Piața Internațională de Capital

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 36721
Mărime: 616.74KB (arhivat)
Publicat de: Safta Vasile
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Popa

Cuprins

  1. 1. Bursa: elemente definitorii
  2. 2. Piaţa financiară şi bursa
  3. 3. Funcţiile bursei de valori
  4. 4. Emisiunea de valori mobiliare (piaţa primară)
  5. 5. Piaţa secundară. Sisteme de tranzacţii
  6. 6. Mecanismul tranzacţiilor la bursă
  7. 7. Formarea cursului pe pieţele bursiere
  8. 8. Tranzacţii cu acţiuni şi obligaţiuni

Extras din curs

1. Bursa - elemente definitorii

Bursele actuale sînt rezultatul unei evoluţii istorice îndelungate şi reflectă, cu particularităţi zonale sau naţionale, modelul general al pieţei libere; natura specifică a bursei este dată de o serie de caracteristici.

Piaţă de mărfuri şi valori Bursele sînt locuri de concentrare a cererii şi ofertei pentru mărfuri, precum şi pentru diferite tipuri de hîrtii de valoare. Dacă la începuturile lor, pieţele bursiere erau organizate pentru tranzacţionarea în egală măsură a mărfurilor şi valorilor, ulterior s-a produs o separare între cele două mari categorii de burse. Deşi mecanismul de funcţionare se bazează pe un model comun, propriu oricărui tip de tranzacţie bursieră, bursele de mărfuri şi respectiv cele de valori au funcţii radical diferite într-o economie.

Bursele de mărfuri sînt centre ale vieţii comerciale, pieţe unde se tranzacţionează bunuri care au anumite caracteristici sînt bunuri generice, care se individualizează prin măsurare, numărare sau cîntărire; sînt fungibile, adică pot fi înlocuite unele prin altele; au caracter standardizabil, în sensul că marfa poate fi împărţită pe loturi omogene, apte de a fi livrate la executarea contractului încheiat în bursă; sînt depozitabile, ceea ce permite executarea la o anumită perioadă de la angajarea contractului de bursă; trebuie să aibă un grad redus de prelucrare, ca o condiţie a menţinerii caracterului de produs de masă, nediferenţiat, omogen.

În această categorie intră produse agroalimentare (grâu, porumb, orez, soia etc.), metale (cupru, aluminiu, zinc etc.), produse tropicale (cafea, cacao, zahăr etc.), produse de origine minerală (petrol); sînt însă mărfuri de bursă şi unele produse cu un grad mai mare de perisabilitate (ouă, carne). Pe de altă parte, există şi burse organizate pentru servicii, respectiv pentru închirieri de nave (navlosire) sau asigurări.

Bursele de valori sînt centre ale vieţii financiare unde se fac vînzări/cumpărări de hîrtii de valoare (acţiuni, bonuri de tezaur etc.); totodată, la bursele de valori se pot realiza şi operaţiuni cu valute, metale preţioase sau efecte de comerţ. În ultimul timp în sistemul de tranzacţii al acestor instituţii au fost incluse produse bursiere noi (opţiuni, contracte futures pe indici de bursă etc.). Bursele de valori îndeplinesc funcţii majore în circuitul capitalurilor în economie, constituind un indicator general al climatului de afaceri din spaţiul economic, naţional şi internaţional, în care îşi exercită influenţa.

Piaţă "simbolică" La bursele de mărfuri nu se negociază asupra unor bunuri fizice, individualizate şi prezente ca atare la locul contractării (ca în cazul licitaţiilor clasice), ci pe baza unor documente reprezentative ("hîrtii), care consacră dreptul de proprietate asupra mărfii şi constituie imaginea comercială a acesteia (o anumită cantitate de marfă de o anumită calitate). Bursa este, prin urmare, o piaţă dematerializată unde se încheie contractul dintre părţi, identificarea şi circulaţia mărfurilor realizîndu-se în afara acestei pieţe.

Caracterul specific al pieţei bursiere este relevat şi de importanţa tranzacţiilor la termen, în care caz executarea contractului se poate face nu numai prin predarea/primirea efectivă a mărfii, ci şi prin plata unei diferenţe în bani. În acest caz, operaţiunea bursieră nu este urmată de o mişcare efectivă de mărfuri; ea are un caracter pur financiar, bănesc (deci "simbolic"). Din acest punct de vedere, se vorbeşte despre "bursele de marfă fizică" (acolo unde contractele se execută, în mare măsură, cu livrare/primire efectivă de marfă), cum este cazul Bursei de Metale de la Londra (London Metal Exchange, LME), în funcţiune din 1877, şi "bursele de hîrtii" (acolo unde cea mai mare parte a tranzacţiilor se lichidează prin plata unei diferenţe băneşti), cum este cazul celei mai mari burse de mărfuri din lume pentru contracte futures, cea de la Chicago (Chicago Board of Trade, CBOT), înfiinţată în 1848.

Bursele de valori sînt prin esenţa lor pieţe simbolice, deoarece aici se tranzacţionează în principal titluri rezultate din operaţiuni financiare (de exemplu, mobilizare de capital, atragerea unui împrumut). Acest caracter este şi mai bine pus în evidenţă de noile tipuri de tranzacţii bursiere; de exemplu, la contractele futures pe indici de bursă, obiectul tranzacţiei este o sumă de bani determinată prin calcul, iar executarea acesteia presupune exclusiv plata/încasarea unei diferenţe băneşti.

Procesul de "simbolizare" a tranzacţiilor, reflectat de apariţia şi dezvoltarea bursei, răspunde unor cerinţe obiective izvorîte din evoluţia vieţii de afaceri, cum sînt următoarele: creşterea operativităţii şi a siguranţei în tranzacţii; sporirea atractivităţii pieţei, prin oferirea de multiple posibilităţi de cîştig; posibilitatea luării unor decizii comerciale şi financiare cu caracter anticipativ; facilitarea circulaţiei mărfurilor şi a factorilor de producţie în economie.

Piaţă liberă. Bursele sînt pieţe libere, în sensul că asigură confruntarea directă şi deschisă a cererii şi ofertei care se manifestă în mod real în economie. Prin urmare, nu pot fi tranzacţionate la bursă decît acele mărfuri sau valori pentru care există o concurenţă liberă, adică un număr suficient de mare de ofertanţi şi cumpărători astfel încît să nu apară posibilitatea unor concertări în scopul manipulării preţului; bursa este opusă, prin esenţa sa, ideii de monopol.

Menirea bursei este de a pune în valoare jocul liber al forţelor pieţei, "mîna invizibilă" cum l a numit părintele ştiinţei economice, Adam Smith excluzînd orice intervenţie extraeconomică, precum şi orice tendinţă provenită din afara sau din interiorul pieţei, de manipulare a variabilelor pieţei, în speţă a preţului. De aceea s a şi spus că bursa este mecanismul care se apropie cel mai mult de modelul teoretic al pieţei pure şi perfecte, asigurînd formarea preţurilor pe baza raportu¬lui ce se stabileşte în fiecare moment între cerere şi ofertă şi reflectînd în permanenţă realitatea economică.

În acest sens, pentru ca o marfă sau o hîrtie de valoare să poată face obiectul tranzacţiilor de bursă, trebuie să fie îndeplinite o serie de condiţii: oferta trebuie să fie amplă şi să provină de la un număr suficient de mare de ofertanţi; cererea trebuie să fie solvabilă şi relativ constantă; preţurile nu trebuie să facă obiectul unor măsuri administrative de control; trebuie să fie asigurată transparenţa informaţiilor privind piaţa.

Piaţă organizată. Bursa este o piaţă organizată, în sensul că tranzacţiile se realizează conform unor principii, norme şi reguli cunoscute şi acceptate de participanţi. Aceasta nu înseamnă administrarea pieţei, ci reglementarea sa în scopul de a crea sau prezerva condiţiile pentru desfăşurarea concu¬renţei libere, deci un sistem de garantare a caracterului liber şi deschis al tranzacţiilor comerciale şi financiare. Organizarea pieţelor bursiere se realizează atît prin cadrul legal stabilit în fiecare ţară pentru activitatea bursieră, cît şi prin regulamentele bursiere expresie concentrată a normelor şi uzanţelor consacrate în lumea afacerilor. Totodată, tranzacţiile bursiere se efectuează întotdeauna prin firme specializate (societăţi de bursă) şi prin intermediul unui personal specializat în acest scop (agenţii de bursă), care asigură stabilirea contactului între cererea şi oferta ce se manifestă pe piaţă.

Preview document

Piața Internațională de Capital - Pagina 1
Piața Internațională de Capital - Pagina 2
Piața Internațională de Capital - Pagina 3
Piața Internațională de Capital - Pagina 4
Piața Internațională de Capital - Pagina 5
Piața Internațională de Capital - Pagina 6
Piața Internațională de Capital - Pagina 7
Piața Internațională de Capital - Pagina 8
Piața Internațională de Capital - Pagina 9
Piața Internațională de Capital - Pagina 10
Piața Internațională de Capital - Pagina 11
Piața Internațională de Capital - Pagina 12
Piața Internațională de Capital - Pagina 13
Piața Internațională de Capital - Pagina 14
Piața Internațională de Capital - Pagina 15
Piața Internațională de Capital - Pagina 16
Piața Internațională de Capital - Pagina 17
Piața Internațională de Capital - Pagina 18
Piața Internațională de Capital - Pagina 19
Piața Internațională de Capital - Pagina 20
Piața Internațională de Capital - Pagina 21
Piața Internațională de Capital - Pagina 22
Piața Internațională de Capital - Pagina 23
Piața Internațională de Capital - Pagina 24
Piața Internațională de Capital - Pagina 25
Piața Internațională de Capital - Pagina 26
Piața Internațională de Capital - Pagina 27
Piața Internațională de Capital - Pagina 28
Piața Internațională de Capital - Pagina 29
Piața Internațională de Capital - Pagina 30
Piața Internațională de Capital - Pagina 31
Piața Internațională de Capital - Pagina 32
Piața Internațională de Capital - Pagina 33
Piața Internațională de Capital - Pagina 34
Piața Internațională de Capital - Pagina 35
Piața Internațională de Capital - Pagina 36
Piața Internațională de Capital - Pagina 37
Piața Internațională de Capital - Pagina 38
Piața Internațională de Capital - Pagina 39
Piața Internațională de Capital - Pagina 40
Piața Internațională de Capital - Pagina 41
Piața Internațională de Capital - Pagina 42
Piața Internațională de Capital - Pagina 43
Piața Internațională de Capital - Pagina 44
Piața Internațională de Capital - Pagina 45
Piața Internațională de Capital - Pagina 46
Piața Internațională de Capital - Pagina 47
Piața Internațională de Capital - Pagina 48
Piața Internațională de Capital - Pagina 49
Piața Internațională de Capital - Pagina 50
Piața Internațională de Capital - Pagina 51
Piața Internațională de Capital - Pagina 52
Piața Internațională de Capital - Pagina 53
Piața Internațională de Capital - Pagina 54
Piața Internațională de Capital - Pagina 55
Piața Internațională de Capital - Pagina 56
Piața Internațională de Capital - Pagina 57
Piața Internațională de Capital - Pagina 58
Piața Internațională de Capital - Pagina 59
Piața Internațională de Capital - Pagina 60
Piața Internațională de Capital - Pagina 61
Piața Internațională de Capital - Pagina 62
Piața Internațională de Capital - Pagina 63
Piața Internațională de Capital - Pagina 64
Piața Internațională de Capital - Pagina 65
Piața Internațională de Capital - Pagina 66
Piața Internațională de Capital - Pagina 67
Piața Internațională de Capital - Pagina 68
Piața Internațională de Capital - Pagina 69
Piața Internațională de Capital - Pagina 70
Piața Internațională de Capital - Pagina 71
Piața Internațională de Capital - Pagina 72
Piața Internațională de Capital - Pagina 73
Piața Internațională de Capital - Pagina 74
Piața Internațională de Capital - Pagina 75
Piața Internațională de Capital - Pagina 76
Piața Internațională de Capital - Pagina 77
Piața Internațională de Capital - Pagina 78
Piața Internațională de Capital - Pagina 79
Piața Internațională de Capital - Pagina 80
Piața Internațională de Capital - Pagina 81
Piața Internațională de Capital - Pagina 82
Piața Internațională de Capital - Pagina 83
Piața Internațională de Capital - Pagina 84
Piața Internațională de Capital - Pagina 85
Piața Internațională de Capital - Pagina 86
Piața Internațională de Capital - Pagina 87
Piața Internațională de Capital - Pagina 88
Piața Internațională de Capital - Pagina 89
Piața Internațională de Capital - Pagina 90
Piața Internațională de Capital - Pagina 91
Piața Internațională de Capital - Pagina 92
Piața Internațională de Capital - Pagina 93
Piața Internațională de Capital - Pagina 94
Piața Internațională de Capital - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Piata Internationala de Capital.doc

Alții au mai descărcat și

Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate

Cap. I.Rolul pieţelor de capital în economie 1.1.Pieţele de capital – instiţutii fundamentale în economia de piaţa ’’Piaţa – afirma economistul...

Tranzacții bursiere derulate la Bursa de Valori București

Prin tranzacții bursiere înțelegem: - contractele de vânzare-cumpărare de titluri și alte active financiare, care se încheie pe piața secundară de...

Burse și Tranzacții Bursiere

Concepte privind piaţa de capital - Conceptul continental-european - Conceptul anglo-saxonConceptul continental-europeanPiaţa de capital - Piaţa...

Piețe capital

INTRODUCERE Orice economie este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate în tranzacţionarea de active financiare....

Credit și bănci

Obiectul lectiei: prezentarea configuretiei sistemului bancar, a caracteristicilor activitatilor institutiilor de intermediere financiara, pentru...

Indicatori și Indici Bursieri

Analiza pieţelor de capital se realizează pe baza unor indicatori statistici care cuantifică cantitativ şi calitativ statica şi dinamica proceselor...

Activitatea bancară - SC Horus SA

Societatea pe Acţiuni ,,HORUS”este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 20.06.1995 cu nr.10603069. Societatea este sinestătătoare din...

Piețe de Capital

CAPITOLUL I : PIAŢA DE CAPITAL – PREZENTARE GENERALĂ 1.1. Definire. Structură. Funcţii 1.2. Istoric şi evoluţie 1.3. Piaţa de capital din...

Te-ar putea interesa și

Rolul Pieței de Capital în Dezvoltarea Economiei

Studiile efectuate pâna acum au lacune în încercarea lor de a face o stricta delimitare între sisteme financiare bazate pe banci si sisteme...

Bursele de valori și rolul lor pe piața de capital

1. Premizele aparitiei bursei de valori. Pentru aparitia si dezvoltarea burselor de valori cu specializarea in adancime pe anumite domenii...

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

Practică la tehnică bancară - Unicredit

PREZENTARE GENERALA SCURTA DESCRIERE UniCredit Tiriac Bank este membra a Grupului UniCredit, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata...

Piața financiară și bursa de valori

1.Piata financiara 1.1. Introducere Relatiile de natura financiara, de credit si monetare s-au amplificat pe plan international, consolidandu-se...

Globalizarea pe piața internațională de capital

Introducere Aceasta lucrare îsi propune sa analizeze efectele globalizarii asupra pietelor pe care se tranzactioneaza produse financiare derivate....

Fuziunile în sistemul bancar internațional și evoluția prețurilor listate pe piața de capital - Abn Amro Bank - Royal Bank of Scotland

INTRODUCERE In anii recenti integrarea economica globala a fost accelerata pe o multitudine de fronturi, viteza fiind o caracteristica a acestor...

Impactul globalizării și regionalizării asupra piețelor de capital din România

Introducere Într-o economie modernă şi flexibilă, capabilă să răspundă cerinţelor integrării multisectoriale crescânde, rolul pieţei de capital...

Ai nevoie de altceva?