Contractul de leasing

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 30762
Mărime: 149.46KB (arhivat)
Publicat de: Fausta Negru
Puncte necesare: 11
În orice societate, economiile şi investiţiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât şi la nivelul fiecărei persoane sau agent economic.

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 3
 2. 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing 3
 3. 1.2. Noţiunea de leasing si precizări privind leasingul 4
 4. 1.2.1. Noţiunea de leasing 4
 5. 1.2.2. Precizări privind leasingul 5
 6. 1.3. Natura juridică, structura şi mecanismul operaţiunilor de leasing 8
 7. 1.3.1. Natura juridică 8
 8. 1.3.2. Structura şi mecanismul operaţiunilor de leasing 9
 9. 1.4. Domeniul de aplicare al leasingului în România 14
 10. CAPITOLUL II. CONTRACTUL DE LEASING 20
 11. 2.1. Caractere juridice, clasificare şi obiectul contractului de leasing. 20
 12. 2.2. Părţile contractului de leasing. 28
 13. 2.3. Forme ale contractului de leasing. 29
 14. 2.3.1. Leasingul alternativă la creditarea bancară 35
 15. 2.4. Încheierea contractului de leasing. 41
 16. 2.4.1. Formarea contractului de leasing mobiliar. 42
 17. 2.4.2.Formarea contractului de leasing imobiliar 51
 18. 2.5. Efectele contractului de leasing. 53
 19. 2.5.1. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante 54
 20. 2.5.2. Riscul contractului de leasing 60
 21. 2.6. Cesiunea contractului de leasing. 61
 22. 2.7. Încetarea contractului de leasing. 65
 23. CAPITOLUL III. ALTE OPERAŢIUNI CE AU ACEEAŞI NATURĂ JURIDICĂ CA ŞI OPERAŢIUNILE DE LEASING IN DREPTUL INTERNATIONAL 69
 24. 3.1. Lease (S.U.A.). 70
 25. 3.2. Renting (Franţa) 72
 26. 3.3. Hire 73
 27. 3.4. Konsumguterleasing (Germania şi Suedia). 73
 28. 3.5. Hersteller (Franţa şi Germania). 73
 29. CAPITOLUL IV. RELAŢIILE LEASINGULUI CU ALTE INSTRUMENTE JURIDICE. 74
 30. 4.1. Asemănări şi deosebiri între contractul de leasing şi contractul de credit. 74
 31. 4.2. Asemănări şi deosebiri între contractul de leasing şi contractul de locaţie. 76
 32. 4.3. Leasingul şi vânzarea cu plata preţului în rate. 79
 33. 4.4. Leasingul şi mandatul comercial. 81
 34. CONCLUZII 83
 35. BIBLIOGRAFIE.87

Extras din licență

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL

1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing

În orice societate, economiile şi investiţiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât şi la nivelul fiecărei persoane sau agent economic. Desigur, există un ansamblu de factori care influenţează deciziile fiecărei persoane sau agent economic de a renunţa la un câştig sau avantaj prezent (determinat de utilizarea unor fonduri disponibile în prezent) în favoarea unui avantaj viitor (determinat de economisirea sau investirea acestor fonduri, pentru a fi utilizate în viitor), însă procesele de economisire sunt prezente într-o măsură mai mare sau mai mică, pe termene mai lungi sau mai scurte şi moduri foarte variate la nivelul fiecărei persoane, fizice sau juridice. Aceste procese de economisire au însă un rol important şi la nivelul întregii economii naţionale.

Desigur, alegerea căilor celor mai potrivite de economisire şi investiţie se poate dovedi a fi un proces dificil, având în vedere o serie de factori precum multitudinea instrumentelor disponibile, instabilitatea pe care o traversează anumite pieţe, recesiunea economică, etc. În aceste condiţii se pune problema alegerii unui instrument de economisire adecvat, care să ofere o păstrare în siguranţa cea mai deplină a acestor economii, dar şi multiplicarea lor în timp, devenind practic dintr-un instrument de economisire unul de investire. Decizia reprezintă un proces dinamic de interacţiune a tuturor participanţilor confruntaţi cu o politică de alegere, un proces de selecţie a unui răspuns dintr-un ansamblu de răspunsuri potenţiale.

Unul din principalele motive pentru care leasingul este o alternativă financiară atât de populară în lume, este acela care sintetizează de fapt “filosofia” leasingului: nu proprietatea asupra mijloacelor fixe ci utilizarea lor efectivă este aceea care duce la profit.

Leasingul este o soluţie care permite depăşirea neajunsurilor şi obţinerea în folosinţă, cu un minim de capital investit a unor echipamente moderne, performante, care măresc eficienţa şi atrag mărirea volumului afacerii şi al activităţii, ceea ce înseamnă în final mai mult profit.

Interesul practic al leasingului este de a asigura finanţarea integrală prin fonduri împrumutate a unei investiţii fără ca beneficiarul să constituie măsuri asiguratorii; prin aceasta leasingul se distinge de tradiţionala creditare a investiţiilor, unde întreprinderea beneficiară suportă o parte din valoarea investiţiei. De aceea leasingul – ca tehnică de finanţare – vizează, în primul rând, întreprinderile care urmăresc lărgirea activităţii şi ridicarea performanţelor, iar pe plan mai general, asigură progresul tehnic.

Am încercat să fac o cercetare asupra leasingului, pentru a înţelege cauzele dezvoltării rapide a acestei tranzacţii, de ce se spune că leasingul este o tranzacţie de sine stătătoare şi care sunt elementele care îl diferenţiază de celelalte modalităţi de investire cunoscute. De asemenea am căutat să văd care sunt noutăţile interesante ale acestei noţiuni, căutând o anumită explicaţie pentru eventuala supremaţie a acestei variante de investiţie faţă de celelalte alternative posibile, însă trebuie arătat faptul că şi leasingul are limitele si riscurile sale.

În continuarea lucrării am analizat particularităţile şi avantajele leasingului, de asemenea am făcut comparaţie între diferitele posibilităţi de investiţie şi am prezentat diferitele variante de leasing. Pentru a arăta care este importanţa industriei leasingului în România, parcurg condiţiile existente pentru dezvoltarea acestuia, efectuând o abordare financiară a leasingului.

1.2. Noţiunea de leasing si precizări privind leasingul

1.2.1. Noţiunea de leasing

Leasing-ul este acea formă de închiriere de către societăţi financiare a unor maşini, utilaje, mijloace de transport şi a altor bunuri din categoria mijloacelor fixe, întreprinderilor care nu dispun de suficiente fonduri proprii ori împrumutate pentru a le cumpăra. Leasing-ul este, deci, o formă de comerţ şi de finanţare prin locaţie de către societăţi financiare specializate în aceste operaţiuni, de instituţii financiare sau direct de către producătorii de bunuri mijloace fixe.

În demersul pe care l-am facut consultând o serie de autori şi materiale care tratează problematica de leasing, m-am oprit asupra definiţiei date de către Roberto Rouzi considerând că răspunde cel mai bine tematicii alese.

Astfel, în opinia autorului italian Roberto Rouzi, "leasing-ul este o operaţiune de finanţare pe termen mediu şi lung ce are la bază un contract de locaţie de bunuri mobile şi imobile. Aceasta se realizează printr-un intermediar financiar, care intervine între firma producătoare a bunului ce constituie obiectul contractului şi firma care solicită folosinţa lui, cumpărând de la prima bunul în cauză şi dându-l în locaţie celei de-a doua, care se obligă să plătească intermediarului, într-un număr determinat de rate, o chirie a cărei valoare să depăşească costul bunului respectiv, care la sfârşitul contractului poate trece, cu titlu oneros, din proprietatea finanţatorului-locator în proprietatea utilizatorului-locatar, la iniţiativa celui din urmă" .

Bibliografie

C.Bârsan ş.a., „Drepturile reale”, Bucureşti , Ed. All Beck, 1996

C.Stănescu, „ Teoria generală a drepturilor reale”, Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti, 1973,

Cărpenaru Stanciu -„Drept Comercial Român”, Ed. All, 2003

D. Clocotici, Gh. Gheorghiu, Operaţiuni de leasing, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998

D. Voiculescu, M. Coraş, Leasing, Editura Ştiinţifică si Enciclopedică, Bucureşti 1985

D.Clocotici, Gh. Gheorghiu, „Operaţiunile de leasing”, Editura Lumina Lex, 2000

Deak Fr., Cărpenaru D.- Contracte civile şi comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001

Dr. Eugeniu Safta Romano, „Dreptul de proprietate privată şi publică în România, Editura Graphix, Iaşi, 1993,

Gabriel Tiţa Nicolescu- Regimul juridic al operaţiunilor de leasing, Editura All. Beck, Bucureşti, 2003

Gabriel Tiţa-Nicolescu- Regimul juridic al operaţiunilor de leasing, Ed: All Beck, Bucureşti, 2003

Gheorghe Beleiu -„Drept Civil Român”, Ed. Universul Juridic, 2003.

Ialomiţeanu Gh., Voinescu L.- Aspecte juridice, fiscale şi contabile privind leasingul, Editura Ecran Magazin, Bucureşti, 2000

L.Pop,”Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1998

M. Andreica, Leasingul – cale de finanţare a I.M.M.-urilor, Editura Crimm, Bucuresti 1997

Mazilu Dumitru- Dreptul comerţului internaţional, Partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000

Molico Tatiana , Wunder Eugen –„Leasingul, un instrument modern de investitie si finantare”, editura CECCAR, Bucuresti 2003

Puiu Alexandru - Managementul afacerilor economice- Tehnici de afaceri economice interne şi internaţionale, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2003

Puiu Alexandru-"Managementul afacerilor intemationale", Editura Didactica si Pedegogica, Bucuresti, 1996

Roxana Munteanu.

S.Cărpenaru, Fr. Deak în „Contracte civile şi comerciale”, Editura Lumina Lex,1993

T.R.Popescu ş.a., „Principii şi instituţii în dreptul comerţului internaţional”, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1980

T.R.Popescu, “Dreptul comertului international”(tratat), Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1976

T.R.Popescu, P.Anca, „Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968

Zinveliu, „Contracte civile”, Editura Dacia, Cluj, 1978,

Doctrina straina:

*** World Bank, , Leasing in Emerging Markets, Washington D.C., 1996

Moret, El Nilo y la Civilizacion Egipcia, Ed. Cervantes, 1927.

C.O. Livlin, The History of Leasing, 1986

André J. Charlier, Le leasing immobilier et les formes de placement collectif, Centre d'Etudes Bancaires et Financières, 1971

G. Gloty, The Greek City, 1957.

Legislatie si reviste de specialitate:

Cod Civil, Cod procedură civilă

Convenţia UNIDROIT.

D.Clocotici, Gh. Gheorghiu, „Leasingul” R.D.C., 5/1997

Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2008 din 21/04/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Ordonanţa Guvernului nr.51/1997

Dorin Clocotici, Gheorghe Gheorghiu Contractul de leasing, efectele fata de terti, in Revista de Drept Comercial nr. 10/1997.

Ion Cernaianu, Contractul comercial international de leasing, in Revista de Drept Comercial, nr. 3/1993.

Diana Andrasoni, Leasingul: din creatie a practicii comerciale, in operatiune definita de Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 50 din 28 august 1997 Definire si terminologie, in Revista de Drept comercial, nr. 11/1997

Preview document

Contractul de leasing - Pagina 1
Contractul de leasing - Pagina 2
Contractul de leasing - Pagina 3
Contractul de leasing - Pagina 4
Contractul de leasing - Pagina 5
Contractul de leasing - Pagina 6
Contractul de leasing - Pagina 7
Contractul de leasing - Pagina 8
Contractul de leasing - Pagina 9
Contractul de leasing - Pagina 10
Contractul de leasing - Pagina 11
Contractul de leasing - Pagina 12
Contractul de leasing - Pagina 13
Contractul de leasing - Pagina 14
Contractul de leasing - Pagina 15
Contractul de leasing - Pagina 16
Contractul de leasing - Pagina 17
Contractul de leasing - Pagina 18
Contractul de leasing - Pagina 19
Contractul de leasing - Pagina 20
Contractul de leasing - Pagina 21
Contractul de leasing - Pagina 22
Contractul de leasing - Pagina 23
Contractul de leasing - Pagina 24
Contractul de leasing - Pagina 25
Contractul de leasing - Pagina 26
Contractul de leasing - Pagina 27
Contractul de leasing - Pagina 28
Contractul de leasing - Pagina 29
Contractul de leasing - Pagina 30
Contractul de leasing - Pagina 31
Contractul de leasing - Pagina 32
Contractul de leasing - Pagina 33
Contractul de leasing - Pagina 34
Contractul de leasing - Pagina 35
Contractul de leasing - Pagina 36
Contractul de leasing - Pagina 37
Contractul de leasing - Pagina 38
Contractul de leasing - Pagina 39
Contractul de leasing - Pagina 40
Contractul de leasing - Pagina 41
Contractul de leasing - Pagina 42
Contractul de leasing - Pagina 43
Contractul de leasing - Pagina 44
Contractul de leasing - Pagina 45
Contractul de leasing - Pagina 46
Contractul de leasing - Pagina 47
Contractul de leasing - Pagina 48
Contractul de leasing - Pagina 49
Contractul de leasing - Pagina 50
Contractul de leasing - Pagina 51
Contractul de leasing - Pagina 52
Contractul de leasing - Pagina 53
Contractul de leasing - Pagina 54
Contractul de leasing - Pagina 55
Contractul de leasing - Pagina 56
Contractul de leasing - Pagina 57
Contractul de leasing - Pagina 58
Contractul de leasing - Pagina 59
Contractul de leasing - Pagina 60
Contractul de leasing - Pagina 61
Contractul de leasing - Pagina 62
Contractul de leasing - Pagina 63
Contractul de leasing - Pagina 64
Contractul de leasing - Pagina 65
Contractul de leasing - Pagina 66
Contractul de leasing - Pagina 67
Contractul de leasing - Pagina 68
Contractul de leasing - Pagina 69
Contractul de leasing - Pagina 70
Contractul de leasing - Pagina 71
Contractul de leasing - Pagina 72
Contractul de leasing - Pagina 73
Contractul de leasing - Pagina 74
Contractul de leasing - Pagina 75
Contractul de leasing - Pagina 76
Contractul de leasing - Pagina 77
Contractul de leasing - Pagina 78
Contractul de leasing - Pagina 79
Contractul de leasing - Pagina 80
Contractul de leasing - Pagina 81
Contractul de leasing - Pagina 82
Contractul de leasing - Pagina 83
Contractul de leasing - Pagina 84
Contractul de leasing - Pagina 85
Contractul de leasing - Pagina 86
Contractul de leasing - Pagina 87
Contractul de leasing - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Contractul de leasing.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Importanța realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice - sistemul execuțional

Introducere Lucrarea „Importanţa realizării dreptului în asigurarea ordinii juridice. Sistemul execuţional” urmăreşte corelarea a trei factori...

Acreditivul Documentar

INTRODUCERE În ansamblul relațiilor financiar-valutare, plățile și decontările internaționale joacă un rol important, fiind rezultatul derulării...

Contractul de Transport Aerian

REZUMAT Tema proiectului o reprezintă “Contractul de Transport AERIAN”. Am ales această tema pentru realizarea proiectului din mai multe motive,...

Extrădarea Activă

Extradarea este un act de cooperare al statelor împotriva infractorilor de un anumit grad de periculozitate, pentru a impiedica sustragerea...

Statul de drept

Statul de drept 1. Definirea noţiunii de „stat de drept” Ca orice concept complex care a evoluat într-un interval lung de timp, defininirea...

Te-ar putea interesa și

Leasingul - Formă Modernă de Creditare

INTRODUCERE Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piaţă, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de...

Contractul de Leasing

Analistii comertului international au scos în evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest...

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Leasingul - Operațiune Modernă de Finanțare a Activității Economice

INTRODUCERE Progresul tehnic, în principal, dar şi dezvoltarea rapidă a comerţului şi deci a raportului dintre cerere şi ofertă, a determinat...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Contractul de leasing - Speță privind contractul de leasing

I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este...

Leasingul și Instituțiile Bancare

Capitolul 1 Aspecte privind leasingul la BRD BRD a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie 1991 ca...

Ai nevoie de altceva?