci a raportului dintre cerere şi ofertă, a determinat...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Contractul de leasing - Speță privind contractul de leasing

I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este...

Leasingul și Instituțiile Bancare

Capitolul 1 Aspecte privind leasingul la BRD BRD a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie 1991 ca...

Ai nevoie de altceva?