Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 21652
Mărime: 1.41MB (arhivat)
Publicat de: Adonis Prodan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: TUTUNEA MIHAELA

Extras din curs

Concepte de bază

Un sistem de baze de date: este un sistem computerizat de păstrare a înregistrărilor al cărui scop principal este să stocheze informaţiile şi să permită utilizatorului să consulte şi să actualizeze aceste informaţii.

In domeniul bazelor de date este important să se facă o distincţie clară între noţiunile de dată şi informaţie:

1. Datele, materia primă a sistemelor informatice, sunt „fapte culese din lumea reală pe bază de observaţii şi măsurători”1. Datele pot lua mai multe forme: date alfanumerice (formate din litere, cifre şi caractere speciale), date de tip text (propoziţii şi fraze folosite în comunicarea scrisă), date de tip imagine (forme grafice şi figuri geometrice) şi date audio (vocea umană şi alte sunete). In sistemele informatice datele sunt stocate în baze de date.

2. Informaţia este rezultatul interpretării datelor de către un anumit subiect şi conferă acestuia capacitatea de a lua decizii. Datele devin informaţii doar în momentul în care acestea interacţionează cu un sistem capabil să le interpreteze. Informaţia are un caracter subiectiv deoarece aceeaşi dată poate fi interpretată diferit de către subiecţi diferiţi. Informaţiile sunt date prelucrate şi prezentate într-o formă (context) care să aibă o anumită semnificaţie pentru utilizatorul final şi reprezintă ieşirile sistemului informatic. În concluzie, putem preciza faptul că sistemele informatice prelucrează date nu informaţii.

Informaţia reprezintă produsul final al sistemelor informatice şi, în funcţie de cele patru dimensiuni, timp, conţinut, forma de prezentare şi locaţie, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe pentru a fi utilă:

A. În funcţie de elementul timp:

− oportunitatea: informaţia trebuie să fie furnizată atunci când este nevoie de ea;

− actualitatea: informaţia trebuie să facă referire la realităţile prezentului atunci când este furnizată;

− frecvenţa: informaţia trebuie să fie furnizată cu un ritm care să sprijine interesele utilizatorilor;

− perioada de timp la care se referă: informaţia poate să conţină elemente care să descrie evenimente din trecut, prezent sau viitor.

B. În funcţie de conţinut:

− acurateţea: informaţia nu trebuie să conţină erori;

− relevanţa: informaţia trebuie să satisfacă nevoile de informare ale utilizatorului cu privire la o anumită situaţie;

− caracterul complet: informaţia trebuie să conţină toate elementele de care utilizatorul are nevoie;

− caracterul succint: vor fi furnizate doar acele informaţii de care este nevoie într-o anumită situaţie.

− performanţa.

1 R. Dollinger, L. Andron, Baze de date şi gestiunea tranzacţiilor, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2004, p. 12.

– 2 –

C. În funcţie de forma de prezentare:

− claritatea: informaţia trebuie să fie prezentată într-o formă uşor de înţeles;

− gradul de detaliere: informaţia trebuie să fie furnizată în formă detaliată sau sintetizată în funcţie de necesităţi;

− ordinea: informaţia trebuie să fie prezentată într-o anumită succesiune;

− modul de prezentarea: informaţia poate fi furnizată sub forma unei relatări (expuneri), sub formă numerică, grafică, etc.;

− mijloace de prezentare: informaţia poate fi prezentată pe suport de hârtie, pe ecran sau pe alte medii.

D. În funcţie de locaţie: informaţia trebuie să fie disponibilă indiferent de locaţia în care se află utilizatorul. Aceste cerinţe pot fi realizate folosind Bazele de date.

Un sistem de baze de date este format din patru componente principale: date, hardware, software şi utilizatori. Sistem de gestiune a bazelor de datePrograme de aplicaţie

Figure 1 Schema simplificata a unui sistem de baze de date

(sursa C. J. Date)

1. Componenta de date: este formată din baza de date sau bazele de date ale sistemului.

2. Componentele hardware sunt formate din: mediile de stocare secundare care sunt utilizate pentru păstrarea datelor şi procesoare folosite pentru prelucrarea datelor şi memorii RAM, etc.

3. Componenta software este formată din Sistemul de gestiune a bazelor de date, programe utilitare, editoare de rapoarte, etc.

4. Utilizatorii: există trei clase mari de utilizatori – programatorii de aplicaţii, utilizatorii finali care accesează baza de date prin intermediul unei aplicaţii, şi administratorul BD.

– 3 –

Ce este o bază de date?

Definiţii:

„Baza de date este o colecţie de date persistente, care sunt folosite de către sistemele de aplicaţii ale unei întreprinderi” [Date2005]

Prin persistenţă înţelegem intuitiv că datele din baza de date diferă, ca tip, de alte date efemere, cum ar fi datele de intrare, datele de ieşire, rezultatele intermediare, şi în general, orice date care sunt de natură trecătoare. Se poate spune că datele din BD persistă deoarece, odată ce au fost acceptate de SGBD pentru introducerea în BD „ele nu pot fi şterse din baza de date numai printr-o cerere explicită adresată sistemului SGBD”. Termenul întreprindere desemnează orice organizaţie independentă de natură comercială, ştiinţifică, tehnică sau de alt tip. Întreprinderea poate fi o singură persoană sau o întreagă corporaţie. Exemple: un hotel, o fabrică, o bancă, o facultate, etc. Exemple de date persistente: date despre clienţi, date despre conturi, date despre studenţi, date despre rezervări, etc.

Preview document

Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 1
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 2
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 3
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 4
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 5
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 6
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 7
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 8
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 9
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 10
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 11
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 12
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 13
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 14
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 15
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 16
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 17
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 18
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 19
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 20
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 21
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 22
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 23
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 24
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 25
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 26
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 27
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 28
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 29
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 30
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 31
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 32
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 33
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 34
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 35
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 36
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 37
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 38
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 39
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 40
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 41
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 42
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 43
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 44
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 45
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 46
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 47
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 48
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 49
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 50
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 51
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 52
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 53
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 54
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 55
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 56
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 57
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 58
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 59
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 60
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 61
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 62
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 63
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 64
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 65
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 66
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 67
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 68
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 69
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 70
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 71
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 72
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 73
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 74
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 75
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 76
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 77
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 78
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 79
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 80
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 81
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 82
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 83
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 84
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 85
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 86
Abordare aplicativă - sistemul de gestiune al bazelor de date Microsoft Access 2000 - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Abordare Aplicativa - Sistemul de Gestiune al Bazelor de Date Microsoft Access 2000.pdf

Alții au mai descărcat și

Arhitectura calculatoarelor - configurația hardware a unui PC compatibil IBM

CAPITOLUL I CONFIGURATIA HARDWARE A UNUI P.C. COMPATIBIL I.B.M. Configuratia unui PC compatibil IBM Introducere Au trecut mai bine de doua...

Sisteme de Fișiere

SISTEME DE FISIERE Un sistem de administrare al fisierelor consta într-o asociatie de date abstracte necesare pentru memorarea, organizarea...

Curs IT

1. HARDWARE (HARD): Reprezinta totalitatea componentelor materiale ale unui sistem informatic. 2. SOFTWARE (SOFT): Reprezinta totalitatea...

Programul CorelDRAW

CorelDRAW! este unul dintre cele mai puternice programe de grafica vectoriala aflate la ora actuala pe piata. Ajuns la a saptea editie, el permite...

Proiectarea bazelor de date

Capitolul I - Informatii generale Cunostinte anterioare necesare: - Notiuni fundamentale de baze de date - Structuri de date Notiuni abordate...

Tutorial Corel Draw

Pachetul COREL DRAW Structura si obiective Modulul 1 1 ora teorie – 2 ore practica Obiective Cunoasterea si utilizarea corecta a elementelor...

Curs HTML

Curs – Programare WEB Curs – 1 Elemente de baza Pentru inceput sa descoperim originea abrevierii HTML - Hypertext Markup Language . Acest limbaj...

Partiționarea și formatarea HDD

In aceasta sectiune vor fi prezentate pe scurt citeva date despre functionarea hardiscului, ca si despre pregatirea acestuia pentru stocarea de...

Te-ar putea interesa și

Examen PSI

1. Enumeraţi principalele activităţi din cadrul unei intreprinderi în vederea identificării entităţilor bazei informaţionale. - Datele supuse...

Suport Curs - Microsoft Access

Prezentare generala Microsoft Access 2000 face parte din pachetul de programe Microsoft Office Professional si este cea de-a cincea versiune a...

Ai nevoie de altceva?