Contractul de Leasing în Dreptul Român

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 41062
Mărime: 195.35KB (arhivat)
Publicat de: Mariana D.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CRISTEA SILVIA
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE- ID

Cuprins

 1. CUPRINS:
 2. CAPITOLUL I - NOŢIUNI INTRODUCTIVE
 3. Secţiunea A. Apariţia şi evolutia operaţiunilor de leasing în dreptul
 4. comparat pag. 1
 5. 1.1. Istoricul operaţiunilor de leasing pag. 1
 6. 1.2. Leasingul în celelalte ţări ale lumii pag. 1-4
 7. 1.3. Leasingul în Uniunea Europeană pag. 5-7
 8. 1.4. Leasingul în ultimele ţări care au aderat la U.E pag. 7-8
 9. 1.5. Leasingul în ţările islamice pag. 8
 10. 1.6. Leasingul în România pag. 8
 11. 1.6.1.Cadrul legislativ al operaţiunilor de leasing în România pag. 8
 12. Sectiunea B. Terminologie şi etimologie pag. 9
 13. Sectiunea C. Operaţiuni juridice care alcătuiesc leasingul pag. 12
 14. 1.7. Caracteristicile operaţiunilor de leasing pag. 13
 15. 1.8. Operaţiunile de leasing – fapte de comerţ pag. 14
 16. 1.9. Obiectul operaţiunilor de leasing pag. 14
 17. 1.10.Comparaţia contractului de leasing cu alte contracte pag. 16
 18. CAPITOLUL II - CLASIFICAREA LEASINGULUI pag. 25
 19. 2.1. Clasificarea leasingului în funcţie de natura obiectului
 20. tranzacţiei pag. 23
 21. 2.2. Clasificarea leasingului după durata leasingului pag. 24
 22. 2.3.Clasificarea leasingului după poziţia furnizorului de contact pag. 24
 23. 2.4.Clasificarea leasingului după specificul tehnicii de realizare pag. 25
 24. 2.5. Clasificarea leasingului după sursa de finanţare pag. 26
 25. 2.6.Clasificarea leasingului după subiectul care participă la operaţiune pag. 26
 26. 2.7.Clasificarea leasingului din punct de vedere legislativ pag. 27
 27. CAPITOLUL III - CONTRACTUL DE LEASING pag. 30
 28. 3.1. Caracteristicile contractului de leasing pag. 31
 29. 3.2. Elementele contractului de leasing pag. 32
 30. 3.3. Obiectul contractului de leasing pag. 33
 31. 3.4. Drepturile şi obligatiile părţilor unui contract de leasing pag. 37
 32. 3.5. Consimţământul părţilor pag. 40
 33. 3.6. Riscurile contractului de leasing pag. 41
 34. 3.7. Garanţiile contractului de leasing pag. 41
 35. 3.8. Operaţiuni ce compun leasingul pag. 41
 36. 3.9. Operaţiuni nevizate de O.U.G 51/1997 pag. 42
 37. 3.10. Regimul juridic al operaţiunilor nereglementate de legea
 38. leasingului pag. 44
 39. 3.11. Încetarea contractului de leasing pag. 45
 40. 3.12. Efectele încetării contractului pag. 47
 41. 3.12.1. Încetarea contractului înainte de termen pag. 47
 42. 3.12.2. Pactele comisorii pag. 48
 43. 3.13. Încetarea contractului la termen pag. 49
 44. 3.13.1. Achiziţia bunului pag. 49
 45. 3.13.2. Restituirea bunului pag. 49
 46. 3.13.3. Prelungirea contractului pag. 50
 47. CAPITOLUL IV - SOCIETĂŢILE DE LEASING (INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE) - REGLEMENTARE LEGALĂ ŞI FUNCŢIONARE pag. 51
 48. 4.1. Sursele de finanţare a societăţilor de leasing pag. 51
 49. 4.2. Facilităţile acordate societăţilor de leasing pag. 51
 50. STUDIU DE CAZ pag. 55
 51. CONCLUZII pag. 69
 52. ANEXA 1
 53. ANEXA 2
 54. BIBLIOGRAFIE

Extras din curs

Capitolul I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Secţiunea A. Apariţia şi evoluţia operaţiunilor de leasing în dreptul comparat

1.1. Istoricul operaţiunilor de leasing

Există în literatura de specialitate din ţara noastră, opinii conform cărora originile leasingului se regăsesc în istoria îndepărtată a omenirii, forme apropiate ale acestuia fiind descoperite încă din antichitate, în ţări orientale precum Mesopotamia, Egipt sau Fenicia.

Primele reglementări referitoare la acest sistem de finanţare, mai precis la proprietatea personală arendată apar în anul 1750 i.Ch., în Codul de legi al regelui Hammurabi, iar în Codul lui Justinian în jurul anului 550 i.Ch., apar primele reguli ale leasingului, făcându-se chiar distinctie între leasingul operaţional şi cel financiar.

1.2. Leasingul în celelalte tari ale lumii

Leasingul în SUA, Marea Britanie, Germania, Elvetia şi Japonia.

În SUA leasingul este reglementat de o combinatie de drept cutumiar , de legi referitoare la proprietate şi de anumite texte din Codul Comercial Uniform (UCC), care trateaza vânzarea, locaţiunea şi tranzacţiile la termen, precum şi reglementările fiscale. În cazul în care o societate comercială se implică în relaţii de afaceri pe teritoriul mai multor state, cel mai frecvent se aplică legea model a statului Delaware, aleasă de societăţi ca fiind cea mai rezonabila. În materie de vânzare – cumpărare şi obligaţii comerciale, se aplică Codul Comercial Uniform, adoptat de majoritatea statelor din federaţie. De asemenea există opinii conform carora activităţi de leasing au fost înregistrate şi în Rusia şi în ţările din Europa de Est, însă primele operaţiuni care anticipează apariţia leasingului modern apar în SUA în jurul anului 1877, când aparatele de telefon au fost închiriate abonaţilor, contractul fiind denumit “lease.” Ceva mai târziu, respectiv prin anul 1930, au apărut şi primele forme de leasing imobiliar, având ca obiect exploatarea unor imobile pe o perioadă mai îndelungată.

Primul contract complex de leasing se încheie tot în S.U.A., dar mult mai târziu, anume la începutul anilor 1950.

În concret, această operaţie a fost ilustrată în practica judiciară în cazul unei întreprinderi pentru condiţionarea produselor alimentare situată în California, când directorul în cauză a primit o comandă profitabilă, însă nu deţinea fondurile necesare pentru achiziţionarea echipamentelor necesare onorării comenzii În aceste condiţii, managerul întreprinderii a sugerat unei instituţii financiare să-şi modifice domeniul de activitate, spre a cumpăra echipamentele industriale de care avea nevoie şi i-a propus totodată să i le închirieze apoi imediat, pentru ca întreprinderea californiană să-şi poată onora o importantă comandă primită de la armată

Potrivit acestei tehnici , instituţia financiară devenea proprietara bunului achiziţionat cu banii săi, iar utilizatorul bunului devenea un simplu locatar al acestuia.

Avantajele realizate prin metoda folosită au determinat pe managerul societăţii în cauză, omul de afaceri californian Henry Schoenfeld– alături de câţiva parteneri – între care şi D.P. Booth – să fondeze în 1952, la San Francisco, prima societate specializată de leasing,denumită United States Leasing International Corporation, care reprezintă şi astăzi una dintre cele mai puternice societăţi în domeniu, motiv pentru care Schoenfeld şi Booth pot fi consideraţi pe drept cuvânt părinţi ai leasingului modern Deşi practicat la început în S.U.A., întrebuinţarea lui nu mai constituie de mult un specific al ţării de origine, în prezent fiind utilizat pe scară largă şi în domenii foarte variate în majoritatea ţărilor lumii Normele financiar–contabile reglementeaza două tipuri de operaţiuni de leasing, şi anume : leasing operaţional, care este tratat ca o locaţiune ordinară, şi leasing financiar, asimilat vânzarilor şi cumpărărilor cu credit. În delimitarea celor două operaţiuni, legislatia fiscală porneşte de la criteriul scopului pentru care a fost încheiat contractul de leasing, aratând că pentru a se considera că părţile au urmărit transferul dreptului de proprietate încă de la semnarea contractului, şi prin urmare un contract sa fie definit ca leasing financiar, trebuie îndeplinită una din urmatoarele patru condiţii:

- să se transfere automat proprietatea asupra bunului către locatar, la expirarea datei contractului de leasing;

- contractul include o opţiune de cumpărăre la o valoare netă inferioară valorii de piaţă ;

- Perioadă locatiunii reprezinta 75% sau mai mult din durata vieţii economice a bunului ce constituie obiect al contractului

- valoarea actualizată a ratelor de leasing este superioara sau egala cu 90% din valoarea de piata a bunului, calculată la încheierea contractului.

Tot în SUA ia naştere în anul 1952 prima societate specializată în operaţiuni de leasing al echipamentelor mobiliare, înfiinţată de omul de afaceri californian D.P.Bootle, şi denumită United States Leasing Corporation, societate considerata în prezent una din cele mai puternice în domeniu.

Este remarcabilă ascensiunea pe care aceasta forma modernă de finanţare a cunoscut-o mai întai în SUA unde ritmul mediu anual de creştere al operaţiunilor de leasing a fost în perioadă 1959-1970 de 10-15%, iar în prezent studiile arată că aproximativ 80% din companii îşi achiziţionează echipamentele în leasing, iar din totalul echipamentelor achiziţionate, cele care fac obiectul unor contracte de leasing reprezintă aproximativ 30%.

Preview document

Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 1
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 2
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 3
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 4
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 5
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 6
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 7
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 8
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 9
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 10
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 11
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 12
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 13
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 14
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 15
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 16
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 17
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 18
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 19
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 20
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 21
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 22
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 23
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 24
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 25
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 26
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 27
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 28
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 29
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 30
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 31
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 32
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 33
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 34
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 35
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 36
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 37
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 38
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 39
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 40
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 41
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 42
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 43
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 44
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 45
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 46
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 47
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 48
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 49
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 50
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 51
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 52
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 53
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 54
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 55
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 56
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 57
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 58
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 59
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 60
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 61
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 62
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 63
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 64
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 65
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 66
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 67
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 68
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 69
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 70
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 71
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 72
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 73
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 74
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 75
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 76
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 77
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 78
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 79
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 80
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 81
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 82
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 83
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 84
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 85
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 86
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 87
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 88
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 89
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 90
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 91
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 92
Contractul de Leasing în Dreptul Român - Pagina 93

Conținut arhivă zip

 • Contractul de Leasing in Dreptul Roman.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Încheierea Contractului de Leasing International, Cazul SRL Autoalianta Versus Serviciul Vamal

Introducere În această lucrare voi defini conceptul de „ contract de leasing internațional”, și voi analiza un caz concret. Trăim din ce în ce...

Contractul de Leasing

1. Contractul de leasing 1.1. Generalitati Leasing-ul se integreaza tehnicilor moderne de contractare, mai cu seama in comertul international....

Contractul de Leasing

1. Introducere. Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituită atât prin dispoziţii...

Contractul Individual de Muncă

PREFAŢĂ Legea nr. 53/ 2003 (Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează...

Reglementarea și Importanța Contractului de Leasing

Capitolul 1: Notiune si reglementare Leasingul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare. El face parte din categoria contractelor...

Contractul de Leasing - Contractul de Franchising

CAPITOLUL 1 :Contractul de lesing Secţiunea I Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de leasing Noţiunea Leasingul este privit ca o...

Dreptul Familiei

Dr familiei reprezinta acea ramura de drept din system care cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile personale si...

Te-ar putea interesa și

Leasingul, modalitate de creștere a eficienței firmei Bicrel Impex SRL

Introducere Având în vedere contextul economic şi financiar actual din România, utilizarea leasingului ca instrument finaciar a devenit o...

Leasingul, tehnică modernă de vânzare

Introducere. 1. Noţiuni generale. Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituită atât...

Contabilitatea operațiunilor de leasing

Introducere Piaţa serviciilor financiare a parcurs în ultimii ani etape impunătoare, care se datorează în mare parte oportunităţilor oferite de...

Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii

CAPITOLUL I MODALITĂŢI DE FINANŢARE A ENTITĂŢILOR ECONOMICE 1.1 Deciziile de finanţare şi importanţa lor strategică Aspectele finanţării...

Contabilitatea Operatiunilor de Leasing Reflectate în Situatiile Financiare conform Standardului International de Contabilitate

INTRODUCERE În orice societate, economiile si investitiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât si la nivelul...

Finanțarea datoriei - leasingul

Introducere Finantarile prin sistem leasing constituie în economie o adevarata gura de oxigen pentru agentii economici pentru care investitiile...

Sistem informațional privind contabilitatea și gestiunea leasingului

INTRODUCERE DE CE LEASING ? Unul din principalele motive pentru care leasing-ul este o alternativa financiara atat de populara in lume este acela...

Leasingul

Introducere În epoca în care trăim, viața oricărui om reclamă, aproape la orice pas cunoașterea dreptului, înțeles ca îndreptar al convețuirii...

Ai nevoie de altceva?