Drept administrativ

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3646
Mărime: 31.38KB (arhivat)
Publicat de: Emanuil Bodea
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Înainte de a analiza tema propusă am considerat că este necesar prezentarea noțiunii anumitor termeni pentru o înțelegere mai corectă a textului în baza legii contenciosului administrativ, respectiv Legea 554/2004. Astfel, în continuare vom indica semnificația unor termeni de specialitate în înțelesul legii mai sus amintite:

- Act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice;

- Contencios administrativ - activitatea de soluționare de către instanțele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puțin una dintre părți este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluționarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim;

- Autoritate publică - orice organ de stat sau al unităților administrativ-teritoriale care acționează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public;

- Acte care privesc raporturile cu Parlamentul - actele emise de o autoritate publică, în realizarea atribuțiilor sale, prevăzute de Constituție sau de o lege organică, în raporturile de natură politică cu Parlamentul;

- Act de comandament cu caracter militar - actul administrativ referitor la problemele strict militare ale activității din cadrul forțelor armate, specifice organizării militare, care presupun dreptul comandanților de a da ordine subordonaților în aspecte privitoare la conducerea trupei, în timp de pace sau război ori, după caz, la îndeplinirea serviciului militar.

Constituția României revizuită în anul 2003, precizează, la art. 126 alin. (6), care sunt categoriile de acte administrative ce nu pot fi atacate în justiție: „Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepția celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum și a actelor de comandament cu caracter militar”. Coroborat cu acest articol, articolul 5 din Legea 554/2004 intitulat “Actele nesupuse controlului și limitele controlului” reglementează următoarele:

Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ:

a) actele administrative ale autorităților publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul;

b) actele de comandament cu caracter militar.

(2) Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau desființarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară.

(3) Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau al celei de urgență, cele care privesc apărarea și securitatea națională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum și pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale, epidemiilor și epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de putere.

Ținând cont de cele menționate mai sus, reiese că există 2 categorii de acte administrative exceptate de la controlul de legalitate al instanțelor de contencios administrativ, împărțite după cum urmează:

a) Acte administrative sustrase în totalitate controlului de legalitate exercitat pe calea contenciosului administrativ, denumite și excepții absolute, în categoria cărora intră:

A. Actele administrative ale autorităților publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul;

B. Actele de comandament cu caracter militar;

C. Actele pentru modificarea sau desființarea cărora se prevede, prin lege specială, o altă procedură judiciară.

b) Acte administrative sustrase parțial de la controlul de legalitate, denumite și excepții relative, în cadrul cărora intră actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau al celei de urgență, cele care privesc apărarea și securitatea națională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum și pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale, epidemiilor și epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de putere.

În cele ce urmează vom prezenta pe rând fiecare categorie de acte.

Bibliografie

A. Cărți, tratate, cursuri, monografii

- Bogasiu Gabriela, Legea contenciosului administrativ comentată și adnotată, cu legislație, jurisprudență și doctrină, Ed. Universul Juridic, București, 2008;

- Dragoș Dacian Cosmin, Legea contenciosului administrativ, Comentarii și explicații, Ed. C. H. Beck, București, 2005;

- Dragoș Dacian, Suport de curs, Elemente de drept administrativ, 2012;

- Raricescu Constantin G., Contenciosul administrativ român, Ed. Universală Alcalay, 1936;

- Puie Oliviu, Tratat teoretic și practic de contencios administrativ, Ed. Universul Juridic, București, 2015;

- Vedinaș Verginia, Drept administrativ, Ediția a VII-a revăzută și actualizată, Ed. Universul Juridic, București, 2012.

B. Legislație

- Constituția României, 2003;

- Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1154 din 07/12/2004, actualizată și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data de 12 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată și modificată prin Legea nr.453/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1052 din 12 noiembrie 2004;

- Legea nr.51/1991 privind siguranța națională publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991 republicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 18 martie 2014;

- Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice în vigoare de la 27.09.1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 96 din 07.02.2014;

- Legea nr.132/1997 privind rechizițiile de bunuri și servicii publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 161 din 18 iulie 1997, , modificată prin Legea nr.410/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 986 din 27 octombrie 2004, republicată în Monitorul Oficial nr. 261 din 10 aprilie 2014.

Preview document

Drept administrativ - Pagina 1
Drept administrativ - Pagina 2
Drept administrativ - Pagina 3
Drept administrativ - Pagina 4
Drept administrativ - Pagina 5
Drept administrativ - Pagina 6
Drept administrativ - Pagina 7
Drept administrativ - Pagina 8
Drept administrativ - Pagina 9
Drept administrativ - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Drept administrativ.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul Mediului

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Definiţia : Potrivit doctrinei mediul reprezintă tot sau aproape tot ce înconjoară omul, adică lumea vie şi neînsufleţită....

Dreptul fundamental la un mediu sănătos - Recunoașterea dreptului la un mediu sănătos în jurisdicțiile europene

1. Introducere. Noțiunea de ,,drept al omului la un mediu sănătos” Noțiunea de drept al mediului reprezintă o ramură autononă în cadrul sistemului...

Răspunderea juridică în domeniul dreptului mediului

Introducere Una dintre marile probleme ale omenirii este degradarea mediului înconjurător. Acesta este afectat atât de consecințele...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul fundamental la un mediu sănătos și echilibrat ecologic

Printre drepturile umane fundamentale de „generația a treia”, a drepturilor de soli da ritate, dreptul la un mediu sănătos și echilibrat ecologic...

Izvoarele de drept administrativ

1. Conceptul de izvor de drept Izvoarele dreptului administrativ pot fi definite drept formele în care se exprimă normele dreptului administrativ...

Norma de drept administrativ

Definiție Norma juridică reprezintă o regulă socială de conduit. Norma de drept administrativ este o regulă juridică ce reglementează relațiile...

Subiecte pregătitoare examen la disciplina mijloace tehnice de administrare a probelor

1. Expuneţi premisele şi condiţiile istorice de apariţie a cunoştinţelor cu semnificaţie criminalistică. Literatura de specialitate atestă o mare...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?