Leasingul și Instituțiile Bancare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 24268
Mărime: 111.14KB (arhivat)
Publicat de: Leana Deaconu
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. Capitolul 1 Aspecte privind leasingul la BRD 4
 3. 1.1. Delimitări conceptuale privind leasingul 8
 4. 1.1.1. Leasingul – obiect al studiilor economice aplicative 10
 5. 1.1.2. Aprecierea caracterului avantajos al finanţării prin leasing faţă de alte variante 10
 6. 1.1.3. Regula de aur a finanţării prin leasing 11
 7. 1.2. Principalele forme de leasing 11
 8. 1.3. Caracteristica fundamentală a leasingului 14
 9. 1.4. Avantajele şi limitele leasingului 15
 10. 1.5. Leasingul în România 16
 11. 1.6. Asigurări privind leasingul la instituţiile bancare 17
 12. 1.7. Fluxul operaţional al leasingului 17
 13. 1.8. Termeni şi condiţii generale pentru acordarea leasingului 18
 14. 1.9. Garantarea de către Bancă a tranzacţiilor de leasing încheiate de către BRD–SGL 18
 15. 1.9.1. Competenţe de aprobare a tranzacţiilor de leasing 19
 16. 1.9.2. Garanţii 19
 17. 1.9.3. Documentaţia de scrisori de garanţie bancară în instituţiile bancare 20
 18. 1.9.4. Analiza dosarului 20
 19. 1.9.5. Emiterea scrisorii de garanţie bancară 21
 20. Capitolul 2 Riscurile asociate operaţiilor de leasing şi bunuri finanţabile în BRD 22
 21. 2.1. Riscul de contrapartidă 22
 22. 2.2. Riscul de valoare de piaţă 22
 23. 2.3. Riscul de valoare reziduală 23
 24. 2.4. Riscul de colateral 24
 25. 2.5. Riscul de reposesie 24
 26. 2.6. Bunuri finanţabile în leasing 24
 27. 2.7. Bunuri finanţabile în BRD 25
 28. 2.7.1 Preţul finanţării 26
 29. 2.8.Calculul ratelor de leasing 27
 30. Capitolul 3 Aspecte fiscale şi aspecte contractuale ale leasingului 30
 31. 3.1. Taxa pe valoarea adăugată 30
 32. 3.2. Impozitul pe profit 30
 33. 3.3. Taxe şi accize vamale 30
 34. 3.4. Taxe şi impozite diverse 31
 35. 3.5. Leasingul în comparaţie cu creditul de investiţie 31
 36. 3.6. Aspecte contractuale 32
 37. 3.7. Acte necesare pentru întocmirea contractului de finanţare în sistem leasing 33
 38. 3.8. Contractul de leasing financiar 33
 39. 3.8.1. Paşi care trebuie parcurşi pentru încheierea unui contract de leasing 35
 40. 3.8.2. Terminarea contractelor de leasing 37
 41. 3.8.3. Garanţii ale contractelor de leasing 37
 42. 3.9. Dobânzi de prefinanţare 37
 43. 3.10. Exploatarea bunurilor finanţate 37
 44. 3.10.1. Opţiunea de cumpărare 38
 45. 3.10.2. Asigurarea bunului 38
 46. 3.11. Rezilierea contractului de leasing 38
 47. 3.11.1. Contractul tripartit 39
 48. Capitolul 4 Aspecte privind finanţarea bunurilor în sistem leasing la instituţiile bancare 40
 49. 4.1. Autoturisme. Informaţii generale 41
 50. 4.2. Vehicule comerciale. Informaţii generale 47
 51. 4.3. Echipamente de construcţie. Informaţii generale 48
 52. 4.4. Agribusines. Informaţii generale 49
 53. 4.5. Echipamente industriale. Informaţii generale 49
 54. 4.6. Leasing imobiliar. Informaţii generale 55
 55. CONCLUZII 57
 56. ANEXE 59
 57. BIBLIOGRAFIE 73

Extras din proiect

Capitolul 1 Aspecte privind leasingul la BRD

BRD a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie 1991 ca societate pe acţiuni, cu capital social deţinut de statul român. În martie 1999, Societe Generale a achiziţionat un pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al BRD, prin intermediul unei achiziţii de la FPS combinată cu o participare la majorarea de capital social al BRD.

De la înfiinţarea sa ca societate pe acţiuni, BRD şi-a orientat şi şi-a adaptat activitatea la noile condiţii de piaţă, concentrându-se în special pe extinderea afacerilor din sectorul privat şi pentru activităţi bancare pentru persoane fizice, punând accent în primul rând pe afacerile mici şi mijlocii, dar şi câteva din cele mai mari societăţi private. BRD şi-a extins reţeaua, şi-a lărgit sfera de activitate şi s-a angajat în servicii bancare pentru persoane juridice şi persoane fizice, inclusiv printre altele, servicii de plată, finanţarea comerţului, asigurări, servicii de factoring şi forfetare. BRD a fost prima bancă din România care a oferit servicii de factoring şi forfetare, începând cu anul 1994 şi respectiv 1997. În paralel BRD şi-a dezvoltat reţeaua de bănci corespondente şi volumul de tranzacţii internaţionale.

Odată cu achiziţionarea pachetului majoritar de către SG, BRD a pus accentul pe serviciile bancare pentru populaţie, fără a exclude dezvoltarea activităţilor cu agenţii corporativi.

La 31 decembrie 1999, BRD era a doua bancă ca mărime din România după totalul activelor, totalul depozitelor şi creditelor nete. Conform calculelor efectuate de bancă în baza statisticilor BNR, în anul încheiat la 31 decembrie 1999, BRD deţinea 18,5% din volumul total al creditelor neguvernamentale, comparativ cu 10,5% în anul încheiat la 31 decembrie 1998.

Activitatea bancară din România este guvernată de Legea Bancară. În conformitate cu această lege, BNR adoptă regulamente privind desfăşurarea activităţii bancare în România şi răspunde de autorizarea şi supravegherea operaţiilor instituţiilor bancare din România.

Creditele, care, au în vedere climatul economic actual, sunt în general pe termen scurt, şi au fost redirecţionate spre sectorul societăţilor private.

Pe perioada dintre finalizarea achiziţiei şi până la 1 decembrie 2001, Societe Generale s-a angajat să depună toate eforturile pentru a păstra identitatea BRD şi caracterul său românesc şi pentru a asigura o suficientă independenţă operaţională a acesteia. Societe Generale s-a angajat ca în perioada de angajament să nu vândă nici una din achiziţiile BRD achiziţionate fie prin cumpărare de la FPS, fie prin participarea la majorarea de capital a BRD. Societe Generale a fost de asemenea de acord cu transferul activelor şi pasivelor Sucursalei SG şi a celorlalte afaceri controlate de Societe Generale în România la BRD, şi a fost de acord ca pe perioada de angajament să nu înfiinţeze sau să desfăşoare nici o activitate comercială în România, care ar putea face concurenţă activităţilor BRD.

Societe Generale s-a angajat de asemenea să depună toate eforturile pentru a spori capacitatea BRD de a dezvolta produse noi şi pentru a dezvolta operaţiunile de trezorerie ale BRD, prin transfer de know-how, inclusiv de a face din bancă singurul centru al Grupului SG pentru operaţiunile în lei.

BRD intenţionează să îşi dezvolte clientela din rândul persoanelor juridice şi a persoanelor fizice, să îşi sporească gradul de competitivitate pentru produsele pe care le oferă în prezent şi să dezvolte noi produse, fie direct fie prin înfiinţarea de filiale specializate sau de societăţi mixte împreună cu instituţii financiare străine, acolo unde consideră că este avantajos. Se vor intensifica eforturile de marketing pentru ca produsele BRD să răspundă cât mai bine cerinţelor clienţilor, şi se va crea o forţă de vânzare a propriilor produse bancare, care se va adresa atât clienţilor persoane fizice cât şi clienţilor reprezentând societăţi comerciale. Strategia BRD pentru anumite domenii specifice de activitate este următoarea:

Servicii bancare pentru societăţi comerciale: BRD doreşte să îşi consolideze poziţia pe piaţă pentru clienţii din sfera societăţilor comerciale, în special pentru cei din sectorul privat. BRD doreşte să îşi întărească relaţiile cu clienţii , societăţile comerciale şi să atragă noi oportunităţi de afaceri de la societăţile multinaţionale care funcţionează în România. În special BRD doreşte să îşi diversifice gama de produse bancare oferite clienţilor reprezentând societăţi comerciale, prin dezvoltarea unor servicii generatoare de venituri din comisioane ( cum ar fi gestionarea numerarului ) şi să valorifice oportunităţile care apar din serviciile de vânzări încrucişate, inclusiv prin punerea la dispoziţie a unor pachete structurate de finanţare a comerţului internaţional, adaptate nevoilor clienţilor;

Preview document

Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 1
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 2
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 3
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 4
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 5
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 6
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 7
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 8
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 9
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 10
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 11
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 12
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 13
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 14
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 15
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 16
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 17
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 18
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 19
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 20
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 21
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 22
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 23
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 24
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 25
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 26
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 27
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 28
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 29
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 30
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 31
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 32
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 33
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 34
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 35
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 36
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 37
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 38
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 39
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 40
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 41
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 42
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 43
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 44
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 45
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 46
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 47
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 48
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 49
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 50
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 51
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 52
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 53
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 54
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 55
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 56
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 57
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 58
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 59
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 60
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 61
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 62
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 63
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 64
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 65
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 66
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 67
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 68
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 69
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 70
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 71
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 72
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 73
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 74
Leasingul și Instituțiile Bancare - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Leasingul si Institutiile Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Modalități de promovare a produselor la firma SC Policolor SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C POLICOLOR S.A Sloganul firmei este: Fiecare culoare e o lume plină de taine și sensuri 1.1 Profilul de...

Analiza Comparativă a Comunicării de Marketing pentru Retelele Orange și Vodafone

Partea I: Elemente definitorii ale pietei I.1. Caracterizare generala Pe piata telefoniei mobile din Romania, lucrurile par clare, cu doua...

Plan Strategic Personal

Obiectivul nr. 1: sa devin studenta FEAA pâna la data de 15 august 2003. Strategia aleasa : prin concurs de dosare; I. ANALIZA MACROMEDIULUI...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Te-ar putea interesa și

Monografie bancară - Raiffeisen Bank

Prezentare generala Raiffeisen Bank – “Cea mai buna banca româneasca” ( Global Finance) Raiffeisen Bank este un partener pe termen lung pentru...

Raiffeisen Bank - organizare și funcționare

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE 1.1. Momentul istoric al înfiintarii În 1862, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, primar al mai multor...

Particularități ale activității instituțiilor financiare nebancare specializate pe oferirea de produse și servicii financiar-bancare populației

Capitolul I Sistemul financiar din România 1.1 Structura sistemului financiar În anul 2009 sectorul financiar a continuat să se extindă, dar...

Diversificarea Produselor și Serviciilor Bancare

INTRODUCERE Dezvoltarea si multiplicarea activitatilor ban care, indeosebi in ultimii ani a impus noi abordari in structura si notiunea produselor...

Marketingul în Cadrul BCR

INTRODUCERE Importanţa activităţii de marketing este demonstrată în condiţiile în care, pe de-o parte concurenţa din sectorul financiar-bancar...

Raportul privind conținutul practicii de producție în cadrul BC Victoriabank SA

Introducere Prima bancă comercială din Moldova a fost numită Victoriabank, temelia căreia a fost pusă la 22 decembrie 1989 ,iar la 22 februarie...

Leasing și Franchising

Introducere În perioada tranziţiei la economia de piaţă businessul mic şi mijlociu mai devreme sau mai tîrziu, este pus în dilema soluţionării...

Studiu privind Principalele Operațiuni la Sucursala Județeană CEC Timiș

CAPITOUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A CEC S.A. 1.1. SCURT ISTORIC Sistemul bancar îşi are originile în trecutul îndepărtat existând mărturii foarte...

Ai nevoie de altceva?