Elemente de Informatică Aplicată

Curs
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 152 în total
Cuvinte : 48542
Mărime: 5.08MB (arhivat)
Publicat de: Teohari Rotaru
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CUPRINS 1
 2. CAPITOLUL 1. SISTEME INFORMAŢIONALE. SISTEME INFORMATICE. 3
 3. 1.1. NOŢIUNEA DE INFORMATICĂ 3
 4. 1.2. NOŢIUNEA DE INFORMAŢIE 4
 5. 1.3. NOŢIUNEA DE SISTEM 5
 6. 1.4. NOŢIUNEA DE SISTEM CIBERNETIC 7
 7. 1.5. NOŢIUNEA DE SISTEM INFORMAŢIONAL 8
 8. 1.6. NOŢIUNEA DE SISTEM INFORMATIC 10
 9. CAPITOLUL 2 SISTEME DE CALCUL 14
 10. 2.1. SCURT ISTORIC PRIVIND EVOLUŢIA SISTEMELOR DE CALCUL 14
 11. 2.1.1. Primele calculatoare cu tuburi electronice 17
 12. 2.2. CLASIFICAREA CALCULATOARELOR 19
 13. 2.3. ARHITECTURA CALCULATOARELOR. HARDWARE 23
 14. 2.3.1. Unitatea centrală 25
 15. 2.3.2. Memoria internă 26
 16. 2.3.3. Echipamente periferice 33
 17. CAPITOLUL 3 BAZELE ARITMETICE ALE CALCULATOARELOR. ALGORITMI 42
 18. 3.1. SISTEME DE NUMERAŢIE 42
 19. 3.2. CONVERSIA NUMERELOR DINTR-O BAZĂ ÎN ALTA 46
 20. 3.2.1. Conversia octal-binar şi binar-octal 48
 21. 3.2.2. Conversia hexazecimal-binar şi binar-hexazecimal 48
 22. 3.2.3. Conversia binar-zecimal 49
 23. 3.3. REPREZENTAREA INFORMAŢIEI ÎNTR-UN SISTEM DE CALCUL 49
 24. 3.3.1. Coduri numerice 50
 25. 3.3.2. Coduri alfanumerice 51
 26. 3.4. ALGORITMI 52
 27. 3.5. REPREZENTAREA ALGORITMILOR 54
 28. 3.5.1. Reprezentarea algoritmilor cu ajutorul pseudocodului 55
 29. 3.5.2. Descrierea algoritmilor cu ajutorul schemelor logice 55
 30. 3.6. EXEMPLE DE ALGORITMI 57
 31. CAPITOLUL 4 SISTEME DE OPERARE 62
 32. 4.1. CLASIFICAREA SISTEMELOR DE OPERARE 62
 33. 4.2. STRUCTURA GENERALĂ A UNUI SISTEM DE OPERARE 64
 34. 4.3. ORGANIZAREA DATELOR PE DISC 65
 35. 4.4. SISTEME DE OPERARE 68
 36. 4.5. ELEMENTELE INTERFEŢEI WINDOWS 71
 37. 4.5.1. Ferestrele de dialog 73
 38. 4.5.2. Alte concepte WINDOWS 77
 39. 4.6. EVOLUŢIA MEDIUL WINDOWS 81
 40. CAPITOLUL 5 PROGRAME UTILITARE 91
 41. 5.1. PROGRAME ARHIVATOARE 91
 42. 5.2. VIRUŞI. PROGRAME ANTIVIRUS 92
 43. 5.3. DEFRAGMENTAREA DISCULUI 95
 44. 5.4. RESCUE DATA RECOVERY 98
 45. CAPITOLUL 6 REŢELE DE CALCULATOARE 101
 46. 6.1. DEFINIŢIE, CARACTERISTICI 101
 47. 6.2. TIPURI DE REŢELE 103
 48. 6.3. ECHIPAMENTE DE TRANSMISIE LA DISTANŢĂ. MODEMUL. 112
 49. 6.4. PROTOCOL, STIVĂ DE PROTOCOALE 114
 50. CAPITOLUL 7 REŢEAUA INTERNET. SERVICII INTERNET 119
 51. 7.1. CE ESTE INTERNET-UL ŞI CUM A APĂRUT - 119
 52. 7.2. ADRESE IP ŞI ADRESE INTERNET 126
 53. 7.3. MODURI DE CONECTARE LA INTERNET 129
 54. 7.4. SERVICII INTERNET 131
 55. 7.4.1. Poşta electronică (e-mail) 132
 56. 7.4.2. Transferul de fişiere 136
 57. 7.5. WORLD WIDE WEB 136
 58. 7.5.1. Macrostructura World Wide Web-ului 140
 59. RĂSPUNSURI 150
 60. BIBLIOGRAFIE 151

Extras din curs

CAPITOLUL 1.

SISTEME INFORMAŢIONALE.

SISTEME INFORMATICE.

1.1. Noţiunea de informatică

Noţiunea de informatică a fost creată prin asocierea a două cuvinte: informaţie şi automatică, în limba franceză INFORmatique et autoMATIQUE. Din această asociere rezultă că informatica se ocupă cu problemele corelate între ele ale informaţiei şi ale automaticii, sau cu prelucrarea automată a informaţiilor sau a datelor.

Pornind de la acest concept prin noţiunea de informatică se desemnează două laturi ale activităţii umane:

- O latură ştiinţifică, care priveşte informatica ca o ştiinţă în continuă formare şi structurare, şi care are ca prim obiectiv studiul, elaborarea şi utilizarea sistemelor informatice sau de prelucrare automată a datelor.

- O latură tehnică, care priveşte informatica ca pe o meserie, cu toate atributele unei meserii, care constă în arta de a executa anumite operaţiuni specifice informaticii, în vederea prelucrării automate a datelor.

În informatică, la fel ca în orice ştiinţă se operează cu noţiuni, concepte, mărimi primare şi derivate. Aceste concepte, noţiuni sunt corelate prin legi pentru descrierea diferitelor fenomene şi aplicaţii care îi sunt proprii. Determinarea şi definirea acestor concepte şi legi în mod riguros şi clar, permite şi uşurează abordarea, înţelegerea şi însuşirea informaticii ca ştiinţă şi ca meserie.

Legea care se are în vedere înainte de toate, este legea potrivit căreia calitatea informaţiilor de ieşire dintr-un sistem este în funcţie de calitatea informaţiilor la intrarea în sistem.

Informatica a apărut ca ştiinţă în al cincilea deceniu al secolului nostru, în strânsă legătură cu apariţia şi dezvoltarea calculatoarelor electronice. Din acest motiv informatica a fost un timp denumită „ştiinţa calculatoarelor".

1.2. Noţiunea de informaţie

Rezolvarea corespunzătoare a problemelor din ce în ce mai complexe, în toate activităţile vieţii sociale şi economice, reclamă ridicarea calităţii activităţii de conducere la toate nivelurile.

Perfecţionarea acestor activităţi are ca premiză informaţia. În sens primar, termenul de informaţie înseamnă o înştiinţare, în general „un mesaj despre anumite lucruri sau evenimente care au avut, au, sau vor avea loc".

Prin informaţie se înţelege orice mesaj care măreşte gradul de cunoaştere al unei fiinţe umane în raport cu mediul înconjurător (altfel spus, informaţia reprezintă cantitatea de noutate adusă de un mesaj din lumea reală înconjurătoare). În activitatea de conducere informaţia este „materia primă" cu care se lucrează în vederea luării deciziilor. Cu cât informaţia este mai clară, mai concisă cu atât deciziile luate sunt mai corecte. Ea este cea care stă la baza formulării deciziilor, a acţiunilor şi a îndeplinirii obligaţiilor. La baza informaţiei stă noţiunea de dată. Prin dată se înţelege orice mesaj primit de un receptor, sub o anumită formă. Nu orice dată poate fi o informaţie. Relaţia dintre date şi informaţii este ilustrată în figura 1.1.

Fig.1.1. – Relaţia dintre informaţii şi date

O definiţie foarte concretă asupra diferenţei dintre informaţie şi dată a fost dată de Peter Ferdinand Drucker (1909-): „Informaţia este o dată plină de scop şi de înţeles”.

Toate datele care intră în sistem sunt analizate, triate şi numai o parte dintre ele vor alcătui informaţiile necesare luării unei decizii.

Informaţia reprezintă obiectul prelucrării şi totodată, principala categorie de resurse utilizate în sistemele informaţionale, respectiv informatice, alături de celelalte categorii de resurse: personalul de specialitate, echipamentele de prelucrare şi instrumentele de utilizare a acestor echipamente (metode şi tehnici de analiză şi proiectare, limbaje de programare, pachete standard de programe de aplicaţii, sisteme de operare, metode şi tehnici de organizare şi prelucrare a informaţiei etc.). Informaţia este elementul cel mai dinamic al sistemelor informaţionale, respectiv informatice, fiind elementul care dă viaţă acestor sisteme.

Preview document

Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 1
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 2
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 3
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 4
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 5
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 6
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 7
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 8
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 9
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 10
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 11
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 12
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 13
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 14
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 15
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 16
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 17
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 18
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 19
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 20
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 21
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 22
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 23
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 24
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 25
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 26
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 27
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 28
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 29
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 30
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 31
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 32
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 33
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 34
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 35
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 36
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 37
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 38
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 39
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 40
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 41
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 42
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 43
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 44
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 45
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 46
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 47
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 48
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 49
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 50
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 51
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 52
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 53
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 54
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 55
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 56
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 57
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 58
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 59
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 60
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 61
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 62
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 63
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 64
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 65
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 66
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 67
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 68
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 69
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 70
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 71
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 72
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 73
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 74
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 75
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 76
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 77
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 78
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 79
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 80
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 81
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 82
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 83
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 84
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 85
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 86
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 87
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 88
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 89
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 90
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 91
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 92
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 93
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 94
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 95
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 96
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 97
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 98
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 99
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 100
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 101
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 102
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 103
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 104
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 105
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 106
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 107
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 108
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 109
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 110
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 111
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 112
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 113
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 114
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 115
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 116
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 117
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 118
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 119
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 120
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 121
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 122
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 123
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 124
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 125
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 126
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 127
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 128
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 129
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 130
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 131
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 132
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 133
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 134
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 135
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 136
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 137
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 138
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 139
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 140
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 141
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 142
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 143
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 144
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 145
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 146
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 147
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 148
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 149
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 150
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 151
Elemente de Informatică Aplicată - Pagina 152

Conținut arhivă zip

 • Elemente de Informatica Aplicata.doc

Alții au mai descărcat și

Combaterea infracționalității informatice în România

INTRODUCERE Reţelele de comunicaţii electronice şi sistemele informatice au devenit o parte esenţiala din viaţa de zi cu zi a oamenilor, tinzând...

Concepte generale - informatică

INFORMATICA este stiinta care se ocupa cu studiul si elaborarea metodelor de prelucrare a informatiei cu ajutorul sistemelor automate de calcul....

Comparație intre Windows si Linux

Capitolul 1. Introducere în sistemele de operare 1.1 Ce este un sistem de operare? Un sistem de operare, prescurtat SO (engleză operating system,...

Autentificarea prin semnătură digitală

Introducere O semnatura digitala reprezinta o informatie care il identifica pe expeditorul unui document. Semnatura digitala este creata prin...

Protocoalele poștei electronice

Sistemul e-mail permite unui utilizator transmiterea de mesaje electronice (e-mail) altor utilizatori din retea. In vederea transmiterii unui...

Utilizarea și Programarea Calculatorului

Introducere în programarea calculatoarelor 1. Utilizarea unui calculator 2. Programarea unui calculator 3. Structura şi funcţionarea unui...

Sisteme de Operare

1.1 Sisteme de calcul. Structura sistemelor de calcul Sistemele de operare sunt colecţii de programe existente pe sistemele de calcul . Prin...

Bazele Informaticii

1. INTRODUCERE 1.1. Evoluţia sistemelor de calcul Sistemele de calcul au evoluat si evoluează odată cu dezvoltarea tehnologiei de realizare a...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL

Introducere Această lucrare reprezintă o modalitate de prezentare concretă a aspectelor teoretice și practice pe care le ridică evaluarea în...

Teză de licență - formarea unui portal informativ

Introducere Actualitatea temei: Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip...

Evidența Salariaților

REZUMATUL LUCRĂRII Dezvoltarea impetuoasă a tehnicii de calcul şi răspândirea diferitelor aplicaţii ale acesteia nu au ocolit nici unele domenii...

Realizarea unui Web Site - Liceul de Informatică Petroșani

Motivaţia alegerii temei Experienţa didactică arată că elevii sunt mai puţin atraşi de probleme, abandonează repede când întâmpină greutăţi şi au...

Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL

Partea I- DEFINIREA NOŢIUNII MANAGEMENTULUI RELAŢIILOR CU CLIENŢII 1.1. Prezentarea conceptului de management a relaţiilor cu clienţii...

Planificare calendaristică - geografie generală

1. Prezentarea realității geografice, utilizând mijloace și limbaje specifice 1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite -...

Ai nevoie de altceva?