Acreditivul Documentar

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 14958
Mărime: 114.77KB (arhivat)
Publicat de: Nicolaie Baciu
Puncte necesare: 10

Extras din disertație

INTRODUCERE

În ansamblul relațiilor financiar-valutare, plățile și decontările internaționale joacă un rol important, fiind rezultatul derulării operațiunilor comerciale internaționale de import-export, majoritatea dintre acestea derulându-se prin intermediul băncilor comerciale. Modalitățile de plată internaționale reprezintă un ansamblu de mecanisme, de tehnici, prin care se pot plăti/încasa contravaloarea mărfurilor livrate, serviciilor prestate, lucrărilor executate de la cumpărător/importator/debitor la vânzător/exportator/creditor, părți care intervin în relațiile comerciale și de altă natură între firme diferite din interiorul aceleași țări sau țări diferite.

Modalitățile de plată folosite pe plan internațional, cunosc o mare diversitate, din categoria acestora făcând parte: acreditivul documentar, scrisoarea comercială de credit, incasso-ul documentar, ordinul de plată, modalități de plată combinate, schimbul de documente la plată și vinculația (.mod de decontare în relațiile economice internaționale, livrarea mărfurilor de către exportator nu pe adresa importatorului, ci pe a unei bănci).

Acreditivul documentar reprezintă un angajament, indiferent de modul în care este descris sau definit, prin care o bancă (emitentă) acționând la cererea și în conformitate cu instrucțiunile unui client (ordonator-importator), contra documente strict conforme cu termenii și în condițiile acreditivului se obligă să efectueze plata în favoarea unui terț (beneficiar- exportator) sau la ordinul acestuia, sau să plătească ori să accepte efecte de comerț (cambii, bilete la ordin) trase de acesta; să autorizeze o altă bancă să facă astfel de plăți sau ca astfel efectele să fie plătite, acceptate sau negociate la o altă bancă.

În derularea acreditivului documentar sunt implicate următoarele părți: ordonatorul acreditivului care este importatorul respectiv cumpărătorul, beneficiarul acreditivului respectiv vânzătorul, banca emitentă a acreditivului care își asumă angajamentul de plată față de vânzător și o bancă corespondentă care poate fi în postura de bancă trasă/acceptantă, banca negociatoare, banca confirmatoare.

Executarea acreditivului documentar se realizează printr-o serie de documente formate în general din factura comercială, documente de transport, certificat de asigurare, certificat de origine, listă de colete, certificat de calitate, fitosanitar, buletinul de analize având rolul de a demonstra că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile asumate.

Ca urmare a diversificării operațiunilor de comerț exterior și datorită caracterului adaptabil al acreditivului, în practica internațională s-au consacrat mai multe tipuri de acreditive documentare, a căror schemă de plată permite înțelegerea mecansimului complex al derulării unei operațiuni de export-import prin acreditiv documentar.

Pentru o bună desfășurare a comerțului la nivel mondial atât comercianții cât și asociațiile și organizațiile internaționale au găsit soluții care să permită desfășurarea și dezvoltarea unor relații contractuale benefice pentru toți participanții. Acest lucru nu se putea realiza decât abordând și acest aspect al instrumentelor de plată în comerțul internațional.

Redimensionarea economiei și politicii europene și românești este indisolubil legată de dezvoltarea unui comerț modern, tehnologizat ce trebuie adaptat nevoilor și cerințelor în permanentă schimbare a consumatorilor și a participanților la raporturile de afaceri.

Structurată în patru capitole, lucrarea tratează regimul juridic al instrumentului de plată – acreditivul documentar – acoperind o zonă de strictă actualitate a instrumentelor juridice necesare pentru dezvoltarea comerțului internațional.

Astfel, s-a impus ca prioritate abordarea în Capitolul I a noțiunilor generale privind standardizarea, reglementările și tipurile de acreditiv documentar.

Capitolul II intitulat „Mecanismul derulării acreditivului documentar” tratează în principal deschiderea și utilizarea acreditivului documentar, scoțând în evidență avantajele şi dezavantajele pentru exportator şi importator în cazul acreditivului documentar.

În capitolul denumit „Băncile și acreditivul documentar” pun accentul pe deschiderea acreditivelor de către bănci precum și pe utilizarea acreditivului documentar și controlul documentelor.

Concluziile se regăsesc în ultimul capitol al lucrării în care evidențiez principiile fundamentale în practica acreditivului documentar.

Recurgerea generală la acreditiv documentar se datorează avantajelor pe care le conferă, gradului ridicat de securitate pentru interesele importatorului, livrarea mărfurilor în condițiile și termenele stabilite precum și pentru interesele exportatorului vizând în principal siguranța plății.

Bibliografie

A. Lucrări cu caracter general, tratate, cursuri, monografii

ALEXANDRU PUIU, Management în Afacerile Economice Internaționale - Tratat, Editura Independența Economică, București, 1997;

BASNO CEZAR, DARDAC NICOLAE, Operațiuni Bancare - Instrumente și Tehnici de Plată, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996;

BASNO CEZAR, DARDAC NICOLAE, Moneda, Credit, Bănci, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1994;

BRAN PAUL (coord.), Relații valutar financiare internaționale, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996;

BRAN PAUL, Relații financiare și monetare internaționale, Editura Economică, București, 1996;

CONSTANTIN FLORICEL, Relații valutar financiare internaționale, Editura Didactică și Pedagogică, R. A., București, 1996;

DIANA PAULA CORINA VANCEA, Caiet de Studiu Individual pentru Plăți și Finanțări Internaționale, Universitatea Ovidius, Constanța, 2008;

GAFTONIUC SIMONA, Finanțe internaționale, Editura Economică, București, 1997;

GAFTONIUC SIMONA, Practici bancare internaționale, Editura Economică, București, 1995;

GHEORGHE CIOBANU (coord), Tranzacții economice internaționale, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2009;

IOAN POPA, Tranzacții de comerț exterior, Editura Economică, București, 2002;

LIGIA GEORGESCU GOLOSOIU, Mijloace, modalități și instrumente de plată, www.biblioteca-virtuală.ase.ro;

MARIANA NEGRUȘ, Plăți și garanții internaționale, Ediția a III a revăzută și actualizată, Editura C. H. Beck, București, 2006;

MARIANA NEGRUȘ, Plăți și garanții internaționale, Ediția a doua revăzută și actualizată, Editura All-B, București, 1998;

SUTA NICOLAE, Comerț Internațional, Editura All, București, 1997;

TWELLS HARRY, Exporters’ checklist, a step-by-step guide to succesful exporting, National Westminster Bank, Lloyd’s of London Press Ltd, 1992.

Documentary credits-Documentary collections – Bank guarantee – a guide to safer international trade, emis de Credit Suisse Special Publications, Vol. 77.

B. Legislații

Formularele Standard Privind Acreditivele Documentare – Publicația 516;

Publicația CCI Nr. 511 Acreditive Reguli și Uzanțe Uniforme 500 și 400 Comparate.

Preview document

Acreditivul Documentar - Pagina 1
Acreditivul Documentar - Pagina 2
Acreditivul Documentar - Pagina 3
Acreditivul Documentar - Pagina 4
Acreditivul Documentar - Pagina 5
Acreditivul Documentar - Pagina 6
Acreditivul Documentar - Pagina 7
Acreditivul Documentar - Pagina 8
Acreditivul Documentar - Pagina 9
Acreditivul Documentar - Pagina 10
Acreditivul Documentar - Pagina 11
Acreditivul Documentar - Pagina 12
Acreditivul Documentar - Pagina 13
Acreditivul Documentar - Pagina 14
Acreditivul Documentar - Pagina 15
Acreditivul Documentar - Pagina 16
Acreditivul Documentar - Pagina 17
Acreditivul Documentar - Pagina 18
Acreditivul Documentar - Pagina 19
Acreditivul Documentar - Pagina 20
Acreditivul Documentar - Pagina 21
Acreditivul Documentar - Pagina 22
Acreditivul Documentar - Pagina 23
Acreditivul Documentar - Pagina 24
Acreditivul Documentar - Pagina 25
Acreditivul Documentar - Pagina 26
Acreditivul Documentar - Pagina 27
Acreditivul Documentar - Pagina 28
Acreditivul Documentar - Pagina 29
Acreditivul Documentar - Pagina 30
Acreditivul Documentar - Pagina 31
Acreditivul Documentar - Pagina 32
Acreditivul Documentar - Pagina 33
Acreditivul Documentar - Pagina 34
Acreditivul Documentar - Pagina 35
Acreditivul Documentar - Pagina 36
Acreditivul Documentar - Pagina 37
Acreditivul Documentar - Pagina 38
Acreditivul Documentar - Pagina 39
Acreditivul Documentar - Pagina 40
Acreditivul Documentar - Pagina 41
Acreditivul Documentar - Pagina 42
Acreditivul Documentar - Pagina 43
Acreditivul Documentar - Pagina 44
Acreditivul Documentar - Pagina 45
Acreditivul Documentar - Pagina 46
Acreditivul Documentar - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Acreditivul Documentar.doc

Alții au mai descărcat și

Acreditivul Documentar

INTRODUCERE În ansamblul relaţiilor financiar-valutare, plăţile şi decontările internaţionale joacă un rol important, fiind rezultatul derulării...

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Acreditivul Documentar

INTRODUCERE În ansamblul relaţiilor financiar-valutare, plăţile şi decontările internaţionale joacă un rol important, fiind rezultatul derulării...

Modalități de Plată și Credit

INTRODUCERE Inventând moneda, omenirea a făcut un mare salt spre viitor ; dar, ca şi roata, superba invenţie economică (comparabilă cu...

Modalități de Plată în Tranzacțiile Economice Internaționale

CAPITOLUL I CADRUL JURIDIC AL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE DE PLÃŢI 1.1. Uzanţele internaţionale Ataşate schimburilor comerciale internaţionale,...

Dreptul comerțului internațional - acreditivul documentar

Capitolul I : Modalităţi de plată în comerţul internaţional Secţiunea 1 : Consideraţii introductive Un moment important în desfăşurarea...

Derularea Plăților Internaționale prin Acreditiv Documentar la Banca Transilvania

Cap. 1 Norme , mecanismele, derularea şi importanţă ACREDITIVUL DOCUMENTAR în cadrul Băncii Transilvania Acreditivul documentar reprezintă în...

Paralelă între acreditiv și incasso

Instrumente si modalitati de plata internationale Instrumentele de plata internationale sunt reprezentate de : cambia, biletul la ordin, cecul,...

Acreditivul Documentar - Principala Modalitate de Plată Utilizată în Relațiile Internaționale

1. Introducere în plăţile internaţionale 1.1. Plăţile internaţionale – generalităţi Stingerea obligaţiilor bănesti ce rezultă din activitatea de...

Modalități de plată la BRD-GSG

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ A BRD GSG Cadrul juridic de organizare şi funcţionare al BRD-GSG. Banca Română Pentru Dezvoltare SA face parte...

Ai nevoie de altceva?