Răspunderea contravențională

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Birotică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2284
Mărime: 361.44KB (arhivat)
Publicat de: Alexandru Marton
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ion fedea

Extras din curs

I. INTRODUCERE

Din cele mai vechi timpuri societatea există și se dezvoltă pe baza anumitor reguli, de la cutume pînă la norme juridice. Referindu-mă la normele juridice și anume cele contravenționale ,acestea impun membrilor societății un anumit comportament în raporturile pe care aceștia le stabilesc cu semenii sau cu organismele sociale și a căror încălcare atrage după sine o anumită formă de raspunere juridică.

Orice formă a răspunderii juridice , inclusiv a celei contravenționale,decurge din săvîrșirea unei fapte ilicite .Fiecare încălcare a normelor juridice pune în pericol sau lezează o anumită valoare socială, aduce atingere unor relații sociale sau interese ocrotite de ele. Un factor deosebit de important în dezvoltarea legislației contravenționale și a științei dreptului contravențional este formularea definiției de contravenție ,care trebuie să conțină elemente principale de clasificare a acestei fapte sociale.

Astfel, legea contravențională a RM , prevede următoarele : ,,Constituie contravenție fapta - acțiunea sau inacțiunea - ilicită,cu un grad de pericol social mai redus decît infracțiunea,sîvîrșită cu vinovăție ,care atentează la valorile sociale ocrotite de lege ,este prevăzută de prezentul cod și este pasibilă de sancțiune contravențională.”

II. Considerații generale privind Capitolul VII al Codului Contravențional al RM

Referatul meu se bazează pe capitolul VII al Codului Contravențional al RM , care este intitulat : ,,Contravenții ce atentează la sănătatea populației ,sănătatea persoanei ,la starea sanitar epidemiologică”.

Am ales acest capitol deoarece, sănătatea omului este o valoare supremă personală și socială. Mai mult ca atît pot spune că numai în societatea în care totul este consacrat bunăstării omului poate conferi condițiile optime pentru promovarea și apărarea societății.

Potrivit Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova - Contravențiile ce atentează la sănătatea populației, persoanei, la starea sanitar-epidemiologicăau constituit 23,2 mii, inclusiv în cazul a 20,4 mii a fost aplicată pedeapsa. Amenda a fost aplicată în proporție de 91,7%, dar și 1285 sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunitații și 159 cazuri de arest contravențional. În această categorie, predomină pedepsele aplicate pentru încălcarea legislației privind controlul asupra plasării pe piață și consumul produselor din tutun (39,1%), încălcările ce țin de vătămarea integrității corporale (36,3%), procurarea sau păstrarea ilegală de substanțe narcotice sau alte substanțe psihotrope ori consumarea unor astfel de substanțe fără prescripția medicului -7,7%.

Bibliografie

Acte normative

Codul Contravențional al Republicii Moldova, nr.218- XVI din 24.10.2008, publicat în MonitorulOficial al Republicii Moldova, nr.3-6/15 din16. 01.2009;

Codul Penal al Republicii Moldova, nr.985- XV din18. 04. 2002, publicat în Monitorul Oficial alRepublicii Moldova nr.128-129 (1013-1014)din13. 09. 2002;

Studii de specialitate. Monografii

Guțuleac V., Drept Contravențional , Chișinău 2006

Furdui s.,Dreptul contravențional , Editura Cartier juridic, 2005

Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova (informative)

Preview document

Răspunderea contravențională - Pagina 1
Răspunderea contravențională - Pagina 2
Răspunderea contravențională - Pagina 3
Răspunderea contravențională - Pagina 4
Răspunderea contravențională - Pagina 5
Răspunderea contravențională - Pagina 6
Răspunderea contravențională - Pagina 7
Răspunderea contravențională - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea contraventionala.docx

Alții au mai descărcat și

Prezentare Microsoft Word

Microsoft word este un procesor de texte modern, care face parte din pachetul de programe Microsoft Office impreuna cu microsoft exel, PowerPoint...

Bază de date - farmacie

CREARE TABELE create table furnizori(codf number(3) constraint co_pk primary key,denumire varchar2(20),adresa varchar2(30),localitate...

Birotică

Imprimantele pot fi împărţite în două mari categorii în funcţie de contactul fizic dintre mecanismul de tipărire şi hârtie: imprimantele cu impact...

Internet și Poșta Electronică

Lecţia 1: Internetul 1.1.Termeni şi concepte -Înţelegerea şi diferenţierea termenilor Internet şi World Wide Web -Definirea termenilor HTTP,...

Cursuri Microsoft Word

LECŢIA 1: Utilizarea aplicaţiei WORD 1.1. Deschiderea aplicaţiei Word 1.2. Deschiderea unui document existent 1.3. Deschiderea mai multor...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Răspunderea funcţionarilor publici este un concept şi o instituţie centrală a ştiinţei şi practicii...

Răspunderea contravențională în dreptul mediului

CAPITOLUL I DE CE MEDIUL? Realitatile prezentului arata ca secolul XXI este perioada celor mai mari descoperiri si transformari ale civilizatiei...

Statutul moral-juridic al funcționarului

ARGUMENT In urma consultarii temelor pentru lucrarile de diploma am optat pentru tema Statutul moral-juridic al functionarului public si aceasta...

Răspunderea contravențională

Capitolul I Notiunea de raspundere contraventionala.Aspecte generale 1. Notiunea de raspundere contraventionala Raspunderea contraventionala este...

Răspunderea contravențională

1. Notiunea de sanctiune Sanctiunile contraventionale sunt acele sanctiuni ce pot fi aplicate persoanelor vinovate de savarsirea contraventiilor....

Răspunderea contravențională

1.1 Definirea, trăsăturile şi funcţiile răspunderii contravenţionale. Raspunderea contraventionala ca forma a raspunderii juridice consta in...

Răspunderea juridică în domeniul dreptului mediului

Introducere Una dintre marile probleme ale omenirii este degradarea mediului înconjurător. Acesta este afectat atât de consecințele...

Răspunderea contravențională - noțiunea și particularitățile de bază ale răspunderii contravenționale

Răspunderea contravenţională este o formă de răspundere juridică, reglementată de normele dreptului contravenţional, ea se ocupă de date reale şi...

Ai nevoie de altceva?