Leasingul - Formă Modernă de Creditare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 32803
Mărime: 592.57KB (arhivat)
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Olteanu
UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Studiu de caz la Alpha Bank

Cuprins

 1. INTRODUCERE..5
 2. CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE.7
 3. 1.1. Noţiunea de leasing..7
 4. 1.2. Istoricul leasing-ului..9
 5. 1.3. Piaţa leasing-ului din România..13
 6. CAPITOLUL II: CONTRACTUL DE LEASING.20
 7. 2.1. Definiţii şi trăsături..20
 8. 2.2. Caracterele juridice ale contractului de leasing.22
 9. 2.3. Condiţiile de validitate ale contractului de leasing.25
 10. 2.3.1. Legalitatea..25
 11. 2.3.2. Capacitatea părţilor în contractul de leasing.26
 12. 2.3.3. Consimţământul părţilor..27
 13. 2.3.4. Obiectul contractului de leasing..31
 14. 2.3.5. Forma contractului de leasing..33
 15. 2.4. Concluzii şi propuneri..33
 16. CAPITOLUL III: OPERAŢIUNILE DE LEASING.35
 17. 3.1. Etapele procedurii de leasing..35
 18. 3.2. Clasificarea operaţiunilor de leasing..37
 19. 3.3. Participanţii la operaţiunea de leasing..44
 20. 3.4. Scheme de derulare şi finanţare a operaţiunilor de leasing.45
 21. 3.5. Tendinţe în evoluţia leasing-ului..49
 22. 3.6. Concluzii şi propuneri..52
 23. CAPITOLUL IV: RISCURILE OPERAŢIUNILOR DE LEASING.55
 24. 4.1. Generalităţi privind managementul riscului..55
 25. 4.2. Riscul de credit..57
 26. 4.3. Riscul de piaţă..60
 27. 4.4. Riscul de lichiditate..63
 28. 4.5. Concluzii şi propuneri..65
 29. CAPITOLUL V: PREZENTAREA ALPHA LEASING ROMÂNIA IFN.69
 30. 5.1. Scurt istoric..69
 31. 5.2. Analiză acţionariat..70
 32. 5.3. Tipuri de operaţiuni efectuate..71
 33. 5.4. Analiza performanţelor financiare în 2008-2009.73
 34. CAPITOLUL VI: STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA OPERAŢIUNILOR DE LEASING LA ALPHA LEASING ROMÂNIA IFN 2007 – 2009.76
 35. 6.1. Poziţia Alpha Leasing SA în cadrul pieţei de leasing din România.76
 36. 6.2. Finanţarea echipamentelor prin Alpha Leasing România IFN.82
 37. 6.3. Finanţarea autoturismelor prin Alpha Leasing România IFN.86
 38. 6.4. Concluzii şi propuneri..87
 39. CAPITOLUL VII: CONCLUZII ŞI PROPUNERI.90
 40. ANEXE...94
 41. BIBLIOGRAFIE..100

Extras din licență

INTRODUCERE

Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piaţă, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de identificare a noi forme de finanţare pentru desfacerea produselor şi a prestărilor de servicii.

Leasingul reprezintă astfel o soluţie de compromis în sensul că investeşti cu banii altuia antrenând o mică parte din fondurile proprii. Astfel, leasingul poate constitui o soluţie de câştig pentru unii agenţi economici care deţin resurse financiare, o cale de plasament a economiilor şi de multiplicare a acestora prin constituirea unor societăţi de leasing, dar şi pentru utilizatori .

Importanţa leasing-ului este dedusă atât din amploarea pe care această operaţiune, sub diverse forme, a luat-o în ultimii ani, practic pe tot globul, dar şi din nevoia de a unifica normele de reglementare concretizată în apariţia unui instrument internaţional în materie.

În ultimul timp marea majoritatea a produselor financiare au fost importate ca denumire de peste hotare. Aşa s-a împrietenit poporul român şi cu ideea de leasing, venită ca o mână cerească pentru cei care doreau să îşi achiziţioneze un autovehicul şi nu aveau putere financiară să susţină cumpărarea. Firmele de leasing sunt de două feluri: unele independente şi altele susţinute de suport din străinătate sau de către bănci. Ce înseamnă leasing financiar, nimic altceva decât credit, însă societăţile de leasing intermediază pentru client achiziţionarea unui bun. Majoritatea societăţilor de leasing ocupă primele locuri din topurile Camerei de Comerţ .

Tendinţa actuală în economia românească de a se dezvolta sectorul întreprinderilor-firmelor mici şi mijlocii a făcut ca, oamenii de afaceri români să fie din ce în ce mai interesaţi de acest domeniu.

Teza este structurată pe şapte capitole, îmbinând aspectele teoretice privind operaţiunile de leasing cu cele practice, propunând tehnici de afaceri noi, cu aplicabilitate în mediul economic românesc pus în faţa unor provocări complexe.

Capitolul I cuprinde analiza conceptului de leasing prin punctarea celor mai importante momemnte în evoluţia sa istorică, dar şi analiza pieţei leasingului din România

Avantajele pe care le conferă leasingul au făcut ca alegerea acestei operaţiuni ca alternativă de creditare, să crească constant de-a lungul timpului, tendinţa de creştere urmând a se manifesta şi în viitor.

În capitolul II sunt prezentate caracterele, natura juridică şi condiţiile de validitate ale contractului de leasing. Prin trăsăturile sale caracteristice, prin finalitatea sa economică şi juridică, contractul de leasing este un contract bilateral, care ocupă o poziţie specială deoarece predetermină subiectele şi caracteristicile obiectului contractului de vânzare-cumpărare.

Capitolul III analizează derularea operaţiunilor de leasing, fiind identificate etapele acestor operaţiuni, clasificarea şi schemele de finanţare.

Capitolul IV abordează teoretic şi conceptual noţiunea de risc în activităţile de leasing şi evaluarea riscurilor. Principalele obiective ale managementului de risc sunt reprezentate de identificarea sistematică a expunerilor la risc, evaluarea şi analiza riscurilor şi dezvoltarea strategiei de gestiune a riscului.

În Capitolul V sunt prezentate informaţii privitoare la societatea bancară asupra căreia am realizat studiul de caz: scurt istoric, analiză acţionariat şi tipuri de operaţiuni efectuate, dar şi o analiză a performanţelor financiare pe anii 2008-2009.

Capitolul VI cuprinde studiul de caz în care am analizat tipurile operaţiunilor de leasing la Alpha Leasing România IFN. Studiul conţine două tipuri de finanţare realizate în cadrul societăţii bancare, şi anume: cel de finanţare al echipamentelor şi cel de finanţare al autoturismelor.

În Capitolul VII, şi ultimul, sunt prezentate concluzii asupra analizelor din lucrare şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii de leasing.

Motivul pentru care am ales acestă lucrare este acela că se referă la un domeniu aflat la începuturile dezvoltării sale în România, şi aceasta vine tocmai dintr-o atentă observare şi deplină înţelegere a complexităţii mecanismelor economiei de piaţă: nu dreptul de proprietate asupra mijloacelor fixe generează profituri pentru companie ci utilizarea cu maxim de randament a acestora. Folosirea în mod corespunzător a resurselor de capital, investirea continuă a disponibilităţilor în noi “oportunităţi” de afaceri, alocarea de fonduri pentru marketing şi publicitate, instruirea continuă şi pregătirea superioară a personalului, reprezintă strategii şi politici ce determină progresul unei companii.

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

1.1. Noţiuni introductive

Leasingul este un pas înainte în finanţarea întreprinderilor care doresc să îşi achiziţioneze utilaje şi echipamente, dar care nu au posibilităţi financiare. Această tehnică de finanţare care presupune un risc ridicat, vine să dea satisfacţie agenţilor economici care nu pot să obţină credite de la bănci, ori nu vor să-şi greveze bunurile mobile şi imobile prin instituirea de ipoteci sau gajuri, fără a afecta dinamismul specific domeniului comercial.

Interesul practic al leasing-ului este de a asigura finanţarea integrală prin fonduri împrumutate a unei investiţii fără ca beneficiarul să constituie măsuri asiguratorii; prin aceasta, leasingul se distinge de tradiţionala creditare a investiţiilor, unde întreprinderea beneficiară suportă o parte din valoarea investiţiei. De aceea, leasingul ca tehnică de finanţare vizează în primul rând întreprinderile care urmăresc lărgirea activităţii şi ridicarea performanţelor, iar pe plan mai general, asigură progresul tehnic.

Termenul de leasing este necunoscut în limba română, fiind preluat din jargonul economic şi comercial englez, unde s-a impus de aproximativ un secol, fiind apoi preluat de ţările europene occidentale.

Definiţia leasingului poate fi dată atât din punct de vedere economic, cât şi juridic .

Din punct de vedere juridic, leasingul reprezintă un contract complex care permite unei persoane să obţină şi să utilizeze un lucru fără a plăti imediat preţul. , cu posibilitatea de a-l cumpăra la un preţ residual.

Prima definiţie legală a leasing-ului în Europa continentală provine din Franţa, referindu-se doar la leasingul imobiliar, operaţiunea numindu-se credit-bail. Operaţiunile de credit-bail sunt cele prin care o întreprindere dă în locaţie bunuri imobiliare în vederea unei utilizări profesionale, cumpărate de ea sau construite prin efortul ei financiar, dacă aceste operaţiuni, indiferent de calificarea lor, permit locatarului să devină proprietarul bunurilor fie printr-o promisiune unilaterală de vânzare, fie prin achiziţionarea directă ori indirectă a dreptului de proprietate a terenului pe care au fost edificate imobilele închiriate, fie prin transferul de plin drept a dreptului de proprietate asupra construcţiilor edificate pentru acel locator. O definiţie mai recentă a leasing-ului în Franţa pune în evidenţă funcţiile economice ale acestuia: leasingul reprezintă o finanţare, în principiu integrală, a unei investiţii productive garantată de beneficiar.

Preview document

Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 1
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 2
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 3
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 4
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 5
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 6
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 7
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 8
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 9
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 10
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 11
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 12
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 13
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 14
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 15
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 16
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 17
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 18
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 19
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 20
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 21
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 22
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 23
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 24
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 25
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 26
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 27
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 28
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 29
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 30
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 31
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 32
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 33
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 34
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 35
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 36
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 37
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 38
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 39
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 40
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 41
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 42
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 43
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 44
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 45
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 46
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 47
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 48
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 49
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 50
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 51
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 52
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 53
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 54
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 55
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 56
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 57
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 58
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 59
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 60
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 61
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 62
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 63
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 64
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 65
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 66
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 67
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 68
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 69
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 70
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 71
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 72
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 73
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 74
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 75
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 76
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 77
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 78
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 79
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 80
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 81
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 82
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 83
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 84
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 85
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 86
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 87
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 88
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 89
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 90
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 91
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 92
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 93
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 94
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 95
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 96
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 97
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 98
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 99
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 100
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 101
Leasingul - Formă Modernă de Creditare - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Leasingul - Forma Moderna de Creditare.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțarea prin Leasing

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Creditarea Bancară pe Termen Lung

INTRODUCERE Acordarea de împrumuturi bancare este aproape generală pentru firme întrucât de cele mai multe ori este mai bine ca firmele să lucreze...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Leasingul și Creditarea în Economia Întreprinderii

INTRODUCERE Pentru ca o întreprindere să supravieţuiască pe piaţă aceasta trebuie să se adapteze mediului în care funcţionează, menţinându-şi în...

Leasingul, tehnică modernă de vânzare

Introducere. 1. Noţiuni generale. Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituită atât...

Asemănări și Deosebiri între Leasing și Credit

Introducere 2 INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţa a fost instituită, atât prin...

Managementul riscului în operațiunile de leasing

INTRODUCERE Economiile şi investiţiile au jucat un rol deosebit de important în orice societate, atât la nivel macroeconomic cât şi la nivelul...

Standarde Financiar Contabile - Contractele de Leasing (IAS 17)

CAPITOLUL I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE Aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate prin recurgerea la raţionamentul profesional îi oferă...

Riscurile Contractului de Leasing

I. Noţiuni introductive privind contractul de leasing Leasingul este un contract complex, original, de sine stătător, fiind reglementat de...

Contractul de Leasing

Introducere Am ales sa scriu acest proiect despre contractul de leasing, deoarece eu sunt de acord cu derularea acestui contract pentru ca...

Leasingul ca tehnică de finanțare la SC BCR Leasing SA

INTRODUCERE Leasingul este un pas înainte în finanţarea întreprinderilor care doresc să îşi achiziţioneze utilaje şi echipamente, dar care nu au...

Ai nevoie de altceva?