Gestiunea Firmei

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 41 în total
Mărime: 47.06KB (arhivat)
Publicat de: Faust Dima
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ariton doinita

Extras din curs

Excedentul brut al exploatării (EBE)‏

Este un indicator corespunzător rezultatului economic brut legat de activitatea operaţională a întreprinderii ca diferenţă dintre veniturile exploatării susceptibile a genera un flux de lichidităţi (intrare), ca urmare a unor încasări imediate sau viitoare şi cheltuielile de exploatare susceptibile a genera un flux de lichidităţi (ieşire), ca urmare a unor plăti efectuate sau de efectuat.

Excedentul brut al exploatării =

Valoarea adăugată

+ Subvenţiile de exploatare

- Impozite taxe şi alte vărsăminte asimilate

- Cheltuielile de personal

Excedentul brut al exploatării =

+ Veniturile exploatării care dau loc la încasări imediat sau decalate

(+ Venituri din vânzăr i+ Subvenţii de exploatare)‏

- Cheltuieli de exploatare care dau loc la plăţi imediate sau decalate

(- Costul de achiziţie al mărfurilor vândute - Consumul de la terţi

- Impozite, taxe - Cheltuieli de personal)‏

- EBE apare astfel ca un indicator aferent eficienţei întreprinderii prin activitatea sa curentă în măsura în care valoarea sa corespunde unor fonduri ce permit reînnoire elementelor supuse deprecierii şi eventual remunerarea aportorilor de fonduri;

EBE constituie pe de altă parte un indicator monetar în măsura în care este determinat pornind de la elementele legate de circuitul monetar efectiv, altfel nu va reprezenta mai mult decât un surplus monetar potenţial;

- EBE este calculat pornind de la elemente omogene şi contribuie la stabilirea articulaţiei între analiza statică a rezultatelor şi analiza dinamică a fluxurilor financiare.

Capacitatea de autofinanţare exprimă capacitatea întreprinderii de a remunera aportorii de capital şi a finanţa investiţiile pentru înnoirea şi dezvoltarea întreprinderii, completând fondurile constituite prin amortizare.

Din punct de vedere financiar, capacitatea de autofinanţare reprezintă ansamblul de resurse proprii degajate de către întreprindere ca un excedent al veniturilor sale, care corespund unei încasări efective actuale sau viitoare faţă de cheltuielile sale, corespunzând unei plăţi efective sau viitoare.

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Firmei.ppt

Te-ar putea interesa și

Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale

Introducere Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva...

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Posibilități de Perfecționare a Managementului Finanțării Întreprinderilor Românești

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind managementul intreprinderii 1.1. Funcţiile şi principiile managementului întreprinderii În prezent, vorbim...

Contabilitatea resurselor umane componentă a gestiunii firmei

Resursele umane trebuie privite ca „totalitate a aptitudinilor fizice şi intelectuale, pe care omul le utilizează în procesul de producere a...

Analiza Financiară a Întreprinderii

CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI 1.1 DATE DE IDENTIFICARE 1. Denumirea S.C. MORIŢA S.A STEI 2. Sediul Str Unirii nr.3 3 Forma juridică...

Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susținerea principiului continuității...

Gestiunea Financiară a Firmei

CAPITOLUL 1. GESTIUNEA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 Definiţia şi conţinutul gestiunii financiare...

Ai nevoie de altceva?