Răspunderea juridică în domeniul dreptului mediului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2158
Mărime: 16.79KB (arhivat)
Publicat de: Beea A.
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. I. RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA ..3
  3. II. RASPUNDEREA PENALA 5
  4. III. RASPUNDEREA CIVILA 6
  5. Concluzii .7
  6. Bibliografie ..8

Extras din referat

Introducere

Una dintre marile probleme ale omenirii este degradarea mediului înconjurător. Acesta este afectat atât de consecințele subdezvoltării, cât și de cele ale dezvoltării excesive.

În dreptul mediului, instituirea răspunderii juridice presupune definirea noțiunii de prejudiciu (sau daună sau pagubă) adus mediului.

Definiția acceptată în sens larg pentru dauna ecologică este: acea vătămare care aduce atingere ansamblului elementelor unui sistem și care datorită caracterului său indirect și difuz nu permite constituirea unui drept la reparație.

În accepțiunea modernă a dreptului mediului se recunoaște fiecărui individ un drept

subiectiv la mediu, care permite o protecție funcțională a componentelor acestuia. Ca urmare, orice poluare constă într-o violare a acestui drept și constituie o culpă. În acest sens este importantă noțiunea de daună ecologică în sens restrâns, respectiv prejudiciul cauzat mediului independent de leziunea directă a unui interes uman.

A doua categorie importantă o constituie pagubele suferite atât de mediu cât și de om.

Scopul instituirii răspunderii juridice în dreptul mediului este de instituționaliza un regim juridic, prin care provocatorul unei pagube asupra mediului sau “poluatorul” să fie sancționat și obligat să plătească pentru remedierea pagubei pe care a produs-o. Raspunderea poate fi

- contraventionala

- penala

- civila

I. RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA

Răspunderea contravențională în dreptul mediului reprezintă fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, de un pericol social mai redus decât infracțiunea și prin care se aduce o atingere anumitor elemente de mediu sau mediului în ansamblu. Art. 1 din OUG 2/2001 definește trăsăturile esențiale ale contravenției: - fapta să fie săvârșită cu vinovăție - să fie prevăzută de lege - și sancționată de lege. Contravențiile de mediu sunt prevăzute prin legea generală în materie - OUG 195/2005, dar și prin legi speciale - Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările ulterioare, OUG nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării etc. Sancțiunile contravenționale reprezintă măsuri de constrângere și reeducare care se aplică contravenientului în scopul îndreptării și al prevenirii săvârșirii altor infracțiuni. Acestea îmbracă forma avertismentului, amenzii contravenționale sau prestarea unei activități în folosul comunității, dar pot fi complementare sub forma confiscării bunurilor destinate sau rezultate din contravenții, sau suspendarea/anularea autorizației de exercitare a unei activități.

1.2 Cauze care înlatură răspunderea contravențională

Potrivit OG nr.2/2001, nu constituie contracentie:

- fapta săvârșită în stare de legitimă apărare, din cauza unei întâmplări ce nu putea fi prevăzută sau înlăturată, aceea săvârșită din constrângere, eroare de fapt sau în stare de necesitate

- fapta săvârșită de o persoană care din cauza stării mentale sau vreunei infirmități nu poate răspunde de fapta imputată ori de starea de minoritate

- prescripția aplicării sancțiunii contravenționale

- prescripția executării sancțiunii contravenționale.

Indiferent de natura conferită, procedura contravențională presupune ca etape:

a) constatarea contravenției

b) aplicarea sancțiunii (amenzii)

c) căile de atac împotriva actelor de sancționare a contravențiilor

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se face potrivit OUG nr.195/2005, de regulă, de către personalul împuternicit al Ministerului de Resort (Ministerul Mediului sau, în prezent, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului), al Ministerelor cu atribuții apropiate (Ministerul Sănătății), de persoanele împuternicite de primari și prefecți, precum și de către personalul Poliției sanitar-veterinare.

Impotriva procesului verbal de constatare și soluționare a contravenției, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Termenul de recurs este de 15 zile de la data comunicării hotărârii.

Executarea sancțiunilor contravenționale diferă în funcție de natura acestora. Amenda contravențională se poate executa de contravenient:

1. voluntar

2. pe calea executării silite.

Cel sancționat achită suma de bani stabilită cu titlu de amendă contravențională după primirea înștiințării de plată și a procesului verbal.

Bibliografie

I.Manuale,cursuri:

1. Lector univ.dr. Sorina Lucretia Dragan, SUPORT DE CURS

2. Mircea Duțu, Dreptul mediului - Tratat , editura C.H Beck Bucuresti,2007

3. Ernest Lupan, Dreptul mediului, ed. Lumina Lex, București, 2001

4. Ernest Lupan-,,Tratat de dreptul protecției mediului’’, Editura C.H.Beck, București 2009

II. Legislatie

Legea 137/1995 -Legea protecției mediului

Legea 26/1996 - Codul silvic

Legea 103/1996 -Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului

Legea 107/1996- Legea apelor

Legea 192/2001- privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura,

Legea 645/2002 -privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării

Legea 655/2002- privind protecția atmosferei

HG nr.254/1995 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator

OUG nr.195/2005, privind protectia mediului

OG nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor

Preview document

Răspunderea juridică în domeniul dreptului mediului - Pagina 1
Răspunderea juridică în domeniul dreptului mediului - Pagina 2
Răspunderea juridică în domeniul dreptului mediului - Pagina 3
Răspunderea juridică în domeniul dreptului mediului - Pagina 4
Răspunderea juridică în domeniul dreptului mediului - Pagina 5
Răspunderea juridică în domeniul dreptului mediului - Pagina 6
Răspunderea juridică în domeniul dreptului mediului - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea juridica in domeniul dreptului mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul juridic al contravențiilor

INTRODUCERE Prezenta lucrare, cuprinde 5 capitole în care am încercat să definim, prin intrepretările şi ideile a mai mulţi autori, fapta ilicită...

Răspunderea penală pentru nerespectarea regimului de protecție a apelor

1.Notiunea de raspundere in dreptul mediului In domeniul mediului ,problema raspunderii si responsabilitatii are, deocamdata, o arie de raspundere...

Protecția Juridică a Atmosferei

Protectia Juridica a Atmosferei Dreptul mediului este constituit din ansamblul complex al normelor juridice care reglementeaza relatiile ce se...

Dreptul Mediului

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Definiţia : Potrivit doctrinei mediul reprezintă tot sau aproape tot ce înconjoară omul, adică lumea vie şi neînsufleţită....

Dreptul fundamental la un mediu sănătos - Recunoașterea dreptului la un mediu sănătos în jurisdicțiile europene

1. Introducere. Noțiunea de ,,drept al omului la un mediu sănătos” Noțiunea de drept al mediului reprezintă o ramură autononă în cadrul sistemului...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul fundamental la un mediu sănătos și echilibrat ecologic

Printre drepturile umane fundamentale de „generația a treia”, a drepturilor de soli da ritate, dreptul la un mediu sănătos și echilibrat ecologic...

Drept administrativ

Înainte de a analiza tema propusă am considerat că este necesar prezentarea noțiunii anumitor termeni pentru o înțelegere mai corectă a textului în...

Te-ar putea interesa și

Poluarea atmosferei

INTRODUCERE Problema raportului dintre om și mediul ambiant a apărut o dată cu cele dintâi colectivități omenești, deoarece omul cu inteligența și...

Protecția Juridică a Animalelor Domestice

CAPITOLUL I NOŢIUNI, TRĂSĂTURILE DEFINITORII ŞI DEFINIŢII 1.INTRODUCERE 1.1. Prezentare A apăra animalele pare o idee modernă şi, deci,...

Regimul Juridic al Desfășurării Activităților Nucleare

1.1 Preliminarii Contextul national si international in care energetica nucleara romaneasca se dezvolta in prezent este cu totul diferit in raport...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Regimul Deșeurilor

INTRODUCERE Prima lege a protecției mediului din România consacra caracterul de interes național al protecției mediului, iar Legea 137/1995 , care...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Răspunderea juridică a funcționarilor publici

Functia publica si functionarul public In doctrina actuala, functionarul public este definit ca persoana fizica investita in mod legal, prin actul...

Crime contra mediului

1.Conceptul de mediu si crima contra mediului Mediul,precizat la nevoie mediul inconjurator sau mediul ambiant,este o notiune care se refera la...

Ai nevoie de altceva?