Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 41423
Mărime: 154.17KB (arhivat)
Publicat de: Marinel Neagoe
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Olga Maxim

Extras din curs

CAPITOLUL I

NORMALIZAREA CONTABILITĂŢII ŞI EFECTELE

EI ASUPRA REFLECTĂRII OBLIGAŢIILOR FISCALE

1.1 Scopul normalizării şi tipurile de abordări normalizatoare

În majoritatea ţărilor, contabilitatea este supusă procesului de normalizare. Prin aceasta se garantează utilizatorilor externi o informare financiara de calitate şi în plus, lucrările de normalizare sunt un prilej de reflecţiei, care stimulează şi îmbunătăţesc atât practică cât şi gândirea contabilă, contribuind, astfel, la perfecţionarea contabilităţii.

Jean Francoise Casta defineşte normalizarea contabilă ca fiind procesul prin care se armonizeaza “prezentarea documentelor anuale, metodele contabile şi terminologia”. El ataşază procesului de normalizare şi, deci, de determinare a unui cadru de referinţa, doua scopuri:

- obţinerea, de către puterea publică, a unei informări, omogene, referitoare la întreprinderi.

- exploatarea informaţiei contabile de către utilizatori externi, în special în ceea ce priveşte comparaţiile în timp şi spaţiu (între întreprinderi).

Totodata, un cadru de referinţă opţional contribuie la o mai buna alocare a resuselor financiare.

Procesul de normalizare opune, de o maniera simplificată, doi actori: puterea publica şi profesia contabilă. Primul reprezintă interesele societaţii în ansamblul său, în timp ce al doilea apără aspiraţiile lumii afacerilor. Interesele celor doi actori nu sunt, în mod sistematic, opozabile, dar nici nu se identifică.

Contextul economic, politic, social, cultural şi istoric diferit a favorizat acţiunea unuia sau altuia dintre cei doi actori sau, dimpotrivă, a creat premisele pentru conlucrarea acestora.

Astfel, în unele ţari, în special în cele anglo-saxone, intervenţia puteri publice, în actul de normalizare, are o intensitate redusă. Se consideră că alegerile contabile ţin de responsabilitatea conducatorilor întreprinderii, cu condiţia ca aceştea să respecte principiile contabile general admise.

În alte ţări precum Germania şi Franţa, normele contabile sunt definite de un organism de stat. Statul apare pe scena normalizării atât în calitate de garant al justiţiei cât şi de utilizator preferenţial de informaţie financiar-contabilă.

Un sistem de normalizare, dominat de un singur actor, prezintă riscul de a fi acuzat de lipsă de obiectivitate, din acest motiv, se constată o tendinţă de echilibrare a forţelor, de utilizarea eficientă a capacităţii tuturor celor interesaţi de informaţia financiar-contabilă.

În funcţie de natura publică sau privată a procesului, normalizarea poate avea ca obiect:

- determinarea unei terminologii şi a principiilor contabile generale;

- definirea informaţiei conţinute în situaţiile financiare de sinteză;

- modul de prezentare ( forma ) a acestor situaţii financiare;

- elaborarea unui plan de conturi şi a unei scheme de contabilizare a diferitelor operaţii.

Ultimul obiect reprezintă forma cea mai restrictiva de normalizare. Avantajele se manifestă prin facilitarea controlului contabilităţii şi prin creşterea productivităţii întocmiri conturilor. Totuşi, medalia normalizări restrictive are şi un revers:

- nu poate acoperi toate particularităţile, din acest motiv, în ţările cu plan contabil general s-au prevazut complemente la aceste planuri, pentru a rezolva problemele specifice ale diferitelor sectoare;

- afectează creativitatea pe care ar trebui să o manifeste contabilul.

Piesa cea mai importantă a normalizări contabile, în Franţa, este Planul contabil general francez, care defineşte normalizarea în următori termenii:

“Normalizarea contabilă are ca obiect:

- ameliorarea contabilităţii;

- inteligibilitatea contabilitaţilor şi controlul lor;

- compararea informaţiilor contabile în timp şi spaţiu;

- consolidarea contabilitaţilor în cadru lărgit al grupurilor, sectoarelor de activitate, regiunilor şi naţiunii;

- elaborarea de statistici”

În România, nucleul normalizării contabile este reprezentat de întregul dispozitiv legislativ, reglementar si normativ, prezentat în lucrarea “Sistemul contabil al agenţilor economici”: legea contabilitaţii, regulamentul de aplicare a legii, planul de conturi general, normele metodologice de utilizare a conturilor contabile, monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţii economice, nomenclatorul privind modelele registrelor şi formulalelor tipizate comune privind activitatea financiară şi contabilă, normele de utilizare a registrelor de contabilitate, formatele documentelor de sinteză şi normele metodologice pentru întocmirea şi prezentarea documentelor de sinteză.

Efortul de normalizare se concretizează, în cele din urmă, în definirea de postulate, principii şi norme contabile.

Normalizarea contabilă constă deci, în definirea de norme şi, apoi, în aplicarea acestora.

Cum contabilitatea este un instrument economic de gestiune, scopul normei este de a perfecţiona acest instrument.

Produsele contabilitaţii sunt utilizate de numeroase categorii socioprofesionale iar în acest sens trebuie luate în consideraţie toate necesităţile informaţionale ale utilizatorilor şi definite norme în comun.

Necesităţile informaţionale sunt foarte diverse, uneori contradictorii. Contabilii sau experţii, cei care ţin contabilitatea, utilizatorii, auditorii (cei care controleaza contabilitatea), cei ce formeaza specialişti în domeniul contabilitaţii, nu sunt, totdeauna, de acord asupra conţinutului normelor şi consecinţelor lor economice şi financiare. În aceste condiţii, normele contabile nu sunt decât punctul de echilibru a tuturor tendinţelor exprimate, punct în care satisfacţiile şi sacrificiile se vor compensa într-un compromis care este fructul concentrării.

Pentru că este o operă colectivă, normalizarea contabilă constituie un limbaj comun, care va facilita inteligibilitatea şi comparabilitatea informaţiilor, ceea ce face ca sistemul contabil să devină suportul privilegiat al comunicării atât în interiorul întreprinderii, cât şi vizavi de interlocutorii externi, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional.

Preview document

Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 1
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 2
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 3
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 4
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 5
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 6
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 7
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 8
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 9
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 10
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 11
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 12
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 13
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 14
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 15
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 16
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 17
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 18
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 19
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 20
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 21
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 22
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 23
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 24
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 25
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 26
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 27
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 28
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 29
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 30
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 31
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 32
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 33
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 34
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 35
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 36
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 37
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 38
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 39
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 40
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 41
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 42
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 43
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 44
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 45
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 46
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 47
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 48
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 49
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 50
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 51
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 52
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 53
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 54
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 55
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 56
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 57
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 58
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 59
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 60
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 61
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 62
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 63
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 64
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 65
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 66
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 67
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 68
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 69
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 70
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 71
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 72
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 73
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 74
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 75
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 76
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 77
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 78
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 79
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 80
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 81
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 82
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 83
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 84
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 85
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 86
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 87
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 88
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 89
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 90
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 91
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 92
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 93
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 94
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 95
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 96
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 97
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 98
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 99
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 100
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 101
Obligații fiscale în accepțiunea normelor internaționale - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • CAP I.doc
  • CAP II.doc
  • CAP III.doc
  • CAP IV.doc
  • CAP V.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Sistemul Financiar-Bancar

1. Sistem informatic bancar 1.1. Obiectivele S.I.B. SIB are obiective manageriale şi funcţionale pentru următoarele activităţi principale: -...

Contabilitate Bancară

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE CREDIT Activitatea bancară în România se desfăşoară prin instituţii de credit autorizate, în...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Audit Bancar

Capitolul 1. Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI...

Plasamente de Capital

I N T R O D U C E R E Autorul lucrãrii ºi-a propus tratarea unui subiect pe care l-a considerat de actualitate, interesant ºi atractiv pentru...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Te-ar putea interesa și

Principii și modele de reflectare a performanțelor întreprinderii în documentele contabile de sinteză

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare încheierea și rezilierea contractului

1. Contractul de asigurare – generalităţi Contractul de asigurare este actul prin care o persoană fizică sau juridică, în calitate de asigurat, se...

Drept Comercial

Raportul juridic : este o relatie sociala reglementata de norma de drept. Ex.: dreptul de proprietate creaza raporturi juridice, proprietate pe de...

Ai nevoie de altceva?